Memo kapitel 3 sve.

Innehåll; 

Skapelsen, Filosofi om skapelse & revolution, Adam och Eva, Jord-gubben, Matt 19, 1 Kor 13, Jesaja 27.  sidor 17–25 (9)

 

 Memo sve. Kapitel 3.    Skapelsen.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud (Elohim), AO, (Alfa Omega = Sonen) himmel och jord. Och jorden var (eller vart, blev) öde och tom (i kaos), och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och Gud skiljde ljuset från mörkret. Och det var afton och morgon den först dagen.

På dag två delade Gud på vattnet så att en del fanns på jorden, havet, och den andra delen fanns i skyn, atmosfären. Dag tre skiljdes land från hav och nu skapades även all natur; växter och fruktträd. Dag fyra blev sol och måne till, och så fick dagen på 24 timmar. Dag fem skapades fiskar och fåglar. Dag sex skapades övriga djur, och slutligen skapad Gud människan, till sin avbild, för att vila på den sjunde dagen.

Det sägs att i originalspråk är dag = 24 timmar och i NT står det att en dag är för Herren = 1000 år på jorden. Det är ganska typiskt för Bibeln att ord kan tolkas olika och det är först i sammanhanget som det bestäms vilket som är rätt. Så frågan är, vad vill Gud säga oss med denna kryptiska berättelse, och vi skall inte låta oss frestas med att ta den betydelse som passa bäst för eget syfte? Strider mitt ordval mot övriga i Bibeln säger, då ska jag böja mig och börja om.

Personer som har dött och kommit tillbaka i livet berättar att de togs upp till himlen och kunde där se många olika djur vandra omkring på gröna ängar. Det fanns även blommande fruktträd, det hördes fågelsång och luften doftade underbart. Min fråga är nu; ”Vilka djur skapades först, de i himlen eller på jorden?”

Med tanke på att Gud planterade en lustgård genom att flytta växter och djur till Eden, som redan nu borde ha varit vacker, då hela jorden var som en enda stor praktfull trädgård, så säger detta oss att berättelsen ger oss dubbla förklaringar, nämligen att alla djur och natur fanns redan i himlen, skapade där av Sonen, och det han nu gjorde är det som vi gör i datorn, vi markerar, kopierar, flyttar och klistra allt in på ny plats, vår planet.

Så vår lilla jord fanns redan till, men hade hamnat i ett tillstånd av kaos då en komet träffa jorden och dödade alla djuren. Så från hela Vintergatan valde Gud ut vår lilla planet för att där skapa ett paradis för människorna att bo på. Hur länge denna jord var i kaos, få vetenskapen bråka om, men med denna teori finns det en rimlig förklaring till varför det finns fossiler, och samtidigt sägs inget mot en skapelse under en kort tid.

Det finns ännu ett exempel i Bibeln, då Gud valde ut just Abraham och förde honom till Kanaans land. Gud säger att detta land är mitt, reserverat för mitt utvalda folk, trots att det i Salem redan fanns den mycket gudfruktige kungen Melki-Sedek. 

Eftersom Gud Fader är helig skulle han inte längre kunna vandra på Jorden då den hade blivit syndig, och därför insåg Fadern också från begynnelsen behovet av att en ställföreträdare kunde från begynnelsen ta över jobbet som verkställande skapare, en Son som kunde lägga av hans helighet som en mantel och besöka människorna på jorden.

Muslimer säger att Allah inte kan tala ansikte mot ansikte med en människa och absolut inte med en kvinna, men då kopierade berättelsen om Abraham så står det nu i Koranen att Allah talade med både Abraham och hans hustru Hagar. Den tveksamma förklaring de ger är att Gud kanske hade ett täcke över huvudet, … en huvudduk som muslimska kvinnor? Alla religioner som inte har ”guda son” någon som kunde röra sig fritt får här ett problem med hur skapelsen kom till utan en inblandning av någon annan varelse, som en ängel.

 I Bibeln står det ibland ”HERREN, Herren”, vilket betyder att FADER, Son är helt överens, enad, ETT. För att förklara Gudomen använda jag här exemplet med syre, något som vi inte kan se, men vi behöver för att leva. Gud är kärlek, vilket andra religioner har ett problem med för de kan inte ge en logisk förklaring till dagens tillstånd i världen, med ondska osv. Sann kärlek kan inte finnas ensamt då den är utgivande och behöver någon att dela med sig till, och då måste det finnas en mottagare. Du kan synda mot Fadern och Sonen, men inte mot den Helige Ande, för då säger du indirekt; Jag behöver inte längre något syre eller kärlek i mitt liv.

 För några år sedan upptäcktes något (två partiklar i symbios) som kallades för ”Guds Partikel”. Förklaring gavs var; Om partiklarna var stora som apelsiner då skulle de befinna sig på cirka 2 mils avstånd från varandra, men trots det stora avståndet skulle du sticka en nål i den ena apelsinen skulle den andre ropa; ”AJ”. Vetenskapen gillar inte namnet given åt denna partikel då den syftar på Guds existens.

Kärleken är det som håller Gudomen samma, i Treenighet, trots avståndet mellan himmel och jord. Den dag då Jesus dömdes till döden fick han utstå gisslandet, en grym tortyr, med smärtor som Fadern också fick ta del av, men när all världens synd lades på sonens axlar som en tjock smutsig filt, då vände Fadern i stor smärta bort blicken för en kort sekund och Jesus ropade ut i förtvivlan; ”Fader, varför har du övergivit mig?” (Varför ser du inte mig längre?) Kort därefter gav Jesus upp andan, men … som död känner människan inte längre av någon smärta och då kunde Fadern åter se på sin älskade Son.

Satan jublade, men alldeles för tidigt då det finstilta i kärlekens språk som säger; ”Döda inte den som är oskyldig”. Jesus bar våra synder, så därför kunde Fadern utan fusk ge livet åter och resa Jesus upp från döden, Vilket var exakt som i deras hemliga frälsningsplan från skapelsens begynnelse. 

  I begynnelsen ville Gud en skapa himmel och jord för att människor där skulle kunna uppfylla jorden och en dag bli kallade för Guds barn (söner och döttrar) då de av fri vilja och i kärlek valde att få ha en personlig gemenskap med Gudomen. Andra religioner förstår inte detta syfte med att ha en personlig relation med gud, så de har i många fall bara kravet att få människors tillbedjan. I motsats till skapandet av natur och djur, tog Sonen nu upp en lerklump och formade den till en fullvuxen människa. Sedan blåste Fadern in livsande (och kanske DNA?) in i munnen, och först då blev lerfiguren en levande varelse.

Därefter valde Gud ut en plats, Eden, och planterade där en trädgård för att till slut föra henne dit för att där kunna springa runt och se allt det underbara, samt ge namn på både djur och växter.

Men Gud hade också ett dolt uppdrag, som var att människan skulle en dag få axla Lucifers fallna mantel och fylla skapelsen med ny lovsång. Detta var något som Satan först efter en tid förstod och stillatigande inte kunde acceptera. Vilket vi i dag både kan se och höra om i alla de varianter av musik och texter som strömmar ut över världen, av båda bra och dålig sådan. Med tiden blev musiken för Satan också en av hans mest effektiva metod till att fresta människan i kampen om själarna.

Filosofi om Skapelse och Revolution.  

Vilka årtal är rätt? Skapelse är medvetet komprimerat, då huvudbudskapet i hela Bibeln handlar om människans tillkomst, fall och frälsning, samt judarnas upp och nedgång och deras slutliga mål. När man räknar åren från Adam till nutid anser många att tiden kan var som med skapelsens 7 dagar, men där en dag = 1000 år, vilket betyder att de först 6 000 åren är arbetsdagar och det sjunde årtusendet är Guds vilodag då Sonen tar över och regerar på jorden. Judarna skriver år 5781, räknat från Adam, och med samma räkning från Adam till Jesu födelse = 4000 år plus år 2021 e. Kr. då får vi år 6021. Men om vi anser att tiden från Adam till Jesu död år 32 är 4000 år, då skulle vi i dag har skrivit 5989. Skillnaden är 208 år, vilket kan förklaras med vilken ättlängd man använder och har man medvetet sågat bort de grenar som var ruttna i släktträdet?

Nästa fråga: När föll Lucifer i synd och blev åklagare, Satan? Läser man i första Mos kap. 1 ”Öde och tom, och mörker,” och att på den sjätte dagen skapades djuren och därefter formade Gud människan till sin avbild, alltmedan Lucifers lovsångskör sjöng sånger om skapelsens underverk. På sjunde dagen vilade Gud. På dag 8, hade varken gräs eller buskar börjat växa, då inget regn hade fallit, så Gud lät en dimma steg upp och bevattnade jorden. Och innan allt har blivit grönt svalt djuren, eller …?

Kap 2. Sedan formade Gud formade människan, planterade en lustgård samt förde henne dit in i Eden. Kan Lucifers fallet beror på att livets och kunskap träd hade planterats i Eden? Och när Fadern sa till Sonen; ”Det är inte bra att mannen är ensam, så …” Hur många timmar hade gått då Fadern noterade och Adam visade upp känslor av ensamhet i saknad av en lekkamrat? Men det kan också ha gått flera månader innan Adam noterade att alla andra djur lekte två och två, medan han var ensam. För allt som synintryck, fågelsång, blommors dofter och djur att krama var ju nytt för Adam.     

Den fria viljan till att välja mellan att fullfölja Guds önskemål eller gå helt mot honom är en rättighet som givna änglar och människor, men inte till djuren.  

Jes. 37:26 (2 Kung 19: 25) Har du då inte hört att jag för länge sedan planlagt detta, skapat det i en fjärran urtid?

Joh.1:1–4 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom Ordet har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus.

Ordet, Jesus skapade i begynnelsen, en fjärran urtid, universum, så varför var jorden nu öde och tom, och mörkret var över djupet, och inte perfekt och god från början?

Enligt profeten Daniels profetior, så tycks vid Jesu död, nedräkningen efter 483 år av de 7x70= 490 åren till dess att Messias skulle komma. Och nu fick judarna vandra i cirka 2000 år innan nedräkning av de sista 7 åren återupptogs. Kan detta ha hänt en gång tidigare? Om man tar tanken på en dag är som tusen år, och en fjärran urtid slutade med att denna planet blev öde och tom, insvept i mörker, då måsta något ha hänt i den pågående skapelsen som orsakade att en komet som träffade jorden och svepte in den i mörker. Viket kan betyda att jorden inte var öde och tom utan vart, hade helt plötsligt blivit ödelagd och fanns nu i kaotiskt tillstånd.

Det finns två alternativ; Antingen tänkt Fader och Son ut allting, och sedan skapades universum, eller så gjorde de som krukmakaren och skapade succesivt under en lång tid, vilket betyder att all natur och djur fanns redan färdigskapat i himlen, redo att kopieras ned på jorden när den dagen var kommen. Så när sjätte dagen var till ända var även människoliknande djur skapade. Antag nu att även den tiden var en dag = 1000 år, då kan detta ha hänt att när de första sex tusen åren var till ända, tyckte Lucifer, nu när allting var färdigskapat, att han som stolt skapare av all musik, skulle få detta erkännande som gud få hans egen tronstol vid Guds vänstra sida. Eget beröm. När Gud Fader sa nej gjorde Lucifer revolt och i raseri angrep Lucifer krona av skapelsen, planeten Tellus och med hjälp av en komet ödelades jorden i kaos och mörker. Lägg till att 1/3 del av änglarna höll med Lucifers krav att bli räknad som gud. 

Visserligen kunde Fadern ha börjat om hela skapelsen på en annan planet, men det skulle ha varit ett erkännande om att han, som misslyckad krukmakare, inte kunde börja om och rädda det som fanns, vilket är ett av Guds egenskaper, nämligen att i tålamod inte ge upp utan ger jorden en ny chans. Sedan har vi Johannes text: ”Genom Ordet, Sonen, har allt blivit till, …” (fött), jämfört med; ”… genom Adam blev kvinna till (född),” och ”I begynnelsen var Ordet hos Gud, (I Gud) och därför säger Fadern; ”Min enfödde Son”. Och alla kvinnor vet hur mycket kraft det kostar hennes kroppen att föda ett barn, så vad kostar det att föda, skapa ett universum?  

Jer. 18: 1–10 Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: ”Res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord.” Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? säger Herren. Som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand, Israels hus. … En annan gång talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om de då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag skulle göra mot dem.

Men allt var inte förlorat med Lucifers fall, för nu kunde Sonen på en vecka återställa ordningen i vårt solsystem, samt forma på nytt både natur och djur, men med denna enda viktiga skillnad, då nyskapandet av lovsånger slut i himlen och Faderns sa:

1 Mos 1:26 ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Sonen skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”   

Denna planet har sett många uppror, revolutioner riktade mot Gud där alla har slutat illa. Vi har överlevt både syndafallet, floden och Babels Torn då Gud måste rätta till människans snedsteg med besked. Judarna, det utvalda folket, gjorde uppror mot Gud och de blev också straffade, men löftet står alltid kvar. Människor har gjort uppror mot sina jordiska herrar, och värst var kommunismen som dessutom utmärkte sig för deras grymhet, men alla revolutioner har slutat illa. Tsaren i Ryssland var en despot men marxistiska revolutionens ledare var lika illasinnad och kostade 30 miljoner liv. I Kina tog Mao Zedongs röda ungkommunister över landet och efter alla Maos misslyckade reformer riktade mot kultur, fåglar och intellektuella har kostat över 70 miljoner kinesers liv. Vilket är i underkant då Mao var beredd att offra 300 miljoner liv för att nå målet, ett paradis för partiet. Hitlers nazister döda 6 miljoner judar plus ett par miljoner till som ansågs vara djur, och då räknas inte krigsoffer med. Än idag anser nazister att judarna är dumma djur, trots detta att 25 % av Nobels pristagarna har judiskt påbrå. Sanningen är att hade Hitler valt att låta judarna få leva då hade Tyskland vunnit kriget. Albanien, Nordkorea, Vietnam, Cuba och Venezuela är alla nationer valde fel sida och är nu alla i stort beroende av utländsk hjälp, medan de länder som valde USA fick omedelbar hjälp och är nu blomstrande nationer. I stort har alla de kommunistiska revolutionerna gått illa, då folket som skulle befrias fick det tio gången värre. För makten är i sig en drog som korrumperar ledaren och partiet, och efter cirka 8 år vid maktens dukade bord finns det ingen ledare som vill bli botad. FN väljer in ledare som föraktar kvinnor till att i en kommitté med bara män utreda våldet mot kvinnor. Och när ledaren inte länger tåler rådgivning eller opposition då har historien visat sig att då går landet bara utför. Tyvärr kände araberna sig hemma i Hitlers feodalrike där klanledaren bestämmer allt, så när nazismen föll byte de sida nu har de muslimska länderna helt anammat kommunismen feodala metoder.

Adam och Eva.

En dag såg Adam ledsen ut och Fadern sa (igenkännande) till Sonen; ”Det är inte bra för mannen att vara ensam, kom låt oss göra åt honom en livskamrat, en kvinna, som kan gå och vara vid hans högra sida.” Och Sonen tog ut ett ben (revben närmast Adams hjärta) och formade det till Eva. Så Eva föddes* ut ur människan Adam, som från början var EN men nu blev TVÅ, en två-samhet, såsom Fadern och Sonen blev ETT, enad i Treenigheten, med den Helige Ande. *klonades.  

Genom den makt som Fadern gav Sonen, som verkställande högra hand/arm, så skapades Sonen nu han allt liv, vilket säger oss att genom kvinnan, mannens nu högra hand, kommer alla människor födas bli till liv. Gud är kärlek och sann kärlek innebär för alla, även för en Allsmäktig Gud, att man ibland måste våga släppa kontrollen och inte tvinga sin vilja och kärlek på någon annan.

Jord-gubbe. När Eva skapades kan det vara som om Gud hade tagit en jordgubbe och skurit bäret på längden i två lika delar. Nu går det inte att dela exakt lika, så den skafthalva du håller i kommer att bli 51 % av bäret, och det är därför mannen få ha en utslagsröst i de samtal som uppstår mellan dem, men om han är vis, då lyssnar han på hustrun innan han fattar något beslut. För det är fel att släcka nattlampan då ovänskap ännu råder mellan de två. Till det yttre kan båda halvorna, sida vid sida se olika ut, men deras insida är en spegelbild, en exakt kopia av den andre, och bland tusentals av liknande halvor på hela jorden finns det bara två halvor, Adam/Eva, man/kvinna, ett par som passade exakt för varandra. 

Matt. 19:5–6 ”Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'? Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.”…

Denna uppmaning har aldrig hållits, men varför finns detta med Adams revben som blev till Eva och att tomrummet efter revbenet fylldes med kött, samt att de tu skall var ett? Om nu all text i Bibeln är inspirerad av Gud, borde det finnas en avsikt med texten. På jorden är mannen ute för att finna ett passande ”lås” för sin ”nyckel” och i muslimernas Paradis får varje man 72 kvinnor till att hitta ett passande ”lås”, men i himlen kan det var det motsatta att Evorna söker efter sin Adam som har ett tomrum inom sig, det som på jorden uttrycktes i kvinnoförakt. Och när de två möts, och som i jordgubben ser sin spegelbild, då passar, fyller Evas revben det hålrum som Adam känner i hjärta, och de två blir ett, enad, som gudomen är Ett, och när de äter av livets träd kan de aldrig mer skiljas åt. När Satan lurade Eva till att äta av frukten på kunskapens träd var det för att hon skulle dö, men nu får livets träd också ett syfte var för det står i himlen. Detta var den tanke som kom till mig som jag fick när jag sökte efter att förstå sammanhanget. Detta kan också förklara varför det inte fundera med homosexualitet i himlen, och varför Bibeln är emot detta för två nycklar eller två lås kan aldrig fylla den saknad av mening som blev till i skapelsen av människan.      

När paret Adam/Eva hade skapats var Gudomen mycket nöjda med deras verk, varför? Förut de var ett men de blev tu, men inte itu, utan de var nu i en ny gudomlig enhet, som inte får splittras. Det betyder att denna nya symbios är det rätta förhållandet mellan man och kvinna i himmelen, de är själsvänner, soulsmates!

I Edens lustgård hade Gud sagt till Adam att det finns en frukt som han inte fick äta av. Satan for in i en vacker orm, som kröp på fyra ben, och med list och smicker fick Eva till att äta av den förbjudna frukten. Och trots att Adam fanns vid hennes sida sa han ingenting, för Ormens utmaning var lockande. Satan hade nu hoppats på att Eva ensam skulle bli dödad eller utvisad, men Adam valde kärleken och beslöt att de två som nu var ETT skulle tillsammans skulle acceptera Guds dom och lämna Eden.

Och Adam tog emot frukten och åt. Denna motgång gjorde Satan rasande för med en splittring av de två skulle innebära att de inte skulle få barn, alltså blir det inget människosläkte, vilket kunde betyder slutet på Guds plan att få många kungabarn. Visserligen var Gudomen missnöjd med Adam och Evas fall, men innerst inne var både Fader och Son stolta över Adams starka band av kärlek. Domen att de skulle dö gick inte att ta tillbaka, men då Gud inte hade sagt något om när domen skulle falla, så kunde parets utvisning överleva för stunden. Så Sonen tog nu hand om de två, genom att klä dem och ge dem kunskap för deras vandring på jorden.

Ilsket riktade Satan nu hans tankar på hämnd mot parets barn och längre fram i tiden på att kunna sabotera resten av skapelsen genom att intala de fallna änglarna (demoner) att para sig med både kvinnor och djur. Deras främmande dna gav avkommor med underliga kroppar och övernaturliga krafter, som de i deras tur fick människor till att avguda dem och skapa idolbilder. Så när Adam dog föll parets gamla berättelser om Edens lustgård och Guds storhet bort, men inte helt det fanns de som behöll tron.

Det finns många problem med skapelseberättelsen som är skriven för att ge oss en bakgrund och svar på frågan; ”Hur gick det hela till?” Och tar man den som det står skapades Adam och Eva i första veckan och de syndade i vecka två, samt födde Kain innan året var slut. Låter mest som ett stort misslyckande av människan, och över detta jublade änglarna?

Anta att Eden var stort som Skåne, cirka 100 mil2 vilket skulle ta minst 100 dagar för att utforska. Och tog de det lugnt och gick lite kors och tvärs kunde det ta 3½ år innan de åter passerade GÅ, platsen där Kunskapens och Livet träd stod. Och att då synda inte borde kunna ske, men efter 10 år, då de åter kommer gående förbi träden kan Eva ha sagt: ”Är vi nu här igen?”

Och nu var minnet om den förbjudna frukten mer suddigt så när de denna gång gick fram till träden var det mer i frågande nyfikenhet; ”Varför var detta vackra träd och dess frukt förbjudet?” Det står också att djuren skulle föröka sig och Adam och Eva hade säkert sett hur ungar blev till, men även efter 10 år hade de ingen aning om att detta skulle hände dem själva en dag, trots att de nu var fullvuxna. Men i deras trots period så föddes en ifrågasättande tank; ”tänk om”, och så åt de av frukten, och resten är historia. Denna version ger även Lucifer tid till att drabbas av högmod och funderade på hur han skulle kunna fresta ungdomarna näste gång de passerade GÅ.     

 Under denna tid som ibland kallas för människosläktes gyllene år, blev människor mycket gamla och kunskapen spred till alla med det växte antalet människor.

Men växte gjorde också avundsjukan och det som nu drabbade jorden kommer att genomsyras av Satans ideologi som var maktlystnad, övervåld, hämndgirighet och kvinnoförakt, eftersom en Evas Son skulle en dag födas för att besegrade honom. Och all denna ondska kan vi se flöda genom i världshistorien i det politiskt religiöst fascistiska trädet där grenarna är nazism, kommunism, socialism och fanatism, och där frukten heter rasism, antisemitism, judehat och kvinnoförakt. Och Satan smålog belåtet då allt blev bättre än han hade tänkt sig.

Korintierbrev kap13 Kärlekens Lov. Av dessa tre; Tro, hopp och kärlek, där kärleken är störst och evig. Det står om att all vår kunskap är nu som att se i en spegel som på den tiden var verkligen dålig, men trots detta finns det i påståendet något om skapelsen och människans tillkommelse, en grov spegelbild över vad som hände, och hur Sonen blev till? I moderns språk skulle man säga att Eva blev klonad av ett ben från Adam, så … vad kunde de första orden mellan Far och Son vara? Kanske: ”Min son, Jag ser Dig!” och svaret; ”Min Fader, Jag ser Dig!” Därefter sa Gud Fader kanske detta: ”Min Son, jag har en plan!” Bibeln talar också om för oss att allt som finns till är skapat av och genom Sonens vilja, och att han inte gör något utan en godkännande blick från Fadern.

Troligtvis kom tronen först till som ett centrum och därefter änglarna. När Sonen skapade växter och djur frågade han inte Fadern hur de skulle se ut på insidan och ut sidan, så han måste redan då ha vetat vad Fadern ville skulle bli skapat. Både Hesekiel, Psaltaren och Uppenbarelseboken talar om fyra olika stora mäktiga väsen, keruber, som alltid finns i närheten av Guds tron och till utseende liknade deras ansikte en örn, en tjur, ett lejon samt något väsen som hade ett mänskligt ansikte.

Det står i Bibeln att Salomo hade apor i palatset, så varför var det ingen apa han såg? För denna apa hade något helt oväntat, ett mänskligt ansikte. Dessa fyra väsen finns alltid i Guds närvaro, även vid den kommande domen och det mest troliga är att de fyra representerar själva skapelse, djur och natur, allt den som människor var satt till att förvalta. Och om änglavärlden var skapa före allt annat, så fanns även dessa fyra väsen där uppe i himlen, som väktare, ett levande USB-minne av alla arter.

Resumé. Detta Guds kärlek med en fri vilja hade ett högt pris, ty förr eller senare skulle någon av alla dessa med fri vilja trotsa och falla, vilket gäller både änglar och människor.

Så belöningen måste vara enormt stort, som ett evigt liv och för människor att bli kallad för Guds barn. Det är inte mycket vi vet om Gud, Fadern, men vi vet att de föredrog ljuset före mörkret, men detta var mest en upplysning för människor för att vi har ett stort behov att både ha eller få skapa en bild av den som vi har kär, som idolbilder. Vi kan inte se ljuset, som är att se in i solen, men vi kan se det som ljuset skapar, för utan solsken mår vi inte bra och det ingen växtlighet.

Vi vet också att Gud utvalde från Vintergatans utkant en liten planet som kallas för Jorden, och Abraham kom från en metropol, staden Ur, för att hamna på den plasts som i vår tid kallas för jordens centrum. För att genom hans släkt skapa ett folk, ett prästerskap som kunde berätta om honom.

Ibland talar Gud om Israel som sin hustru, utvald och förd till att bo i hans hem, landet Israel. Och så länge Israel är trogen öser Gud all sin välsignelse över folket, men när judarna börjar snegla på andra gudar, främmande män, då hamnar de i stor onåd.

Till skillnad från andra folk i respektive länder som blir de straffa på platsen och får bo kvar, blev judarna ofta utvisade från Guds hem. Men att tolka detta som att Gud har för alltid förskjutit sitt folk, hustru, visar på att vi inte till fullo förstår vilket förhållandet är mellan Israel och Gud. I alla profetior där Gud fördömer judarnas synd, står det som ett tillägg, men den dag då de omvänder sig och ber om förlåtelse, då är de, judarna, alltid välkomna hem. Därför vila det en förbannelse över alla de folk och personer som vill dela på och ockupera Guds land, Israel.

Bland ravinerna i bergen norr om Jerusalem bildas, när solen står lågt, orden HVHJ på hebreiska. Texten läst från höger blir Jehova, skrivet med Guds finger. Och med tanke på hur judarna har förföljt under 3000 år och ändå ha mirakulöst överlevt, säger oss detta något om Guds stora kärlek till folket, för inget annat folk har historiskt kunnat överleva så lång tid och under en sådan fysisk och psykologisk press, för att ändå hålla kvar deras tro på en Gud. Som Petrus sa som svar på Jesu fråga; ”Varat skall vi gå, du är den ende för oss, vår Gud?”

Jesaja 27 Kapitlet här ger oss kortversionen, där Herren vårda ömt och försvarar sitt land, samt gjorde den rik på allting, men judarna tog dit in avgudar, och då Herren inte tåler andra gudar jämte sig, fick de nu välja väg och resultatet blev att de visades ut. Men de folk som flyttade in i landet lät deras boskap äta upp allt som var grönt, och de torra kvistarna eldade kvinnorna upp. För de folk som nu ockuperade landet hade ingen kärlek till marken, utan de sög ut landet och lämnade kvar efter sig en öken. Därför har Herren inget förbarmande för dem och de skulle med tiden inse att landet var förbannat alla utom för det utvalda folket.

Mark Twain skrev efter hans besök i Israel, att marken vara rik nog att odla på, men nu hade till och med kaktusväxterna flytt landet. Under 2000 år har många folk intagit Israel och bott där i långa tider, men inga av alla de som intog området har gjort det eller Jerusalem som deras huvudstad. Inte ens muslimerna i Osmanska riket som kontrollerade Israel under de sista 500 åren, utan de lät det ligga sönderbränt, i träde och väntan på judarna.

Därför är två-stats lösningen dömd till att misslyckas redan på ritbordet, och över den delning som FN i deras onda planer vill påtvinga Israel, kommer en dom att falla, ja, den har redan börjat falla över alla de stater som hatar judarna. För domen är: öga för öga och tand för tand. Många anser att Bibelns Gud är grym, men problemet är att han inte bara är total kärlek utan också total rättvis, och han hatar lögn och orättvisor. Och detta är just människors problem då vi alla har ljugit, har varit själviska och orättvisa. Och genom att säga att Gud kommer nog att fixa det så alla hamnar i himmelen förr eller senare är att säga; ”Hela detta med Jesu död på korset var helt onödigt.”

Till slut. Helvetet är visserligen ett helvete för alla de som befinner sig där, men de har alla direkt eller indirekt hotar kärleken och friden i universum. Shalom.

Lucifer, lovsångsmästare.

Lucifer = ljusbringare eller ljusbärare, latinska ordet Lucifer var som planeten Venus, när den visade sig som morgonstjärna i gryningen. Uppe i himlen var han störst av de tre ärkeänglarna; Mikael och Gabriel, men som skapad var han underställd Fader, Son och Helige Ande. 

Job 38:6 Gud frågade Job: Var fick jorden dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje?

Hesekiel 28: 13–15 Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade*, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg**. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet (högmod) blev funnen hos dig. Det var du som sade till dig själv: ”Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa in tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup.

* Svensk folkbibel nämner tamburin = rytmik och flöjt = melodi, medan andra biblar skriver bara att han var klädd med juveler, vilket ger oss ingen logisk förklaring till hans pride och fall. ** Lucifer blev skapad med kunskap och talang till att skapa instrument, musik samt leda lovsången. För Herren tronar på lovsången.

Men Lucifer, som var kungen av all skön musik, föll i avund då han ville bli hyllad som en gud, då han som musik-skapare borde få en egen tron på Guds vänstra sida. Detta påminner mig om orangutangen kung Louie i Djungelboken som inte var nöjd med den position han hade som högste av alla änglar och blev nu en fallen ängel.  Och istället för att lovprisa Gud den Allsmäktige, började han göra lovsång och musik till sin egen ära. Det sägs inget om vilket våld Lucifer använde sig av, det rike som han skapade var fylld av fysiskt våld, korruption och rivalitet.

Utkastad, gick Satan genast till angrepp med taktiken att splittra för att besegra. Hitler använde sig av exakt samma metod då han genom blockad och bojkott, att beslagta och bränna upp misshagliga texter, samt förbjuda juden all kontakt, kulturell, sportslig och socialt med andra folkslag, för slutligen förinta judarna i getton med gasugnar.

Samma metoder använder BDS-rörelsen, förutom gasugnar, men det är bara en fråga om tid, för deras anhängare blir allt mer aggressiva, så när detta sker kommer världen knappast att reagera.

 Under hela den tid då Gud, Fader och Son, skapade himmel och jord stod Lucifer där med ”morgonstjärnorna”, och orkestern för att skapa musik under arbetet. Kören fyllde Guds salar med lovsång, med texter som berättade om hur underbar och god hela skapelsen var. Logiskt pågick detta under en lång tid för att Lucifer skulle bli så duktig och uppskattad att delar av hans kör och Guds söner, tjänsteänglar, började hylla och se på honom som om han var en gud. Trots att en tredjedel av alla änglar slutligen valde att följa med honom i fallet, blev Lucifer aldrig ersatt. Så ingen ny musik blev till, däremot få himmelen trona på de troendes lovsång och musik. 

Det finns alltså något som skiljer oss människorna från djuren, nämligen de gåvor som Gud gav åt Lucifer, som var en förmåga till att skapa musikinstrument och komponera nya rytmiska melodier. Hade vi människor bara varit ett djur bland de många andra hade Satan inte brytt sig om oss, men när Satan slutligen insåg faran att en son av kvinnosläktet som inte bara skulle krossa hans ”huvud”, utan även att människor skulle en dag upphöjas och räknas som Guds barn för att vid tronen skall skapa och sjunga nya lovsånger, då fanns det ingen återvändo för Satan. Människan bara måste bort, utrotas som det kryp de är.

Nu är det så att i människan hand finns det ett lite ben som skiljer från aporna, ett ben som kan gör så att vi kan sprida ut fingrarna till att spela både piano och andra instrument, alltmedan apan kör med pekfingervalsen. Likaså kan djur inte uppfatta rytmer som människa gör och ännu mindre kan de byta takt mitt i steget.

Ett djur och ett litet barn plockar upp granna blänkande föremål, då dessa fascinerar ögat, men att skapa konst och föremål av glas och annat material är långt över djurets förmåga, medan barnet kan dansa redan i låg ålder. Så varför finns nu denna enorma skillnad mellan oss och vår art granne om vi nu kom ned från samma träd i evolutionen?

Satan, som Åklagare

Maktmänniskan ljuger och är rädd att förlora ansikte. De skapad illusion av egen betydelse, = falsk heder, som står i starkt motstånd till Guds väg som är sanning och ödmjukhet. Då Adam och Eva mötte Ormen så stod Adam där tyst och tankarna malde mellan att agera eller inte att agera, tveksamma som många män har gjort genom tiderna. (min generalisering)

Det hedersamma hade varit om Adam hade påmint Eva om Guds varning, men nej, så egentligen var Adam minst lika skyldig i dramat då han dessutom var äldst. Satan hade hoppats på att endast Eva skulle äta av frukten och bli utvisad, dö, men plötsligt vaknade Adam samvete upp och insåg katastrofen, Och nu gjorde det hedersamma då han valde kärlekens väg och insåg att de älskade varandra. Och då Adam smaka på frukten hade han accepterat Guds domslut att dö.

Men Gud hade redan räknat ut att denna situation skulle uppstå förr eller senare, så han lät istället utvisa de två från Eden. Och Gud hade också ett kryphål då tidpunkt för när döden skulle inträffa var öppen, så paret fick leva i ytterligare 900 år innan döden hann ifatt dem. Som nyfödd i vuxen kropp hade Eva varit så naiv som man kunde förvänta sig, som barn hade de två ingen aning om att man kunde ljuga.

Det Adam kände var skam och skuldmedvetenhet, för att han inte lydde Fadern, men samtidigt ville han inte bli lämnade kvar, ensam, så han åt av frukten. Denna motgång gjorde Satan rasande för med en splittring mellan de två så hade det inte blivit några barn, och inget människosläkte, vilket skulle betyda slutet på Guds planer om att få många kungabarn.

Likaså var Gud missnöjd med Adam och Evas fall, men innerst inne var både Fader och Son stolta över Adams tillit, tro på kärleken, och trots parets utvisning tog Gud hand om de två, med att klä och förbereda dem för en lång mödosam vandring på jorden.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.

Vad betyder "vedermödan?"

     Det är en 7 års period med straffdomar som avslutat denna vår tid, innan den tusenåriga freden börjar. Aktuella profetiorna och mindre "hörnstenar", lite udda information som kan förklara förtydliggöra profetior. Följande förväntas, inte alltid önskat, kan, kommer att hända. 

Fas 1: Församlingen (bruden) hämtas hem. En stor jordbävning raserar Assuan dammen och förvandlar Nilens delta till träskområde i 40 år och gör Gaza till ödemark samt får Klippmoskén att kollapsa. Hamas besegras, palestinierna flyr. UN låter Israel bygga templet.

Fas 2: Arabvärlden hämnas, första Harmagedonkriget. Templet invigs, röd kviga offras. de utvalda 144 000 vittnen påbörja deras uppdrag. Antikrist, falske profeten och skökan träder fram i uppstått tomrum, tar över makten, sluter en falsk fred med Israel. I dessa jordbävningar och krig dör 25 % av jordens befolkning.

Fas 3: Fyra år kvar av Vedermödan. Antikrist blir dödligt skadad, men överlever mirakulöst. Judarna i templet åker ut, ersätts av bildstoden och antikrists tronstol. Märket 666 införs och en universal kyrkan bildas av den falska profeten. Antikrist rensar i egna ledet, skapar 10-förbundet. Jordbävningar omformar världskartan. De 144 000 vittnen hämtas hem. De två vittnen, Mose och Enok träder fram. Den falska freden tar slut och nu brakarallt loss.

Fas 4: Skökan faller i onåd, förintas tillsammans med hennes stad. Antikrist maktsfär, kontroll sprids nu ut över hela jorden. Vredesskålarna börjar tömmas, jordbävningar, tsunami, hagel och sjukdomar drabbar jorden. Judar och kristna förföljs nu överallt och motstånds arméer, fristäder upprättas. Floden Eufrat och Tigris torkar upp, tre kungar i öst, troligtvis Kina, Indien och Japan,  med 200 miljoner soldater marschera mot Antikrist. Satan skickar 3 demoner mot kungarna, som får nytt mål och går mot Israel, och 2/3 av judarna dödas. Ytterligare 25 % av jordens befolkning kommer nu att dödas innan vedermödan är slut.

Fas 5: Femtio dagar kvar av Vedermödan. Det två vittnen dödas, återuppstår, hämtas upp i en sky. Människors skadeglädje förbytts i fasa, judarna kastar ut bildstoden, renar templet, ropar till Gud Fadern om hjälp. Antikrist belägra Jerusalem, ny stor jordbävning. Messias ställer sig på Oljeberget som delas, judarna flyr in i dalen. Slutstriden, Satan besegras, jordbävning slukar hans armé. Kriget är slut. Domstolar ställs fram. Jesu dom = alla människor döms nu efter principen får och getter, för eller emot judarna. Nästa dag börjar fredsriket.