Memo 7. sve December 2019

En summering och ett försök att beskriva dagens politiska situation genom Biblens glasögon. 

 

Spik i foten, Israel som apartheidstat.

  Lyssna ni ledare i FN! Har ni inte sett på TV eller hört på radio hur det går till i Iran?

  Där förbjuder regeringsmän alla kvinnorna att sjunga högljutt för de kan riskera att bli arresterade eller jagas ända in i duschen. För tänkt om någon olycklig man råka få höra sången och bli upphetsad? Då kan han får lust till först kvinna han sedan möter, även om hon är bara 14 år gammal, och bli grymt besviken då han inte kan gifta sig med flickan eftersom han redan har fyra fruar.

  Eller nyheten hur revolutionsgardet jagade ett 100-tals regim protesterande ungdomar ner i ett träsk, där de sedan skjuts och göms undan. Och när anhöriga kommer och frågar efter kropparna kräver gardet bra betalt för att täcka deras kostnader av skottpengar och förvaring.

  Det som apartheidstaten Israel  gör mot palestinier vid Gaza gränsen är mest blaha, blaha. FN borde säga till Israel att de borde ta lärdom av grannarna i öst som vet hur riktig apartheid skall går till. Spik i foten, kurderna och de unga i Turkiet, Irak och Iran hade gärna bytt ut deras motpart i frihetskampen för en demokratisk israelisk regering.

 

De politiska vänsterns dilemman, den 27 november 2019,

Spaningar bland många besynnerliga politiska resonemang.

 1. Roskilde år 1658 slöts en fred mellan Danmark och Sverige, i vilket danskarna tvingades att överlämna Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till den svenska ockupanten. Region Skåne låg då, så att säga, på Öresunds Östra bank och skåningarna hade sin egen flagga, den med röd botten men med det vitakorset i gult, som en uppgående sol. Dessutom hade skåningarna sin egen ”huvudstad” i Kristiandsstad och vara nästa som ett eget land. Med tanke på hur den svenska vänstern envist strider för judarna skall dela upp deras lilla landområde i en 2-statslösning som kan jämföras med Skåne-Blekinge och Halland tillsammans, då borde Sverige i sin tur kunna avstår Kristianstad län till danskarna, som en försonande gest och en ursäkt för svensk ockupation. Det skulle ge Blekinge-Malmöhus-Halland samma smala utseende som Israel skull få när de tvingas till att avstå från västbanken. Skillnaden är bara denna lilla detalj att Israel omringas av fientligt sinnade araber som dagligen uttalar i TV deras hat och blodiga planer på att förinta det judiska folket. Visserligen säger de arabiska ledarna att de endast är emot sionisterna och Israel, och men med tanke på hur judar har förföljts överallt hela jorden långt före staten blev till, så är ett sådant uttalande en vidöppen lögn, som endast vänsterpolitiker, nazisterna och vänster-högerextremister låtsas tro på medan de i lönn nickar instämmande. Israel överlämnade Sinai halvön till Egypten, och hade det inte varit för att FN fastslog bestämt till Muslimska Brödraskapet att freden med Israel måste hållas för annars återgår Sinaihalvön till Israel, så backade de.
 2. När Norge blev egen nation krymptes betesområden för vissa av samebyar i Norrland och en by flyttades till Tärnaby sameområde, i en politisk svensk 2-byalösning, men då området nu blev för litet för Tärnabysamerna överklagade de beslutet. Men den svenska regeringen hade redan bestämt sig att lägga beslag på Nordlandets rika gröna skogs guld, samt elkraften från floderna, sa nej. Dessutom var samen lägre ståenden, med tanke på mätningar av deras huvud, så staten beslöt istället att tvinga samebarn till riktiga skolor där de på internat fick lära sig att endast prata svenska. Hundra år har nu gått och än är konflikten mellan samebyarna inte löst. Dessutom kalla staten nu Tärnabysamer för att vara ockupanter, med förbud att försörja sig, trots bevis på att de långt tidigare har bott i området. Eftersom de nu inte längre fick kalla sig ”by” får de heller inga bidrag eller annat stöd av staten. Samtidigt får den inflyttade sameby av staten alla bidrag och stöd de önskar sig eftersom de har rotat sig och har nu barn och barnbarn. Sanning eller rättvist i svenska regeringsbeslutet spelar här ingen roll, för nu står statens anseende på spel och de kan inte dra tillbaka beslutet trots ursprungs samerna kan visa upp många bevis som säger att staten har fel. Ungefär samma dilemma finner vi i MÖ där svensk vänster säger att palestinierna skall behandlas med respekt för det var deras land från början. (!) Att varken Israel eller palestinier är intresserade av en 2-statslösning spela här ingen roll, för beslutet har fattats och i egen hedern går ej att ändra på!
 3. År 1920 skrevs Balfourdeklarationen och NF (Nationernas Förbund) beslöt att det skull upprätts ett hemland för judar i det som då kallades det brittiska Palestinamandatet. Villkorat var dessutom detta att alla som då bodde i landet skall få ha samma medborgerliga rättigheter som judarna, samt att turister och religiösa pilgrimer skulle ha rätt till att besöka alla de heliga platserna. För judarna var dessa krav inga problem, men för araberna skapade det ett dilemma, för de ville inte har några syndiga otrogna icke muslimer, traska in i deras moskéer och på andra heliga platser. Och när Jordanien ockuperade västbanken och Jerusalem blev det också så, samtidigt förstördes synagogor, vilket strider mot internationell rätt.

Karta till vänster visar Israels storlek under kung Davids tid, år 1055 f Kr. och här finns Filistéernas land blivande Gazaremsan med. Senare delades Israel i inbördeskrig i nord och syd, som varade fram till år 580 f Kr. då Babylon invaderade hela området. Profeterna varnade folket med att detta sker som ett Guds straff för att de hade övergått till extremt skändligt avguderi, samt att Nebukadnessar skulle förinta alla folk som gjorde uppror, och så försvann bl.a. filistéerna som var ett kunnigt sjöfolk och rövare som aldrig gav upp, för alltid ut ur världshistorien. Däremot lyssnade hälften av judarna på profetens varning och följde med frivilligt som fångar till Babylon. 70 år senare, då Babylon vägrade att släppa judarna fria, intogs landet av Meder-Perser, och kung Cyrus lät judarna återvända med allt det byte som Babylon tidigare hade tagit från Jerusalem. Och så försvann Babylons folk som en nation för alltid, medan Persien finns med än idag då deras förfäder behandlade judarna väl. Och dagens iranier har fattat samma felaktiga beslut som dåtida babylonier. På kartan till höger ser vi hela området som Nationernas Förbund hade tänkt skulle tillhöra Israel, men som England i mutor till araberna delade upp i länder och så lät de skapa ett judefritt apartheidland bortom Jordanfloden, Trans Jordanien. I FN år 1947 krävde araber boende i Israel att de skulle även ha den sista markyta som fanns kvar så att inget skulle finns kvar för judarna. Men FN föreslog då en ny delning vilket skulle ge judarna en femtedel av det ursprungliga förslaget. Israel sa: JA, medan araberna sa: NEJ, för alla judar skall drivas ut i havet. När kriget bröt ut hade Israel inte militär styrka nog att kunna behålla Gaza samt delar av det gamla judiska riket Samarien/Galiléen sitt, utan dessa blev ockuperade av Jordan och Egypten. Märk väl att NF beslutet från 1920 gäller än i dag, där Israel skulle ha hela det ursprungliga området märkt blått på blid 1, så allt tal om deras ockupation av egen mark är en manipulerad lögn, och det är Jordanien är folkrättsligt sett är en ockupationsstat och en apartheidstat då de tillsammans med övriga arabstater öppet skryter om att de nu är judefria. (Men om detta talas det tyst om.) Att araberna inte ville skapa en egen stat mellan åren 1948–1980 kan beror på att de såg sig själva som tillhöra det romerska Stor-Syrien.  

   Det var kejsaren Hadrianus år 135 e Kr. som förbjöd läsning i Torah, och som i ett försök att utplåna minnet av Judéen och judar döpte om hela den romerska provinsen till Syria/Palestina, som en kränkande påminnelse till judar om deras tidigare fiender. Romarrikets namn för en Filisté var en Palestin.

(Philistine = according English lexicon = a person who is lacking in or hostile or smugly indifferent to cultural values, intellectual pursuits, aesthetic refinement, etc., a native or inhabitant belonging to the ancient Philistines.)

Varifrån och när uppstod detta märkliga hat mot judar som bara tycks vilja växa?

 1. Genom världshistorien berättelser kan man konstatera att i varje land och stad där judarna fått leva i fred där har landets folk blivit välsignade. Så när Spanien med inkvisitionens hjälp drev ut judarna, seglade Columbus redan nästa dag västerut och upptäckte Amerika, medan övriga flyende judar togs väl emot i Amsterdam och England, och strax därefter föll den spanska stjärna och upp steg holländarnas och britternas storhetstid. Men i mellankrigsåren, då England skulle hjälpa judarna tillbaka till deras hemland, gjorde de tvärtom och så föll det Brittiska Imperiet och Amerika övertog nu deras roll i världshistorien. Hitler sa; ”Vad är det för ödets gudinna som vakar över judarna, de som genom århundranden har jagats, förtryckts och dödats, bara för att återuppstå?” Svar: Kanske för nån tycks vilja ha det så?!

  Trots att det från Jesu dagar har skapats sång och musik, och det har skrivits historiska böcker samt att man har funnit arkeologiska fynd som bevisar att Jerusalem har bebotts av judar som visar på att Bibelns 3500 år gamla berättelser tycks alla stämma, så uppstod det en vänstervriden 68-rörelse som omedvetna (!) tycks går Satans ärende i deras försök att radera ut den välsignelsen som Sverige fick genom frikyrkans vänskap med judarna. Och från 70-talet fram till nu har denna 68-rörelse genom kyrkoval ändrat på kyrkans trossatser så att de i politisk korrekthetens namn har vänt sig bort deras tro på Bibelns profetior, att de nu motarbetar judar och Israel på alla fronter. Samtidigt som skolan har avkristnats så har även etik och moral försvunnit, för så länge det fanns hos befolkningen en tro på den osynliga allseende Gud då fanns det i landet var människor rädda för konsekvenserna, men nu är människor bara försiktiga där de vet att statens allseende öga finns i gatuhörnet. Men i källare och i hemmets vrå där kan ondskan flöda fritt och då allt är relativt, rätt och fel en smaksak, samt gott och ont ett religiöst påfund, och så svämmar våldet över. Så varför blir folk överraskad då eleven gör det som skolan lär ut, det evolutionen säger till eleven att ta för dig och du är endast skyldig då du åker fast. Makt och pengar är lyckan i livet. Men trots pengar sprider olyckskänslan sig alltmer och för att må bra måste man ta droger eller livet av sig. I Amerika gjordes för cirka 40 år sedan en undersökning med frågan; vad och när det börjad gå utför för landet. Och det svar man fick tiger man ännu om. När kristendomen tvingades ut ur skolorna sattes inget moralbegrepp in i dess ställe, något som kunde ge människor en inre kompass i frågan om rätt och fel, och en kunskap om gott och ont. Det var inte en slump att det viktigaste trädet i Edens lustgård var just det som gav oss ett samvete, men nu är det inne bland politiker att förtrycka samvete så mycket man kan, särskilt i vissa vårdyrken. Och i dag säger Ormen: ”Var i ligger faran att prova på lite knark eller släppa lös din frustration så du kan klippa till när du känner dig kränkt?” Och så skapas heder och respekt med att skapa rädsla och inte genom goda gärningar.

 1. Afrikanska ledare har insett att det ena som palestinierna tycks kunna lära ut är att ta gisslan, misshandla och döda oliktänkande, som judar och kristna, medan judarna delar gratis med sig av all ny kunskap som gör samhällen bättre. Det som drive 68-rörelsens ständiga angrepp på judar och kristna är deras tro på Bibelns Gud. Alla andra religioner har man insett är blaha, något som man inte kan ta på allvar, och inte ens muslimernas lära tar 68-rörelsen på allvar. Vänstern tror att när kristna och judar Gud är utplånad, samt Jerusalem och Israel finns inte mer, då har Messias inget folk att komma ned till för att frälsa. Men när muslimer har jagat ut judarna ur Israel blir det istället som muslimer säger; ”Där försvann proppen i MÖ och nu ligger hela världen öppen för oss, samtidigt kommer all världens religiösa inse att just vår gud är störst.” Och den vänskap som kommunister tror sig finna hos muslimer är mycket av mina fienders fiender är min vän, för när judarna är borta kommer deras hat att vända sig mot alla kristna länderna.

  Många i FN säger att man måste behandla palestinier med respekt, samt att båda parter har lika stor rätt till att få leva i fred inom säkra gränser, och detta håller palestinier med, men ingen ledare i FN, EU och arabländerna vill säga konkret inom vilka gränser man talar om eller för hur länge en sådan fred skall hållas. Samtidigt säger ingen om att man skall behandla Israel med respekt, utan man behandlar judar, som man behandlar kristna i Sverige, utan respekt med att ifrågasätta deras tro. (Friskolorna kom till för att barn blev kränkta av lärare och elever för deras tro på skapelsen. Och dessa kränkningar har ökat i skolan, samtidigt som vänstern vill avskaffa friskolorna, som istället tycks behövas allt fler av.)

 Istället för att visa respekt väljer FN ut ledare ur de värsta av alla länder som har stora brister i mänskliga rättigheter, till att leda UNWRA, UNESCO och andra FN organ, vars mål är att ständigt mota bort Israel.

Och här vill jag stoppar spaningarna för det finns inget slut på konstigheterna i världens behandling av judar och kristna. Beslut där judarna ständigt och orättvist har utsetts till att vara världens syndabock, den som kördes ut i öknen för att bli dödad av vilda djur, … som är både rasister och judehatare. För de tror att när alla judar ha dödats, … först då kan det bli fred på jorden? Tro det?

 1. Summering: Påven och kyrkor i väst säger att vi har alla, muslimer, judar och kristna, har samma gud. Satan sa till Eva. ”Inte skall du dö, men du blir som gud”, vilket är det som New Age rörelser erbjuder oss människor på. I samtalsserien; ”Koranen eller Bibeln” får man reda på all fakta om hur stor skillnaden är mellan de två lärorna. När påven säger att ”Vi har ju samma Abrahams gud!” nickar imam i bifall, men tänker hånfullt; Ännu en nyttig idiot.

 Muslimer säger att gud är En (1), men där det i Bibeln står det att Gud är EN, betyder ENAD, vilket säger oss att det finns mer än en i gudomen. Tre religioner säger sig ha Abraham som stamfader, men Gud Fader säger att han är: Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Om vi nu har samma Gud, varför förföljer man då judarna?  Kristna och muslimer är båda överens om att en människa kan stå och prata ansikte mot ansikte med Gud då kommer han att dö. Än mindre kan då en kvinna tala med Gud. Båda böcker har berättelsen om Abraham och där står det att Gud samtalade med Abraham, … och med Hagar, en kvinna. I Koranen är de bibliska berättelserna förkortade så om läsaren inte förstår innehållet hänvisas de till Torah. (?)

Så hur kunde Gud tala med människor? En förklaring som muslimer ger är att gud kanske hade en slöja framför sitt ansikte? Men vem sitter då på deras guds tron när han är nere på jorden? Bibelns förklaring är mer logisk i att det var Sonen som kom att hålla all närkontakt med oss människor. Eftersom kvinnan lurade mannen till att äta av frukten visade hon, enligt Koran, sig vara listigare än Ormen och därför är alla kvinnor i den muslimska världen värd hälften mot en man, och så opålitlig att mannen måste hålla henne inom synhåll. Den demokratin vi har är en tanke lånad från Jesu tal, att; ”Här är inte rik eller slav, jude eller grek, man och kvinna, utan alla är vi lika i värde inför Gud, och lagen.” Men i shialagar finns det ingen jämställhet, och till och med i deras himlen finns det olika paradis. Ett paradis där männen kan förlusta sig dagligen på 72 unga kvinnor, (vilket blir en ny kvinna var 20 minut, förutsatt att dygnet har 24 timmar, för i den kristna himlen finns det bara dag, ingen natt, och då Gud Fader sa efter att kvinnan var skapad, att detta var mycket bra, med man och kvinna i Edens Lustgård, så blir det troligtvis så även i himlen. Men hur muslimska kvinnors paradis är det vet jag inget om. Så slutsats blir: Demokrati-tanken kan var tagen från Bibeln då Mose år 1400 f Kr. lät delegerade ut uppdrag med att skipa rättvisa bland folket, genom att låta folket välja ut hederliga förtroendegivande personer som fick döma över grupper, medan de viktigaste av frågor läste Moses själv. Demokrati kan bara fungera om politikern har ett gott samvete och är omutbar, i motsats till fascism och maktsökande diktatoriska ledare med människoförakt och usel kvinnosyn, samt lyssna på läror vars ursprung är från Satan/Lucifer. Alla vet att sitter en person längre än åtta år i maktposition finns en stor risk att korruptionen och nepotism växer sig in i maktens korridorer. Makt är en drog och i alla de länder där befolkningen protestera högljutt har makten misslyckats och måste avgå. At Sverige stöttar dess despoter men är kritiska mot vår kung är som att sila myggen och svälja kamelerna.   

Den fråga som vetenskapen ständigt tycks undviker är varför.

 1. I begynnelsen skapade Gud, (GUD = Elohim = gudar) himmel och jord. När Gud skapade människan planerade han även en trädgård och mitt i lustgården stod det två träd som människan inte fick äta frukten av. När mannen såg hur alla djur två och två lekte tafatt kände han sig plötsligt ensam. Herren Gud sa (igenkännande?): ”Hm, det är inte bra att mannen är ensam. Låt oss ge honom någon som kan vara honom till stöd.” Så sänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud (Sonen) ut ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Märk väl att det togs ett ben som fanns närmast hjärtat, för att de skulle vara jämlika. Ett annat bibelställe står det att man och hustru skall vara Ett, såsom vi (Fader och Son) är Ett eller ENAD. Det är därför som mannen ska lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de två blir en ENHET. Detta ger oss en bild hur Fadern kände sig före det skapande Ordet, sin enfödde Sonen. Kanske var de första orden med; ”Min son, jag ser dig!” Och svaret var; ”Min far, jag ser dig!” Joh. 1:1< I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

  Även judar har ett problem med Guds Son, Jesus, men fler och fler börja förstå, av alla antydningar i GT, att det måsta ha funnits en Son och att han gav sitt liv för att rädda människosläktet och hela skapelsen. Den väg Jesus måste gå var det värst man kunde tänka sig, och så hemsk att Fadern vid Sonens död vände bort blicken och därför ropade Jesus; ”Min Gud, varför har du övergivit mig?” För fram till nu hade Fadern och Sonen ständig ögonkontakt, men nu orkade inte Fadern se sonens fysiska lidande, men … som död känner man inga fler plågor och så var kontakten återupprättad, och då en lag säger att den som dödar den oskyldige kommer själv bli dömd till döden. Och nu visste Satan att han hade bara 2000 år på sig innan hand dom blev verkställd, enligt profeten Hosea.        

  Enligt ateister och evolutionister finns varken Gud eller Satan, utan det var en partikel som plötslig uppstod ur tomma intet och då den en vacker dag kände sig ensam exploderade den av ilska och så uppstod energi och materia, som i Bibeln blir himmel och jord. Och efter miljarder år fanns det på jorden ett hav och ur gyttjan kom liv, som kröp upp på land och resten är inte längre bara en evolutionsteori utan den i dag bevisad sanning. (?) Det som driver utvecklingen framåt är viljan att bli bättre än tidigare exemplar och förgöra rivaler, genom att roffa åt sig mer kraft och makt över alla andra, vilket beskriver precis det samhälle som vi har i dag, där alla slåss mot alla och där hatet är riktat mest mot de största hoten, nämligen mot alla kristna och judar. Varför? För varken kristna eller judar är kända som våldsamma individer, så det kan inte vara orsaken. För att göra dagens ökade våld på jorden mer begripligt måste man ta in Satan i resonemanget, så vem var han, en ängel eller djävul?    

 Hesekiel 28: 12–16 Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. 13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, (Lucifer) och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom ditt stora agerande fylldes du med våld, och du syndade, (genom högmod). Jesaja 14: 12–15 Hur har du (Satan) icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förförare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudomens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven. (Job 38: 4–7 Var vara du, när jag lade jordens grund … medan morgonstjärnorna* tillsammans jublade, och alla Guds söner (tjänsteänglar) höjde glädjerop?” 

  * Morgonstjäarna=Lucifer. Vissa Biblar har inte med tamburin och flöjt, vilket gör allt obegriplig, för vad annat kunde få ärkeängeln Lucifers att utse sig själva som gud?  Det står att Herren tronar på vår lovsång, så sång och musiken är viktigt i himlen, och i känsla av att skapa föder fram musiken. Allt skapande tillhör gudomen så det logiska blir att högmodet föddes i Lucifer när övriga Gudssäner började hylla honom och hans musik, och ble således hans fan-klubb. Och högmodet blev till verklighet när sången börjad handla mer om Lucifers egen förträfflighet än att var lovsånger till Herren.

   När Satan insåg att människan, detta lågt stående djur som en dag skulle få hans tjänst som lovsångsskapare i himlen, blev vi primära målet för all hans hat. Så Satan fortsatte helt enligt nu erkänd metod med skapa schism mellan man och kvinna, samt att han idag lockar musiker genom idoldyrkan att bli uppfylld av högmod för att kunna skryta med att nu vara mer populär än Gud. Evolutionen menar att djur och fåglar lärde sig med tiden att både sjunga och trumma, men ingen varelse i djurvärlden kan visa upp en sådan enastående stor förmåga med att skapa olika musikinstrument och ljudklanger som vi människor.

 1. Fråga: Hur kan den Gud (som vi inte tror på) tillåta så mycket våld på jorden, och varför dömer han inte omedelbart alla onda människor när de syndar? På Noas tid gjorde Gud just detta och fann då endast 8 personer som höll måttet, för alla andra hade syndat och gjort våldshandlingar mer än en gång i livet. Men även då kom inte domen som en blixt från klar himmel, för Noa höll på med bygget av Arken i 100 år. Inte ens när den var nästa färdig tog de varningen till sig. Problemet med att plocka bort och straffa bara de onda förklara Gud med att liknelsen att risken finns då även de goda axen rycks bort med ogräset. Om barnens föräldrar syndar grovt, vem skulle då ta hand om de små? Därför borde det vara mer humant att låta barn få dö, särskilt om det fanns en farlig sjukdom i hela byn som kräver att även allt bohag och hus måste bränns upp. Men Herren är också tolerant och nådefull, och han vill att alla vi skall få flera chanser till att ångra oss, och inte som muslimers gud som gärna dömer först och frågar sedan.

 ”Att synda på nåden” betyder att när Jesus kommer för att hämta hem sin brud, de på honom troende, sker detta på en och samma sekund över hela jorden, och då kan man lätt konstatera ut att i den utvalda skara kommer att finnas många som hade sekunden före gjort en synd, något som skulle när samvetet väl hann ifatt, hade utlöst ett ångestrop; Gud, förlåt mig. Och då Gud alltid ser vårt hjärtans inställning blir denna synd förlåten. Men eftersom vi inte vet tiden när Jesus kommer på skyn, kan vi heller inte säga till Herren att jag kommer att be dig om en förlåtelse när jag har tid, som i min aftonbön. Vetenskapen säger att 10 000 hjärnceller (?) finns i den högra hjärtmuskel, så när vi säger att jag följer min magkänsla så är det ett talesätt, men när Bibeln säger att du skall följa ditt hjärta, bokstavligt, för det finns de människor som har gjort sitt hjärta hårt som sten, de samvetslösa, men så finns det de som har ett ödmjukt hjärta som signalerar till oss vad som är rätt eller fel. (Låt hjärtat va med!)    

  En fråga som media, ateister, humanister och många andra åsikts ister borde ställa sig är; ”Varför är så många människor hatiska mot judarna?” I motsats till jihadister, talibaner, Hizbollah, höger- och vänsterextremister, m.fl. så är judarna inte kända för att vilja spränga sig själva eller andra upp luften. Ändå antyder FN att Israel och sionisterna är värre än Boko-Haram och ISIS soldaters som folk. När det var en konferens i Durban om mänskliga rättigheter fanns det bara ett land på agendan, stygga Israel. Fakta är att de gånger som Israel slår tillbaka mot utlandet är när deras land och existens är hotat med utplåning, såsom Hamas upprepade hot och Irans uttalade förintelseplaner. Frågan man varför får man följande hatfyllda konstaterande; 1. 1948-års apartheidmuren, som påbörjades under år 2005. 2. Bosättningarna på ockuperad mark, för palestinier är all mark mellan Jordanfloden och havet, men i Osloavtalet år 1993 innebär C-området på västbanken. I avtalet står det att efter en överenskommelse mellan båda parter kan den träda i kraft, men Arafat säger att det finns inget att förhandla om, för han skall ha allt. Genom att inte vilja deltaga i samtal blir resultatet att Israel kontrollerar c-områden tills vidare. Och vill palestinier inte ens diskutera en så liten men viktig punkt, hur kan FN då förvänta sig att araber skall hålla någon fredsöverenskommelse, då all eftergift ses som en kapitulation? NF resolutionen 181 från 1922, och som har godkänts av FN 1947 gäller vilket fastslår att Israel skall ha hela det s.k. brittiska palestinamandatet, vilket är allt det som araberna envisas med att kalla för sig och sålunda ockuperad mark.  NF resolution 242 säger att alla judar har rättighet till att återvända och bosätta sig i deras hemland, och i resolutionen nämns inget om ett återvändande av Palestina-araber. Vilket har sin förklaring i varför Arafat först efter år 1980 i svensk TV utropade sig för att vara en äkta filisté, och sålunda en palestinier. Dessförinnan hade judar varit palestinier i 1822 år.         

2 Krön. 7:14 “… om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

På ett annat ställe står det; Landet är mitt, säger Herre. Norr om Jerusalem kan man från hög höjd och när solen står lågt, i de smala bergskedjornas skuggor läsa bokstäverna HVHJ, som läst från höger blir Jehova. Så Kanaans land är med ed en löftesgåva till Abraham och Isaks Guds folk, judarna, men det var judarna i deras ständiga trots ville dyrka andra gudar, och gjorde så även i Guds tempel, som fick Herren att i stor vrede låta andra folk få invadera och straffa dem. Gång på gång uttalade profeterna samma varningar, med utan någon förändring, och till slut föll domarna. Och straffdomarna kom för att Israel skulle förstå att Herren var Gud. Men lika ofta upprepade Herren att han skulle spara en liten skara av judarna, inte för att de förtjänade denna nåd, utan för att han hade med ed givit sitt löfte till Abraham och höll Herren inte sina löftet skulle Satan ha klagat honom för att vara en lögnare.

 Och löftet innebär att judarna måste i slutet återfå deras land och huvudstad, Jerusalem, samt att alla deras fiende skall besegras och sedan dömas. Att hedningar fick tillåtelse att invadera Israel var en sak, men de fick aldrig tillåtelse med att förinta judarna som ett folk, och för deras och många andras övervåld mot judar kommer en dom att falla över världen.  

1 Mos 12:3 ”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.”

  En delning av staten Israel innebär att judarnas inte längre kan försvara sig, vilket innebär en ny förintelse, något som Gud säger att han inte kan tillåta. Båda profeterna Joel och Mika varna för samma sak, samt att straffet är öga för öga, eller som i dag ”det onda ni vill skall drabba Israel kommer nu att drabba er själva.” Ju mer hatet riktas mot judarna ju mer kommer det land och det folk att drabbas av hat, våld och inre kaos. Det som man kan se i alla länder som per automatik röstar mot Israel, till och med när de kommer med förslag att förbättra jordbruksmetoder i välden.   

Eftersom FN har beslutat att Israel skall finnas kvar, innebär detta att på samma dag då palestinier intar och ockupera de område som FN har sagt tillhör judarna, skall de fördöma detta samt hota palestinierna med att skicka en arme för att återställa gränserna. Men med Kina och Rysslands veto kommer ingen sådan FN arme skickas och innan FN ens har hunnit sammankalla rådet har Isis, talibaner, jihadister m.fl. hunnit med att skapat ett blodbad på judarna. För alla de muslimer som i Jerusalem kan döda en jude då blir all skyld betald, deras heder återställd och en säker plats i Paradiset. Och ju fler judar som dödas, ju större belöning i himlen. Och på åskådarplats sitter 68-rörelen och myser för nu har de via ombud klart av det som Hitler totalt misslyckade med, nämligen löst judefrågan. Eller som mången svensk politiker skulle säger med Reepalus ord; ”Var läget så illa, det hade jag ingen aning om?”  

Rasism och judehat är inte bara det är synliga, som karikatyrer och hakkors, utan det värre är när det sker i de fina salongerna, med svepande ursäkter, grova påhopp och en önskan om att det går åt skogen med Israel. Problemet är att ett uttryck som ”heder och samvete” bara fungerar gentemot personer som faktiskt har både heder och samvete. Av deras handlingar vet vi om deras samvete är tillförlitlig. I 70 år har det försökts skapa fred i MÖ, men inget händer då palestinierna kräver att i vissa frågor får inte tas upp utan där skall de har bestämmanderätt. Och vem sätter sig i ett fredssamtal där motparten har företrädesrätten och vetorätt på deras sida?

Så var säger profeterna om den närmsta framtiden?

 1. Att respekt för demokrati minskar i takt med attkristendomen, samtidigt ökar kapitalismen och fascismen där ett parti med en stark ledare blir allhärskande.
 2. Att Gaza skall bli ödelagt och duger bara som betesmark. Hur? Landet blir obeboeligt därför att det finns inget färskt grundvatten kvar. Hamas har i deras hat och arrogans grävt med tunnlarna sin egen och palestiniers grav. Därför flyr folket redan i dag från Gaza.
 3. Att Israel skall få ro från sina fiender och riva muren. Israel har aldrig tidigare byggt en mur längs gränsen, och detta betyder att inga fiender finns längre kvar på andra sidan.
 4. Att ett hav/sjö i södra Egypten kommer att svämma över, samt förstöra Nilens vatten och kanaler. Assuandammen, som är dåligt underhållen, är lika stor som Malmöhus län och med denna inlands tsunami kommer Egypten att bli ödelagt under 40 år, för att sedan bli en del av den union och den väg som skall gå från Egypten, via Israel upp till Assyrien.       
 5. Att templet kommer att byggas, vilket tyder på att den jordbävning, 7,0 på Richterskalan och som redan är försenad, kommer att skaka om både Gaza och tempelberget, vilket ger judarna möjlighet till eget tempelbygget.
 6. Att Klippmoskéns dagar är snart räknade särskilt då den moské som palestinier nu gräver ut inunder till blir det slukhål som …!? Albanien och Kreta har i dagarna drabbats av jordbävningar runt 6 på richterskalan, så när är det Israel/Jerusalems tur?
 7. När allt detta händer kan vildhjärnorna Hamas, Hizbollah, ISIS, talibaner och jihadister inte längre stå och bara se på utan de kommer att; ”Go all in!” och skicka alla missiler de har mot Israel. Israel, trött på de ändlösa lagom krigen, har sagt att i nästa krig blir till ”bitter end!” Vilket betyder inga fiender finns längre kvar, och Samarien och Galiléen blir åter judiskt.
 8. Araberna kommer nu att kräva ut en gruvlig hämnd då härar från Israels närmsta granna, förutom Egypten, samlar sig i Libanon för att ledda av Ryssland och Iran tågar in i norra Israel, ner i den dal med det hebreiska namnet Har Megiddo eller Harmagedon. Och …?
 9. Vid Jesu/Messias domstol, innan tusenårsriket, ställs en fråga, vad har du gjort mot mina syskon, judarna. Är du för eller emot, är du ett får eller en get? Domen innebär att fåren går till höger, vidare in i fredsriket, medan getterna går till vänster, till evig död.

 Logisk följd:

Abba Eban sa 1973: ”Araberna missar aldrig chanserna till att missa chansen till en förändring!” När araberna hade flertal chanser till fred så har de alltid valt krigs väg som intifada, knivöverfall och självmordsbomber. För efter varje sådan orosperiod har Israel ständigt utökat deras land och förmåga till att försvara sig allt bättre. Så vad borde araberna göra?

 (1) Att slut upp med att till terrorister betala ut skottpengar på dödade judar, summor mellan 1 000 – 100 000 kr per månad. (2). Att göra om hela deras utbildningssystem. Det går inte att skapa fred samtidigt som man indoktrinerar barnen med slogan om att all mark tillhör uteslutande palestinierna, att alla judar skall dödas, samt att martyrskapet är den enda saliga vägen till himlen. (3) UNRWA bidrag pc politik hjälper inte palestinier till självinsikt då folket blir mer beroende av bidrag, samt vaggas in i tron på att en vacker dag kommer FN fixa det så att alla judar är borta och araberna får hela landet som sitt. (4) BDS inflytande med bojkott mm är en björntjänst slår snarare omkull palestinier möjlighet till att i samarbete med Israel fredligt bygga upp deras egna ekonomin. (5) Att kräva nyval och rösta bort alla korrupta ledare, som i deras politik har dödat fler palestinier än vad Israel orsaka i deras motangrepp. (6) Inse att de eftergifter, ibland påtvingade Israel av FN och massmedia, är en utsträckt hand, en invit till fred, och inte ett tecken på judisk svaghet i deras beslutsamhet till att försvara sig till sista person. Israel slåss hela tiden med en kniv motstrupen och har således inte råd med att visa eller ha någon svaghet. (7) Att taktiken med lagom och lågintensiv krigsnivå inte kan fortgå i det oändliga, för samtidigt gör deras politiker mycket litet till att förbättra levnadsförhållanden för det palestinska folket, som samtidigt är ett bevis på hur illa apartheid Israel behandla det palestinska folket. T ex. gav FN bidrag till att bygga upp avsaltningsanläggningar utanför Gaza kust, men Hamas svar att dessa bidrag måste först användas till att återupprätta den militära försvarsförmågan, därefter om pengarna räcker, så …. Men den totala bristen på färskvatten kommer att bli Gazas undergång långt tidigare än något krig mot Israel.      

 Till slut:

Insikten att FN inte kan eller vill försvara Israel legitima rättighet till deras halva av landet, efter att de har blivit piskats till att överlämna västbanken till palestinierna och Abbas, tvingar judarna till att göra som Turkiet med att utöka deras buffertzoner längs gränserna mot Libanon, Golan och Jordanfloden. All annat alternativ skull innebära det egna folkets självmord. Därför kommer Israel att göra som de alltid har gjort, nämligen att först tänka på det egna folkets överlevnad och söka efter Guds vilja, medan påven, kyrkor i väst och EU/FN, har ofta gjort det motsatta, de har förkastat Bibeln, profeterna och Gud Fadern till fördel av Koranen och sharialagarna. Varför tycker vänstern och socialisterna det är en god politik att förminska kristendomen och judendomens inflytande i Sverige, samt stoppa friskolorna, till vad då? Det som har skett är att respektlösa amoraliska individer och gäng har fått härja fritt i samhället, samt givit muslimer en invit till att ta över landet. Respekt och moral finns inte med i evolutionens idélära, men de finns med i kristendomen, så hur tänkte politikerna ett samhälle utan respekt för lagar skall fungera? När samvete och heder har försvunnit som moralkod i Sverige, då tro myndigheterna tro på den garanti, då asylsökande svär på ”heder och samvete”, som sanning både naiv och farlig. Lika naivt att tro på att alla människor är födda goda? Bibeln säger att både sanning och godhet är ett ständigt medvetet val människan måste göra för att kunna mota egoisten inom sig, samt att hålla samvetet vaket.

Arkeologiska fynd i Israel

PA, Abbas, fortsätter helt öppet med att i deras propaganda förneka alla arkeologiska fynd i Israel som ger bevis på att hela området en gång har varit judisk mark och rike. Palestinian Media Watch presenterade tre akademiker i Palestinsk TV som garanterade att det inte fanns någon judisk närvaro före år 1948, och det var först då, för70 år sedan, som judarna invaderade Palestina. Däremot har palestinier funnits i landet under 10 000 år och är således den vagga ur vilket all religion och kultur i området kom ifrån, samt att deras arv och historia finns ingraverat i huvudstaden murar. Så alla judiska arkeologiska fynd gjorda under de sista 300 åren är förfalskningar och likaså är hela den bibliska historiken. Med andra ord var Hitler en god ledare som bekämpade de judiska lögnerna. I första delen av Koran anses Torah och Bibeln var lika, hade samma gud, men när judarna och kristna insåg att så var inte fallet, blev slutet av Koran och muslimer hatisk mot bokens folk.

Frågan är, skall man lyda Bibelns Gud eller strida mot honom?

 President Trump har valt att följa Bibelns budskap och det som profeterna säger om den yttersta tiden som är att judarna skall återvänder till deras hemland, Israel, och att de skall sedan få bo där för evigt. Att gå emot Gud, som politiska vänstern och extremister på höger-vänsterkanten gör det är kanske modigt, men dumt. När Herodes frågade Jesus; ”Vad är sanning,” visste han redan det rätta svaret men han vågad inte lyda samvetets röst inför de politiska korrekthetens tryck.