Daniel Hill

Sjuttionde Årsveckan - en gåta. 

Affischerna illustrera min studiebok som handla om den sista veckan av profeten Daniels omtalade och gåtfulla "Sjuttio Årsveckorna", samtidigt tar jag upp lite om Mellan Östern problemet, som den är beskriven i Biblen. En kortversion går att läsa på sidorna MÖ del 1 och 2, samt i "MÖ Code 7" finns den gåta som fick mig att ge ut materilet i bokform. The book can be read here i short version in english, Tribulation ...

Boken är i storpocket format, danskt band, kommer att vara tryckt den 24 juni 2013, och den går att beställa genom Vulkan förlag, eller via e-mail till mig. Eftersom boken kommer att väcka många funderingar och frågor så  uppmuntrar jag dig aatt köpa två så det går att  föra en diskussion.