Gott Nytt År 2021. Denna vår ska jag försöka skapa en ordning bland de olika ämnen i de många memo-breven. Problemet är att nya tankar dyker ständigt upp då händelser i världen skiftar hela tiden, så för att du inte ska behöva leta igenom alla mina memo efter ny text så kommer allt till början hamna i denna filen. 

Det finns nu ett nytt ämne; Fem kommande väckelser/händelse.    

202101-01     Profetior och hörnstenar ...

… i Bibeln är skriva så att vi först i backspegeln kan förstå det var förutsagt för 2500 år sedan, och hörnstenar är de få ord med udda info som ger oss en plötslig aha-känsla, som att för första gången få se ett hus från annan sida. Sak 5. ”Jag ser en flygande bokrulle, 20 x 10 alnar lång.” (10x5m) ”Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl och svär falskt ska bli utrotad enligt denna skrift. Den går in i tjuvens och lögnarnas hem, den ska där splittra och fräta sönder huset med trävirke och stenar.” Denna religion skapar ett hat som förblindar sinnet och kräver total lydnad. Bibelns Gud talar om förlåtelse, nåd till dem som söker honom.     

Sak 6. Vagn 1 dras av röda hästar, vagn 2 av svarta hästar, vagn 3 av vita hästar och vagn 4 av fläckiga, starka hästar. ”Det är himlens fyra vindar som drar ut inför denna jordens herre.” (Jordens herren är Satan) De svarta och vita drar mot nordlandet. De starka fläckiga drar söderut och vidare runt jorden. Den röda tycks stanna kar eller dra öster ut, med utgång från Jerusalem. Frågan ställd i exten: ”Se, de som drar ut mot nordlandet, låt min Ande finna ro där?” Hörnsten. I norden är alla flaggor korsmärkta, och fick Sakarja plötsligt se hur de lodrät hängande flaggorna var den Menorah som skulle sprida Guds ljus från norden och ut över Europa? Var denna fråga ett budskap till oss i norden att andligt stå fasta i Guds kallelse? I Uppenbarelseboken kan vi läsa om samma fyra hästar.       

Upp 6. Ryttare på vit häst, bar på en båge och segerkrans, han drog ut som för att segra. Ryttare på eldröd häst bar på ett stort svärd och han fick makt att ta bort freden på jorden. Ryttare på svart häst bar på den våg som slog fast priserna. Ryttare på gulblek häst hette Döden, och helvetet som följde honom fick makt över en fjärdedel av jordens befolkning, att döda dem med svärd, svält och pest.

Av detta förstår vi att vagnarna handlar om åsikter, fyra ismer. Vit häst = katolicism, svart häst = kapitalism, röd häst = kommunism, vars långa svärd kräver världsherravälde. Ryttaren på blekgul häst bar ett svärd som också kräver världsdominans, och de folk som följer Döden har inga problem med att själva bli dödad eller att döda alla otrogna. I originaltext är denna häst klorofyll-färgad.

   Martyrer ropar; "Hur länge ska det dröja innan vi få ut vår hämnd?" Gud har inför en dom alltid förvarnat jordens folk med krig, pest och naturkatastrofer. Joel 3. Jag samlar alla folk och för dem ner till Josafats dal, Harmagedon. Där ska jag döma dem för det de har gjort mot mitt folk och mitt land, Israel. De har skingrat dem bland folken och vill nu dela upp mitt land mellan sig, men allt det onda de har planerar kommer nu att drabba dem själva. Så alla de länder som kräver tvåstatslösning drabbas nu med oroligheter, flyktingproblem och pest. Kvar kan de förvänta sig naturkatastrofer; gräshoppor och jordbävningar. För 10 000 år sedan drabbades Israels kust av en 40 meter hög tsunami som förde med sig musselbankar upp till 2 km in i landet, enligt de nya utgrävningar som nu har gjorts. 

Idag gör Israel sig redo för att möta nästa stora jordbävning, då annan profetia tala om att Gaza skall ödeläggelse samt att Nilen kommer att göra landet obrukbart under 40 år, då ett hav i södra Egypten svämmar över. Fick Hesekiel i en syn se det framtida Assuan dammen brista? Men så länge inget av dessa katastrofer har hänt kommer världen tills vidare rycka på axlarna och säga; … så vadå?   

Trump, Nebukadnessar och FNs fartblindhet. 2021-01-11

Judarna hade svikit Gud genom att bjuda in avgudar i templet och domen blev att de skulle frivilligt låta sig föras bort i 70 år långt fångenskap i Babylon. Alla folk som däremot gjorde motstånd kom att utplånas, och däribland fanns filistéer och syrier. Men Guds tillfälliga tjänare Nebukadnessar började skryta över hans makt och han såg på sig själv som gud och för det blev han stukad i sju år och åt gräs som en oxe. Slutligen insåg han sin litenhet och då lät Gud återupprätta honom. Varje vald USA president hade efter år 1984 lovat att de skulle besluta enligt Bibeln att Jerusalem är judarnas huvudstad, men alla svek löftet. Trump blev utvald Guds tjänare för han var villig att återupprätta Israel, med Jerusalem som huvudstad, då tiden nu är inne för Gud att uppfylla resterande profetior i Bibeln. Men Trumps mod att trotsa den politiska korrektheten slog över och han började agera som att Gud hade godkänt alla hans idéer. Så Herren bort sin välsignelse över Trump, och Trumps tjurskallighet kom nu att bli till hans fall.

FN beslut följer alltid politiska majoritetens korrekta åsikt som fastslår dagens sanning. Och trots att tidigare FN-stadgar fastslår att alla nationer skall behandlas lika, har FN medvetet motarbetat Israel genom att låta 74 % av resolutionerna bannlysa judarna. FN-konferens i Durban, som skulle ta upp frågan om mänskliga rättigheter i all världens nationer, visade sig ha bara en nation på agendan, Israel, vilket signalerar till övriga världens förtrycka invånare, att just deras nationer har bra humana ledare. FN låter UNESCO rita om 3000 år gamla kartor över MÖ och Israel, så att platser i Bibeln får nya arabiska namn, och underförstått förklara FN helt öppet Bibelns historik, geografiska beskrivningar, samt religiösa berättelse är lögner, kränkande, och därför skall muslimerna tolkningsföreträde.

Att påven går med på detta bedrägeri som i stort gör Bibeln till en sagobok är i sig ett självmål då den ifrågasätta legitimiteten för kristna kyrkor att få finnas till. Så det vi nu kan förvänta oss är att denne nye ledaren som skall träder fram kommer att slopa årtalet 2021 AD och alla kristna helger som påsk, pingst, jul och söndagar då de tillhör en döende religion. Och är Bibelns Gud död då har världen ingen kommande dom att oroa sig för, mer än för den dom som den guden har med sig. Men … om nu Bibelns allsmäktiga Gud finns till och hans tålamod börjar tryta i och med den ökade ondska i världen, då finns det domar som ligger väntande att få bryta ut. Profeten Joel skriver; ”Dela inte mitt land, säger Herren, för den dag kommer då allt det onda som ni har gjort och planerar att göra mot mitt folk, det kommer nu att drabba er själva.” Men världen är redan så fartblind i deras hat mot judar och kristna, så frågan inte lägre är om utan när Guds tålamod tar slut. Medan shia och palestiniers blindhet har pågått i 70 år så har sunnimuslimer börjat inse att Israel har mycket att bidraga med i frågan om samhällets utformning, och det enda Hamas komma med är mer terrorism. Om världens kristna inte akta sig så kommer de att bli lämnade kvar i en värld som stagnerat i ett Israelinbördeskrig som drabbar jordens alla länder. Skurken i dramat är inte Israel utan FN, ersättningsreligionen och kommunismen som föredrar lögner till att bygga freden på. Genom att låta ledare i diktaturer få sitta kvar i 20–30 år och kallades våldsregimers val for demokratiska, då har FN bäddat för allt det våld som slutligen har nått USA. Att FN samtidigt kallar Israel för en apartheidstat utan att syna deras egna beslut är kränkande.

Den vänsterpolitiska 68-rörelsen som ratade Israel och lyfte nu istället upp Arafats kamp mot judarna som ett hjältemod värt Nobelriset. Och vad var Arafatsmeriter? Jo, ett antal terror då, kapning av flygplan och ett antal döda judar, där allt ursäktas för han stred mot en ockupant. Så ... väpnad kamp betalar sig, medan judarns förhandlande efter varje krig mot araberna resulerade i ökat fördömande i FN. Kina, Ryssland, Iran, ja, i stort alla kommunistiska och muslimska länder där har ledarnaändrat på grundlagarna så att de kansitta kvar somkunga, tyranner, livet ut, i motsattill verklit demokratiska länder tvingas till flera val för att hitta den rätte ledare. Så varför klandra  världen Trump som bara gör det somFN premierar, makt.    

Profeten Elia vs Baals profeter. 1 Kung 18: 20-40

Normalt dyrkades Baal i templet och då prästerna ropade på eld, tände den prästs om satt gömd under altare eld på offeraltaret. Uppe på berget Karmel fanns en naturlig källa som trots år med torka hade ständigt kvar friskt vatten. Det hade varit torka i landet under 3 år gick Elia upp på berget Karmel och utmanade Baals profeter att välja ut en tjur, stycka den och lägga bitarna och vedhögen på altaret utomhus. Sedan fick de åkallade Baal från morgon fram till middagen med rop att deras gud skulle sätta eld på offret. De dansade kring altaret och ropade högt, de ristade sig men de fick inget svar. Elia retades med dem och sa att kanske han sov eller var i skogen för att uträtta behov, och de ropad ännu högre men fick inget svar.

När det blev middag sa Elia till folket att bygga upp Herrens altare med tolv stenar och lägga på veden. Sedan styckade Elia tjuren och lade bitarna på altare, samt uppmanade folket att ösa vatten över alltsamman, ända tills det grävda diket runt altaret var fyllt med vatten. När tiden så var inne sa Elia: ”HERRE svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.”  Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och torkad upp allt vatten i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sa; ”Det är HERREN som är Gud.” När drottningen Isebel fick höra detta vile hon döda Elia, men han flydde ner till Beer-Sheba, och lade sig utmattad under en ginstbuske för att dö. Men en ängel lagade en måltid till Elia och med nytt mod gick han vidare till berget Horeb.

Källan på berget Karmel finns där än i dag och att änglar kunde laga mat var en nyhet. Baal (betyder herre) är en av de äldsta kända gudarna med ursprung i syrisk-fenicisk mytologin.Han tillbads som storm-, regn- och åskgud och kan motsvara nordens asagud Tor.       

BIBELN, är den sann eller inte sann, det är frågan! 2021-01-25

När man läser i boken som har GT 39 författare och är skriven under åren 1400–400 BC. De fem Moseböckerna var inspirerade av den Helig Ande då Mose inte levde under de första 1500 åren, räknat från Adam och Eva, Noas dagar samt när Abraham började hans vandring till Kanaans land. Trots att många av författarna inte levde samtidigt visar de upp en stor kunskap om dåtida världshistoria och geografi, vars sanningar få andra religioner når upp till. Lägg därtill att under åren 590 – 520 var folket i fångenskap i Babylon då många av deras rullar försvann eller förstördes, så har de fynd som gjort bevisat att de lekmän och präster som försökte återskapa GT ur minnet och genom anteckningar gjort ett fantastiskt bra jobb.

Dessutom är Bibelns berättelser logisk och rimliga i motsatt till andra berättelse om syndafloden som handlar om en stor sköldpadda som räddade mänskligheten, eller så var att det i en stor låda. Men de som skrev den berättelsen förstod inte att de stora vågorna hade kastat allt ombord huller om buller. Endast Noas ark, men mått som av en supertanker hade klarat av stormarna, och före floden bevattnades jorden med tät dimma, inte regn.

Bibeln är skriven mest som undervisning för män, särskilt NT, för när männen får rätt undervisning kommer familjen att blomstra. Där det är kaos i familjen går mannen efter sina egna vägar, och har lär inget av andras erfarenheter. Sedan skriver författarna till samtiden, vilket betyder att lösryckta texter kan kännas säga mot varandra. Ordspråksboken är en samling visdomsord skrivna av Salomo i hopp om att hans söner inte skall samma misstag som han, och det sista kapitlet är råd från moder till son. Råden är ofta ett påstående, följt av ett och, men eller för. Exempel: ”Lyssna inte på dåren, och gör inte som han säger. Lyssna inte på dåren, men följ goda vänners råd. Lyssna inte på dåren, för då faller du i samma grop.”      

Ersättningsteologin dök upp då de kristna i Rom inte vill bli undervisade och ledda av judiska präster som började alla gudstjänster med avsnitt ur GT. Och då NT blev den bok som nu gäller, lämnade judarna kyrkan, men det var inte nog, för ny började kyrkan i Rom att förfölja judarna som nu ansågs vara otrogna, ungefär som i striden mellan shia och sunnimuslimer. Problemen är att om Gud hade ändrats sig, som muslimerna också påstår, där Koran ersätta både GT och NT, då kan man fråga sig; Om Gud är allsmäktig och allvetande, varför finns det profetior som säger att judarna skall i sista tiden återvända till deras av Gud givna land för att där återuppstå som egen nation, Israel, med Jerusalem som huvudstad. Och inte hjälper det att kyrkan och muslimer motsätter sig detta och vill halvera Israel så judarnas lilla halva blir omöjlig till att försvara. Finns inte Bibelns Gud hade judarna som folk varit förintad, men nu finns de där och efter 70 år är en av de 10 bästa nationer i världen, medan araberna och Rom har stagnerat som maktfaktor trots 1400 år av möjlig utveckling.

Så beviset på Guds existens är judarna, som trots förföljelser och förintelser försök, finns där, inte i Alaska eller I Uganda, utan på plats som Bibeln säger är deras land. Och detta ger oss också svaret på varför och hur kan denna oresonliga antisemitism bestå, och den inte var uppbackad av en ond makt, Satan. Med Satan med i resonemanget blir allt kristallklart och likaså gängens framväxt i världen och i Sverige, för Herrens dom är; Det onda ni planera att göra mot Israel, som delning av mitt land, det kommer nu att drabba er själva, … med inbördeskrig.

Fem väckelser, en checklista inför sista tiden.   Daniel Hill den  2 februari 2021

  1. Gaza, Klippmoskén, Egypten, jordbävningar. 2 och 3. Harmagedon, Brudgummen kommer. 4. De 144 000 vittnen. 5. Två vittnen vid Klagomuren, Mose och Elia.

Väckelser kommer samtidigt med Guds 3 varningstecken: 1 Pest. 2. Krig. 3. Naturkatastrofer. De har alltid funnits orkaner, sjukdomar och strider, men i yttersta tiden ökar de så pass oroväckande att världen fråga bävande; ”Vad håller på att hända?” Men ledtråden är inte att fixa det själva, utan istället fråga Gud om råd. Varför? Jo, för Gud har kontrollen över allt. 

 Uppenbarelseboken säger att vi ska läsa profetiorna, men inte för att spå framtiden, utan för att förbereda oss för det som komma skall. Vissa profetior gäller endast judar, dåtid som nutid, medan andra gäller oss alla nu och i framtiden. Händelser i nutid är ofta lättare att se och förstå än de som ligger långt bort, och det kan dröjer år mellan varning och dom, för Gud är tålmodig och dröjer medvetet för att ge alla tid till att tänka efter och se sanningen. ”Men hur blir det, kommer Jesus tillbaka?” ”Min vän, va du glad för att Herren dröjer, och kanske väntar han just på att du skall hinna bestämma dig vilken väg du vill gå, sanning eller lögn.”   

1

 Gaza. Israel ska finna ro. Judarna aldrig någonsin byggt murar längs landets gränser förrän år 2001, den nu ökända Gazamuren. Så vad måste hända för att Hamas ska ge upp, eller starta en sista desperat strid som de inte kan vinna, för Israel har sagt att nästa krig blir också det sista. Och vinner Hamas har FN en orsakat större förintelse än den Hitler var skyldig till. Vetenskapen visade att Gazas grundvattnet är slut inom några år och landet blir då obeboeligt. Befolkningsökning + Hamas attacktunnlar är orsaken till att grundvattnet sinar och ersätts av havsvatten, och utan färskt vatten kan inget liv existera. Det behövs även ro från palestinier för att templet skall bli färdigt för invigning i början av vedermödan, men vadd blir det av Klippmoskén på tempelberget? Rätt plats för judarnas tempel är nere vid Gyllene Portens entré, för det som araberna trodde var rest av det gamla templet var en del av den romersk borg som fanns där på Jesu tid. Det var med beräkning som moskén byggdes på toppen för att omintetgöra Messias återkomst, med de vald fel plats.

1 Sam 5: 1–4 Filistéerna tog med sig Guds ark från Even Haeser till Ashdod och ställde den i guden Dagons tempel, bredvid Dagon. Tidigt följande morgon fann folket i Ashdod Dagon liggande framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och ställde tillbaka honom på plats. Morgonen därpå fick de återigen se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Huvudet och händerna hade slagits av mot tröskeln, endast bålen var kvar av honom.

Gud tycker lika illa om tvåstatslösningen som att dela plats med en avgud, som var vänsterns 68-rörelses listiga plan att splittra för att besegra och förinta judarna. Men jordbävningar har raserat moskéer mer än en gång och väntar alla på den sista stora skakningen.  

Jes. 19: 5–7 Vattnet i havet* skall torka ut, floden sina och ebba ut. Strömmarna skall stinka, och
Egyptens kanaler** ska krympa ihop och torka ut, rör och vass vissna bort. Ängarna vid Nilen längs flodens strand och alla sädesfält vid floden,
 ska torka ut, fördärvas och bli till intet.

*Medelhavet kan inte torka ut så det hav som nämns ihop med Nilen måste var en stor sjö i det bergiga södra Egypten. Assuan dammen är nu i så dåligt skick och rasar den kommer en stor flodvåg, tsunami, överflöda Kairo och Nilens delta. Detta förklara varför de stater i norra Afrika, som ska strida mot Israel i Harmagedon, måste ta sjövägen upp via Libanon. ** Josef, faraos högra hand, lät inför nästa torrtid, orsakad av El Niño effekten, lät bygga milslånga kanaler väster om Nilen, ett pärlband av sjöar som vattenreservoar.

Jes. 19: 16 – 25 Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem, så att de leder Egypten vilse i allt det gör, likt en drucken som raglar i sina spyor. Och Juda land skall vara en skräck för egyptierna. Så ofta någon nämner det för dem skall de bli förskräckta*. På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel! (*Domen över Nilen vara i 40 år, sedan blir Egypten återupprättat i tusenårsriket.)

Slutsats: Palestiniernas saga blir nu all då de tillsammans med Libanons Hizbollah och Syrien går till anfall, mycket för att de har 100 000 missiler som de vill göra av med i deras sista desperata smäll. Chansen finns ju att Israel kan snubbla och förlora före mållinjen. FN och de ledare som satsade deras heder på tvåstatslösningen kommer nu inse att de har målat in sig i ett hörn, men att våga erkänna detta är en helt annan sak. Lika abrupt väckta blir det för alla de kristna som trodde på ersättningsteorin, men har man sålt sin själ till Guds fiende måste det ibland mer till för att vilja omvända sig. Förhoppningsvis kommer hälften av de troende kristna vara redo för hemfärd när anropet ljuder att brudgummen kommer, men för judar och resten av troende är detta ett bevis på att Jesus och Messias är samma person.

Samtidigt har Israel bevisat för världen att de kan vinna ett storkrig helt utan stöd från USA, men … i övermod och pride börjar nu allt fler judar bosätta sig i Israel, då FN, utan makt inte längre kan stoppa Israels från att ta kontrollen över all mark mellan floden och havet. Men nackdelen blir att världens hat mot kristna och judar växer, inte för att de trodde på Gud, utan för att Bibeln hade rätt hela tiden, och Satan med följe är synnerligen dåliga förlorare.       

2-3

  Harmagedon och brudgummen kommer. Heligt krig. Ingen sann shiamuslim kan tigande se på hur ett judiskt tempel byggs på deras heliga berg, något som blev viktig för araberna först när Israel blev stat och började tala om ett nytt tempel.  

Gogs fälttåg: Hes. 38: 1 Herrens ord kom till mig. Han sade:  "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren, Herren: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag ska … sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. Så säger Herren, Herren: På den dagen skall du tänka ut onda planer. Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall an-gripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna* skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte? Profetera, du människobarn, säg till Gog: Så säger Herren, Herren: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, Gog. Så säger Herren, Herren: Är du inte den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skulle låta dig komma över dem. Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då skall jag släppa loss min vrede. I min nitälska och min vredes eld försäkrar jag: På den dagen skall det bli en stor jordbävning i Israels land. Då skall de bäva för mig, alla män-skor på jordens yta. Bergen skall slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Jag skall kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, Herren. Den enes svärd skall vara vänt mot den andres. Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom. Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är Herren.

*Saba och Dedan riken på båda sidor av Röda Havet. Tarsis, södra Spanien eller folk så långt västerut man då kunde tänka sig. Kan inkludera England och USA. Rosh, Mesek och Tubal ligger alla i Ryssland.

 I detta håller Turkiet sig medvetet utanför då de har egna planer om Kalifatet, de har också stor respekt för Israels starka militär makt. Samtidigt ropar Klippmoskén öde på hämnd på judarna, samt för araberna att stoppa Israel från att ta herraväldet över tempelberget.

  Harmagedonkriget blir en repris av Gideons krig, då han stod där inför 120 000 fiender med en armé på 300 soldater, kockar som alla förde oväsen med grytlocken och samtidigt hyllade Gud, men överlät allt stridande åt Herren. Denna gång står Israels försvarare på Karmel och ser på hur arméer från namngivna arabiska länder, som ofta låg i strid mot varandra, nu stod som enade redo i strid mot Israel. Plötsligt Gud lät en förvirringens ande drabba alla i dalen då ilskna bin gick till anfall, men det är en dålig idé att döda insekterna med gevärskulor, som faller ner som blyhagel. I utgrävning har man i området funnit storskalig producering av god honung. Kriget slutar lika olyckligt som det började då en felriktad iransk A-bombmissil slår ner i dalen, och det ta Israel 7 år för att sanera och bränna upp all arabisk militär utrustning. Denna strid sker i början vedermödan vilket betyder att under ett år in i tusenårsriket måste judarna hålla på med att städa upp området. Då hären i dalen består mest av shiamuslimer, plus muslimer i dagens ryska armé, så har Israel värsta fiende krossats, men inte besegrats. Men medan sunnimuslimer nu kan sluta fred med Israel är Iran, Väduren, inte färdig med att överge deras tanke på världsherravälde över hela jorden.

Dan 8: 3–9 Jag fick se en bagge (vädur) som stod vid floden. Den hade två horn. Båda var långa, men det ena var längre än det andra och hade växt fram senare. Jag såg vädur stånga mot väster, mot norr och mot söder. Inget djur kunde stå emot den och ingen kunde rädda något ur dess våld: den gjorde vad den ville och fick stor makt. Då såg jag en bock (get) komma västerifrån och fara (flyga?) över hela jorden utan att vidröra marken. Den hade ett mäktigt horn i pannan. Geten nådde fram till väduren med de två hornen – den som jag sett stå vid floden – och störtade mot den med ursinnig kraft. Jag såg geten komma alldeles inpå väduren och uppretad stöta till den, så att de två hornen bröts av, utan att vädur förmådde stå emot. Den vräkte väduren till marken och trampade på den, och ingen kunde rädda vädur ur dess våld. Geten fick en väldig makt, men när den var som starkast bröts det stora hornet av, och fyra mäktiga horn sköt upp i dess ställe, mot fyra väderstreck. Från ett av hornen sköt ett annat horn ut, ett helt litet, som därpå växte sig mycket stort, mot söder, mot öster och mot det härliga landet, (Israel). (Engelsk bibel är Baggen = Vädur, Bock = Get. Lätt att förväxlas. Jesu dom, sistadagen av vedermödan är att skilja getter och får från varandra.)

 Ryssland leder denna allians med baktanken att med egna trupper i Syrien lägga beslag på merparten av Israel land och gasfyndigheter. Efter kriget drar ett krossat Ryssland tillbaka norr om Svarta Havet för att där förklara hur de som var så överlägsna kunde förlora kriget. Iran aktiverar nu alla sovande terrorister runt på jorden för att göra som Vädur (Persien) stånga mot väst (USA), syd (Afrika) och nord (Europa). Men inte åt öst, vilket lär oss att mycket av det som berättas i bibeln rör sig om MÖ och Medelhavet. Striderna pågår i 2 år (?) och många kristna och sunnimuslimer blir nu dödade när terroristerna angriper alla de länder som tog emot asylsökande muslimer. Men liksom en Vädur fastnade i en buske på Moria berg, då Abraham skulle offra Isak, så fastnade nu Iran i ett politiskt snår av konflikter. Tre år in i vedermödan går Geten överraskade till anfall, för nu tänker Turkiet att tiden är nu mogen att visa vem som ska styra Kalifatet. Grekland var enligt Hitler det första riket i Europa, Romarriket det andra och Nazi-Tyskland det tredje riket. I Nebukadnessars dröm stod statyn med vänster ben, på Öst Rom eller Grekland/Turkiet (Javan), och höger ben stod på Italien (Väst Rom). Då kristna inte har något löfte om att få slippa undan förföljelser är det möjligt att brudeskaran finns kvar på jorden ända fram till dagen då templet invigs, men skaran är definitivt inte med när Antikrist träder fram och ställer upp sin tron i templet. För när det sker tar Antikrist tar över makten på jorden och månaden efter börjar den tid då Guds vredesskålar töms ut över jorden.

4

 De 144 000 vittnen. Samtidigt vid invigningen av templet dyker de 144 000 vittnen upp, fördelat runt hela jorden, för att fullborda Jesu befallning att predika Guds ord över hela jorden*. Detta betyder alla folk och språk, även in till sista person i den djupaste av djungler. Vittnena har samma gudomliga makt som Jesu hade då han helade sjuka, gick genom väggar eller förflytta sig med bara tanken. Och liksom helande, under och utdrivande av onda andar väckte människors uppmärksamhet till tro på Jesu tid, kommer här en väckelse på 72 000 platser på jorden, då vittnena reser två och två. Människor såg gärningarna och trodde. Efter det att deras uppdrag är fullbordat lyfts de upp i skyn för att sedan återvända som … Jesu domare? (*Min teori, då jag inte kan se dem finnas kvar på jorden när vredesskålar töms.)

Upp. 14: 1–4 Och jag såg; Se Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet 144 000 som hade hans (Sonens) namn och hans faders (Guds) namn skrivet på pannan. Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten, av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De 144 000 sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. De följer Lammet vart det än går.

Upp. 20: 4–6 Och jag såg troner*, och de som satte sig på dem fick rätt att döma*. Och jag såg själar-na av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

De 144 000 vittnen sjunger en sång som endast Fader och Sonen kan förstå, de följer Jesus vart än han går och gör samma under som Jesus, därför ha dessa 144 000 också rättigheter som att döma människor. När Jesus kommer ned som Messias, efter det att Satan har besegrats, då ställs det upp troner* (stolar i plural) för alla de som har rättighet till att döma. I Jesu domstol står frågan mellan getter och får, alltså de som följer antikrist och gör som revirtänkande getter, angriper Israel, dessa visas till vänster om tronen, medan alla andra som starkt ogillade antikrist metoder och inte tog märket på sig, utan hjälpte istället fåren, judarna, de får gå till höger, för att nästa morgon få vakna upp i tusenårsriket. I himlen sitter Sonen på Faderns högra sida som Guds högra hand/arm.

 När antikrist sätter upp tronen i templet stoppas för alltid judarnas offrande av djur. Samtidigt bryter ut en stor förföljelse över jorden som drabbar både kristna och judar, vilket har ökat redan idag. Men även då vill och kan många av judarna inte se, höra sanningen att det är en falsk messias på tronen. Människorna kommer därför fortsätta med att hylla antikrist för den (falska) fred som han tagit fram, och de tar villigt på sig hans märke (666) för att få ta del av hans löfte om ökat välstånd. Men allting har sitt pris och nu svarar Gud med att utmana Satan, precis som Satan gjorde i mötet hos Job*. Men denna gång utmanar Gud honom. ”Är du allsmäktig, ta då bort plågorna, om du kan!” I Bibeln stor det att många vet om vem det är som kommer med plågorna, och trots detta så vill de inte ångra sig utan fortsätter i övermod och pride med att förbanna Gud. Så alla människor är av naturen som judarna, ett egensinnigt släkte som vill gå sin egen väg, trots Guds löfte och välsignelser. Men när de följer Herren gör de detta med större kärlek än något annat folk. Det Gud också vill är att vi ska låta hämnd och strid till honom. Vid slutat av vedermödan kommer det visa sig att halva jordens invånare har dött av katastrofer, krig och sjukdomar. ”Den halva som överlever vedermödan inte kan alla vara troende, så vilka är de?” I Guds kanal fann jag svaret. Det finns tjurskalliga människor som inte ens i vedermödan kan bestämma sig, däremot vet de bestämt att antikrist hantering av människor är ondskefullt, så i ren obstinat ilska säger de nej till antikrists alla krav, även till döds. Och genom att hjälpa Jesus dessa mina minsta, judarna, blir de kallade för får. Jesus sa: De som nu är utvalda beter sig som världens barn (getter), medan de som inte var Guds utvalda folk beter sig som får. Så, …  dessa nya får är nu välkomna in i Guds rike, för Gud är rättvis.  

5

  Judarnas omvändelse kommer alltså först på dag 2475, eller när 45 dagar återstår, och det sker efter det när Mose och Elia, de två vittnen vid Klagomuren som låg där döda i tre dagar åter blev levande. Mose och Elia kom ned till jorden cirka en månad efter det antikrist hade satt upp sin tron och bild i templet och de skulle profetera i 1260 dagar. Upp 11: 1–14. Det verka nästa som att de två avlöste de 144 000 vittnen, men inte för att hela utan för att ständigt utmana och pika världen folk med sanningar om vem och vad han är som sitter på tronen. 1 Kung 18: 20–40 Här utmanade Elia alla Baals präster att hånfullt säga; ”Ropa högre för kanske er gud sover, … kanske han skulle fixa något, … eller kan han ha rest till Afrika!” Dagligen för-löjliga de folket, men ingen avgud kom för att stoppa dem. Då hela världen kunde både se och höra allt vad som skedde vid Klagomuren, växer världens hat ännu mer mot kristna och judar. Men medan kristna spridda över hela jorden kunde bo på områden där antikrists folk inte kan nå dem, så trängs judarna allt mer i staten Israel och Jerusalem. Under hela denna tiden som de två står där och säger illa hörda sanningar kan ingen döda dem och samtidigt töms vredesskålarna över folket, så när de plötsligt dog kom en stor våg av lättnad över alla och jubelrop, skratt och ryggdunkar hördes överallt.

I Israel går militären genom sista taktiken om hur de skull kunna rädda staden genom att riv ner hus för att förstärka muren. ”Men ni ser inte upp till honom som har gjort detta,” säger Herren, till honom som för länge sedan har bestämt att allt detta ska ske. Ni dödar oxar och slaktar får, ni äter kött och dricker vin och säger: ”Kom, låt oss äta och dricka, för i morgon dör vi." Jes. 22:13 Dessa sammanbitna viskavisa-dem judar är alla de som tror på deras egen militära styrka och inte på Messias. Därför blir chocken total för alla den dag då Mose och Elia reser sig upp och lyfts upp i skyn, 45 dagar före slutet. Men nu blir det ingen stor väckelse bland världens folk för alla som nu lever har ett dött samvete då de redan har bestämt sig för vem de ska tro på. Däremot sker en stor väckelse bland alla judar som nu äntligen förstår att Jesus i NT var, är deras Messias, och de fylls nu med kraft från Guds Ande. Trots hotet att alla som inte bar på märket skulle dö, gick judarna i heligt mod in för att kastade ut tronen och avbilden, samt rena templet. Denna handling gör antikrist rasande och han befaller all jordens arméer till att överallt angripa både kristna och judar. Israel tvingas, trots hårt motstånd, till att retirera, medan fienderna tar flyende kvinnor och barn till slavar. Till slut återstår bara en liten rest (1/3-del) kvar av alla judar. Men nu ropar alla judar förtvivlade, med en röst, och då har Gud lovat att höra deras bön. Detta sker när tiden är inne och då ställer Jesus sig på Oljeberget. Luk 13: 35 ”Nu får ni själva ta hand om ert hus*. Jag säger er: ni kommer inte att se mig förrän på den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

*På pingstdagen utgöts Heliga Ande över församlingen, brudeskaran, men bara de som var redo lyftes upp och möta Jesus i skyn. De som blev lämnade kvar, nu utan Hjälparen, få nu själv finna sanningen och hålla fast i visshet ända till dess Messias kommer. Till hjälp för att stärka din tro finns   denna checklista i en tänkbar ordning; 1. Harmagedon kriget.  2. Templet invigs. 3. 144 000 vittnen.   4. Antikrist + Bildstoden intar templet.  5. Mose och Elia vid Klagomuren.   6. Eufrat torrläggs för tre kungar från öst. 7. Judarna rensar templet.   8. Messias kommer.

Profeten Daniels gåta. Dan 12: 10–13 »Gå, Daniel, ty dessa ord skall förbli gömda och förseglade intill ändens tid. Många är rena och luttrade, men de ogudaktiga skall utöva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skall förstå det. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, skall ett tusen två hundra nittio dagar förgå. Säll är de som väntar på och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar.”  

Helsingborg den 1 februari 2021 /       Daniel Hill