Bilden ovan, tro det eller inte, är ett foto en polerad bit av ett förstenat träd som jag har förstorat upp och målat av. Den symbolisera det kaos som slumpen skulle reda ut.

Nostradamus vs profeterna, år 2020.

           Nostradamus i all ära, men när han och andra siares förutsägelser börja avta blommar Bibelns profetior upp, som om de har legat i vintervila under 1800 år. För hundra år sedan var det helt osannolikt att de mycket omtalade profetiorna skulle kunna slå in, med när världens nationer, NF år 1920 och FN år 1947, beslöt att Israel skulle få bli en nation bland alla andra, då blev osannolika plötsligt sant, men ändå bara nästan sant för FN, EU och arabländer, samt vänsterpolitiker tycks nu göra allt för att vilja dela på landet så judarna inte längre kan försvara sig som nation, för då blir det förra helt osannolika åter en sann omöjlighet. Men samtidigt förklarar man medvetet Bibelns alla historiska fakta och arkeologiska fynd som fantasier genom att ge muslimer tolkningsföreträde. Men de lyckas bara nästan, för nu tycks det finnas någon däruppe som har en helt annan syn på vad som är riktigt sant.

     Även väderexperter kan via sina kartor sia om jordens framtida katastrofer, orkaner och tsunami, som den kommande El Nino effekt i östra Medelhavet och den redan 100 år försenad jordbävning som i år kan bli den störste av alla katastrofer hitintills.    

     Kvar finna även den dammiga Bibeln, som av många anses vara en sagobok, men där profeternas förutsägelser, även om de ofta dröjer i årsvis har ännu inte slagit fel. Det kan bero på att HERREN vill ge alla ärliga sökare ytterligare chanser till att ångra sig, men även försenad kommer profetiorna att uppfyllas då skålen av ondska är rågad. Iran är en av nationerna som fyller skålen med deras oresonliga hot om att vilja utplåna Israel.

      1. Profetian närmast i tiden tycks vara den väntade stora jordbävning som gör att en sjö i södra Egypten (Assuandammen) svämmar över så att Nilens stränder och Josefs igenväxta kanaler väster om floden översvämmas och förstör Egypten under nästa 40 år.

     2. Profetian säger också att Gaza skall för alla framtid blir till en obeboelig stäpp, troligtvis pga. att samma jordbävning och tsunami kommer då att översvämma och förstöra f.d. filistéers landremsa. Det kan bero på att allt färskvatten, som Hamas har låtit pumpa upp från de mer än hundra grävda tunnlar, kommer att bli ersatt med havsvatten, samtidigt som Hamas har vägrat att låta bygga upp den avsaltningsanläggning som FN hade beställt av Israel.  

    3.  Eftersom förkastningslinjer från Libanon och Damaskus löper samman vid Jerusalem, samt fortsätter vidare via Egypten och långt ner i Afrika, så kan samma jordbävning skicka Klippmoskén ned i det slukhål som palestinierna har låtit grävas ut undertill i önskan att där få en större moské. Där Klippmoskén nu ligger fanns aldrig ett judiskt tempel utan de murrester som hittades var ruiner från en romersk borg, varifrån soldater kunde bevaka tempelgården och den Gyllene Porten. Så fort moskén kollapsar kommer judarna att snabbt bygga, som med legoklossar, upp deras nya tempel strax innanför porten.

   4. Men arabvärlden kan aldrig tolerera ett judiskt tempel i deras Jerusalem, och nästa profetia säger nu att Ryssland och Persien gemensamt, och då ingen kan korsa Nilens delta, kommer att samla samt leda en muslimsk armé vid Libanons södra gräns, för att tåga in och belägra Jezreels dal. Men i detta första Harmagedonkrig står Egypten över och så gör även Turkiet vars planer är att få återupprätta Kalifatet, medan övriga muslimska nationer runt Israel, alla med planer på att dela på judarnas mark, är folk från dagens: Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Somalia, Sudan och Libyen. Profetian säger också att de unga lejon som tycks vara England, USA och EU kommer att stå utanför och se på utan en tanke på att vilja rädda judarna, vilket innebär att alla främmande trupper i MÖ skall motas ut. Ryssland, idag med stor muslimsk befolkning, är med i kriget för att vilja ta byte, Israels IT-kunskap och gas, medan Irans ledare drivs av ett fanatiskt hat och avund mot Israel. Detta krig slutar med att Iran skickar en missil mot Israel, en atombomb, men HERREN kommer att låta den störta ned mot Megiddo och där slutar kriget i Harmagedon tvärt och innan det ens hade börjat. För i beskrivning står det köttet på soldaterna kommer att ruttna där de står upp, levande. Judarna kommer sedan under 7+7 månader sända in utvalda personer som skall begrava alla skelettdelar de hitta samtidigt som resenär inte tillåts att färdas genom området. Kriget år 2014 skickade Hamas en missil mot Tel Aviv och folk berättar hur den i sist minut ändrade kurs och störtade ned i havet. Vilket fick en besviken Abbas att beklaga sig i FN byggnaden över att judarna i Gazakriget hade fått använda en djinn (ande i flaska).

  5. (Upp 6 och Sakarja 6) När röken från Harmagedon skingras kommer fyra fanor, som representerade fyra ismer, att träda fram; Vit, röd, svart och grön. Samtidigt fyller Antikrist det tomrum i maktsfären samt erbjuder Israel fred, då deras värsta fiender är tillintetgjorda. Ryttaren på vita häst bar en segerkrans och en tom pilbåge. Företräder religioner i EU/USA som utan andlig kraft vill segra. Ryttaren på röd häst har ett långt svärd, och som kommunismen tar han bort freden från jorden så människor vill slakta oliktänkande. Ryttaren på svart häst   bar på en vågskål och han kontrollerar all handel, som kapitalister i svart kostym. Ryttaren på grön hästen heter Döden och med honom följer Helvetet. Även han bär på ett svärd och där han drar fram kommer en fjärdedel (25%) av jordens befolkning att dö av pest och svält.

(I slutet av vedermödan dör ytterligare 1/3 del av kvarvarande befolkning, och totalt dör halva mänskligheten.)

   6.  Mellan hägg och syren kom sommaren och mellan templets uppbyggnad och kriget i Harmagedon hämtas brudeskaran hem, eftersom de troende kommer på den dagen veta vem Antikrist är så vill de genom bön och fasta försöka stoppa honom. Så den Helige Ande, utgjuten på pingstdagen, blir i de troende ett hinder för denna jordens herre att träda fram, och måste således hämtas hem. Påminner oss om när Petrus ville hindra Jesus från att gå korsets väg. Brudeskaran himmelsfärd och Harmagedon kriget utlöser en stor väckelse över hela jorden då alla ställs inför frågan; för eller mot Israel. I den kommande vedermöda vet alla människor om som fakta att straffdomarna kommer från Gud, precis som Farao visste på hans tid, och som egypterna gjorde fortsätter människor att förbanna HERREN.

    7. Dan. 12:11-12 Den dag då Antikrist kastar ut judarna ur templet och ställer dit sin staty, då säger profeten att den kommer att stå uppställd i 1290 dagar och salig är de människor som i tro kan överleva fram till dag 1335, vilket är den dag då Messias kommer. Vilket betyder att 45 dagar före Messias ankomst inser judarna plötsligt att Antikrist är en falsk gud och de kastar honom ut ur templet. För när judarna ser Mose och Elia bli dödad, för att efter fyra dagar plötsligt står upp, borsta av dammet och lyfts upp i skyn, då inser alla judar, som ett folk, att Jesus i NT var och är Gud Son, Messias.  

    8. Jesu domstol innebära att alla som förbannar Israel går till vänster medan de som välsignar och hjälper judar och kristna under vedermödan, de går till höger och vidare in i tusenårsriket. Dessa nu uppräknade profetior är lätta att förstå och även förutses, men det finns många fler förutsägelser som vi bara i backspegeln kan konstatera att nu har ytterligare en profetia uppfylls. Ställ själv dig frågan: ”Hur kunde detta lilla folk, många magra och direkt från koncentrationsläger, inte bara överleva ett dussin krig mot folk som ser döden som en vän, utan kunde också växa som samhälle och bli till en av de framgångsrika nationer på jorden, medan de som vill Israel bara ont halkar efter?”

  9. Det har nu gjorts ny forskning som visar att inte bara demokratin har Moseböckerna att tacka för utan även den utveckling i BNP som en demokratisk nation kan uppvisa. Till skillnad med andra natoner som förtrycker sitt folk och den fria handeln som genererar samhällstillväxt. Så alla de som säger att religion förtrycker drar alla över en kam, och glömmer bort att Tora och Bibeln är bäst i klassen att forma goda nationer.

10. Det har nu gjorts ny forskning som visar att inte bara demokratin har Moseböckerna att tacka för, utan även den utveckling i BNP som en demokratisk nation kan uppvisa. Till skillnad med andra natoner som förtrycker sitt folk och den fria handeln som måste finns för att gemenskapen skall växa. Så alla de som säger att religioner förtrycker folk drar alla över en kam och glömmer medvetet bort att båda Tora och Bibeln är bäst som rättesnöre till forma goda nationer.

 

Totempålen är importerad från Kanada och står nu på Sofieros strand, Helsingborg.

Kan vara en lånad symbol, som Lucifer tog med sig ned till Jorden, och som i himmelen är förvaltare av allt DNA. 

Vidguds tron står fyra ärkeänglar, keruber, fyra väsen som representerar 1 = ÖRN, 2 = TJUR, 3 = LEJON, och den fjärde borde ha varit en apa, men detta väsen har ett människoansikter. Kan beror på att mäniskoapor var inte kända på den tiden då profeterna försökte beskriva allt det märkliga som de fick se.   

 

Evolutionens mardrömmar

Detta är vad som inte går att förklara.

Ur intet kommer ingenting, och … då ingenting är nånting och ur detta någonting blev hela universum till i en Big Bang. För ingenting är det samma som noll, alltså startpunkten till allt.

  1. Liksom jorden måste rotera på rätt avstånd från solen för att kunna blomstra, måste Big Bang haft rätt hastighet i explosions ögonblicket. Med större hastighet och hela universum hade spritts ut i ett stort moln, och med lägre hastighet hade allt blivit ett svart hål. Tacka Gud för att naturlagen, som måste ha funnits till före ingenting, visste exakt vilken spräng hastighet var den rätta. Motsvarar slumpen att vinna på lotto varje dag i tio år.
  2. När sedan allt roterande materia och energi hade efter miljarder år samlat sig och skapat solar, månar och planeter fanns där inget liv för de flesta var alldeles för stora eller låg för långt ut i kylan. Men plötsligt hittade DNA stängen, som tycks alltid ha funnits i det magiska intet, en av de fåtal planeter som precis lagom, i avstånd och storlek, och i de ljumma dyiga havsvikar fick lerklumpen liv, som blev till celler, växter och fiskar, och efter ytterligare miljoner år jagades den första varelsen upp ur vattnet. Och varelser fick fötter och lade sina ägg i en grop och överlät åt solen att ruva avkomlingarna. Och de ungar som var bäst på och var snabbast i utvecklingen skulle överleva för så säger djungels lag.
  3. Till början var syret på jorden giftigt, men som alltid, den som anpassar sig överlever och snart blev syret ett måste för att de skulle kunna andas. På jorden levde nu dinosaurus som vägde flera ton, samtidigt med skalbaggar som trots att tre av dessa fick plats på ytan av en millimeter, så hade de alla både täckvingar, ben och antenner. Dessa småkryp klagade på orättvisan med naturlagen och krävde att inte bli trampad på, så stora klippblock föll från skyn och så var de stora djurens saga all.
  4. Under tiden utvecklades det växter av alla sorter och storlekar, och i kampen om marken tvingades några till att jaga bort konkurrera arter med att skifta i olika färger vilket tvingade i sin tur insekterna till att nu kunna se skillnad på olika vita nyanser då många av fruktträden envisades med att ha kvar vita blommor. Eftersom utvecklingen kräver nytta, så vilken driv fanns det som fick hela färgskalan att explodera så med tiden locka människan till att måla tavlor och snida eleganta möbler, som hade ingen praktisk nytta.
  5. Nu när de mindre djuren fick större livsrum tog de över hela evolutionen och planeten, och plötsligt en dag fick den apliknande varelse en unge som pep: ”Mama, papa!” Då denna lilla hominid inte ville sluta md att tjata blev den förskjuten, som alla andra missfoster har i blivit. Men lyckligtvis fanns det nu fler av samma felande nya art, och alltsedan det att språket plötsligt blev till har denna planet aldrig haft en lugn minut.
  6. Men nu började denna udda varelse som visade sig ha gröna fingra och ingen tumme mitt i handen, börjat med att skapa sig vapen och jaga bort de andra varelserna. Då detta var naturens lag för att kunna överleva delade de intelligenta upp sig i likartade grupper och började med at konkurrerade med varandra om de bästa jaktmarkerna. Men då bytesdjuren blev allt mindre i antal kom några klaner överens om att inte längre döda varandra, och så kom lagen om moral till. Denna lag sa att var och en fick tycka som den ville bara den med makt undvek att tvingade på andra sin tro. Religion och åsiktsfrihet.
  7. Och samhällen växte allt större och folk inte längre kunde lämna sina odlade marker, blev stunden runt brasan kvällens höjdpunkt, särskilt när fingerfärdiga personer hade skapat musikinstrument. Så när naturlagen om tonsteg upptäcktes, dur och moll, samt talade språket förfinades, blev det onyttiga som musik, sång och dikter det uppenbara som skilde människor från djuren. För här har utvecklingen tagit en riktning mot högre plan som leder bort från evolutionens breda väg utför.
  8. När människorna tog paus och såg sig omkring noterade de allt det fina som de själva hade åstadkommit, samt hur välskapat jorden var, och då började några att tro på ett högre väsen. Ett intelligent väsen som hade ett mål med livet precis som de själva hade en moral och en avsikt med tillvaron, som att alla skulle behandlas lika. Men många gillade inte detta med morallagar utan ville leva livet där djungelns lag råder och vinnaren ta allt, och så började åsiktsbråket mellan religionerna och politiska åsikter.
  9. Länge insåg man inte hur komplicerat hela skapelsen var och det fanns de som hade kommit med vilda gissningar om hur det hela gick till. Och dessa skulle säkert ha ändrat sig medtanke på hur komplicerad bara detta med DNA strängen är, då den måste ha varit helt komplett redan från Big Bang startdatum. Men då fanns det ingen orsak för DNA att bli till, så …? Nu fanns på jorden många som föredrog djungelns lag med brist på moral, då egen styrka och list gjorde dem rika samt gav dem makt över andra människor, typ slavar som inte var en amerikans uppfinning utan har funnits den dag då krigen kom. För det finns länder där lagen säger att kvinnor och barn kan tas som krigsbyte och hanteras som djur, utan några rättigheter.
  10. Det värsta snedsteg i utvecklingslära kom då några påstod att det fanns ett högre väsen som dessutom hade valt ut ett litet folk varifrån alla vi andra människor skulle kunna lära oss känna den sanna guden samt att vi genom tro skulle bli upplyft till honom som Guds barn. Men istället för att låta den toleranta lagen gälla, att var och en få hitta sin egen tro, så för att inte förlora makten över egen folkskara skapade de maktlystna individer sina egna lagar och samlade på sig egna arméer. Och så började krigen mellan nationer, mellan åsikter och tro, som kunde vara att tro på Big Bang eller en gud. Och här föddes rasismen.

   Slutsats: Var och en borde få ha denna mänskliga rättighet till att forma sin egen tro, om det nu är på evolutionen, kristaller, gudar eller en skapare. Men bara taken på att det kunde finnas motståndare som hade rätt, samtidigt med egen stark ovilja till att själv ändra på sin tro, för rikedom och makten är en drog de inte kan vara utan, då återfaller de till djungelns lag och försöker sedan med terrorhandlingar bevisa att deras korrekta sanning inte var en lögn. För evolutionens demokratiska mantra är att massanröster vinner över sanningen. Och i talet om toleransen och broderskap finns där ingen plats nåd eller förlåtelse för sekterist. Även den man som med hot tvinga en kvinna till att säga hon älska honom, och i hjärta vet att det är bara tomma ord, så provocerar detta mannen till blint raseri och hat. Samma oresonliga hat riktas nu mot de folk som våga säga att Gud har utvalt dem för att bli ett prästerskap för att predika det glada budskap att Gud älska alla. Men ju mer hat som riktas mot judarna, ju mer tycks Israel vilja växa till den nation som vägrar att dö. Så vem har rätt tro? Det folk och den Bibel som överlever alla hot och handlingar som riktas mot de troende, eller den politiska och religiösa lära som vägar låta sig skärskådas?

Förklaringen men ett högre intelligent väsen som efter det skapelsen hade kommit igång övergav hela projektet då människorna tog över och lär allt förfalla. Och denna intelligenta entitet har inget anklagande samvetet utan sa till sig själv; ”De får ligga som de har bäddat!” Men då vi är skapade i Guds avbild, både till det yttre och inre som person, och då känner obehag till hela utvecklingen och strävar till att göra allt bättre, då har Gud ett högre mål som innebär att han vill en dag återställa allt till det ursprungliga syftet. Som är att genom Jesus och de som tror skall styra och vidare utveckla hela universum.

Så hur vet vi vem det är som äger sanningen? Genom att erkänna inför oss själva att våra många ursäkter till att inte kunna tro är falskt, ett självbedrägeri.      

Rom 1: 20 Ända från världens skapelse syntes och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.  Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Rom 2:1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så.