Memo 8. sve Januari 2020

Ämnet är här ärkeänglen Lucifers uppgång och fall,

och vad detta innebär för hela mänskligheten.   

Lucifer och lovsången, dec 2019.

Lucifer betyder ljusbringare eller ljusbärare, latinska ordet Lucifer var som planeten Venus när den visade sig som morgonstjärna i gryningen, och i himlen var han en av de tre stora; Mikael och Gabriel, men underställd Fader, Son och den Helige Ande. 

Job 38 :6 Gud frågade Job: Var fick jorden dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje?

Hesekiel 28: 13–15 Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade*, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg**. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet (högmod) blev funnen hos dig. Det var du som sade till dig själv: ”Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa in tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. 14 Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” 15 Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup.

* Svensk folkbibel nämner förgyllda tamburin = rytmik och flöjt = melodier, medan en del andra biblar skriver bara att han kläddes i juveler. Vilket inte förklara hans högmod och fall.

** Lucifer fick som allt annat skapt gåvan till att utföra hans uppdrag, vilket betyder en gåva till att utveckla musiken och arrangemangen.

   Under hela den tid då Gud, Fader och Son, skapade himmel och jord stod Lucifer och ”morgonstjärnorna”, med orkester för musiken under arbetet då de fyllde Guds salar med lovsånger som berättade om hur underbar och god hela skapelsen var. Logiskt borde det nu ha gått en lång tid för Lucifer att bli så enastående duktig att hans kör och övriga av Guds söner, änglar, bildade en fan-klubb och började hylla honom nästan som om han var en gud. Och då en tredjedel av alla änglar slutligen valde att följa honom i fallet kan betyda detta att Lucifer som sångledare var mycket skicklig då ingen ersättare blev utsedd efter honom. Det finns en gåva som skiljer oss människorna från djuren, nämligen de gåva som Gud hade givit åt Lucifer, nämligen musikinstrument och en förmåga att komponera nya melodier. Hade vi varit ett av de många djuren hade Satan inte brytt sig om oss, men när Satan insåg att en son av kvinnosläktet inte bara skulle krossa hans ”huvud”, utan att människan med tiden skulle kunna som ett Guds barn upphöjas för att vid tronen sjunga nya lovsånger, fanns det plötsligt ingen återvändo för Satan, och människan måste utrotas.

Och Lucifers favorittaktik är att söndra och förinta. Därför spelar vårt val av musikstil, instrument och textinnehåll en stor roll i vår väg att behaga Gud eller en ondsint egenviljan till att kränka Gud allmakt. Därför står det skrivit; Det hjärtat är fullt av det flödar ut genom munnen. Och detta dilemma stor Fadern och sonen inför redan i begynnelsen, för djuren har i sig ingen fri egen vilja till att välja vem de vill älska, och Gud Fadern villa ha något förmer än knähundar. Men vill du bli älskar av någon som har fått en fri vilja finns alltid risken att någon slutligen säger nej, och kan även förbannar dig. Det var därför som det bara finns en Guds Son, medan alla andra, änglar som människan, har fått ett liv med begränsad förmåga.        

     1 Mos kap 1. Skapelsen har vissa frågetecken i detta att på tredje dagen blev landmassan synligt så träd och frön kunde växa, men samtidigt rycks regnet inte börja falla förrän på dag åtta. Dag fyra kom solen och månen till och den rotation i solsystemet som gav oss 24 timmars dygn. Så hur lång dag och natt var tidigare är en gåta, om det inte var som så att Gud använder ordet för 24-timmars dygn, för att markera att skapelsen inte var en fråga om miljoner med år utan den skedde i en bestämd ordning. Samtidigt skulle planeter få tid att både formas och kylas ned. Om liv bara skulle finnas på vår planet, varför räckte det inte med att skapa ett solsystem, eller en galax, men universum är fylld med tusentals galaxer som har miljarder med solar och planeter som alla är öde och tomma, men som skulle kunna inneha liv. Och detta stämmer dåligt med den Gud vi har som vill fylla hela världen med växtlighet och liv, och som han själv sa; Det var gott. Som de nu är så kom mycket av allt liv till under den sjätte dagen, och Gud vilade på den sjunde dagen. Så kapitel 1 verkar var den arbetsbeskrivning som skapelsen skulle ske efter.

Kapitel 2. Gud lär vatten flöda upp ur joden och nu formade Herren människan av jord, samt blåste liv genom näsborrar så hon blev till en levande varelse, till skillnad från djuren som på befallning bara blev till. Vad blåste Gud i människan förutom liv, ett samvete, en Guds medvetenhet? Och Herren lät plantera en trädgård, från utvalda växter, i Eden och satte människan där.  Och mitt i trädgården stod Livets träd och Kunskapens träd på gott och ont. Och Herren sa till människan (Adam) att hon inte fick äta av frukten av de två träden. Och mannen gick runt och gav alla djuren namn, och Gud sa: Det är inte bra att mannen är ensam, (i igen kännande empati) och Herren försänkte mannen i dvala, tog ut ett revben och skapade kvinnan, som Adam sa: ”Hon är av mitt kött och ben”.  v. 24 Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett eller enad. Förenklat; Vetenskapen har funnit en ”Guds partiklar” (i symbios) som innebär att petar man på ena partikel då ropar den andra aj. Dessutom visar det sig att ljuset är både partikel och våg p samma gång, så vill man se den, blir den synlig, men annars är den osynlig och finns hela tiden runt och i kring oss, så i kvantfysiken beskrivs något av Guds väsen, nämligen att finnas till som person, men på samma gång är en ande.    

Kapitel 3. Ormen, som var listigast av alla vilda djur frågade Eva: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt är den inte.” Ormen sa: ”Inte kommer ni at dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Eva såg att frukten var god och eftersom hon inte visste av lögner, tog hon av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt trots att han visste bättre. Men när Adam insåg att Eva åt av frukten och att hon nu skulle dö, samt att han åter skulle bli ensam, då av kärlek åt även han av frukten för att dela hennes öde. När Gud såg Adams kärlek till Eva och en vilja dela hennes dom, flyttade Gud domen fram i tiden så att hans plan med att skapa ett människo-släkte kunde blir till. Men Satan försöker ständigt med att sabotera Gud planer, och vi kan se detta i många av religioner och politiska åsikter där kvinnoföraktet är stort, samt att barn används kanonmat.

Taktiken den brända jorden kommer från Satan, för utan kvinnor föds inga barn, människor, och fungerar inte detta då angriper Satan Guds utvalda folk för att förinta judarna, för utan ett Israel blir det meningslöst för Messias att komma. I Adam och Evas dagar var förbudet; Ät inte av den förbjudna frukten, för då kommer ni att dö. Den sista dagen av vedermödan har ett liknande krav; Förbanna inte Guds utvalda folk, judarna, eller motarbeta Israel som nation, för då kommer ni att dö. Och fanns det ett lackmuspapper som avslöjade personer och länders åsikter om judarna, då skulle färgen rött lysa överallt på världskartan, medan blått skulle vaa mest synlig bland enskilda individer. För domen är enkel, de som hatar judar få gå till vänster om Jesu domstol, och de som välsignade judarna får gå till höger, som innebär ett fortsatt liv i tusenårsriket. Domen för Satan blir 999 år i ett fängelse, för under det sista året släppas lös. Men, istället för att visa ånger söker Satan upp alla som ogillar den sittande kung Jesus på Israel tronstol, samlar Satan, inför den slutliga nedräkningen, till sig en världsarmé som fyller hela Harmagedon dalen, trots att alla vet utgången. Därefter följer den slutliga domen då alla, levande och döda, ställs inför Guds domstol för att sorteras efter deras synder.