Sjuttionde Årsveckan - en gåta. 

Affischerna illustrera min studiebok som handla om den sista veckan av profeten Daniels omtalade och gåtfulla "Sjuttio Årsveckorna", samtidigt tar jag upp lite om Mellan Östern problemet, som den är beskriven i Biblen. Den kortversion som nu går att läsa på sidorna MÖ del 1 och 2, samt i "MÖ Code 7" kommer att unde år 2021 ersättas med serien: Dan70 Memo, Meningen med livet. Kapitel 1 - 12