Memo 6. sve           Juli 2019

Vad är mening med livet?

Meningen med livet                                uppdaterad den 22 juli 2019

 Vetenskapen har nyligen upptäckt att 10 000 hjärnceller finns i högra hjärtmuskeln och har sålunda en direkt kontakt med hjärnan. Vi talar ofta om att ha en ”mag-känsla” i vissa situationer och en del anser att vet man inte svaret följ då mag-känslan. Det har också nu visat sig att människor mår bäst om man fattar beslut i balans mellan ”mag-känslan” och hjärnan, och i Asien talar man om Yin - Yang harmoni. Bibeln talar om att vi skall lyssna till vårt hjärta, och att Gud hjälper oss till att fatta de rätta besluten, i kunskap om gott och ont. Fråga; ”Sitter Guds samvete i vårt hjärta?”

 När Gud skapade himmel och jorden kunde han ha valt att låt liv få uppstå bara på Gotland, samt planterat på ön en lustgård för två personer, plus några till, för att inte skapa ett kaos i Eden. Men i övrigt skulle hela jorden vara öde och tom, precis som hela universum är öde och tomt. Men Gud är inte intresserad av ett dockhus med ett dussintal mänskliga knähundar, utan han tänker stort och långt in i framtiden, och därför skapade universum. När Gud skapade liv på hela jorden, var för att han hade och har en bestämd plan med skapelsen och för oss människor, i motsats till vetenskapens konstlade mening där vi föds, äter, föröka oss för att sedan dö, för att inte mera finnas till. Eller som Petrus säger: 1 Pet 1:24 ”Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av.” Det vetenskapen säger är att livet, denna sköra tråd mellan två intet-heter blir som du vill, men frågan om gott och ont är upp till dagens samhälle.

Långt innan människan kunde besöka alla platser på jorden fanns där redan liv i någon form, så vilken fakta är det som säger att vi skulle vara helt ensamma här, medan resten av galaxerna är tomt? Endast detta påstående att denna jord var först skapat, och därefter skapades och placerades allt annat ut i universum. Logiskt uträknat kan det vid yttersta domen finnas 1–2 miljarder människor som har lyssnat, tagit emot och nu tror på Gud, … och att alla dessa troende skall en dag sitta sysslolösa uppe i himlen är inte ett kännetecken på hur en skapande Gud är, snarare det motsatta.   

   Bilden Flygplanet; Är  meningen med livet att fri som en fågel flyga vart man vill, och om man inte är lycklig där, bara flyg vidare?  

Bibelns förklaring till varför livet kom till finner vi sammanställt i texterna: 1 Mos. kap. 1 ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, och att Gud är till för de levande och inte för de döda, så livet fortsätter för de utvalda även efter döden. Joh. kap 1 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet (Jesus) var Gud. Allt blev till genom Jesus och utan Sonen blev ingenting till av allt det som är till.” Men andra ord; Gud Fadern är chefen och Sonen verkställande direktör. Jes. kap. 53. Han (Jesus) blev misshandlad och tog våra sjukdomar på sig, all vår skuld lade HERREN (Fadern) på honom. Hebr. Kap 1 Ger en sammanfattning om vem Gud och Sonen är samt vad tro innebär, och i kap 2–3 uppmanar Gud oss till att tro och inte låta någon ta bort vår förvissning. Guds Son, Jesus och Messias är samma person och tillsammans med Fadern och Helige Anden utgör de en treenighet i gudomen. 

  Allt skapas genom Sonen och inte an komma till genom någon ängel då det i makt föds högmod. Provet allt levande med fri vilja måste klara av är att i tro vara lojal till Gud Fadern den Allsmäktige. Ängeln Lucifer visade sig inte hålla måttet och som Satan drog han med sig 1/3 av alla änglar ner i fallet. Lucifer kunde inte skapa något levande, men han ”skapade” de lovsånger och den musik som sjöngs i himlen till Guds ära. När Satan föll i högmod tackade han medvetet nej till Guds himmel och därför kan han heller inte ångra sig. Detsamma gäller alla andra som gör samma medvetna val och låter egot få högsätet i deras liv. En del präster och sektledare säger att då ”Gud är kärlek” blir allt förlåtet till slut, men problemet är att alla dessa som valde bort en himmel i Guds närhet, de kommer i deras meningslösa personlighet fortsätta med deras förstörelsen i himlen. En del ISIS änkorna säger de kommer att uppfostra sina barn till att hata allt som deras gud förbjuder, samt att strida, hämnas på alla dem som besegrade Kalifatet och att aldrig ge upp. Av samma orsak kunde Gud Fadern inte ”föda” flera syskon till Jesus, för ju fler Guds barn som kom till med obegränsad makt, ju större var risken att några av dessa ”Jesus syskon” skulle vända sig till Satan.

  Med ”kärlek” ingår detta med total fri vilja, så genom att skapa människan här på jorden och med begränsad makt, samt ställa oss inför ett val, då kunde Gud vinna åt sig miljarder med ”barn” som alla hade valt att tro och vara lojal till Gud Fader och Sonen Jesus. Jesus egen prövning var att låta sig födas, leva, dömas, torteras och dödas som en vanlig människa, och i tro på att Fadern skulle återuppväcka honom till livet för att sedan få sitta vid Faderns högra sida. Även Gud Fader ställde sig själv inför samma prov, nämligen att villigt låta sin älskade Son utsättas för en sådan grov förnedring i hopp om han skulle klara av det utan att ropa på änglar för hjälp. Allt för en gudskärlek till en otacksam värld. Adam och Evas prov var att inte äta av den förbjudna frukten, som de misslyckades med och så fick Satan och döden sin makt över skapelsen. Abrahams prov var att ge upp ett liv i lyx för att bo i tält och löftet att bli stamfader till Guds utvalda folk, judarna, trots att båda Sara och han var närmare 80 år gamla och barnlösa. Sedan fick Abraham ännu ett svårare prov, nämligen att offra sin älskade son, Isak, och Gud tillkänna gav att; ”Nu vet jag att du älskar mig mer!” Judarnas prov var att hålla Guds lagar som Mose tog med sig ned från berget, och så länge de höll Guds lagar blev Israel välsignat, men när de bröt mot lagarna hamnade de i onåd. Världens prov är att tro på att judarna är Guds utvalda folk och den dom världen kommer att drabbas av är denna: De folk och personer som välsignar Israel bli själva välsignade, medan de som hatar Israel utsätts för ”öga för öga” domen, och allt det onda de har tänkt ut för juden kommer att drabba dem själva.

  Ateister, fascister och vetenskapsmän säger att allt kom till av att en osynlig partikel som blev plötsligt synlig, kolliderade med ”sig själv” i ett Big Bang, och resultatet blev ett meningslöst liv. Hebr. 11:1 ”Tro är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om ting man inte ser, och att universum skapades genom ett ord av den Osynlige till något synligt.  

Präster och fariséer ville, som alla vi andra, ha konkreta bevis för att kunna tro. Jesus hänvisar dem till profetiorna som säger: Judarna skulle en dag spridas ut över hela jorden och var de än bosätter sig kommer de att förföljas och döda. När tiden var inne skulle de återfå deras hemland, Israel och Jerusalem, för att aldrig mer lämna det. De judar som inte vill återvända kommer den förföljelse vi ser i dag att öka för när alla judar är tillbaka då kommer Messias. Satan vet om detta och Abbas på västbanken sa; ”Bra att judar flyttar hit för då kan vi utplåna alla i ett svep.” Så alla de som ritar hakkors och ropar död åt judar, de uppfyller omedvetet Gud vilja med att föra hans folk till Israel. Men eftersom de gör detta med onödigt stort våld kommer alla dessa judehatare en dag få dubbelt igen, inte helt olik Egyptens plågor.

  I Bibeln kan vi läsa hur Gud förvarnar oss om vår kommande framtid, och valet är vårt, för de länder som i dag tar täten i striden mot Israel är alla namngivna och så är deras öde, Harmagedon.    

 Ateister har ingen himmel och andra religioners himmel är märkliga och knappast lockande, om man nu inte är en man. Men även om 72 kvinnor per dygn kan låta lockande, så blir det efter några dag ett trist tidsfördriv, och Nirvana eller reinkarnation låter som ett lotteri med mest nitlotter.

Bilden: Fri som en fågel kan man flyga vart man vill, men utan en mening, riktning i livet, är livet inte mer än en innestängd cell, och som fågel flyger man åt fel håll. 

Men vad säger Bibeln och de människor som har upplevt något i dödsögonblicket? Vad är meningen med alla dessa prov för att tro på Gud? En del säger sig har sett himlen och mött Jesus, men också att de har sett olika djur vandra runt omkring på stora ängar.

   När all natur var färdigskapat valde Gud Fader ut en särskild plats och Sonen planterade i Eden olika växter från hela jorden. Därefter fördes Adam in i lustgården, men med tiden kände han att något vara fel då alla andra djuren kom gående två och två. Gud Fadern sa till Sonen; ”Det är inte bra för Adam att vara ensam, låt oss åt honom skapa en livskamrat.” Medan Adam var ensam människa i Eden insåg Satan att det inte gick att lura honom till att äta av den förbjudna frukten, men med Eva var det annorlunda då hon hade bara Adams varningsord att gå på. När Adam och Eva syndade skulle de enligt Guds ord dö, men kärleken mellan makarna gjorde att Gud flyttade fram dödsdomen ett par hundra år, men något måste dö, så hud och ull från ett får fick klä dem, därefter utvisas de.  

   När Gud mötte Moses i den brinnande busken lydde han Guds befallning och förde Guds folk ut från fångenskapen i Egypten upp till Kanaans land, till det land som Gud hade beslutat skulle tillhöra Israel. I vetskap om detta lät Satan under 400 år fylla landet med några av de storväxta krigiska och avgudadyrkande folk som då levde. Och efter ett flertal krig kunde Josua slutligen besegra alla, utom filistéerna, som var ett krigiskt sjörövarfolk som hade invandrat från Cypern.   

 Jorden var till början öde och tomt, men i himlen, Paradiset, fanns det förutom djur och växter mönsterbilder på allt som skulle ske på jorden för det kommande människosläktet. Hebr. 8: 5 … ”Se till att du (Mose) gör allt efter den mönsterbild som du har fått se på berget.” Hebr. 9: 23 Alltså måste dessa avbilder av det som finns i himlen renas med dessa medel (bestänkt med blod), (när de blev till på jorden) medan de himmelska tingen själva renas med bättre offer än så.

 I himlen finns det en regnbåge bakom tronstolen och bredvid tronen står fyra keruber, (som liknar totempålar och tycks vara behållare för allt dna) som representerar jordens fyra stora djurarter, örn, tjur, lejon och en varelse med mänskligt ansikte (hominid). Dessutom är tronstolen synlig från alla fyra hörn, vilket tyder på en upphöjd plattform, typ trappstegspyramid. Vid Noas tid hade fallna änglar, demoner parat sig med människor, troligtvis även djur, och deras avkomma var storväxta märkliga varelser som krävde att få bli dyrkade som gudar. Med så gravt skadade dna i naturen hade Gud inget annat val än att utplåna allt, människor som djur, samt starta nästan om från början.   

Guds Ord skall med parallelltexter förklaras. I himlen tycks det finnas original i naturlig storlek och till allt som kanske kom att hamnar på jorden. Om tabernaklet fanns bara som en blåprint ritning hade det varit svårt för Mose att förstå hela Guds planering, med Gud kan ha låtit bygga ett tempel i rätt storlek och samtidigt låta Mose få veta att duktiga män skulle, genom Helig Andes kunskap, få givit inom sig allt de behövde veta för tempelbyggandet. Uppförande av pyramider och totempåle anses av många att vara symboler på avguderi, och det kan också ha varit så då Satan hade kopierat allt som kunde passa in i hans planer. Slutsats, när Sonen skapade alla de olika djurarterna stod han inte där och funderade på om det var giraffen eller sebran som hade lång hals, utan alla djur fanns redan levande uppe i himlen och det enda Sonen gjorde var att välja ut de djurarter som var anpassade för denna jord också skapa artkopior av dessa.

 Efter den yttersta domen skall en ny himmel och jord skapas, det gamla är förgånget, vilket är allt som påminner både Gud och oss om den tid då Satan föll och hur han med hat försökte fördärva detta vårt paradis som Gud hade skapat åt oss.

Gud skapade människan att vara ett, man och kvinna, tillsammans. Livet kan ses som ett fordonsrally, där mannen är föraren och kvinnan är kartläsare, samtidigt som hon håller ett vakande öga på omgivningen. Båda behöver varandra, men före målet tog bensinen slut. Vandrande fram till Gud hälsar dem med; ”Väl kämpat båda två, ni har funnit rätta meningen i livet och i tron, välkomna in i mitt rike.”  Men det finns de som kom ensamma på motorcykel och Gud säger nu; ”Jag vet att det inte har varit lätt att både köra och läsa karta, väl kämpat. Jag har här den rätta livskamrat som ni både sökt efter men inte fann, gå nu tillsammans in i mitt rike.” Och mannen och kvinnan gick hand i hand in genom porten. Så kom det en buss och föraren klev ut, låste bussdörren och gick fram till Gud. ”Nu är jag här, var finns mitt eget paradis?”  Gud frågar: ”Var finns din livskamrat?” Svar: ”Jag har ingen.” Gud sa: ”Sant, många har du haft men alla har du ratat. Gå nu till bussen och välj ut en av dem som har följt med dig hit på din livsresa.” Föraren protesterar; ”Men alla dem i bussen är jag trött på och nu vill jag ha det som har utlovas till mig.” Gud förklarade: ”Löftet om 72 kvinnor för varje dygn är logiskt en omöjlighet, för när skulle du då få tid över för att umgås med alla andra i himlen eller ha någon tid över för att möta mig i Paradiset? Gå tillbaka och kom hit först när du har valt ut den som skall vara din livskamrat.” Föraren gick tillbaka och väl inne i bussen bröt kalabaliken ut då alla kvinnor ville bevisa för honom vem som var bäst och vackrast. Gud konstaterar kort; ”Han har verkligen fått som han ville, att vara sin egen gud och med många kvinnliga valmöjligheter, men hit in kommer han inte med det kaoset. För då blir min himmel lika kaosartad som den plats varifrån han kom.”  

Vetenskapen, arkeologin och andra dagliga upptäcker visar inte på att evolutionen hade rätt, snarare tvärtom. Nu har det visat sig att ett litet ben i handloven skiljer apor och människor åt. Apans hand är begränsad och skapt för att svinga sig från gren till gren, medan människans hand kan breda ut sig som en solfjäder och är skapt till att kunna spela piano. Om meningen med livet var att skaffa sig föda för att bara överleva, varför i evolutionen och till vilken överlevnads nytta har vi skaffat oss en förmåga till att skapa otrolig vacker musik och musikinstrument, då det räcker med brutalt våld för att föra gener vidare?