Memo Kapitel 10. sve 30-03-2021

Innehåll: Vedermödans agenda, Gog och Magog, Templet invigs, Antikrist bildstod, Moses och Elia, Konungen kommer, Tusenårsriket, Nya Jerusalem, sidor 56–61 (6)

Memo sve. Kapitel 10. Vedermödans 7 år.

Dag 1 = ………………. (Detta datum kan du skriva in i din almanacka först på dag 175.)

 Mycket tyder på att den väntade jordbävningen med tsunami blir den dominobricka som får övriga brickor att falla. Brickor som, Nilens delta överflödar, Hamas tunnlar i Gaza vattenfylls, samt Klippmoskén faller samman. Därefter faller brickor; Hizbollah, ISIS, jihadister, talibaner m.fl. som var för sig gör sista angrepp mot Israel, bara för att bli grundligt besegrade av IDF.

Israel har sagt till Hamas att det ni lovade oss att nästa krig skall bli det sista, det löfte kommer vi nu att uppfylla. Men trots att palestinierna nu har flytt Gaza, ett land som är öde utan färskvatten, kan FN inte erkänna sig ha haft fel i deras anklagelser mot Israel, eller kunnat förklara vart deras bidrag till palestinierna tog åstadkommit. Istället kommer FN motvilligt låta Israel få ta kontroll över allt land mellan floden och havet samt bygga upp templet.

Gog och Magog      Hesekiel 38:1–13 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren, Herren: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7. I kommande år skall du tåga in i ett land (Israel) som har fått ro från svärdet. 9 Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.

10 Så säger Herren, Herren: På den dagen skall … du skall tänka ut onda planer. 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. 12 Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. 13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

Som hämnd på FNs svek kommer demonen Gog i Magogs land (öst Turkiet), Rosh, Mesek och Tubal (syd Ryssland) samt namngivna länder runt Israel, i Asien och Afrika, men inte Egypten, församla sig i södra Libanon för att invadera och fylla hela Mediggo dalen, norr om berget Karmel. Det står här om Israel att de var utspridda bland folk, men återvände till ett öde land och byggde åter upp det, vet vi att profetian detta gäller dagens Israel. De har fått ro från fiender och river nu murar, från år 2005, betyder att fienderna på andra sida muren är nu borta. Saba, Dedan (Saudiarabien) och Tarsis är köpmän långt bort i öst, Spanien, men en del lägger även in sjönationer som EU och USA. Kännetecknet är att de står och titta på, men kommer inte att hjälpa Israel.   

Napoleon sa att detta landområde är den perfekta krigs spelplanen då härförarna kan stå på bergen mittemot varandra, som vid en schackbräda. Och medan IDF står tysta uppe på berget Karmel krön, uppstår det ett kaos i dalen då de olika länders härar råkar i dispyt med varandra, för att sedan plötsligt gå till anfall, men inte mot judarna.

Arkeologer har bikupor i rad vilket tyder att här har det funnits masstillverkning av honung, då bergssluttningar och fälten var fyllda av blommor. Troligtvis blir getingar störda och gick till anfall, och soldaterna försökte skrämma bort genom att skjuta i luften. Men kulor vill falla ned längre bort och så startades kriget i Harmagedon.     

För att rädda slaget skickar Iran en missil, en a-bomb mot Tel Aviv, men den kommer fel och hamnar i dalen. Och så slutar det omtalade Harmagedon kriget utan att ett enda skott avlossades mot judarna. En kopia av amalekiterna krig mot Gideon.

Katastrofen efter tsunamin och med Nilens översvämning har Egyptens folk med rädsla då de nu inser att Israels Gud var, som på Mose tid, åter med judarna. Trots katastrofen var de nu glada över att de hade stannat hemma. Men de som inte var nöjda var Irans ledare som nu fick skulden till förlusten då det var deras missil som avgjorde slaget i Harmagedon.

Men medan Gog och Ryssland retirerar till landet norr om Svarta Havet, dammade Magog och Iran drömmen om deras Kalifatet och aktiverade nu alla de terrorgrupper som finns i länder runt Medelhavet och längre bort. Persien, den gamla Väduret, visade sig nu vara ostoppbar, och Iran tog makt över alla längde de drog fram mot.

Men nu for den raggiga Geten, Grekland, upp och i ett flygande blixtanfall raderas Irans arméer ut. Istället blir det det gamla öst-Rom, som etablerar Javan och låter antikrist skall ta över, och härmed är alla ledande aktörer under vedermödan på plats på MÖ arenan.

I Egypten blir det kopterna, de äkta egyptier som efter tsunamin får upprättelse i tusenårsriket. För när de 40 år av profetiskt elände efter Nilens översvämning är över kommer Egypten, Israel och Assyrien tillsammans bilda ett tre-statsförbund, med Jerusalem som Israels huvudstad, för att bli det ljus och en stor välsignelse för hela mänskligheten.  

Jesaja 19:21-25   (21) Och Herren skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skall lära känna Herren på den tiden, …(23) På den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten, … och de skall hålla gudstjänst tillsammans. På den tiden skall Israel, som den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till välsignelse på jorden. (25) Och Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: ”Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händers verk och du Israel, min arvedel.”

Men i början av alla dessa händelser kommer bruden, kristna från hela jorden, att hämtas upp i skyn, vilket betyder att den Helige Ande som var utgjuten kommer nu att lämna jorden och allt blir som det var förr, innan pingstdagen. För Israels del kommer det nu åter firas i templet som det var när Jesus levde. Det tidsglas som vältes vid Jesu död ställs nu åter upp för att låta de sista sju årens sand få rinna ut.   

Dag 175 Templet invigs, den röda kvigan offras, och fram till dag 1185 kommer det gamla judiska offrandet i templet att fortgå ända fram till den dag då Antikrist tröttnar på alla djuroffer och ställer upp sin tron och avbild i Templet. En del menar att i och med Jesu död upphörde alla djuroffer i Israel, men de pågick fram till den dag då Jerusalem förstördes år 70. Både den röda kvigan, prästens dräkter och ritualen har tagits fram och det enda som idag saknas är tempelbyggnaderna. Det stå inget i NT om hur länge tempelritualerna pågick så de tog slut år 70, men med ett nytt tempel kommer alla riter att återupptas, ända fram till dess då antikrist säger stopp.

Hedningarna kommer nu trampa i templet under 2300 dagar (175 + 2300 = till dag 2475= 45 före slutet). De 144 000 vittnen går på Guds befallning ut som Jesus ”syskon” över hela jorden och deras uppdrag är avslutat den dag då alla jordens hörn har fått höra evangeliet om Jesus. Detta betyder att liksom Jesus skickade den Helige Ande för att ge de kristna hjälp, så kommer nu de 144 000 till jorden för att hjälpa alla som lämnades kvar efter brudens hemfärd. Och vredesskålarna kommer inte att tömmas förrän deras uppdrag är avslutat, så den falska freden kommer att råda fram till dag 1185. Enligt min teori.

Dag 1183 Förmodlig datum då de 144 000 vittnen hämtas hem. Äntligen är Satan kvitt alla dessa ande fyllda individer borta, men … säg den glädje som vara?    

Dag 1185 Antikrist bildstod. Antikrist, som hade utsatts för en dödlig attack men överlevt mirakulöst, till hans ära ställs en bildstod upp i templet för 1290 dagar. I hans rike skapas nu ett tio statsförbund och alla som inte bär märket 666 på sig, samt vägra att tillbe bildstoden kommer att dödas av eld som kommer från avguden. Detta krafttecken gör att många tror att den är en riktig gud, och många kommer nu att tillbe statyn. Med bildstoden i templet tar all judisk religiös närvaro i templet slut och antikrist gör sig nu redo för att ta över hela jorden.

Under tiden töms städerna på kristna och judar som nu flyr bort till mer otillgängliga områden, till folk som nu börjar att göra motstånd samt skapa egna fristäder. Detta motstånd hade antikrist lätt kunnat krossa, men nu kliver det fram furstar och herdar (ledare och präster) som samlar alla troende omkring sig för att göra motstånd, och samtidigt börjar vredesskålarna att tömmas. Tillsammans skapar detta ett kaos och en svårighet med att få fram el, mat och vatten till städer och nationer. (I snitt töms det nu en vredesdom per halvår, och däremellan får folket en chans att tänka efter och ändra sin tro.)

Från den dag då bildstoden ställs upp kan alla de troende påbörja egen nedräkning av 1335 dagar fram till den saliga dag då Messias kommer. Vredesskålarnas innehåll skall också påminna människorna om att antikrist inte är den allmakts gud som han säger sig vara. Samtidigt hindra straffdomarna hans möjlighet till att skapa ett det kontrollsamhälle han vill ha över hela världen. Men med alla de nya uppfinningar som ett chip i handen och med identifiering av ansikten, kommer kontrollen av all handel blir en bra övertalningsmetod; För inget chip inget bröd.    

Dag 1211 Moses och Elia. Trots alla TV-kameror som riktats mot plattan kunde de två vittnen plötsligt stå vid Klagomuren och deras predikan om människors synd, samt deras anklagelser mot den falska profeten och antikrist får många att intensivt börja hata de två, särskilt då ingen kan döda dem. Deras blotta närvaro påminner alla människor om att det finns en makt som är större än antikrist, och detta skrämmer dem. Inte ens straffdomarna tycks stoppa dem. De två vittnen närvaro uppmuntrar judarna i deras tro, men de uppmanar juden att också omvända sig. Dag och natt står de där för att plötslig efter 1260 dagar blir de dödade, och de ligger döda i 3½ dagar. 

Dag 1260 Halvtid. Under första 3,4 åren har ¼ del (25%)) av jordens befolkning dött. Vredesskålarna töms nu ut över jorden. Kortfattat är de logiskt resonerat;

7 sigill = Fyra ryttare som tar bort freden på jorden, solen blir svart, jordbävningar och åska överallt. 7 basuner = Då all naturen drabbas av katastrofer och Malört (en sten) faller ner på jorden. Fyra straffande änglar släpps lösa, och en tredjedel av jordens befolkning dör. (1/3 av 75% är ytterligare 25 %, alltså dör totalt ½ jordens befolkning. 7 vredesskålar = Alla som har tagit märket 666 på sig drabbas nu av bölder, havet blir till blod, solens hetta torkar jorden, orena andar härjar över hela jorden. Och människor kommer att plågas svårt men fortsätter ändå med att häda Gud.

När du räknar på antal vredesdomar; sigill, basuner och vredesskålar får man 3x7= 21 domar, men likheter mellan de sju och då man summerar allt det onda som ska drabba naturen, bli min slutsats att inget levande kommer att finnas kvar av natur, djur och människor, samtidigt som inget levande hinner med att återhämta sig för att överleva. I snitt skall en ny dom var tredje månad, därför anser jag att bokrullen är en löpsedel och basunen är en signal inför nästa vredesskål. Men vid sju tillfällen töms vredesskålen cirka femte månad. Oavsett så har Gud har alltid förvarnat folket innan en dom ska drabba dem, men vi, människor, har slutat upp med att lyssna efter eller att förstå varningen. Signaler som naturkatastrofer, sjukdomar och krig.

Runt dag 2300 töms den sjätte vredesskålen då ”tre kungar i öster” kommer tågande västerut mot floden Eufrat, som lägligt torkar upp så deras 200 miljoner soldater kan tåga vidare. Antikrist skickar ut tre grodor, demoner, som får kungarna att ändra sig och nu tågar de mot Israel. Då Jesus föddes kom ”tre kungar” med goda gåvor, nu kommer de i Satans namn för att göra slut på det judiska folket.

Men när Mose och Elia lyfts upp i skyn är straffdomarna över för att människorna nu skall förbereda sig inför slutstriden. För under de sista 49 dagarna kommer en rasande Satan att angripa Israel för andra gången. Och trots mycket starkt motstånd, tvingas IDF till att retirera då miljoner soldater marschera ned mot Jerusalem.

Och nu grips judarna av panik, särskilt som det finns många judar kvar som inte tror på en kommande Messias. Dessa kommer att lita mer på sin egen kraft och armé i striden mot Antikrist. IDF strider väl men de blir tillbaka pressade, och de som inte dödas skickas som fångar, sexslavar, till Grekland och Turkiet.

Först säger profetiorna att bara en liten skara kommer att överleva, men sedan säger Bibeln att det blir 1/3 av judarna som överlever. Alla kvarlevandes tro, både kristna och judar, kommer nu att luttras hårt, som skärseld renar guld. Inför sista veckan varnar Herren alla bortförda fångar till att fly bort från fienders städer för tiden är inne då Gud ska förinta dessa. Herren kommer på detta sätt bränna alla broarna bakom de marscherande soldaterna så att de varken kan vända tillbaka eller kunna göra en förlikning, då det inte finns något kvar där hemma att återvända till.

Detta krig är en strid tills någon vinner och det blir inte antikrist och Satan som segrar, för alla folk som söker strid mot Israel och Herren kommer denna dag att förlora eller dö. Och historien har också bevisat att visad nåd ger fienderna bara en andningspaus för att kunna strida en annan dag. Men i tusenårsriket blir alla vapen till verktyg.     

Dag 2471 Mose och Elia dödas. Världen jublar, folk ger varandra presenter, och trots att Gud säger att alla straffdomar kom från honom, ville folken inte ödmjuka sig utan de väljer nu i stället att hata Gud ännu mer. Tala om att hjärntvätta varandra.

Jesaja 17:1 Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög. Likaså kommer många städer i dagens Syrien, Libanon och Jordanien att implodera och blir till ruinhögar, inte av Israels bombningar, utan orsakat av deras egen misskötsel av förråd med explosiva material. Beirut är ett sådant exempel. Samtidigt börjar folkgrupper i dessa länder inse de hade fel och de kommer att erbjuda flyende judar till att söka skydd bland bergen.     

Dag 2475 Mose och Elia återuppväcks. Judarna inser nu deras stora misstag, och de ödmjukar sig, fylls av helig vrede och mod och kastar ut antikrist och bildstoden för att rena templet. En förödmjukad Antikrist blir nu ursinnig och han samlar ihop alla hans härskaror inför slutstriden mot Israel, men alla hans arméer kan inte komma till Israel då upproret mot antikrist nu har blossat upp överallt på jorden. Jerusalem drabbas av en stor jordbävning som raserar 10% del av staden och 7 000 människor dör. Och nu står Satan utanför Jerusalems portar och bankar.

Sak 13: 8–9 Och det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar där skola utrotas och förgås, endast en tredjedel skall överleva. Och denna tredjedel skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld (skärseld). Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ”Detta är mitt folk.” De skall svara: ”HERREN är min Gud.”

Dag 2520 Konungen kommer. Som svar på deras enträgna eniga bön och kommer Messias ned med hela den himmelska härskaran. Oljeberget klyvs i två delar, och två floder bryter fram, en åt öst och en åt väst. Den igenmurade Gyllene Porten öppnas och judarna flyr bort ned i dalen. Satan besegras och kastas i fängelse, under tiden tycks en del demoner lycks fly ner i underjorden, då de, som Gog, tycks dyka upp vid nästa striden om tusen år. I stort kommer alla antikrist jordiska härar över hela jorden förgörs då marken öppnas och slukar dem så de inte mer finns till.

Upp 20:4 Tronstolar ställs upp och de som satt på stolarna fick rätt att döma.

Jesus sätter sig på tronen i Jerusalem för att skilja mellan fåren (vetet) som går till höger om tronen och getterna (agnarna) går till vänster och uppslukas av jorden. Och nästa morgon vaknar ”fåren” de ödmjuka upp till första underbara dag i fredsriket.              

TUSENÅRSRIKET.  

Tidens ände är, då solen mister sitt sken, och himlen är när. (Haiku-dikt.)

Dag 2521 och dag 1. Från denna dag och 999 år framåt blir det fred på jorden, då naturen sluter fred med människosläktet så att lejon och lamm nu kan vila sida vid sida, och spjut formas till redskap.

Under det första århundradet i Tusenårsriket kommer jorden att återskapas och de stora havsstäderna (Satans fästen) kommer att slukats av havet och nya öar och kustremsor uppstå. Alla klimatproblem kommer att lösas, men allt kommer inte bli nytt omedelbart utan människorna får städa upp det kaos de har förorsakat.

Det står att kropparna efter Harmagedonkriget tar sju år att grävas ned, vilket betyder att under första åren måste judarna fortsätta med att gräva ner alla kroppar så att dessa inte smittar ned hela MÖ,

Men Messias kommer inte att fixa allt med en handrörelse utan nu måsta alla få hjälpa till med att återuppbygga samhällen och landet, så jobb finns dör för alla.  

 Men allt är inte fridfullt i fredsriket, då människans ego och pride finns kvar i deras hjärtan. För av egoism föds självförverkligande, avund och kiv. Kom ihåg hur Lucifer föll i synd då ondskan, stoltheten, föddes i hans hjärta. Detta kan ännu ske som när en statsminister, i trots, vägrar att åka till Jerusalem för att där erkänna Jesus som Messias och få råd för fortsatt regering i landet. Vanligaste straffet blir nu att regn slutar att falla i rätt tid och i rätt mängd. Enda vägen för landets folk att få till en ändring blir att sparka ministern och välja en ny som kan ödmjuka sig inför Messias, och be om nåd.

 Jesus har nu skapat stabilitet i hela världen, skapat jobb till alla, alla har nu fått tak över huvudet och mat på bordet. Men människor har alltid hittat fel att kivas om, för sådan är människans natur. Och kan vi inte kan erkänna våra brister och gör något åt det, då kommer vårt ego en dag ta över så att vi gör det vi kommer att ångra.

Men människorna kommer också att göra storverk som att få öknar till att blomstra, samt kolonisera både månen och Mars, särskilt nu när alla nationer kan arbeta mot samma mål. Och all mobbning och rasism försvinner då allas behov blir mötta.

I stort kommer sanningen att råda och de som gärna vill tummar på sanningarna kommer att finna hederligt liv är jobbigt att leva.

Jesajas 19:23–25 (På) den dagen skall det finnas en banad väg från Egypten till Assyrien, och assyrierna skall komma till Egypten och egypterna till Assyrien, och egypterna skall frambära offer tillsammans med assyrierna. Den dagen skall Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien och bli en välsignelse på jorden, när Herren Sebaot välsignar jorden och säger: Välsignat är Egypten, mitt folk, Assyrien, mitt eget verk, Israel, min egendom.

Efter tusen år (999 år) släpps Satan fri för en kort tid (1 år) och alla de människor som inte gillade att böja sig för Messias, konungarnas kung, utan ville var sin egen gud, de kommer nu att lockas av Satans många fagra löften och de samla sig kring honom. Man kan fråga sig vilka vapen de nu kommer använda men det spelar ingen roll för deras uppror sluta i det tredje Harmagedonkriget, då kampen står mellan Satans efterföljare och Messias, och alla de som följer Honom.

Efter kriget sker Guds slutdom. Då Gud sökte var och en av oss personligt, under vår vandring på jorden, då blir domen också personlig. Detta betyda att vi alla har en rättighet inför tronen få protestera mot domslutet. Om 15 miljarder människor nu skall dömas, kan domen, om den sker på denna vår jord, ta cirka 30 tusen år att klaras av. Det är svårt att ens i fantasin kunna tänka sig hur denna jord och växtlighet kommer att se ut efter så lång tid. Troligtvis sker domen på en plats där varken tid, rum eller växtlighet finns, utan där all tid är frusen och inga mänskliga behov finns till. Och om samma princip gäller, då kommer domen kännas som 30 dagar, kanske?

Men … efter så lång tid borde all växtlighet ha tagit över hela den gamla jorden och de vilddjur som står högst i rangordning kommer inte ge sig frivilligt, om det nu blir som så att Gud ger alla dömda människorna det som de önskade sig, en jord utan en guds inblandning. Men det betyder också att alla rymdstenar som Gud tidigare har motat bort för att beskydda jorden, de kan nu träffa jorden och skapa de problem som kometer gör.

I himlen blir det däremot fest och tiden tycks stå still då alla ska gå runt och hälsa på alla, och det blir många händer att få skaka. Eftersom denna nya himmelska planet behöver varken sol, eller solsystem, då Gud är solen själv, betyder detta att denna planet har sin egen atmosfär och kan förflytta sig fritt överallt, alltså dit Gud vill att den skall fara. Tala om ett gigantiskt stort rymdskepp, men den måste vara stor för alla 6 miljarder människor skall få plats. (?)

Joh. 14:2–4 I min Faders hus finns många boningar. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämtar er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.

Här kommer några svar till Jehovas Vittnen och alla andra som har invändningar. Fråga; Den nya staden Jerusalem, som finns där ute i rymden och skall sänkas ned på jorden, tror du att den skall ställas ned på denna jord, ev. i Israel? Vet du om hur stor den nya Jerusalem är enligt Uppenbarelseboken samt hur stadens utseende?  

Nya Jerusalem.

Upp 21: 9–27 Staden är 220 mil i kvadrat, (12 000 stadion x 190 meter = 2280 kilometer, och muren runt om är 72 meter hög, som ett fjorton våningar högt hus.) Ena långsidan är 228 mil lång, de tre portarna på ena långsidan ligger då med avstånd på cirka 570 km. Uppställd på denna jord kommer hörn 1 ligga på Irland, hörn 2 i Lettland, hörn 3 i Grekland och hörn 4 i Portugal. Jerusalem är inte bara en huvudstad, den är sin egen kontinent stor nog flera miljarder människor att bo och leva i. Då staden nu finns svävande där ute, någonstans, måste den finnas i en kub utan någon glob under sig, och då finns det bara en logisk förklaring kvar. Staden, ligger inneslutet i ett stort svävande fyrkantigt terrarium, där måtten längd x bredd x höjd är lika. Marken i staden är trappsteg formad, terrasser, då Guds tron ska var synlig från alla fyra hörn. Största delen av utrymmet i kuben är därför atmosfär inneslutet av ett ”kraftfält” som håller syret kvar på insidan. För närvarande är de tolv portarna stängda, och de kommer att öppnas först på den dag då staden ställs upp på en ny planet, som kan var större än jorden. De som spanar ut i rymden säger att det finns planeter därute som inte tyck var bundna till någon sol, stjärna, och de ryska astronauterna påstod, för cirka 30 år sedan, att de hade upptäckt något osynligt där ute, en stor svart fyrkant som skymde stjärnor bakom sig. Det kan ha varit det nya Jerusalem, då det normalt inte finns fyrkantiga ting i rymden. Runda, avlånga bumlingar, ja, men en fyrkant?