Inblick i Bibeln och dess värdegrunder.

 Om judarna säger att de har lika många tolkningar på bibeltexterna som det finns människor på jorden, men problemet är inte människors många åsikter, utan på att deras åsikter bygger ofta på hörsägen och inte på verklig kunskap. Sant är att Biblen, som Jesus själv förklarade, då han presenterar kunskap i liknelser, och det är att endast den sanningstörstige finner svaret. I profeten Daniels bok, de sista verserna, skriver han att det är först i de yttersta tiden som sanningen bli uppenbarad, och då kommer endast de som älska sanningen att finna svaren. I motsats till alla dem som tror sig veta sanningen eller föredrar lögnen, alla de som kommer att leva som om historiens vingslag inte rör dem. Exempel; Jesus återkomst. Biblen säger att den dag kan ingen person någonsin kunna räkna ut, och ändå finns det personer i olika sekter som säger sig veta helt "säkert" när detta skall ske. Antingen ljuger dessa ledare eller så ljuger Bibeln. Men trots allt detta så finns det gömda ledtrådar som vi i tillbkablick kan säga att nu har denna profetian hänt. Ett sådant är att judarna måste först ha återvänt och blivit en nation med Jerusalem som huvudstad. Denna tanke var galenskap för 100 år sedan, men idag har den blivit sann. Och eftersom Satan försöker att sabotera Guds planer, då är det också självklart ett av målen är at förinta Israel och judarna. I 2000 år har man hånat judar och de kristnas tro på Messias, och ännu är det en gåta, men inte helt längre osann? Ny ledtråd. I Hosea var judarna fyllda av högmod och de sa att; "Visst har vi som folk varit trotsiga mot Gud, och nog kommer Han att straffa oss i ... kanske två dagar, men på den tredje dagen kommer Herren att åter upprätta oss igen." När jag läste denna udda judiska folkets egen profetia blev jag konfunderad, för ofta straffade Gud sitt utvalda folk i 40-70 år, men så slog jag på chans slog upp den vers som säger att för Herren är en dag som tusen år och tvärtom, och då förstod jag att kommer Herren att straffa sitt folk, men det kommer att bli under 2000 år, men därefter kommer Gud att återkalla sitt folk och välsigna Israel under det tredje året, alltså i ett tusen år. Och med denna tolkning blir alla uträkningar om Jesu återkomst före år 2000 falska nyheter. Nästa ledtråd. Det finns profetior som beskriver hur den yttersta tiden kommer att se ut. Förutom ökad oro och med allt ofta kommande jordbävningar, så kommer inbördeskrigen att också öka. Och så räknar profeterna upp vilka länder och folk det är som kommer att hata Israel och försöka förgöra judarna. Från år 1948 vet vi alla vilka dessa länder och folk är som ständigt hatar Israel, men kyrkan i väst har slutat upp med att berätta om detta och därför fattar vårt eget lands ledare felaktiga beslut som gör att de går mot Guds planer och omedvetet låter sig styras till att gör Satans vilja. Och Guds svar är; "Det onda ni tänker göra mot Israel, det kommer jag att låta slå tillbaka och drabbar er själva." Och den mest tydliga profetia och varning är; "Dela inte på mitt land, säger Herren, för ... " (enligt domen öga för öga och tand för tand) då blir ni själva och era egna länder delade. Och vi kan se hur den arabiska våren kom av sig och blev till en förbannelse med inbödeskrig och en våg av flyktingar över hela världen, som i deras tur kommer att splittra invånare i de nya länder och få dem att gå emot Israel. Den personlighetbeskrivning som kommer att råda hos allmänheten i den yttersta tiden är ganska lätt att hitta idag. 2 Tim 2-5 Människor kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fieniliga mot allt det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutningar mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem!

  Och gör man en lista på vissa ledare runt om i världen, deras personligheter, så kan man inte mer än hålla med profetian. Och i vilka tokigheter kommer vi folk hamna i när dessa maktens människor tar över, som säger sig att de har svaret och kan skapa fred på jorden, det man undra över.     

 

  Denna bok tar upp mina tankar om den ytterasta tiden mm.

boken är tunn och lätt att ha med sig som ett studiematerial

   GUD' s namn. Det finns många tyckare, som vissa i svenska kyrkan, samt ateister, som anser att gud är en som andra gudar eller sak samma, samt att alla vägar leder till himlen, men då har de inte satt sig in i hur GUD presenterar sig själv i Bibeln. Det står:

I Mos 1:1 "I begynnelsen skapade Gud, himmel och jord." Här tyckts allt vara enkelt och självklart, men problemet i svenskan är att vi har bara ett ord för gud. I andra språk, som i hebreiskan, finns det flera ord, och ett ord är Elohim, som är gud i plural. Det är just detta gudsord, Elohim, som används i vers 1.

Ordet begynnelse kan också översätttas med förste, förstling och då kunde versen skrivas att i början skapade den förstfödde himmel och jord. Samtidigt har svensk Bibel i vers 1 uteslutet två bokstäver, AO, som skulle finnas mellan Gud ... himmel. För judarna är detta en gåta, men som i NT får sin förklaring då AO blir Alfa Omega, den Förste och Siste, = Jesus.

På hebreiska blir vers 1 följande i vers 1; I begynnelsen, med den förstfödde, skapade Elohim (gudarna=Fader, Son och Helige Ande), genom honom, AO, (=Jesus) himmel och jord. Tolkningen blir då att Fadern av sitt eget, födde och skapade Sonen för att han skulle vara den verkställande gudomlig person i vilket allt övrigt är skapat. Vi kan se i berättelsen om Adam och Eva att det här finns hen ledtråd i deras skapelse. vilket betyder att som två var de också ett, och så är Fadern och Sonen också ett i Anden.  

 På GT tid fanns inget ord för energi och materia, så valet på förklarande liknelse föll då på orden himmel och jord. Någon har ifrågasättande påpekat att djuren dinosarier inte finns nämnda i Bibeln, men just det ordet kom till för någar hundra år sedan, men Biblen talar istället en hel om drakar, som i utseende kan liknas med dinosarier.

 Då Fadern är Helig och vår Domaren, och han inte kunde beträda jorden efter syndafalet, var det  upp till Jesus att företräda Honom. Så är det Jesus som är "Herren" då Gud talar till Abraham. När Moses frågade; "Vem är DU?" Blev svaret "Jag Är!" YHVH (Yahve, Jehova) vilket var det namn som Abraham och patriarkerna fick lära känna. Och när Moses träffade sin broder aron och de frågad efter Guds namn, som endast ett fåtal visste om, svarade Moses att "Jag Är" har sänt mig. När Moses skulle gå fram till farao, svek hans mod, och då säger Herren till honom att tidigare har Han visat sig som "Jag är", alltså den Gud som är EVIG, men nu skulle Israel få lära känna honom även som en starkt gud "El Shaddai" Alltså "Gud Allsmäktig" som råder över allt, över kungar och alla andra gudar.

Den Helige Ande är också Gudomlig, för det är genom honom som vi dras till Gud och söker efter honom. Då Fadern skapade Adam blåste livsanden, en del av Guds "Eget DNA", in i hans mun, medan allt övrigt har skapats på Sonens befallning. Skillnaden melan oss och djuren är att i Guds andedräkt får vi en del av Guds väsen och det är därför vi söker efter honom för att bli lika Honom. Det är också därför som vi är kronan ppå Guds verk, ställda över skapelsen till att förvalta den.

Till detta uppdrag finns vissa värdegrunder, som vi kan finna i de 10 budorden, som att "vi skal inte ljuga, vi skall behandla män och kvinnor, judar och alla övriga lika".

  Satans mål är alltid det motsatta, i viljan aTT  manipulera män, förtrycka kvinnor och förinta judar. 

Muslimerna säger att det finns bara en gud, som är så helig att ... han inte kan ha fel någonsin. Trots detta är det okej att ljuga för alla inte troende. I Ramadan skall man fasta så länge solen skiner, vilket tyder att de som skrev Koranen inte fick en kunskap om att det finns platser på jorden som muslimer inte kan bo på, eftersom solen där går inte ned.  

 

 

  _______________________________________

 

I denna bok framför jag min jag min tolkning, men vissa delar har jag i dag justerat eller tänkt om, då tidens gång ger mig nya ledtrådar, men i stort fungerar den som en studierbok för den som vill veta mer utan att vilja köpa tjocka dyra böcker om ämnet. 

Värdegrund hotas av desinformation.

Den värdegrund som Bibeln står för är att tro på Gud Faderns, Sonen och den Helide Anden, samt att behandla alla människo lika och att hålla sig till sanningen, altså inte ljuga. Desinformationister blanda sanningen med lögner, som får lyssnaren att tro på fel åsikt och välja fel väg i livet.

 Ormen, Satan förklädd, sökte upp Eva i  lustgården och lockade henne till att resonera fel, genom att säga; "Titta på den här goda saftiga frukten, inte kan väl den vara ond, ... och skulle nu Gud ha sagt att det är fel med kunskap?" Men kunskap i sig var inte fel, utan synden var detta att Eva och Adam gjorde det som var förbjudet.

Hade Arafat sagt till Svenska och Katolska Kyrkan att hans slutliga målet var att riva alla synagogor och kyrkor i Jerusalem, mura igen Klagomuren och förbjuda alla pilgrimer och judar att besöka stadens heliga platser, samt att det var Abraham, inte Salomo eller Herodes, som byggde templet, och Jesu moder var syster till Mose och Aron (trots att de levde 1500 år f Kr.) och alla de kartor i biblen, som under 2000 år i har visat Gallileen, Samarien och Judeen som judiska, är numera plötsligt falska, och Titus triumfbåge i Rom är en "Hollywoodkuliss", då hade svenska folket inte lyssnat på då honom, utan genast ändrat åsikt och stöttat staten Israel. Men Olof P och Sten A lät politiska fördomar och deras avsky för USA, format av Vietnam kriget, flyttas över på Israel och så blev Arafat deras vän i ränker. Men Arafat hade en egen dold agenda och  han lurade de svenska politikerna till att blint stötta honom så att ingen till slut vågade kritisera högt något om arabernas hat och deras sharialagar, allt medan det blev "rätt" att kritisera Israel och bojkotta judarna. Och trots att inget land är felfritt, blev Israel med åren världens syndabok, allt medan Arafat fyllde egna fickor med bidrag, våra skattepengar, helt utan redovisning. Dagligen kan vi få höra arabiska ledares hot och lögner, samt se hur judarna angrips över hela världen i ord och handlingar som påminner nazisters agerande, och ingen tycks längre bry sig om hur rasistiskt deras retorik låter. Samtidigt börjar det bli för sent att göra något åt denna halvt dolda förintelse agenda. Men även om de svenska politiker önskade de kunde vrida klocka tillbaka så våga ingen längre säga sanningen att i frågan om Mellan Östern där har de blivit manipulerade. Istället talar politiker nu om att det är desinformationen som har påverkat folket att tro fel. I Svenska Kyrkan har ersättnings teologin sedan länge tagit över och de anser nu att alla profetior om Israel gäller inte längre det judiska folket, utan ... Men vilka bevis har de som säger att just deras tolkning är den rätta och bättre än övriga sekters s. k. "sanningar"? Att klippa och klistra, som vissa politiker ägnar sig åt, gör inte deras "sanning" mer rätt, för en lögn är en lögn, även den som serveras med gräddsås. Endast en sanning finns och den kan ses först i backspegeln. 

Sherlock Holmes väg till trolig "sanning". När alla andra förslag och löjliga omöjliga sanningar har plockats bort, och bara ett "påstående" finns kvar, och hur lite vi än gillar den, så kan denna "tro" vara "sanningen". Vetenskapen säger att Darvins teorier är i dagens ljus helt otillräckliga, men att tro på en "GUD" är för dem lika omöjligt. Så de fortsätter med att leta efter ett annat rättare svar och riktar deras blickar och ljus där sanningen inte går att finnas. 

Kännetecken på en desinformerad person är att de förnekar och nedsvärta motparten. Men de gör detta av rädsla att själva bli avslöjad och så förtalar de motparten i hopp om att inte själva bli avslöjade. Men även om Abbas och Hamas lögner blir allt mer synliga så trycker media i skam inte någon dementi och rätta till felet, utan de glömmer fort bort lögnen för att inte visa att även de har spridit lögner. Istället motarbetar de Israel i hopp om att Bibelns profetior inte kan bli uppfylda, för då blir deras egna lögner till sanning. Även Satan försöker få Biblen att slå fel.     

En annan desinformation som har lyckats bra är detta att kalla Israel för en"apartheid" stat, men utan att förklara varför, eller att ta upp frågan varför arab länders sharialag och kvinnosyn inte är apartheid.

Med tanke på vilka rättigheter som palestinier har i Israel, jämfört med övriga arabländer, så är det som natt och dag. Och detta är också typ av förnekelse, genom att man ständigt angriper och nedsvärtar Israel i hopp om att ingen vill fråga varför, för då skulle det kunna visa sig att den egna åsikten är i sig rasistiskt.