Memo 1     2018 Oktober 

Det väsentliga ur boken ”SJUTTIONDE   ÅRSVECKAN – en gåta” + nyheter. 

  En exposé från skapelsen till Vedermödan  

 Förord                              Uppgraderat den 18 november 2018

  År 2013 skrev jag boken ”SJUTTIONDE ÅRSVECKAN – en gåta” som svar ett svar på alla de frågor jag fick om den yttersta tiden, men när jag insåg att de som ”lämnades kvar” för att genomleva vedermödan, inte hade någon kunskap om Bibeln och judarnas del i världshistorien, hur allt hängde samman, utvidgade jag ämnet att även inkludera en baskunskap om händelser i Bibelns samt något om huvudpersonerna. Gud har alltid en plan, men den måste justeras då vi människor allt som ofta vill dra iväg åt vårt eget håll, och så frågar vi oss: Varför blev det på detta viset? När jag lästa vad andra kunniga personer långt tidigare hade skrivit om ämnet ”yttersta tiden” insåg jag att så mycket har hänt i världen att deras tankar är nu omoderna och ibland självmotsägande. Bara detta att judarna nu har återvänt och att Israel är en nation med Jerusalem som huvudstad, ställer många av profetiorna i ett nytt ljus.  

  Ett tag kom det fram många sekter där ledarna hade plockat ut passande profetior som kunde omtolkas så att de gav dem makt över lättledda människor. Dessa falska ledare kommer med tiden att avslöja sig själva, då ratade profetior plötsligt blir uppfyllda. Jesus talar om byggarbetare som kastade bort de byggstenar som vid första blick inte tycktes passa in. Men jag har funnit att just dessa udda byggstenar kom att bli de hörnstenar som behövdes för att lättare kunna förstå profetiorna. Jesus talade till folket i liknelser så pass ofta att lärjungarna fick be om uttydning. I dag får vi hjälp till uttydning av Helig Ande, men vi kan också i Bibeln hitta ord som belyser andra ord om det som komma skall, samt ibland även svaret varför. Numera dyker det ofta upp nytt ord som får mig att tänka efter, och före det mesta ger ordet en ny insikt mig en bättre bild, förståelse över det som jag tidigare har skrivit om. Samtidigt gillar jag mystifikationerna i Bibeln, som exempel denna:

  Gideon hade 32 000 soldater och mot honom stod en fiende här på 120 000 män. Men Herren tyckt trots detta att Gideons styrka var för stor och efter diverse urval stod 300 män kvar. Varför och vilka var dessa soldater? Svaret jag fann var: Det var 300 kockar som inte hade något intresse för strid och därför gjorde de endast det Gideon befallde dem om. Herren visste om detta och det Israels folk fick lära sig var att det inte är mängden eller utbildningen som vann denna striden, utan det var tro på löftet att Herren skulle strida för dem. I slutet av vedermödan uppstår samma situation, men denna gång kommer Israel att lita mer på deras egen militära styrka, IDF, och det är först när deras armé är slagen och allt verkar vara hopplöst förlorat, som de kvarvarande judarna kommer att ropa till Herren med en gemensam röst: Jesus hjälp oss.  

    Jesus liknelse om fikonträdet. ”När det knoppas vet ni att sommaren är nära.” Fikonträdet är en bild på Israel, men frågan är nu hur många blommor utgör en sommar? Är det 10, 50 eller kanske 1000? Troligtvis infaller sommaren i Mellan Östern någon gång då mellan 200 – 1000 blommor har slagit ut? Det är också som så att först blommar några få knoppar, sedan några till och sedan, plötslig en morgon slår alla blommor ut. Här i Norden har vi inga fikonträd, men vi har en annan metod som säger oss när sommaren har kommit. Medeldygnstemperaturen. När det har gått fem dagar i följd med värme över 10 grader, då vet vi att sommaren kom till oss för fem dagar sedan. Slutsats. Det Jesus ville säga oss här är att den exakta datum går inte att räkna ut. Punkt! Men det finns så mycket annat som vi kan och får lov att ta lärdom av och en del av dessa har jag tagit med i min bok för det är dessa oviktiga hörnstenar som bygger upp vår kunskap, tro på Gud och på Bibeln.

Daniel Hill

 

En exposé från skapelsen till Vedermödan 

  Före år 1970 visste de flesta svenskar mycket väl om att varken bokstav eller mening i Bibeln fick ändras, men efter det att den vänsterpolitiska 68-rörelsen började deras marginalisering av kristendomen i skolor, i statskyrkor och i offentligheten, har svensken blivit analfabeter i kunskap om vad Bibeln innehåller. Och det är så pass illa att politikerna numera accepterar Arafats falska påstående om att det var palestinier och inte judar som bodde i landet vid Jesu födelse, och att det var palestinier som tågade ut ur Egypten med Moses som ledare. Detta är en kränkning av Bibeln som araberna glatt våga göra, väl medveten om att de kristna är inga terrorister som slår tillbaka, men som politikerna stöttar där de indirekt säger att Bibeln har fel. Arafats falska ständiga nytolkningar av Bibeln har nu blivit dagens sanning för politikerna och det är därför som vänstern inte längre ser det som en rasistisk handling att föreslå en delning av Israel, en stat lika litet som Ångermanland, och som efter en delning skulle militärt bli helt omöjlig att försvara. Vilket är också vänsterns väl dolda skamlösa avsikt med deras gettoisering av landet. Om detta har Gud förutsett och han säger detta i 5 Mos 30: 2–3Då skall HERREN, din Gud, göra slut på din (Israels) fångenskap och samla dig från alla folk dit Han har skingrat dig.” Har talar Gud inte om den babyloniska fångenskapen som skulle vara i 70 år, utan om en helt annan fångenskap, en landsförvisning som tog slut år 1948.

Från början fanns det inga kapitel och versindelning av Bibeln och räknar man löpande varje mening som år fram mening 5708, som skulle motsvarar det judiska året 5708, så är detta samma år som 1948. Som av en ren tillfällighet handlar versen om judarnas återvändande från alla jordens folk till deras hemland Israel. I en kriminalfilm påpekar poliserna ofta att de inte tror på ren tillfällighet, utan istället tror de på en bakomliggande personlig planering. Undra vad de hade sagt om detta sammanträffande i Bibeln, var det en slump, eller …?

  Följande avsnitt är medtagen för att ge dig en viss förståelse över varför udda bibelverser kan ge oss en bredare förståelse till de pusseldelar som profetiorna ger oss bitvis. I ett av Bibelns mest hoppfulla liknelser, bilder, och den vanligaste frågan är; ”När hämtas brudeskaran upp i skyn?” Bibelns svar är; ”Ingen som vet!” Även Jesus erkänner att han inte vet svaret, vilket är ett märkligt påstående då Fadern och Sonen är som ETT, i tanken, så … varför nu så?

  På Noas tid hade ondskan till slut blivit så stor att våldsverkarna (på hebreiska ordet chamas) gjorde som de själv ville utan någon rädsla för att dömas eller ställas till svars.

På Guds uppdrag byggde Noa en Ark och när djuren hade samlat sig runt den färdigbyggda båten sa Herren till Noa. ”Gör din familj nu redo för om sju dagar sluter jag till porten.” Vilket säkert var till en stor lättnad för Noa som troligtvis hade öppnat porten för att låta alla släktingar som bultade på få komma in, och med ytterligare hundratals med människor strömmade in så hade de fyllt båten och fått den till att kantra. När Herren säger sju dagar då menar han också exakt sju dagar, inte kanske sex eller åtta. Men det gäller inte att bara tolka profetiorna, utan även att sätta in dem i rätt sammanhang samt vid rätt tidpunkt. Och då tänker jag inte bara på dagens våldsamma Hamas män vars politik och mål är att förinta judarna.

När judarna marscherade ut ur Egypten var de cirka 2 miljoner individer, plus tamdjur, så i början tog det en lång tid och många höga rop för att starta och stoppa karavanen. Moses var militärt utbildad i det egyptiska hovet och han lät använda trumpeten för att koordinera folkets förflyttning, med signal för revelj för att väcka, och att sätta igång folket och ett tapto för att få folket att slå sig till ro. I våra dagar tutas det en gång i månaden provsignaler, korta för varning och långa för att faran över. Bibeln är fylld med liknande fakta.

 När Josua stod på andra sidan av Jordanfloden, mittemot Jeriko, skickade han in två spejare för att söka efter stadens svagheter. När de blev upptäckta gömde värdshusägarinnan Rahab de två männen upp på taket under en hög med löv och grenar. De frågade henne varför? Jo, för ryktet om judarnas ankomst hade spritt sig över hela Kanaans land och hon visste det som många andra redan visste, att så länge judarnas Gud var med dem kunde ingen armé stoppa deras framfart. Som svar på Rahabs tro sa de två spejarna att om hon hängde en scharlakansröd vimpel på ytterdörren skulle alla som fanns sig i huset bli skonade. Detta tecken var välkänt bland alla judarna för Mose använde samma signal i Egypten då de strök blod från ett offerlamm på dörrposterna, för då gick dödsängeln förbi huset. Och min tro är att Rahab klädde in huset i rött så det inte skulle bli något misstag. Rahab gick sedan vidare med judarna och är med i Jesu släktregister.

   Brud och brudgum. Om frågan när i tiden gav Jesus oss följande exempel. När fikonträdet blommar, som är ett av de sista träden som knoppas i Israel, då vet ni att sommaren är nära. I Norden hittar vi första sommardagen i en tillbakablick, för dagen infaller först efter fem dygn med temperatur över plus 10 grader. I en annan liknelse talar Jesus om 10 brudtärnor som alla väntade på brudgummens ankomst, men då tiden dröjde somnade alla. När anropet kom stod alla upp och gjorde de sig redo, men fem hade slut på lampoljan och medan de gick för att köpa nytt kom brudgummen. När de fem återvände hade bröllops-tåget gått, och deras tillfälle var borta. Denna liknelsen om brudgummen ger oss flera viktiga lärdomar.

    I judisk tradition är det fadern som beslutar när bruden skall hämtas hem, så när Jesus säger att han inte vet tidpunkten, endast Fadern, och båda har samma kunskap, då säger detta oss något mer om Fadern. Nämligen att Han i sitt beslutet vill dröja så länge det möjligt går för att så många som möjligt skall hinna blir frälsta innan basunen ljuder och bruden (de som var redo) kan hämtas hem. Tänk på en fylld bägare som när som helst kan flöda över. Vem av oss kan säga vilken droppe får ytspänningen att brista och bägaren att spilla över? Fadern kunde ha sagt till Sonen att han kunde hämta din brud när som helst, men Fadern, som älskar oss alla, ville ge även de fem som var utan olja en sist minuten chans att hinna tillbaka i tid.

  På Noas tid dog allt land levande varelser som inte var med ombord, men nu pratar vi om att kanske halva kristenheten skulle kunna bli lämnade kvar? Dör nu alla dessa? Nej, inte så, men ibland kanske de hade önskat sig att så var fallet, för de ”fem”, (halva kristenheten) får nu lever vidare i tiden av vedermöda och de gör detta nu i vetskap om Guds ords, som de tidigare hade tvivlat på, som att Jesus är Guds Son och en kommande dom. Och detta blir nu en uppenbar sanning och för dem gäller det nu att kunna överleva de nästkommande 7 svåra år, för att få chansen att leva vidare i tusenårsriket.  Och för alla dem som har lämnats kvar att stå fast i deras nya vetskap, och tillsammans med kommande 144 000 judiska vittnen, sprida ut budskapet om Guds evangelium på jorden.

Problem i människors resonemang. Om uppryckande (brudens hämtning) sker i mitten av vedermödan skulle alla troende genast kunna identifiera vem Antikrist var, den dag han träder fram, och de skulle göra som Petrus gjorde i Getsemane, att i bön vädja till Gud samt kräva att han stoppar planerna med Jesu död på korset. Men lika lite som Jesus ville stoppa sin död på korset, så ville Fadern stoppa planen med den kommande Vedermöda som avslutar denna tidsålder, dessa sista 6000 år som Satan har haft en tillåtelse att regera samt att pröva alla människor på jorden. Och utan vedermödan blir det heller inga 1000 år av fred med Messias sittande som kungars Kung på tronen i Jerusalem. Det står också att i vedermödan ska det vara som på Jesus tid, och då talas det inte bara om ett tredje tempel eller det rituella djuroffrandet, utan även om tiden före pingstdagen och före Helige Andes utgjutande. Någon har räknat ut att kristenheten kan idag kanske vara en miljard människor, och om alla dessa i envis bön skulle vädja till Fadern att stoppa antikrist, då finns det bara en lösning kvar för Fadern att göra, nämligen att hämta hem hindret till bröllopsfesten. 2 Tess 2: 6–7 Här talas det om att någonting, han, står i vägen för att Antikrist skall kunna träda fram. Och denne han kan bara vara den Helige Ande som är utgjuten över och bor i de troende kristna.

 Till bröllopsgästerna kan barn inkluderas, från foster upp till … kanske 11 år, då Jesus räknades som vuxen först vid 12 års ålder. Men vem vet? Sedan har vi de alla kristna som tro att uppryckningen sker i slutet av vedermödan, när Messias ställer sig på Oljeberget. Men vid den tidpunkt vet vi redan om att Messias skall komma ned för att strida, besegra och fängsla Satan, och att han då skulle möta bruden halvvägs, på väg upp till bröllopsmåltid, låter väldigt stressigt … även för Jesus. Andra menar att Herren kommer att beskydda brudeskaran under de tre första svåra åren av Vedermödan, men även detta faller på sin orimlighet, för när hagelskurar eller annat naturligt hot drabbar jorden och alla dem som har tagit märket på sig, då behöver de endast gripa tag i någon som har Herrens beskydd och använda denna person eller barn som en mänsklig sköld. Och i Gaza har Hamas, i alla deras krig, visat oss att detta är fullt möjligt för dem att göra. 

   Slutsats. Var sjätte månad måste USA president signera ett dokument som säger att på grund av vissa omständigheter går det inte att just nu flytta Amerikas ambassad till Jerusalem. Detta har pågått i 25 år och ända tills president Trump insåg detta faktum att vara snäll mot araberna har inte givit USA några favörer. Tvärtom så har terrorhot riktad mot USA ökats, och de många bidragen till palestinskafolket har gjort det amerikanska folket allt fattigare. Under 3 500 år har världens folk vetat att Jerusalem var judarnas huvudstad, och om den dag då Jesus föddes har det sjungits sånger över hela världen. Och alla arkeologiska utgrävningar som gjorts har alla bevisat att Israel är judarnas land. Även Muhammed och de först muslimerna har erkänt Israel och kristna som Bokens folk ända till den dag då Arafat plötsligt beslutade sig för att han nu var en äkta filisté, släkt med Goliat år 1050 f.Kr. som blev döda av blivande kung David. Och med ett pennstreck så har Arafat skrivit om hela världshistorien, och förklara att Bibelns berättelser är falska, en falsk religion. För nu tillhör hela området det palestinskafolket. Det märkliga är at kyrkorna i väst inte inser vidden av Arafats påstående som säger att kyrkorna nu tillber en falsk gud och att prästerna kan lika bra stänga butiken. Och mot Arafats påstående år 1970 finns det böcker, romaner, kartor och reseskildringar som alla visar på att han ljuger. Att landet kallas för det Heliga Landet, har inget med Koranen att göra för det var romerska kyrkans som kom upp med det namnet. Men trots alla fakta som säger mot Arafats påstående så tycker kyrkorna i väst det motsatta, och kommer att göra så ända tills den dag då Bruden hämtas hem. Och Jesus bör möta sin brudskara i skyn strax före eller precis i början av vedermödan, och grundtipset är att fram till den dagen bör vi alla göra oss redo för att få följa med. Jesus bör möta sin brudskara i skyn strax före eller precis i början av vedermödan, och grundtipset är att fram till den dagen bör vi alla göra oss redo att följa med.    

   Nostradamus. På internet vimlar det av självlärda ”profeter” som försäkrar oss till 100 % att de har rätt, men om deras förutsägelser om tider och händelser varnar Bibeln oss för att lyssna på för även här är det först i backspegeln som vi kan få veta vilken profet och profetia som är sanna. Förvarningen är att i yttersta tiden skall falska profeter inte bara försöka att leda oss ut på villovägar med förutsägelser som är politiskt korrekta och baserade på ett fåtal verser, de kommer att smita in i våra samlingar för att utnyttja och förvilla oss. Läs Juda brevet.  För dessa falska profeter kommer Herren på domens dag att lägga en tung sten för dem att bära på, för de har förvrängt Guds profetior, och samtidigt är deras läror falska.

          ====================================== 

     Demokrati. Förutom ordagrant ett folkstyre så finns det många som är överens om att demokrati gäller även talet om människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det skal hållas fria val. Vilket betyder att flesta av muslimska och kommunistiska länder är i verkligheten odemokratiska fascistiska stater, i deras korrupta val av ledare som ofta vill ändra på grundlagar så de kan sitta kvar som kungar på livstid. Bibeln säger oss att det finns ingen skillnad mellan man och kvinna, jude eller grek (alla övriga folk), slav eller fri, för alla är vi lika inför Gud, och från dessa få visdomsord grundar vi hela vår demokrati på. Det dagens politiker inte vill veta svaret är; ”Vilket är det bindemedel som håller demokratin levande?” Bibelns säger detta; ”Sanningen, för sanningen skall göra alla folk fria.” När landets ledare fifflar med sanningen då blir politikens löften en dagslända när korruptionen sprider sig och där folk behandlas illa. Samtidigt säger ledarna att deras åsikter får inte kritiseras, vilket gör partiet till en sekt, ledd av en allsmäktig tyrann. Politikens uppgift är att planera för samhället framtid, välstånd och ett liv i fred med alla andra länder. Politiken skall också vara källkritisk och förutseende, samt i diskussion lyfta fram värsta scenarier i sökande efter de faror som gömmer sig under ytan, och innan de fattar deras beslut. När Löfven fastslog att 2-statsförslaget var den bästa av lösningar för en varaktig fred i Mellan Östern kan man undra vilka fördomar och dolda agendor hans partimedlemmar på vänsterkanten har och som styr deras val av en politik där palestinierna får allt de pekar på, som bortskämda barn, medan de får mobba och göra Israel till syndabock för allting som tycks verka kunna gå fel. Betänkt detta:

  1. I FN är alla femtio araberländer emot någon form av förhandling med judarna, och de säger ständigt att de skall utplåna Israel. Fram till 2005 var Israel för tanken på en fredlig 2-statslösning, men de gav upp detta hopp om en fred den dag då Arafat, som av FN fick ta kontrollen över Gaza och inom några få dagar började sedan att bomba Israel. För att skydda det egna folkets liv lät Israel bygga muren, helt mot FN vilja, och samtidigt sjönk antalet döda bland judarna med hela 95 %. Men FN vill att muren skall rivas, … så att antal döda judar i statistiken bli mer jämlikt det med det av palestiniernas. Och så undrar världen över varför Israel ständigt går emot FN resolutionerna? Om du frågar svensken på gatan; Hur länge har muren i Gaza funnits? Då skulle svaren variera från år 1948 till för alltid. Detta visar hur skickligt Arafat och svensk regering har manipulerat folket till att tro på en lögn, istället på fakta. Sanningen är att muren börjades bygga år 2012, då Arafat tog över, och endast 10 % av muren är byggd.
  2. Först, när Abbas insåg att Israel inte längre kunde besegras militärt, bytte han taktiken och han anklagade Israel nu för att var krigshetsare, särskilt då judarna inte ville gå med på alla hans många omöjliga krav innan några förhandlingar har öppnats. Krav som i stort säger att det var Israel som förlorade krigen, då palestinierna ännu finns kvar i området, och därför skall Israel ödmjukt böja sig inför Arafats vilja, där svart blir vitt och sanning blir till en lögn.
  3. Löfven 2-statslösning talar om fred i området, men då tar han för givet att alla muslimer i alla arab- och kommunistiska länder, samt FN, kommer på en och samma dag helt plötsligt att bli vänligt inställda till judarna, samt att alla skolböcker och kartor kommer nu att ändras så att Israel finns med som en erkänd stat bland alla andra stater. Problemet är att Hamas, Hizbollah och Iran med flera andra nationer säger; ”Nej, detta kommer aldrig att ske!” I Syrien finns det kvar cirka 30 000 extrema ISIS and jihadister, och i Golan, längs Syriens gräns mot Israel, väntan cirka 3 000 gömda terrorister på att gränsbevakningen längs floden Jordan, skall på FN uppmaning, överlåtas till Abbas, så att horder av islamister kan söka asyl och inta västbanken. Men de kommer inte, som vänstern och FN tror, för att fredligt bosätta sig där, utan de kommer för att angripa Jerusalem och ställa till med ett blodbad bland alla judar, samtidigt som de själva i döden uppnår martyrskapets fröjder. Med löften om ett nytt Kalifat i Jerusalem kommer alla islamister, Hizbollah, talibaner och många andra terrorister från länder runt Israel, plus de 2 miljoner palestinier som redan nu befinner i Israel, att inleda det blodigaste inbördeskrig i historien och kasta sig över och döda alla judar, kvinnor och barn. Och Löfven dröm om en fredlig 2-statslösning och Nobels fredspris kommer gå till historien som skapandet av judarnas andra förintelse.
  4. På denna dag uppstår en märklig situation och frågan, kommer Löfven och vänster politiker ta emot alla flyende judar som nu söker asyl i Sverige eftersom deras land, den halva som Löfven lovade dem att få inte längre finns till? Hitler sa; ”Eftersom världen inte vill ta emot och rädda judiska båtflyktingar, så ger de mig rättigheten till min slutliga lösning, att döda dem alla.” I 68-rörelsens anti-kristendoms politik, som ännu i dag äras av regeringen, är denna framtidsscenario mycket möjlig, förutom med detta lilla problem. Vänstern hoppas på att Gud ännu en gång skall vända bort ryggen och inte vilja se vad de håller på med att göra.
  5. Ju mer antisemitismen och judeförföljelsen ökar, ju fler judar måste flyttar hem till Israel och ju fler bosättningar måste då byggas. Och tvingas ytterligare 3–4 miljoner judar att flytta hem, då är landet ett getto, och då måste Israel göra som övriga arabländer redan har gjort, när de tömde deras länder på alla judar och kristna, och utropa; ”Äntligen Judefritt!” Märkligt nog anser FN att detta inte är apartheid då de skyldiga är muslimerna.
  6. Efter varje krig har palestinierna förlorat både krigsmaterial och en liten bit av land eller viktiga förmåner, då allt som el och vattenoch förnödenheter kommer in via Israel. Visserligen fins det en gräns mlla Gaza och Egypten, men den är mer stängd än gränsen in till Israel. Och medvetskap om detta då borde inte Hamas såga av den gren desitter på, men det ordspråket finns inte i arabvärlden, då den talar om att vara ödmjuk inför den makt som av godhet hjälper Gazas invånare. Och nu hara även USA president Trump tröttnat på Hamas krumbukter och säger att då det inte går t lita på avtal så bör Golanhöjderna tillhöra Israel.  

   Bakgrund.   Bibelns profetior har ofta ifrågasatts av denna världens kloka och man har ständigt gått till angrepp mot Bibelns världsbild, bara för att i våra dagar få se hur de arkeologiska utgrävningarna ständigt bekräftar sanningen att Bibeln hade rätt, både historiskt, geologiskt och med artefakts, samt att Bibeln är långt mer trovärdig än någon annan religion i beskrivning av liknande fakta. När Jesus sa till den lame mannen; ”Dina synder är förlåtna”, protesterade prästerna med argumentet att förlåta kan bara Gud göra. Jesus kontrade med frågan, vilket är nu lättare att säga; ”Dina synder är förlåtna eller ta din säng och gå?” Prästerna resonerade mellan sig och insåg att förlåta synder är lättare att säga då det inte går att bevisa, men om den lame mannen plötsligt kunde gå då var detta ett mirakel som alla kan se. Jesus bevisade för dem att han var Guds Son då han sa: ”Så upp, ta din säng och går!” Detsamma kan man säga om Bibelns trovärdighet. Om den är bara en sagobok då borde det finnas många falska fakta som i sig kommer bevisa att allt övrigt är lika osant. Men av någon konstig orsak vågar politikerna inte ställa andra religioners faktabeskrivningar mot väggen för det skulle då bevisa att de är alla falska. I motsats till andra religioner som ligger lågt med framtida profetior, så är Bibeln helt orädd och den är fylld med profetior som i vår tid har dagligen gått i uppfyllelse. 

   När det nu har blivit allt svårare för vänstern att kunna angripa Bibelns många påståenden och det är rent fysiskt omöjligt att angripa Gud, ja, då angriper 68-rörelsens politiker istället Guds utvalda folk, judarna, med att stötta diverse organisationer, som BDS. Då judarnas trovärdighet ligger i profetiors uppfyllelse så är deras taktik nu denna att kan man hindra profeternas ord från att bli sanna, ja, då har Gud i princip förlorat. Sålunda angrips dagligen kristna, judar och landet Israel, samt att alla Bibelns profetior ifrågasätts för deras raka besked om Israels framtid och denna världens bleka framtid Något som åsiktsskapare och spåmän i alla tider har tyckt vara jobbigt att läsa, särskilt som deras egna väl uträknade och politiskt korrekta förutsägelser dagligen måste rättas till. Detta gäller särskilt i valtider då journalister och politiker med simmiga glas synar Bibelns ord, och vi kan läsa om hur de rata allt som inte är politiskt korrekt, medan allt skrivet som passar in i deras falska världsbild kan lyftas fram.

  När USA president Trump talar om fake news, går media genast till motangrepp istället för att kontrollera om hur pass sanna deras egna påstående är. Demokratin bygger på absolut sann sanning i allt som sägs, och då demokratin är en parafras av Jesu ord om jämställhet, kan demokratin endast överleva i de länder där hela sanningen, och inget annat än sanningen får råda. Profeten Daniel skriver i hans sista kapitlet att i den yttersta tiden kommer människorna   att föredra lögnen före sanningen. De har blivit resistenta mot all sanning, och de går i öppen opposition mot alla människor som söker efter sanningen, men de som söker sanningen för dem kommer kunskapen om framtiden att öka.   

 

 

Bild av Sofiero slott i Helsingborg.