FÖRORD: Dan70 PROFETIOR och HÖRNSTENAR. 2019-05-25

 Serien Dan70 är en uppgradering av boken ”SJUTTIONDE ÅRSVECKAN – en gåta” som var ett tidigare försök av mig att samla in alla då kända profetior om den yttersta tiden och vedermödan under ett tak. Men sedan dess har det visat sig att då och då dyker det upp en fler byggmaterial som lyfter fram profetior i ett klarare syfte utan att för den skull ta bort min förra tolkning. I motsats till vad många vältaliga sektledare, ”superapostlar”, som har de hamnat i återvändsgränder så pass trånga att de uppfattar alla nya sanningar som ett hot mot den egna maktpositionen och egna börsen, att de som motangrepp hotar ifrågasättande medlemmar med helvetet. Men händelser ute i världen och står inte still för någon, och under de sista 70 åren och alltsedan Israel blev en nations, så blir allt fler av profetiorna sanna och de profetior som finns kvar blir nu allt lättare att förutsäga både när, var, hur och vilka nationer som kommer att bli drabbade. Cirka 600 år BC förutsäger ett flertal profeter, som profeten Joel att hatet mot Israel kommer i slutet att växa ända till dess att deras fiender, med namn utpekade nationer, kommer att försöka dela på och utplåna Israels land. Men Gud kommer att låta alla deras onda planer att drabba dem själva, för profetiorna säger också att från och med den dag då Israel åter bli en nation, då kommer judarna att få bo i deras hemland för evig tid. Med andra ord; De som i dag strider mot Israel kommer att förlora. Inte för att judarna är bättre än något annat folk, säger Gud, men för löfte jag gav till Abraham. Gud kan inte bryta sina givna löften, bara flytta fram tidpunkten för uppfyllandet. Den Herre som inte kan hålla det han lovar är inte värd att kallas för Gud, och det är därför som Satan har siktat in sig på att utplåna människosläktet. Först genom att slå mot alla kvinnor, för människan är Guds krona i skapelsen. Nästa mål blev judarna, för om alla judar är döda och Jerusalem är ödelagt, då finns det inget folk som Messias kan befria. Så förklaringen till det besynnerliga judehat som nu drabbar hela världen kommer från Satan.    

  UN, i dag kontrollerad av politiska vänster - högern ateister och de muslimska staterna, gör allt för att förinta Israel eller sätta landet i ett sådant dilemma att judarna inte längre kan försvara sig mot horder av missiler och terrorister. Bland annat med att skicka in bensin med ballonger för att bränna ner Israels sädesfält och skogplaneringar, eller att tränga sig genom stängslet. Skulle Israel svara med samma mynt och från havet låta ballonger driva in och bränna Gaza, då skulle det bli uppror i FN, för Hamas agerande är inte krigiskt utan ett desperat folks legitima demonstration mot en ockupant. Därför har FN hitintills inte kallat Gazas en missil om dagen som en krigshandling för då gäller andra lagar. Men FN har en lag för Israel och en annan som gäller resten av världen. Och Gud suckar och skakar på huvudet: ”Dessa ständigt dåliga undanflykter, varför vill de inte lära sig av historien!” 

  Tysklands FN ambassadörs fråga Israels FN-ambassad Damon: ”På vilka grund bygger Israel deras rättighet till landet? Damons förklaring, uppläst i FN byggnaden, var 4 grundpelare:

1. Gamla testamentet, Torah, och Profeterna, skrifter som alla är godkända av både judar, kristna och muslimer (i Koran). Damons citerade Guds löfte till Israel är att ”Kanaans land skall tillhöra judarna för evig tid”. Även Arafat erkände i tidig intervju att allt mark mellan Jordan och Medelhavet tillhör judarna, samt att Jerusalem är judarnas huvudstad. Det han vill ha var Gazaremsan. Men när FN gav Arafat kontroll över Gaza, i utbyte mot fred, då ville han ha bara mer och mer, och freden togs bort från bordet. Man kan fråga sig varför medlemmar i FN röstade för att Israel skulle bli en nation, men ingen av dem kunde tro att ett par tusen magra judar komna direkt från koncentrationsläger skulle orka överleva en enda dag av strid mot arméer från fem väl väpnade arabstater. Men hade de läst på med Bibeln som faktabok då hade de vetat att kriget skulle sluta med nederlag. Verkligheten visade sig 70 år senare och efter tiotal stora krig har Israel ständigt utökat deras område ända tills de nu kan kontrollera hela det område som FN år 1947 hade lovat judarna, och innan FN gav efter för arabernas hot av oljeblockad. I kriget 1948 hade Israel inte armé stor nog för att ta kontroll över deras land, det bibliska Samarien och Judéen, och denna svaghet fick arabvärlden att tro på sin egen lögn som sa att nästa gång, eller nästnästa gång kan de vinna. Med Israel som nation gick världen in i Guds plan, fas två, nämligen att etablera Israel som en stark nation i MÖ.   

2. Historiska och arkeologiska fakta. Till skillnad från många länders historieböcker som ofta upphöjer ledarens storhet, och utgrävningar som endast gynnar det egna landets berättelser, så lyfter Bibelns profeter fram både fakta och misstag som inte är direkt smickrande för Israel, men som tillsammans bevisar att judarna har både bott och arbetat i området under 4000 år. Arafat påstod att han kunde spåra sitt släktskap bakåt till Goliat (som dödades av David) och är sålunda en äkta filisté. Samtidigt var det inte judar utan palestinier som Mose förde med sig ut ur Egypten år 1500 BC. Dessutom var det Mose och Arons syster Mirjam som var Jesu moder. Dessa lögner är helt uppenbara för alla som gick i den gamla svenska skolan, men som Arafat sa; ”Upprepar man lögner ofta nog kommer icke läsande folk att tro på den, hur orimligt de än låter.” Arafat säger således att Mirjam (Maria) var femtonhundra år gammal jungfru när Jesus föddes. Till min förvåning reagerar ingen politiker eller FN med bestörtning på Arafats och Abbas många fräcka historiska lögner, eftersom de är riktade mot judarna. Nästa falska nyhet är att judarna aldrig funnits som ett folk (bott) i Egypten men då bortser man från denna fakta att det var farao som lät, på Josefs inrådan, bygga en lång kanal väster om Nilen för att lösa problemet med nästa (El Nino effekt) sju torra år i Egypten. Kanalen sammanbinder ett pärlband av sjöar och man kan se rester av dessa på kartan, och den var döpt efter Josef, faraos högra hand, son till Jakob/Israel. Likaså säger Arafat att det var Abraham som byggde en moské på tempelberget, och Herodes har inte funnits till eller byggt färdigt templet på tempelberget. Att palestinier döpte om Moria berg till tempelberget är en gåta. Lika gåtfullt är den triumfbåge som general Titus lät bygga i Rom, med avbildad sjuarmad ljusstake och judiska slavar, då han år 70 lät bränna Jerusalem. Och då Jesus föddes i Bethlehem var han naturligtvis en palestinsk muslim, men fakta är att det var kejsaren Hadrianus om runt år 120 lät döpte om hela Israelområde till Syrien-Palestina i ännu ett försök av världens ledare att utplåna allt judiskt från jordens yta. Palestina är det romerska ordet för filistéer, namnet på det folk som bodde i Gaza ända tills de runt år 570 BC blev förintat av Babylon, medan judarna fördes bort som slavar. Den förste antisemiten går att läsa om i Esters bok (GT) då Haman i ren avundsjuka ville utplåna alla judar i staden Susan. Men när kungen fick reda på intrigen lät han göra detta tillägg att på samma dag fick alla judar lov att med vapen försvara sig. En åsikt som Hitler starkt ogillade och som SSU år 2014 stöttar då båda anser att ingen jude har någon laglig rätt till självförsvar. Det därför som FN och världen avstår från demonstrationer mot Hamas dagliga missiler och brandbomber riktade mot Israel, utan de anser att det hela är typiska ungdomligt agerande mot judars omänskligt förtryck av Gazas invånare rättighet och riktade mot apartheidstat. Och hur visar Israel upp sin apartheid? Svar: Med den mur som Israel lät påbörja bygga år 2002 då Arafat vägrade att stoppa beskjutningen av judar på andra sidan gränsen, men som allmänheten säger har funnit där redan år 1948.

3. Laglig rättighet. Redan år 1920 med Balfour deklarationen hade NF och ersättare FN år 1947 godkänt förslaget att de skulle skapa ett judiskt hemland på Israels gamla historiska land. Araberna sa redan från början NEJ, och med hot om oljebrist gav FN efter och föreslog nu en tvåstatslösning, som Israel godkände men som araberna åter NEJ till. Sedan dess har liknande förslag tagits fram, men varenda gång envisas araberna med deras NEJ till alla förslag. År 1967 gjorde Israels arabiska grannar ett sista försök till att utplåna Israel, men bara sex dagar senare stod Israel där som totala vinnaren, då de hade inte bara tagit tillbaka de gamla bibliska områden Samarien och Judéen, utan även Golan och hela Sinaihalvön. Mot löfte om fred gav Israel tillbaka Sinai till Egypten, men Syrien valde att fortsätta med deras beskjutning mot folk på Galileiska sjön och utan någon skriven fred kan Israel enligt krigslagar behålla Golanhöjderna till vidare. Vid krigets slut år 1948 drogs det en i grön tunn stilleståndslinje mellan de av Jordanien ockuperade område av Samarien - Judéen och övriga Israel. Avsikten var att FN skulle förhandlas fram en mer permanent gräns mellan länderna, men eftersom araberna tidigare hade beslutat att en arabnation aldrig kan förhandla eller sluta fred med Israel, var sådan förhandling omöjlig. Dessutom ville araberna inte ha en fast gränsmarkering som säger att detta är vårt och landet på andra sidan tillhör Israel. Så den krokiga ritade gröna linjen förblev orörd. Men detta beslut visade sig fungera från båda hållen, för när Israel återtog deras gamla områden, Samarien och Judéen, då korsade de inte något av FN beslutad fast landsgräns utan de bara återtog den mark som enligt bibliska kartor tillhörde judarna. Likaså började sjöblockaden först när Arafat i Gaza började inleda ett öppet krig mot Israel, och det skedde inte år 1948 som svenska S-regering, ända från Palmes dagar och 68 års-rörelsen antyder om då de konsekvent lägger all skuld på Israels ockupation. Det Israel bara har gjort är att flytta på tillfällig stilleståndslinjen, och det kan de göra ända till dess att palestinierna vill sätta sig ned och förhandla med Israel om var gränsen skall gå. Att samma S-politiker använder Hitlers metoder till att förtrycka, blockera, smutskasta Israel i en önska att förinta judarna är också något som ingen politiker reflektera över, trots deras stark nazist hat.

4. Moralisk pelare. En S-politiker i Malmö ursäktade sig med; ”Det där hade jag ingen aning om!”  Men att blunda, vända ryggen till rasism är ingen ursäkt, och när odemokratiska diktaturstater kan övertala FN att riktat 90 % av deras resolutioner som säger att Israel är världens värste förtryckare då borde svenskt rättstänkande ha sagt stopp. De ställer frågan till oliktänkande; ”Varför stöttar ni Israels förtryck mot palestinier?” … men aldrig fråga aldrig; ”Varför fortsätter Israel med att hjälpa palestinier trots att det pågår fullt krig mellan dem?” En av Hamas högsta ledare förbjöd folk i Gaza att söka vård i Israel, men åkte själ till Tel Aviv så fort han själv blev sjuk.

  Med tanke på alla uppfinningar och hur judarna har från ett ökenlandskap skapat en välmående växande demokrati, trots alla återkommande krig, då borde FN känna en beundran för vad Israel har åstadkommit med de bidrag från USA som motsvarande en Marshallplan, men istället känner hela FN en stark avund och tycks glömmer bort fakta om hur araber och palestinier har under samma 70 år lyckats med att försnillat bidrag motsvarade 16 Marshallbidrag utan att lämna några garantier på framtida fred. Istället frågar svenska regering; ”Är ni säkra på att bidragen räcker?” När skall FN, EU och Sverige våga se sanningen och säga; ”Nu får det var nog!” Och varför ropar inte svenska folket och granskande journalister högt i protest då svenskens skattepengar försvinner ner i diktaturers fickor. Men så fort pengarna skall användas mot judarna tycks det inte finnas några hinder i politikers slöseri. Att detta beteende inte kallas för mobbing och judehat, antisemitism eller rasism är en gåta. Men ”S” kastade ut etik och moral i skolan, tillsammans med skolavslutning i kyrkan och sånger som ”En blomstertid” och ”Stilla Natt”, och när ingen ville ersätta de förlorade normer med lagar som säger vad som nu ska gälla då de tio budorden är passé, då är det inte konstigt att det från den dagen har gått utför för Sverige. Joels profetia ”Svinhugg går igen” innebär att nationer och personer kommer att få tillbaka allt det onda de har tänk ut mot Israel, och jämför sedan detta med på hur det just nu håller på att gå med England och Venezuela, som bådatycks förakta judarna. År 2014 lanserade ”S” deras två-stats lösningen och sedan dess har det skjutits allt oftare på svenska gator och torg. Trots att vänstern har varit palestiniers vänner i många år så kan de idag inte räkna med någon lättnad i deras möte, för när blint hat blossar upp i gudsförnekare och judehatares hjärtan då bemöter de vän som fiende med samma mynt.  

Summering: Hitler sa: ”Varför kan inte juden dö som alla andra gamla folk och nationer som har sopats bort från jordens yta? Vem är detta ödets gudinnas som beskyddar juden så att de trots all världens försök med förföljelser och ond bråd död, kan återuppstå och växa med framgång?” För ett kort ögonblick tänkte Hitler utanför boxen i möjligheten att kanske Bibelns Gud finns till, men så klev han åter in i boxen där vapenmakt är lösning till allt och lät döda 6 miljoner judar. En dag kommer vi alla stå där med vårt samvete och inför samma dilemma; ”Vem är du för eller mot?”

  I Dan70 ”avsnitten” tar jag upp alla frågor som har kommit till mig samt de svar som jag logiskt har kommit fram till. Vad som är rätt eller fel lämnar jag upp till var och en, men förutom tankarna om vem Gud är och vilka är hans planer med människosläktet, så kan denna gamla sagobok läsas som en studie i mänsklig psykologi för i Bibeln finns många överraskningar svar på frågor som inte bara är religiösa utan även kan räknas in som livets gåtor.

   ”Rudolf med Röda mulen” och ”Fula ankungen” En berättelse om mobbing för deras utseende och ett missförstånd av deras önska att få bli accepterade, men … en i tjock dimma svept in julafton och ett svanpar dök upp och så vändes situationen det motsatta. Den röda näsan kom att lysa vägen för jultomten och den fula ankungen skall en dag bli kung över vår ankdamm. För enligt Bibeln kommer Israel, med sina två fiender, Egypten och Assyrien, att bli ledande nationerna i Mellan Östern.  

Vad är sanningen?          

Många säger att alla gudar är sak samma, men det finns skillnader, även mellan Bibelns Gud och Allah. 2019 07 03

Begrunda dessa påståenden. Gud kan inte föda en Son, för då måste det finnas en kvinna med vid födelsen, och Maria kan inte föda en son utan att ha känt en man, och hur kom Adam till utan en kvinna? Vilket är svårast att göra; ”Att skapa en hel man eller bara en sperma?” Kunde Gud skapa hela universum samt alla änglarna, varför kunde han inte skapa en Son som kunde hjälpa Fadern med skapandet av jorden? Jesus ställde denna fråga till prästerna när det stod vid den lame mannen: ”Vilket är svårast att säga, dina synder är förlåtna eller står upp, ta din säng och gå?” Prästerna insåg det omöjliga och teg, för om Jesus bota den lame då kunde han säkert också förlåta våra synder. Människan är skapad till att vara lik Gud, inte bara i utseende utan även i det sätt vi borde vara. Gud är rättrådig, nådig, en domare som kan hela oss men då han hatar synden kan han också döda. Alla gudar har mer eller mindre intresse för människan och kan då de tycker döda oss, så vad mer är annorlunda.

Gud (Fadern) talar genom Sonen och änglarna till oss människor. Han är alltså personligen intresserad över vad vi gör och vad som händer oss. Gud har ett namn JHVH, Jahve, Jehova, som betyder att han är; Alltid eller Evig. Gud kallade på Abraham, som var 75 år gammal, för att han skulle bli fader för ett utvalt folk, som skulle var som präster och berätta för världen vem Gud är. Abraham litade på Gud och lämnade sitt bekväma hus för att han under resten av livet få bo i ett tält. Gud är Israels fader och på så sätt visar Gud att han äger kontrollen över skeendet som Historien Gud, då hans planer med Israel sträcker sig tusentals år in i framtiden. Gud prövar oss som han prövade Adam och Eva, genom att säga; "De som respektera Israel, dem skall jag välsigna, men de som förbannar judarna dem skall jag förbanna. Genom hela historien har olika folk, nationer, skadat och dödat judar, och medan alla dessa; Egypten, Babylon, Meder-Perser, Grekland och Romarriket har försvunnit som stormakter, så har judarna och Israel överlevt. Gud är tålmodig, och även när en dom är uttalad så låter han den dröja för att ge oss lite mer tid till att ångra oss. Men domen kommer för Gud kan inte ljuga, och likaså kan Gud inte sluta ett fredsförbund för tio år, som Mohammed gjorde med det judiska och kristna städerna Median och Mecka, för att bryta löfte i förtid, gå till anfall och ockupera städerna. Det händer att judarna svek ett löfte och gjorde just detta och då föll en Guds dom över de skyldiga. Medan andra religioner anser att ändamålet kan helga medel, så säger Gud att detta är att ljuga och en synd för den sägs för att ge egen vinning. Du skall inte ljuga, … om det inte är för att rädda liv, som när nazister sökte efter gömda judar. Gud gilla att skämta. Sara skrattade till vid tanken på att hon som gammal kvinna skulle föda en son, och så fick Abraham döpa sin son till Isak, skratt, skämt. När Abraham skulle offra sin älskade son Isak på Moria berg (tempelberget), sa Gud; ”Nu vet jag att du litar på mig”. 2000 år senare stod Gud inför samma dilemma då Jesus blev dömd till döden på Moria berg. Medan andra länder strider om sina lands gränser så har Gud talat om för judarna vilka exakt gränser de skall bo inom och under dessa 4000 år har de hållit den befallningen, att sedan FN kallar västbanken för ockuperat område så är det sant, för det är från Judéen judarna fick sitt namn. Samarien har också varit judarnas och det var inte förrän runt år 1980 då Arafat började kalla sig själv för att vara en Filisté och palestinier som det palestinska folket uppstod. Med västbanken så saknar Israel ännu hälften av sitt land, det som Gud gav dem och som han har lovat skall vara deras under tusenårsriket. Gud har omsorg för alla, men judarna har fått till uppgift att fördela Guds välsignelser ut över alla, vilket inte är en lätt uppgift då alla tycker att de har fått för lite jämfört med andra. När Gud talade så kände Abraham igen Guds röst och han lyssnade och var trogen i lydnad. Gud var också generös då han tillät Abraham ge Lot fördelen att välja först. Och Lot valde den bördiga Sodomslätten. Så Israel äger hela landet men de intog inte hela deras besittning, så Gud lät en dom falla över judarna för att de skulle läras sig av misstagen, men en dag kommer allt tillhöra Israel och ve de personer och nationer som vågar trotsa Guds vilja.