Sjuttionde Årsveckan - en gåta. 

Affischerna illustrera min studiebok som handla om den sista veckan av profeten Daniels omtalade och gåtfulla "Sjuttio Årsveckorna", samtidigt tar jag upp lite om Mellan Östern problemet, som den är beskriven i Biblen. Den kortversion som nu går att läsa på sidorna MÖ del 1 och 2, samt i "MÖ Code 7" kommer att under året 2021 ersättas med serien: Dan70 Memo, Meningen med livet. Kapitel 1 - 12

 

Nyhet år 2022

Maj månad, år 2022, har en uppdatering skett med en ny boktitel; "Intill den tiden - de sista 1 + 7 åren."  

De som håller sig uppdaterade medvad som ska ske enligt Bibeln vet om att det tals om en 7 år lång vedermöda, också käns som Jakobs nöd eller Israels nöd, men jag har funnit ut att under halvåret före vedermödan måste bygget av templet i Jerusalem påbörjas. 

Alltså kan världen inte befinna sig i vedermödan och allt som påstår något sådant är lögnare. Men ... vi kan befinnas oss bara några månader före det år som ligge före vedermödan, med tanke på Ryssland krig i Urkaina och Irans allt iviggare hetsande på terrororganisationer till att angripa Israel. Så det som händer nerer i MÖ ger oss, som solens nedgång vid horisonten, en förvarning hur morgondagen komemr att bli.