Intill den tiden - de sista 1 + 7 åren. 

Ny bok utgiven av Semnos Förlag AB  Sök på Daniel Hill i  www.semnos.com

Den Sjuttionde årsveckan. Matt. 24 - 25 I texten talar Jesus om ändens tid och hans återkomst med berättelse om Noas tid och templets tillkommelse. ”Se på fikonträdet (Israel) när det blomstrar, för då vet ni att sommaren (tusenårsriket) är nära. Så när templet börjar byggas då vet vi att inom kort kommer de många tider och dagantal som profeten Daniel talade om att uppfyllas, samt att den sjunde årsveckan är nära.

Dan 12: 7–12 ”Dessa ord ska förbli gömda till ändens tid, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga (som söker sanningen) ska förstå det.”

Kapitlet avslutas med gåtan om tider, tid och ½ tid, samt gåtan om de 1335 och 1290 dagar, vars hopkoppling ska bli uppenbar för de som söker fakta i den sista tiden. I bokens titeln 1 + 7 år finns det en ledtråd som kan ger dig en föraning över den sista tiden, och om det som kommer att ske i Vedermödan.

Forntid. Boken tar upp Bibelns syn på världshistorien, från skapelsen till Noa, via Abraham, Mose och vidare fram till Jesu död på korset.

Dan. 7: 1–7. Kung Belsassars dröm om fyra vilda djur, alla med vassa klor i kampen om världsherraväldet.

Babylon = lejon, Meder-Perser = björn, Grekland = leopard och Romarriket = sabeltandad tiger.

Nutid. Ovanliga världsriken ska nu uppstå, fyra hästar, med ryttare som vill kontrollerar våra tankar och åsikter via politik och religion.

Sakarja 6 och Upp. 6

Med Jerusalem som mittpunkt kan vi i dessa kapitel läsa följande: Röd Häst drog österut och ryttaren bar på ett stort svärd som tar bort all fred på jorden, då han låter döda ¼ del av jordens befolkning. (Fascism med röda fanor) Kommunismen.

Grön Häst drog söderut och ryttaren, som heter Döden, bar på ett svärd och även han ska låta döda ¼ del av jordens folk. De som följer honom är inte rädda för att dö eller bli dödade. (Fascism med gröna fanor.) Islam. Förr trodde man att texten var om levande hästar så ena hästens färg blev fläckig och blekgul, men på hebreiska står det klorofyll = grön.

Vit Häst drog västerut och ryttaren (klädd i vitt?)

bär på en segerkrans och en båge (utan andens pilar). Rom och kristendomen.

Svart Häst drog norrut och ryttaren bär på en våg som kontrollerade handeln. Kapitalism (Svart kostym?)

Vit och svart ryttare gjorde sällskap västerut och hamnade i Europa. Demokratin. Och i våra dagar kan vi se hur en strid har uppstått mellan fascist länder i Öst och demokratin i Väst.

 Gogs krig. Norr om Israel finns en fiende (Ryssland) som tillsammans med Iran och uppräknande länder i Hes 38–39, kommer att samla sig i södra Libanon för att tåga in i Israel bara för att möta Herrens vrede i Harmagedon Dalen. Det som utlöser Gogs krig är det växande hatet mot judarna, och en dag ska Iran locka Hamas och Hizbollah till att skicka deras 100 000 missiler, något som Israel omöjligt kan stoppa. Men Herren kommer då att utlösa en försenade jordbävning som kommer att tvärvända hela MÖ konflikten.

Och sker jordbävningen sydöst om Cypern kommer den tsunami som drabbar Turkiets södra kust att kasta landet in i ett inbördeskrig, där västra delen, Galatien, återlämnas till Grekland. Tsunamin fyller även Gazas tunnlar med saltvatten och förstör Hamas vapenförråd. 

Samma jordbävning kan få Klippmoskén till att rasar ned i den moské som har grävts ut undertill. Och nere i Egypten kollapsar Assuandammen, och när Nilen möter tsunamin i Nildeltat, förvandlas Kairo till en sumpmark under 40 år, helt enligt profetiorna. 

Dan. 8:1–14. Vid tidens slut träder fram en oövervinnlig ”Bagge”, men Irans dröm om Kalifatet krossas av ”Geten”, Grekland/Nato/EU.

Antikrist blir genom hans död och uppståndelse vald till messias av världen och judarna, och han ska regera i templet under 1290 dagar. Helgedomen kommer nu att förtrampas i 2300 dagar, sedan ska templet återställas, renas av judarna 45 dagar före slutet.

 Sak 6:6 Och han ropade på mig och sade: ”Se, de som drar ut mot nordlandet låter min Ande finna ro* i nordlandet.” (*eller finna någon tro?)

Endast Skandinavien kallas som land för Norden och frågan är nu om England, Island, Norge, Danmark, Sverige, Åland och Finland vill inom Nato bli ett Herrens andliga ljus för hela världen. Bed för Norden.

Om vårt folk, alla med kors på våra flaggor, omvänder oss och söker Herren då kommer han att välsigna oss och låta vårt land få ro.