Detta är den gåta som jag på skoj konstruerade efter det att jag fann lösningen på problemet med de många uppgifterna om antal dag som finns att finnas om vedermödan. Många personer har före mig försökt att lösa gåtan, och det som jag upptäckte var att, som man ibladn gör för att lösa en besvärlig labyrint, man börja från slutet och jobba sig mot starten.  

 Jag brukar själv resonera som så att ju fler uppgifer det finns om en person, en plats eller en händelse, och det gäller både i dåtid, nutid och i framtiden, ju större sannolikhet är det att det som berättas kommer verkligen att ske. Men som alltid, den som lever få se!

  

Västra muren eller Klagomuren, är en av Israels mest helig platser och som FN vill åter ställa under en palestinskt kontroll, som betyder att judarna stängs ute från all möjlighet till at besök platsen.

Att bara föreslå en sådan lösning visar på en dålig förståelse och respekt för judarns tro.

.

  Code 7 gåtan

  Kan du lösa denna gåta?  

Miniräknare, papper och penna rekommenderas. 

  Det fanns ett lodrät liggande och mycket av långt land som var 2520 mil långt. Längst upp vid norra gränsen låg staden Omega, och rakt söder ut, 1335 mil låg staden Beta. Och rakt norrut från Beta 1290 mil ligger staden Sigma.

  Rakt söder ut från Sigma, 2300 mil, ligger staden Alpha, vilket är landet sydligaste större stad., men vid gränsen söderut ligger byn Jota. Min första frågor är.

1 Hur långt är avståndet i mil mellan Jota och Alpha?

2 Hur långt är avståndet mellan Alfa och Omega

3 Hur långt är avståndet mellan Sigma och Omega?

   Från staden Omikron, en stad i mitten av landet, gick en gång två domare norrut mot staden Omega. Men när domarna kom fram till en mur, 4 mil söder om staden Sigma, så blev båda överfallna och dödade. De två domarna hade hunnit gå 1260 mil när de blev dödade.

4. Hur långt hade de kvar att gå för att nå staden Omega? 

5. Ligger staden Omikron, norr eller söder om staden Beta?”

Nu kommer en knepigare fråga:

En stor grupp lärjungar skulle, på ett uppdrag, gå från Alpha till Beta. 

  En av lärjungarna drog på sig ett par sjumila stövlar för att snabbare kunna beräkna hur steg det var mellan städerna.  Till hans förvåning så var summan steg lika med hur många de var i sällskapet.

6. Hur många var lärjungarna?

  Norr om Omikron ligger det långa, mörka och farligt skogsområde, Ypsilon, där trädens siluetter är lika hotfula som de många farorna som lurar i skogen. 

7. Om hela skogsområdet är cirka 1155 mil långt och farorna är 3 gånger 7, cirka hur långt kan avståndet då vara mellan farorna?”

------------------------------------------------------------

För att kunna lösa nästa frågor behöver man var bibelkunnig eller ha läst min bok "Sjuttionde Årsveckan - en gåta?

------------------------------------------------------------

  Lärjungarna ville gå vidare norrut från Beta och upp till Omega, och då måste de vandra genom Ypsilon skogen. När de hade gått lika många mil som sträckan är mellan Alpha och Beta, så kommer de fram till Delta, ett brett flodområde. Medan de står där och funderar på hur de skall komma vidare över floden, då kommer det, på motsatta sidan av floden, en mångmiljon stor armè tågande, och i täten red några mäktiga kungar.   

8. Vilket namn har floden i verkligheten? 

9. Från vilket vädersträck kom arméerna.

10. Vad hände med floden?

 

 Inför dessa härskara som for fram som gräshopper, så drog lärjungarna sig tillbaka uppåt.  Så vilka var lärjungarna och vilka var de två domarna?

 

 

 

Facit finns till höger i nästa kolumn.

 

 

 

 

 

 

 

Garden Tomb eller Grav trädgården. Bilden visar öppning in till den grav som många anser var Jesu grav. Om det är sant eller inte vet ingen, men denna lilla oas mitt i stadens larm är att föredra mot den kyrka som har fått påklistrat en ikon funktion.  

  Detta är facit till gåtan till vänster så läs inte vidare om du vil lösa gåtan. Att jag kallar gåtan  Code 7 för det är att just denna siffran gav mig  en viss hjälp när jag löste problemet med dagarna och kalendern för vedermödan.

  Så i gåtans lösning kommer du finna en latmask till ett schema över händelserna som komma skall. Och där det står mil och sjumila steg i gåtan så står det i facit dagar och veckor.

  Vedernmödan är 2520 dagar (360 veckor) lång.

Dagar 1-175 (v 25) är avstånd mellan byn Jota och staden Alfa.

Dag  175 Staden Alfa är den dag då Jerusalems tempel invigs med det dagliga offret.  Och det var också härifrån de 144lärjungarna började gå de 1010 milen eller de 144 sjumilastgteg till staden Beta.

Dag 1185 (v 169) staden Beta. Det var vid denna tid som Bildstoden, avguden restes i templet, som nu blev en universell kryka.

Dag 1211 (v 180) Staden Omikron, det var härifrån de två domarna gick norrut mot Omega.

Dag 1260 (v 180) Halvtid. Ypsilonskogen.

Här börjar skogen med de 21 farorna, eller straffdomarna, som kunde drabba de resenärer som inte aktade sig. 

Dag 2195 (v313) Delta. här möter de 144 lärjungarna konungarna som kommer från öster i täten av 200 miljoner soldater. och det var floden Eufrat som torkade ut så att  arméerna kunde korsa floden.

Dag 2471 (v353) De två domarna dödas vid muren, och staden festar, för männens prat var plågsamt att höra.

Dag 2475 De två domarna återuppstår. Templet renas när avguden kastas ut och under åter-

stående 45 dagar mobiliserar Antikrist alla världens arméer för att anfalla Israel.

Dag 2520 (v360) Judarna befinner isolerade och inträngda på tempelplatsen. Messias kommer med den himmelska hären och ställer sig på Oljeberget, som delar sig. Satan arméer besegras och han själv kastas i fängelse.

Dag 1 av kommande 365 240 dagar i det framtida tusenåriga fredsriket.