Sjuttionde Årsveckan - en gåta

 UNDERGÅNGEN ÄR NÄRA - nej, inte nu igen!!

 En dagstidning drog denna slutsats att summan av undergångs myterna var att: Jesus kommer, de goda flyger upp till himlen för att där spelar på små harpor, medan de onda dyker ner i helvetet och ... "lever loppan"?

   Och därefter har jorden gått under. Det är allas rättighet att ha sin egen åsikt, men ett liv utan hopp är i alla länder och hos alla folk totalt meningslöst. Det har det alltid funnits religiösa sekter vars budskap är fulla med fantasier om världens kommande undergång, och spekulera kan man göra, men varför då inte gå till urkällan, nämligen att läsa vad profeterna har skrivit, men läs då inte bara i Uppenbarelseboken. 

Profeten Hosea 6:1-2 Här säger judarna att Herren har slagit oss, men om två dagar skall Han hela oss, ja, på den tredje dagen skall vi stå upp och för att leva i fred inför Honom. Detta var deras egen profetia, och Herren sa inte mot dem, för märk väl detta att en dag för Gud är ibland som tusen år, och istället för bara två dagars lidande, blev det för juden en två tusen år lång vandring ut i världen, och ... först därefter kunde de förvänta sig ett uppfyllande av löfte med det tusen år långa fredsriket. 

   Då det talats om ”Abrahams barn”, syftar man på tre världsreligionerna; judendomen, kristendomen och islam. Sant är att deras grundberättelser tycks likna varandra och därmed ids mannen på gatan inte med att ta reda på vad skillnaderna finns hos de tre religioner, särskilt då de alltid tycks bråkar med varandra. Och när kartan inte tycks stämma in på det historiska landskapet, formad av maktlystna ledare, då ritar man dit sin egen ”åsikts-karta”. Många av kyrkans folk har sedn länge ansett att judarna är nu "ute ur leken", i och med Jerusalems förstöring år 70, men denna gamla ersättningsteologin bygger på ett tidigare tusenårigt förakt för judar som i världshistorien har gjort att  antisemitismen har kunnat överleva och att denna fördom finns än i dag som grundar på ett oförsonligt hat för allt som gäller Israel och Bibeln. Det är därför som dessa personer kan i media ogenerat slår dövörat till när palestinska ledare helt öppet använder sig av gamla nazisters slogan, som att skapa ett ”judefritt land” som på Palestina området. Kyrkans folk säger att judarna är blinda då de inte inser att Jesaja 53 talar om att Messias skulle först komma som människa för att lida och dö som lösen för oss, då syndens lön är döden. Men på samma gång är kyrkans folk blinda då de inte kan se det som står i Johannes 3:16 Att GUD så älskade hela världen att han utgav sin egen enfödde Son, för att Han skulle lida och dö för vår skull, för att var och en som tror, inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Så när kyrkan anklagar judarna för att ha dödat Jesus på korset, då glömmer de bort att det var för just detta, att födas, leva och dö som människa, var Jesus uppdrag, precis som profeterna beskriver det. Skall någon bli anklaga så borde det var GUD, för att han inte kunde finna ut en annan lösning mer än att låta sin egen Son dö. Men samma kärlek för sin Son hade Fadernför sin skapelse och människan, och därför gav också Jesus villigt sitt liv som lösen för våra synder. Man kan också ställa fråga; vad/vem fick människor till att tro på alla lögner och blunda för sanningen, mer än lögnens och FAKE NEWS fader? 

   Nu säger jag inte att du måste tro på allt jag har skrivit här, men tänk om bara en liten del är sant, då ...?

  Hitler konstaterade i ett ögonblick av klarsynthet att någon mystisk kraft, ödet, tycks vilja att judarna skulle kunna överleva år av förföljeser, bar aför att åter stå upp och leva vidare. Men trots denna insikt skulle Hitler gå emot "ödet" och skapa metoder för att göra det motsatta, medföljande fem steg: 1. Bojkott, där alla av Israels produkter förklrades som att vara farliga och värdelösa. 2. Blockad, genom att tabubelägga allt socialt, kulturellt och sportligt utbyte mellan judar och övriga länder. 3. Bokbål, genom att systematiskt förstöra allt som skulle bevisa en judisk tusenårig närvaro i landet Israel. Bokbränning sker i dag med att skriva om 3500 år av världshistoria samt förstöra alla judiska artefakter. 4. Getto, genom att skapa ett allt mindre område för judar att bopå, som gör det omöjligt för någon att försvara och leva på. 5. Förintelsen, genom att förbjuda det judiska folket deras mänskliga rättigheten av självförsvar vilket skulle leda till judarnas slutliga utplåning.  

  Lyssnar man på var araber och media säger kan man höra ekon från gammal nazism retorik, trots att många politiker säger sig hata rasism och antisemitism. När politisk ledare säger först att, visst har Israel all rätt till självförsvara sig, för att sedan tystnar när hans parti går mot honom, kan man undra vilka signaler detta skickar ut? Och man kan undra om politiker tror det är ett skämt när muslimska ledare ropar ut; Alla judar skall dö. Frågaistället; Hur sluter man fred med den som vill utplåna dig och har inga problem att dö för att nå detta mål?

 

 

 

Eftersom det finns ett stort antal profetior i Bibeln, som alla berör många ämnen och inte ligger rätt tidsordning, samt att de är nedskrivna när tanken eller informationern kom till dem, så har jag försökt mig på att gruppera in dessa ”myter” efter den ordning som jag tror att de en dag kommer att uppenbara sig. Och då fick jag fram denna tidskalender att: Judarna återvänder och Israel blir en egen nation. Ett krig mellan palestinier+ISIS+ Jordanien kommer att ske, troligtvis i samband med en jrodbävning som rasera Klippmosken, och i dett krig vinner Israel.  Samtidigt rycks de kristna upp (hämtas hem) viket kommer att lämna fältet fritt för Antikrist att träda fram och göra som han vill. Vedermödan tycks inleda med att Israel accepterar en falsk fred given av FN, då Israel bygger färdigt deras temopel. Men medan detta sker kommer EU och UN tittar på de en furste Gog kommer marshcerande norrifrån, tillsammans med en allians av muslimer från området runt Svarta Havet,+ Iran och övriga arabländer runt Israel, förutom Egypten, för att anfall Israel, men de klommer att möta deras öde vid Harmagedon. I det uppkomna maktvakum tar Antikrist över all makt på jorden. De 144 000 vittnen, en utökning av Jesu tolv lärjungar, sänds ut. Antikrist låter resa upp en bildstod i judarnas templet, vilket är startsignalen för alla vedermödans plågor uppräknade i Uppenbarelseboken. 

  De två vittnen, Enok och Elia, träder nu fram för att predikar på Jerusalems gator. När de slutligen blir dödade, men uppstår på tredje dagen, kommer judarna inse att Jesus är Messias och de renar templet. Och med dennahandling inleds slutstriden. Messias stiger nu ned på Oljeberget, för att rädda och återupprätta hans arvedel, Israel. Därefter döms världens folk, Satan fängslas och tusenårsriket inleds med att Israel bildar en fredsallians med Egypten och assyrierna, med Jerusalem som huvudstad.

 Hesekiel 37:1-14  Israel som torra ben

   Här talar profeten Hesskiel om förtorkade benen som väcks till liv, och detta är en bild på judarna, som under årtusenden ligger som döda och utspridda över hela jorden, men att de skall en dag få återvända till deras hemland. Uppfyllelse: År 1948 blev Israel en egen stat och för varje krig som muslimerna startar upp så har de bara förlorat ännu mer mark till judarna. Sista stor aförsöket var år 1967 befriades Jerusalem och äntligen kunde judarna åter få be och röra vid deras heliga plats, Klagomuren, något som FN skrev in i avtalet 1948, men som araberna aldrig har tillåtit juden att göra. I motsats situation fick däremot araberna, efter förlusten år 1967, behålla kontrollen över moskén, och som tack denna generösa gest kastar palestinier sten på alla besökare vid Klagomuren, samt förvränger judarnas historiska rätt till landet. 

1 Mos 17:8            Löftet till Abraham

   Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud.

 Hesekiel 36         Israels återupprättelse.

   Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, Herren: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels barn, utan för mitt heliga namns skull. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Och då skall man säga; ”Det land som var så skövlat har nu blivit som en lustgård”.

   Palestinierna säger att landet alltid har varit uppodlat av dem och att judarna stal landet, men de ögonvittnen som har besökt landet säger det motsatta. När Mark Twain besökte Det Heliga Landet så konstaterade han att marken var bördigt, men nu kargt, då inget tycks vilja växa där, … ”Och vart har alla människor tagit vägen?” 

  I 2000 år har det skrivits romaner, reseskilldringar och musik som talar om landet Israel och judarna, men var finns skrifter som talar om ett palestinsk folk? 

 Sakarja 12          Jerusalem mittpunkten

  Jerusalem som en stötesten Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Och det skall ske på den tiden att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk, och var och en som försöker lyfta den skall skada sig illa på den.

   FN och EU tror på en två stats lösning och arabländerna försöker dela staden och landet i två delar, mest som ett första steg till att ta kontrollen över hela kakan, men alla folk och nationer som försöker dela landet kommer att få skörda ett inre kaos i landet, för Gud säger att landet är hans, personligt.  På en satellitbild över åsarna norr om Jerusalem så kan man skuggorma läsa orden JHVH (Jehova)

 Psalm 83             Israels fiender är namngivna

   I denna psalm kan man läsa en profetisk uppräkning av Israels framtida fiender och idag kan vi konstatera att alla dessa nationer är nu muslimska och strider emot Israel.

 ”Mot ditt folk hyser de listiga anslag och de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: Kom låt oss utrota dem så att de inte mer är ett folk och så ingen mer tänker på Israels namn.”

 Rom 11:25-27     Judarna är inte övergivna

   Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna hemlighet. En del israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder.

 Mark 13:14-36         Datum är inte känd.

   Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till alla: ”Håll er vakna!”

   Summan av hedningarna i fullt antal (frälsta) är Guds egen hemlighet, och därför är det meningslöst att gissa på ett startdatum för vedermödan. Och då Fadern inte har några hemligheter från Sonen, samt att båda vill att så många som möjligt skall bli frälsta, så finns det kvar en logisk förklaring, nämligen att tidpunkten för uppryckelsen och vedermödan är lika lätta att gissa på, som att veta vilken droppe av ondska det var som får bägaren att flöda över. 

 Lukas 21:20-33     Fikonträdet

   När ni ser Jerusalem omringad av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära. De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tid är förbi.

Och detta hände år 70 e Kr när romarna brände Jerusalem.

   Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knopps då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära.

   Fikonträdet (symbol på Israel) är det träd som knoppas sist av de andra träden (nationer) och liknelsen berättar att judarna skall efter en lång vinterdvala åter få bli till en egen nation. På samma sätt som vi inte kan veta när den svenska sommaren inträffar förrän först efter 5 dagar med dygnsmedeltemperatur på +10, så vet ingen när Vedermödan börjar, men när templet har byggts upp i Jerusalem då kan vi kan anta att vi befinner oss inne i vedermödan.

   (v. 31-33) På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgås förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

                                 Vad är nu Vedermödan?

Daniel 9:24-27   

   Sjuttio årsveckor (70x7=490 år) är bestämda över ditt folk (judarna) och över den heliga staden, innan en gräns sätts för överträdelsen, innan synderna får ett slut och missgärningarna blir försonade och en evig rättfärdighet åstadkommen. Så vet och förstå: Från den tid då ordet utgick, att Jerusalem skulle få byggas, till dess en smord, en furste, kommer, skall 7 veckor gå och under sextiotvå veckor skall det åter byggs upp. Men efter dessa 69 veckor skall en som är smord förgöras utan att någon efterträder honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra, men själv skall denne få sitt slut i störtfloden. Och intill slutet skall strid råda och förödelse är oåterkalleligt beslutad. Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka*, och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och på förödelsens vinge skall förödaren komma.

*(= 7 profetiska år eller 2520 dagar)

 Nehemja 2:1-8

   ”I månaden Nisan i Artasastas 20: de regeringsår ... ”

   Vid utgrävningar har man funnit kilskrift på lertavlor där det står skrivet att Artasastas var kung i Susans borg, samt att han gav judarna tillåtelse om att få återuppbygga Jerusalem den 14 mars året 445 f Kr.

   Räknat på de 7+62 årsveckor och då en profetisk årsvecka är lika med 7 år, så blir summan 69 x 7 = 483 profetiska år.

   Ett profetiskt år = 360 dagar, så 483 x 360 blir = 173 880  dagar 

 

Från 14 mars till den 31 december år 445 f Kr      =  +        293 dagar  

Från år 444 f Kr till år 31 e Kr  (475 år x 365)        =  +  173 375 dagar 

Lägg till antal skottdagarna                                       =  +        119 dagar

   Enligt Gregoriansk tidräkning skall 1 (en) skottdag

tagas bort för varje århundrade,                               =   -            4 dagar

Från 1 januari till 6 april år 32 e Kr                           =  +          97 dagar

                                                               Summa  =       173 880 dagar

   Så vem var fursten som under palmsöndagen den 6 april år 32 e Kr red in i Jerusalem och blev dödad innan den veckan var till ända? För med denne furstens död stoppades judarnas tideräkning upp och kvar återstår ännu den 70:de årsveckan.

  Joel 3:1-2, 9-15

   Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, då skall jag samla ihop hednafolken och föra dem ned till Josafats dal (Harmageddo). Och där skall jag hålla dom över världen, för mitt folks och min arvedel, Israels, skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land. 

   Plogbillar smides till svärd när hednafolken drar upp till helig strid i Josafats dal och mot Israel folk, men de möter istället Herren som kommer att sätta sig till doms över dem.

 Daniel 12:7-12

   Då sade han: Gå, Daniel, ty dessa ord skall bli gömda och för- seglade intill ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå det. Och från den tid, tiden då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, (en avgud i Jerusalems templet) skall det gå 1 290 dagar. Säll är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar.

   Så 45 dagar före slutet så åker avgudabilden ut och judarna renar templet. Denna skymf gör Antikrist vansinnig och Satan kallar till sig all världens arméer för inleda ännu ett förintelsekrig mot Israel.

   fortsättning i MÖ del 2

Den klassiska bilden av Jerusalem med muren och moskén, tagen från Oljeberget, november år 2006. I muren kan man se en igen murad port, den Gyllene Porten genom vilken Messias en dag skall rida in genom. 

  Porten murades igen, inte för man tror på en Messias, utan för en rädsla och en önska att gardera sig, för tänk om ... ifall ?

 Problemet medett nytt tempel är att ingen vet exakt var Herodes temeol låg då alla byggstenar jämnades med marken. Ett förslag är att den låg i rak linjen innanför Gyllene Porten, alltså norr om Klippmoskèn, som ligger ovanför Salomos stallar. Det tempel som byggs under tusenårsriket kommer troligtvis ligga på berget Sion, väser om tempelområdet, med utsikt över Klagomuren och Gamla Jerusalem.