Memo Kapitel 1. sve 28-03-2021 

   En exposé från före begynnelsen, fram till Vedermödan, och bortom den ...

 Råd från författaren: Läs först utan fördomar och döm sedan med ett "okej" så kan man också resonera. Återskapade delar från boken; ”SJUTTIONDE ÅRSVECKAN – en gåta”.  

Förord. Meningen med livet. Antisemitismen, Lovsång och Musik, Guds tålamod, Helvetet, Liknelser, Mark 9, Byggstenar, Palestinier, 5 Mos 30.    sidor 1–11 (11)

Text i röd färg eller mindre test betyder det att tillägg har gjort i efterhand.

Dan70 Memo sve. Kapitel 1

FÖRORD: Varje gång vi ser, hör eller läser något reagerar vi med fördomar, även för tecknad serie, men tänk om vi skulle våga ställa frågan: ”Tänk om jag har fel denne gång, tänk om Bibeln är sann och allt det underbara vi ser i naturen har en skapare? Någon som inte var lät utvecklingen styras av tärningskast, utan det var en allsmäktig mister X som inte bara kunde, utan även hade ett mål med sin skapelse? Tänk om denna ende Gud inte var som alla andra gudar, fylld med våra brister och som vi bara tycks vara ute efter mer makt, och samtidigt hyser ett hat för hela skapelsen? Någon som inte ser på människan som att vara av slit och släng värde?

Heb. 11:1 Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. 2För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

Hela Hebreerbrevet är i grunden en förklaring till varför människan blev till och målet för vår vandring här på jorden. Vilka faror som finns och vilka belöningar vi får.

FYRA ALTERNATIV: 

1. Det finns ingen gud, med detta skapar ett problem, enligt Jean-Paul Sartre; ”… det är mycket problematisk att Gud inte finns, för om Gud inte existerar är i själva verket vad som helst tillåtet, och människan är följaktligen övergiven, eftersom hon varken inom sig eller utom sig har tillgång till stöd och hjälp.” Alla lagar, som mänskliga värden och yttrandefrihet är påhitt utan någon moralisk grund att vila på, eller som Kina och Ryssland säger; ”Det är våra inre angelägenheter som ingen annan har med att göra. Men när Israel säger att enligt Bibeln är hela det palestinska området deras, och således en inre angelägenhet i hur de gör med de förra ockupanterna, araberna, då protesterar både Ryssland och Kina. Med andra ord, det är den starke nationen som bestämmer vad om gäller i frågan om vad är rätt och fel. Evolutionen, säger att de som bäst kan anpassar sig, blir jeppe på berget, har rätt tills en större get sätter hornen i baken och ut åkte baggen.

2. Det finns många gudar, fler än någon människa orkar att räkna, och allt de tycks göra är att lurpassa på varandra. I stort är de värre än människor.   3. Så finns de mer stillsamma gudarna som gömmer sig i kristaller och ädla tenar, och som endast de invigda kan förstå och hjälpa dig mot en viss betalning.   

4. Till slut har vi två gudar som många anser vara sak samma, men läser vi deras böcker och ännu viktigare ser vad deras efterföljare gör, då är de två gudarna snarare varandras motsatser. Och då är frågan inte längre bara om vilken, då båda anser att de har rätt, utan vem jag vill ha som Gud, med stort G. Det är som i val av äktenskapet, den ene mannen är mer charmfull, men också avundsjuk och kommer att misshandla kvinnan samt skaffar sig en konkubin, medan den andra är pålitlig och ibland lite tråkig, men trogen och behandlar kvinna med kärlek. För det som Koranen säger är vitt säger Bibeln är svart, och tvärtom. Nej, nja, jo, kanske, varför måste man välja? Varför inte låta livet bara ha sin gång? För om dessa gudar verkligen finns till då är valet livsviktigt.

För problemet som alltid finns där, oron, en gnagande liten känsla av ångest som tanken, tänk om Bibeln hade rätt, var hamnar jag då? Men nu skall jag utesluta alla andra gudar, varför? Jo, för om ateisterna har rätt borde angripa alla gudar, även de som verkar vara lika orimliga, men nej, deras största och enda fiende är Bibeln. Och de har fått även de som är inom kristendomen hacka den grupp som inte vill vara politiskt korrekt och acceptera den ateistisk styrande regeringens tolkningar av vad bibeltexterna har för budskap. För den del av troende som vill tolka Bibelns ord som sanna och inte vill tro på de av vänstern indoktrinerade präster som säger att gud kanske trots allt inte finns till. Men varför är de då präster? De kan ha valt det som ett manschettyrke med hyfsad lön och status, och där det som produceras inte går att mäta, i stort ett mysigt yrke. De kan också ha blivit påverkade, övertalade, tvingade till en åsikt, och Bibeln varnar oss för ulvar i fårakläder, som är Satans lärjungar.

Men varför är alla så rädda för judar och kristna, särskilt som de verkar vara fredliga och helt i motsats till efterföljare i alla andra ismer. Hur kan man vara rädd för detta lilla land Israel, som dagligen måste kämpa för att överleva i en miljö som är högst fientlig, en klimatmiljö som FN, EU och de flesta av muslimska länder bidrar med att förorena, men för inget krig mot länder annat i självförsvar?

 Tänker vi sedan på hur orättvist livet har varit för alla de som är födda i fattiga länder där religionen i inbördeskrig har gjort egna folkets livssituation till ett helvete, varför? Bibeln säger oss att livet alltid bli till ett helvete då valet av ledaren inte sker efter deras sinnelag, själ, utan man låter sig lockas av maktlystna tyranniska ledares eldiga tal och löften om ett paradis, som inte finns mer än för ledarna. Så varför låter man sig svepas med i alla deras lögner? För den som tänker efter blir dödad.

Uppenbarelseboken 3:3 ”Salig är den som får läsa denna profetias ord, och saliga är de som få höra dem, och som tar vara på vad däri är skrivet; ty tiden är nära.”

Meningen med livet.

Vad har Zlatan, Netanyahu och Trump gemensamt? Zlatan ville bli bäst i fotboll och nu tjänar han så mycket pengar att han kan införpensionen välja den klubb han trivdes bäst spela i, för allt är inte pengar. Men den dag hans arv skall delas bryter kriget ut. Netanyahu blev ledaren för Israel, men vid omvalet kom en pastor från Afrika och sa att ville Netanyahu bli omvald fick han inte göra det politisk korrekta med att ge bort land mot fred, för landet tillhör Israel Gud. Netanyahu lyssnade inte så åkte han ut. Men när samme pastor återkom vid nästa val och med samma budskap lovade Netanyahu att skulle kämpa för att hålla kvar Golanhöjderna.

När Trump helt otippad blev vald var det troligen Guds vilja, för ingen annan president i USA har från år 1984 vågat hålla det löfte som de gav vid installationen, nämligen att Israel är judarnas odelbara hem och Jerusalem är deras huvudstad. Sedan lyckades, troligtvis också med Guds hjälp, hans svärson Jared Kushner att få sunnimuslimer förstå att en fred med Israel skulle ge deras egen befolkning större fördelar än detta eviga krig där Hamas mantra är; ”Ingen fred med Israel någonsin”. Men fred mellan muslimska nationer och Israel var möjligt och historiska, trots den politiska vänstern ogillande då de anser att en delning av Israel var att föredra, eftersom det hade gjort Israel sårbart. Utan en säker fred vägra Israel, liksom Ryssland med Krim, och Kina med Tibet, att lämna tillbaka buffertzonen Golan.

Idag har Netanyahu åter problem med den politiska vänstern och att Trump förlorade valet, då Trump gjorde som kung Nebukadnessar i Babylon och han skröt över egen förträfflighet, samt såg sig själv som att vara oslagbar, en gud. Gud lät Nebukadnessar bli tokig och i sju år fick han äta gräs, innan han ville ångrade sig. Trump såg valet som något han lätt skulle vinna men han gav inte Gud äran. Och som det sägs att högmod, pride, går före fall.

RUT.    Ruts bok berättar om en uppkommen situation i hennes liv. Den dag då make dog sa hennes svärmor Noomi till de två sonhustrur; ” Vänd om och gå hem till ert folk.” Den ene vände om, men Rut sa: ”Dit du vill gå vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.” Och här kunde berättelsen ha slutat, men det visade sig att Rut skulle efter mycket om och men blir en av Jesus stammödrar. Varför har Gud med dessa udda berättelser i bibeln? Jo, för det finns personer i liknande situationer som kan hjälp i att läsa dessa.

ESTER.      I Esters bok står det om en vacker ung judinna som mot egen önska hamnade hon på parad inför kungen då han skulle välja åt sig en ny drottning. Mordokai,

Esters fosterfar hade en gång räddat kungens liv och blev så en dödsfiende till kungens rådgivare Haman, som såg på juden som en rival. Men istället för att söka hämnd på Mordokai växte hans hat mot alla judar som i deras flit hade nått visst välstånd under fångenskapen i staden Susan, Babylon. Mordokai fick höra hans planer och bad Ester om hjälp, med orden; ”Kanske var för denna uppgift som du blev drottning?” Ester lyckades övertala kungen att utfärda ett nytt dekret, då inga av kungens dekret kunde återkallas, att samma dag som Haman och hans vänner hade fått lov att plundra och döda alla judar i staden, fick judarna rättigheten till att försvara sig. Haman och hans vänner förlorade striden och än i dag firas judarna Purim, då Gud lät dem besegra en fiende. Slumpen lät detta hända på Luciadagen.

Här kan man säga historiskt sätt så började nu antisemitismen, och det sägs att Hitler hatade Esters bok för berättelse ger judarna rätten till självförsvar, medan Hitler förbjöd judarna att försvara sig. Så alla de personer, folk och länder som vill förbjuda judarna att försvara sig på gatorna och torg håller med om att Hitler hade rätt. När den politiska vänstern anklagar alla de judar som hotas med vapen och ifrågasätter deras självförsvar med att kalla det för olagligt utomrättsligt förfarande, betyder detta att de ger Hitler rätt.

Alla människor borde ha rätt till att göra motstånd då snaran läggs över huvudet, men inte judarna och Israel, utan de får först lov till att försvara sig den stund som snaran dras åt och de inte längre kan ropa på hjälp. BDS är en sådan nazistmetod vänlig organisation. Men då riskerar man att juden dör? Så vadå? Man ryser bara vid tanken av sådant omänskligt resonemang.

Sång och musik är också en mening med livet.

  När Gud, Fader, valde att uttala, föda fram Ordet, en Son, då uppstod det en ton av treklang i Fader, Son och Helig Ande, som kom att genomsyra hela den kommande skapelsen, för HERREN tronar på lovsången.

Bakom tronstolarna stod ängel Lucifer, morgonstjärnan, med breda vida vingar, alltmedan hans änglakör sjöng lovsångerna. Job 38:6 Gud frågade: Var fick jorden dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje?

Kören sjöng vid Guds tron för allt under skapelsens gång, för paradiset, för djur och natur, men också för himmel och jord, galaxer med solar och planeter. Men så hände det sig att Lucifer i pride föll och då Gud är ljus, spred sig nu ett mörker av kyla och död genom hela skapelsen. Med den ödslighet och kaos som kom, uppstod det en tystnad, lovsången vid tronen var borta.        

Men Gud är aldrig rådlös och Sonen föreslog att några skapa en syskonskara, sådana som var trofast samt älskade Gud. Men då även dessa kunde falla för egoismen behöver de få genomgå en prövotid där alla kunde välja mellan vem de ville tjäna, Gud eller Satan. Och Gud återställde Jorden och som sista i del i planen formades människan. Satan mumlade tyst; ”Kan någon gott komma från denna lilla jordglob i utkanten av Vintergatan?”

Men då han såg med vilken omsorg Adam skapades och hur Fadern blåste livsanden in i honom, då anade Satan att Gud hade andra planer med människan än att bara ha skapat ytterligare ett djur, som var trots allt likt alla de andra.

Med det var först när Adam och Eva dansade runt i Eden sjöng glatt tillsammans som Satan insåg att detta lilla kryp kunde mycket väl en dag inta hans plats och uppdrag som sångare vid Guds tron. Och med avundsjukan föddes hatet i hans inre, ett hat som bara kunde sluta i en strid med människan intill döden.

  Det första sinnet vi fick som människa kan man säga vara talet och hörseln. Gud formade Ordet och Sonen svarade. Man säger också att det sista som slocknar och det första som återkommer, då man blir medvetslös eller hamnar i koma, är hörseln.

 Efter det att änglarna hade skapats var det Lucifers kör som fyllde himlen med sång och musik, en lovsång till skaparen över allt som då hade skapats. För Lucifer fick i hans tillkomst, liksom Moses medarbetare fick i öknen då de skulle skapa verktyg och material för att kunna bygga templet, speciella kunskaper för att kunna fullborda deras respektive uppdrag. Detta betydde att Lucifer kunde forma musikinstrument, samt komponera musik och sångtexter.

Då Lucifer av pride föll i synd var det Guds plan nu att låta människan få överta hans uppdrag i himlen att en dag åter uppfylla himlen med nyskapad musik och lovsång. Detta fyllde Lucifer med avund, inte ånger, och därför har det nu uppstått satanisk musik och texter som gör människorna aggressiva, hatiska och modlösa, allt för att förstöra det som Gud sa vara gott i skapelsen.

Varje gång då kung Saul blev vansinnig tog David fram sin harpa och spelade lugnade musik, så de som säger att musik och sångtexter inte har någon betydelse har inte riktigt känt efter utan har bara tagit musiken för givet. Men musik under arbete har underlättat många monotona arbetsmoment till att bli överkomliga. Sång och musik får människor i gemensam takt kunna genomföra tunga arbeten, tack vare unison sång. Sång får också människor att glömma bort sorgen, döden, samt kunna gå vidare i livet.

Men Satan kunde stillatigande låta hans specialitet få övertas av människor och snart märkte han att sång och musik kunde också skapa oro, irritation samt en gemenskap i ondskans tecken för att bekämpa det goda. Och att sjunga sånger och spela musik till Satan ära är nu vanligt och de kan höras i mörka salar där mörkrets människor trivs med att vara, då de hatar ljuset, det ljus som avslöjar dem i deras klädsel och kroppsmålningar.  

Det sägas att kor mjölkade bättre då de fick höra Mozart, alltså musik och texter som är lugnande för själen, än rockmusik. Det finns jägare som har märkt att även vilda djur, som älgar, kan stannar upp och blir nyfikna på var musiken och sången kommer ifrån.

I djurvärlden varnar snabba skarpa höga ljud på en kommande fara som göra att djur och fåglar fly, medan lugn melodisk sång får alla till att lugna ned sig och slå sig till ro. Valet av musik och sång säger oss i vilket sinnestillstånd en person befinner sig i och valet av musik och sång kan också försätta oss i det stämningstillstånd vi vill var i eller föredrar att ha i möte med varandra. God musik för människor tillsammans medan hård, kort musik och kulspruteformad text, skapar öar i människohavet där du kan känna dig ensam trots att tusentals med dansande människor trängs tätt omkring dig.            

GUDS TÅLAMOD. Det står skrivet att om sätter sin hand till plogen får du inte sluta plöja förrän uppdraget är fullbordat, och detta gäller oss alla, även för Gud. Fram till Noas dagar kunde Gud starta om skapelsen, men från den dag då Abraham blev kallade och han tackade ja till uppdraget, fanns det inte mer någon återvändo, även då judarna många gånger valde att gå på villovägar och följa andra gudar. Du Gud säger att du inte få ljuga, betyder detta att även Guds måste då hålla alla sina givna löften, för åklagaren kommer på domen dag söka efter ett lite misstag, något att anklaga Fadern och Sonen för. Och med hela änglavärlden som vittne kommer det inte finnas rum för några ursäkter, alltmedan Satan kan bryta så många regler som han ville, inom vissa gränser. I Jobs bok kan vi läsa om en liknande strid om ord.

I parantes så kan muslimer ljuga till icke troende, och tvärtom det uppmuntras då det får deras religion till att växa. Och ljuger de troende då kan deras gud också ljug 

JONA.    Jona fick order på att resa till Ninive för att predika Guds dom över staden, men vägrade och efter en resa i fisken buk hamnade han på kusten till det Assyriska riket. Efter att ha liftat upp till Ninive, som var en stor stad då det tog en dagsresa för att komma till centrum. Där gick han från torg till torg och sa; ”Min Gud har skickat mig hit för att säga till er att inom en vecka kommer han att utplåna hela staden, och vill ni rädda staden få ni be till honom om nåd. Och nu har jag gjort mitt och skall gå till berget där borta för att se hur Gud bränner hela er vackra stad. Tack å adjö!”

Folket frågade varandra; ”Han är skvatt galen, dessutom en jude, vår värsta fiende!” Och några ville döda honom, men istället gick de till kungen. Kungen visst om att judarnas Gud var mäktig, samt insåg att även en dåre skulle inte frivilligt gå in i fiendernas huvudstad om han inte var självmordsbenägen. Så kungen tvingade alla att klä sig i säck och aska och ingen fick dricka vatten, inte ens djuren och nästa kommande dagar hörde rop från båden människor och djur. Så Gud lät staden få leva vidare och domen föll i 40 år senare.

Besviken Jonas sa till Gud; ”Jag visste at du skulle benåda staden, varför?” För jag visste att om de fick chansen och höra budskapet så skulle de ångra sig. Så länge vi lever har och får vi chanser till att ångar oss, men en gång död, alltid dö, för samvetet, samtalet med hjärtats inre röst mellan Gud och människa, har slutat. Och då vetenskapen har konstaterat att det finns 10 000 hjärnceller i högra hjärtmuskeln (vilket är en konstig placering?) så tycks det var här som samvetet sitter. Så när vi sjunger ”Lyssna på ditt hjärta!” så är texten sann och Bibeln talar ofta om vårt hjärtas inre röst, däremot talar världen om att vi skall gå efter vår magkänsla.

HELVETET.     Alla sekter har deras egen variant om vad döden och evigheten innebär, och även jag mina funderingar, men i motsats till vad andras garanterade sanningar säger, så kommer många få ångra att de hade fel. Men alla måste vara medvetna om att om du hade fel då har ditt råd fått människor att hamna i helvetet, och då finns det ingen nåd för dig. Så låt helvetet få förbli en gåta, men innan du bestämmer dig tänk då på att Gud säger att hämnden är hans, han skall straffa syndarna.

 Vi humanister, som tryggt bor här uppe i norden kan tycka att en slut dom med evigt helvetet borde ha ett slutdatum, men säg det till de judiska familjer som stod väntade tillsamman för att gasas, eller på all den tortyr som människor har fått utstå, och säg till dem, utan att blinka, att de skyldiga kommer en dag bli förlåtna.

Guds svar på önskan; ”Då gud är kärlek blir alla någon gång blir frisläppta från helvetet!” Är tusenårsriket, för här visar han att människan har svårt för att ändra sin egoism, beteende och fördomar. Vid Jesu dom, på sista dagen av vedermödan, skiljs getter från fåren, svart från vitt. Getter stångar mot allt och alla, Gud inräknat, och vill alltid gå sin egen väg, vilket betyder att de är människor som tar märken 666 på sig då livet blir lättare att leva. Fåren, judarna, tar förhoppningsvis inte märket på sig och likaså gör inte de kristna som sympatiserar med fåren.

Den tredje gruppen, som vi kan kalla för grå massan, är de som vägrar att tar märket på sig, men inser att Satans metoder är förkastliga och därför skyddar och hjälper de alla judar och kristna under vedermödan med risk för eget liv, och dessa kommer att räknas som får fastän de inte är riktigt troende. Jesus säger att det finns de som inte är av mitt folk men som beter sig som mina, medan det finns de som är av mina får med beter sig som världens barn.

Denna grå skara är vad vi säger goda människor som hör gärna på vad de 144 000 vittnen säger, men tvivlar och har ännu svårt för att bestämma sig, men de får en andra chans och vaknar nästa morgon i tusenårsriket.

I tusen år finns det inga krig, men det kan uppstå dispyter över bagateller, trots att alla mår bra, har jobb, bostad och fritid, samt vet nu hur skapelsen gick till då Messias sitter på tonen i Jerusalem. Men alla måste välja på vem de vill tjäna, Gud eller sig själva. Sista året, år 999, släpps Satan lös för att under ett år förvilla och manipulera människosläktet till att tro på hans löften, som är det gamla vanliga, tillbe mig och du får allt du önskar dig. Du kan bli din egen gud, och åter bryter kaoset ut och hotar med att ödelägga jorden. Eftersom du vet vem om att det är Guds son som sitter på tronen finns det inga grå zoner, för nu är du antingen för eller emot.

Så tusenårsriket bevisar att även de anser sig vara mycket goda kan inte släppas in i himlen, för liksom surdegen, så smittar ondskan och med tiden har hela himlen drabbats och barnbarnsbarn kan göra den till ett helvete.

Sorry, men det räcker inte att bara vara god, och man måste inte vara döp, för en av de två som hängde bredvid Jesus på korset, insåg att Jesus var oskyldig och sa; ”Tänk på mig i paradiset!” Jesus svarade: ”Idag skall du vara med mig där!” Och även om han inte bad för någon människa till frälsning så har hans ord fört många till tro.

När Satan åter släpps lös kommer han, som Hitler, egga upp en våg av folk som lik en tsunami som från Libanon stormar in i Israel för slutstriden för tredje gången i Harmagedon. I detta krig nämns Gog, vilket tyder på att många demoner lyckas gömma sig i underjorden för tusen år, i väntan på Satans återkomst. Men nästa domslut är Guds dom och den är slutet på mänskligheten på jorden. Och antingen är du nu Guds barn eller inte, och nu kommer det inte finnas fler chanser, då Gud vill ta nästa steg med hans skapelse.            

 Några liknelse.     En fin dam i päls med guldtackor i händerna och diamanter i fickorna står inför Pärleporten och ville in. - ”Ledsen men mitt svar är åter nej för ditt namn finns inte i liggaren och det finns inget rum med ditt namn på dörren”, förklarade sankte Pär tålmodigt. Däremot tröt tålamodet hos väntade i kön och två starka karlar griper tag och lyfter upp henne. -”Kom tanten, vet du inte om att gatorna är av guld så vad ska Gud ditt glitter?” Så bar de helt enkelt iväg tanten. -”Kanske ni kan släppa av vid muslimernas Paradis?” -”Det går inte, för på porten står, endast för män.”

Men tanten var ännu inte övertygad. -”Här står nirvana, dit in kan vi väl gå?” -”Nej, där är dötråkigt, för alla sover där. Vår bästa chans är där borta, kasino, det låter lajbans, och där går det säker hett till!”          

En ung flicka står vid porten och sankte Pär frågar vänligt. -”Vad heter du min lilla vän?” – ”Vet inte för jag hann inte få ett namn.” -”Hm, men nog kallade din mamma dig för något?” -”Jo, men det va inget namn bara … min lilla solstråle!” -”Solstråle är ett bra namn och har vi många som heter det,” trösta Pär flicka och kollade liggaren. ”Men se, här står ditt namn, Solstråle 93048. Jag sa dig att det fanns många som aldrig fick se dagen ljus som har detta namn, men du kan säker få byta namn om du vill!”

Solstråle vände sig till pojken bredvid henne. -”Kom, du får säkert komma in, du kan få bo hos mig!” -”Namn?” frågade Pär. -”Kevin,” svarade pojken nervöst. -”Hm, Kevin, Kevin, jo, du har fått rum i vår Faders hus. Stig in i stuga!” Solstråle log glatt: -”Kom Kevin så söker vi upp min mamma, och kanske vi kan hitta din mamma?” Sankte Pär skakade på huvudet. ”Solstråle, din mamma hittar ni, men … Kevin, din mamma finns inte här, ser jag.” -”Det spelar ingen roll för hon gav mig stryk varje dag, å så sa hon att jag var oduglig. Kom, så letar vi upp din mamma.”

Det finns många som säger att varken döden eller helvetet är för evigt, och mycket av detta sägs för att man har anhöriga eller man själv riskerar att missa målet. Om detta säger jag att Gud har med det kommande tusenåriga fredsriket ge oss svaret. För trots att alla har jobb, bostad, mätt mage och gott om frihet så kommer våld att förekomma. Men Satan finns nu en fängelsehåla och hans demoner har gömt sig djupt i underjorden, så de kan inte längre påverka människors attityd, men det finns alltid människor som aldrig kan blir nöjda.

Det står i Bibeln att då landets ledare vägra att en gång om året åka till Jerusalem för att böja sig inför Messias och lyssna på hans råd, då kommer inget regn att falla över det landet. Så befolkningen blir straffad för deras felaktiga val av ledare, och det finns bara ett enda botemedel, byt ledare. Se det som frukten på det förbjudet träd, fast nu är det tvärtom de måste bekänna att Jesus är Messias. För övrigt gäller de tio budorden och att förklara sig oskyldig är inte lönt för alla brott avslöjas.

Efter 999 år släpps Satan fri och Gog dyker upp vid hans sida, och under ett år kallar han på alla de människor som är missnöjda med Jesus som kung. Och trots att ingen har lidit nöd så är många ändå missnöjda över att inte kan få leva livet helt efter eget tycke, som att få ge igen för en känsla av oförrätt, eller att de blev avslöjade varje gång de gjorde ett brott. Så de satsar på Satan som lovar att uppfylla alla deras önskningar, samt att de få nu leva ut deras lusta helt utan hämningar.

Och alla missnöjda samlar sig miljontals i södra Libanon marschera in i Israel till, rätt gissat, Harmagedon. Så om alla som finns i helvetet fick återvända efter en viss tids, benådas så betyder inte detta att de har ångrat sig, snarare tvärtom, de kommer att gör om himlen till deras helvete. Därför finns helvete på riktigt och det är inte Guds önskan att skicka någon dit.

Det finns ännu en tolkning och det är att efter yttersta domen säger Gud; ”Ni får det ni ville ha, tänk att bo på en jord utan gud, utan …” Och Gud låter alla få åka tillbaka till Jorden.

Men om varje människa får deras minut för att överklaga domen, och med 10 miljarder dömda människor, då har det gått cirka 30 000 år på jorden. År då djur och växer ha fått leva fritt utan människans påverkan, betyder en djungel överallt. Det blir evolutionen på riktigt, där den starke tar makten, och den svage bli slaven. Och då Guds beskydd är borta kan kometer störta mot jorden så att balansen rubbas och hela planetsystemen störta mot solen, för att där brinna upp.

Jes 66:24 … deras mask ska inte dö och deras eld ska inte släckas.

Mark 9:48 Jesus säger; Det är bättre att gå in i Gudsrike enögd än att ha bägge ögon i behåll och kastas i helvetet där maskarna inte dög och elden inte släcks.  

I MÖ och Asien talas det mycket om heder och at inte förlorar ansikte, så jag tror att masken är daggmaskar, utan här talas det om att deras ansikte, själ, som är förvridna i plågor, som Munks tavla ”Skriket!”

NÄRA DÖDEN.    Men det finns personer som har överlevt döden och en del har berättat om ljus i en tunnel och något fridfullt, medan andra har upplevt mörker och hopplöshet. 1. En man berättade att han plötsligt föll ihop på golvet och hamnade i det som han ansåg var helvetet. Det var en kall och grym plats helt utan hopp, där han blev torterad, och då han kom tillbaka till livet frågade han Gud varför? Svaret var han blev utvald för han hade stark tro och kunde härda ut denna resa för att sedan kunna berätta om händelsen till andra.

En kvinna dog av sjukdom och kom till himlen, där möte hon både släkt och vänner. En man kom gående och hon visst att på jorden hade han amputerat båda benen. Där stod också en flicka i fem års ålder som hon inte kände igen, men kände ändå ett släktskap med. ”Det är din dotter”, sa ängeln. -”Men jag har ingen dotter, om … inte det var missfallet.”

En liten amerikansk pojke dog och träffade Jesus i himlen. När han kom tillbaka i livet berättade han om Jesus för alla han mötte, vilket blev besvärligt för ledarna i pingstkyrkan där pojkens far var pastor. Till slut fattade de beslutet att han fick hålla en avskedspredikan, men ryktet hade nu spritt sig så kyrkan var full. Där fanns också journalister och de hade med sig bilder antika och nya av Jesus som olika konstnärer hade gjort. Men pojken skakade hela tiden på huvudet för ingen av dessa var rätt.

 Plötsligt ropade pojken till och pekade på TV; ”Där är han, det är Jesus.” Bilden visade ett målat ansikte på en beslutsam person med mörk halvlockigt hår, med snälla men beslutsam blick. Tavlan var målad av en kvinna som har en otrolig förmåga till att måla naturtroget, så att päls, fjädrar, hud och hår verka som att vara fotograferade. Detta chockade ledarna, men församlingen jublade och pappan fick behålla jobbet.           

Bild av Sofiero slott i Helsingborg.

Förord                              Uppgraderat den 22 febraru 2020

     År 2013 skrev jag boken ”SJUTTIONDE ÅRSVECKAN – en gåta” var det ett svar på alla de frågor jag fick om den yttersta tiden. Och när jag insåg att de som ”lämnas kvar” för att genomleva vedermödan, dessutom inte hade någon kunskap om Bibeln och judarnas del i världshistorien, hur allt hänger samman, då utvidgade jag ämnet till att även inkludera en baskunskap om Bibeln, samt något om huvudpersonerna. Gud har alltid en plan, men denna plan måste justeras då vi människor allt som ofta vill dra iväg åt vårt eget håll, och så frågar vi oss själva: ”Varför blev det på detta viset?” När jag lästa vad andra kunniga personer långt tidigare hade skrivit om ämnet ”den yttersta tiden” insåg jag att väldigt mycket har hänt i världen sen dess att deras tankar är nu överspelade och ibland självmotsägande. Bara detta att judarna nu har återvänt och att Israel är en nation med Jerusalem som huvudstad, ställer många av de gamla profetiorna i ett nytt ljus.  

     Under åren har många sekter dykt upp där ledarna hade plockat ut de profetior som kunde omtolkas så att de gav dem makt över lättledda människor. Dessa falska ledare kommer med tiden att avslöja sig själva, då de av dem ratade profetior plötsligt blir uppfyllda. Jesus talar om de byggarbetare som kastade bort byggstenar som vid första blick inte tycktes passa in. Men jag har funnit att just dessa udda byggstenar har kommit att bli de hörnstenar som behövdes för att lättare kunna förstå profetiorna. Jesus talade till folket i liknelser och ofta fick lärjungarna be om uttydning. I dag får vi hjälp till uttydning av den Helig Ande, men vi kan också i Bibeln hitta ord som belyser andra ord om det som komma skall, samt ibland även finna svaret varför. Numera dyker det upp ett litet ord som får mig att tänka efter, och för det mesta ger detta ord en ny insikt, en mer nyanserad förståelse över det som jag tidigare har skrivit om. Samtidigt gillar jag gåtorna, som; Gideon hade 32 000 soldater och mot honom stod en fiendearmé på 120 000 män. Men Herren tyckt att Gideons styrka var för stor och efter diverse urval fanns endast 300 män kvar. Varför och vilka var dessa soldater? Svaret jag fann var i udda ordet matförråd. En soldat har lite mat för han räknar med att det finns en tross längre bar, men kocken har ingen backupp. Dessutom hade de 300 kockarna inget intresse för strid och gjorde endast det Gideon befallde dem om. Herren visste detta och så fick det Israels folk lära sig att det inte var mängden eller utbildningen som vann denna striden, utan det var tillit till löftet att Herren skulle strida för dem. I slutet av vedermödan uppstår samma situation, men denna gång vill folket lita mer på deras egen militära styrka, IDF, och det blir först när deras egen armé är slagen och allt verkar vara hopplöst förlorat, som resterande judar ropa till Herren med en röst: ”Jesus hjälp oss.”  

    Jesus liknelse om fikonträdet. ”När det knoppas vet ni att sommaren är nära.” Fikonträdet är en bild på Israel, och följdfrågan är hur många blommor utgör en sommar? Är det vid 30%, 60% eller 100%? Och först blommar några få, sedan några till och plötslig en morgon slår alla blommor ut. I Norden har vi för få fikonträd, men vi har en annan metod som säger oss när sommaren har kommit. Medeldygnstemperaturen. När det har gått fem dagar i följd med värme över 10 grader, då vet vi att sommaren kom till oss redan fem dagar tidigare. Slutsats. Det Jesus ville säga oss här är att den exakta datum går inte att räkna ut. Och en annan fara i resonemanget är att visste vi datum när då skulle alla, i tro på egen odödlighet, avvakta ända fram till sista veckan innan de fattar något beslut, och lurar så sig själva. Men det finns så mycket annat som vi kan och får lov att ta lärdom av och en del av dessa har jag tog med i min bok Nittionde Årsveckan, och som finns med i Memo-serien, för det var, är de oviktiga små detaljerna, hörnstenarna, som bygger upp vår kunskap, tro på Gud och på Bibeln.

Daniel Hill