Sjuttionde Årsveckan - en gåta. 

Affischerna illustrera min studiebok som handla om den sista veckan av profeten Daniels omtalade och gåtfulla "Sjuttio Årsveckorna", samtidigt tar jag upp lite om Mellan Östern problemet, som den är beskriven i Biblen. Den kortversion som nu går att läsa på sidorna MÖ del 1 och 2, samt i "MÖ Code 7" kommer att ersättas med Dan70 Memo, i en serie reviderade filer.

Boken är i storpocket format, danskt band, kommer att vara tryckt den 24 juni 2013, och den går att beställa genom Vulkan förlag, eller via e-mail till mig. Eftersom boken kommer att väcka många funderingar och frågor så  uppmuntrar jag dig aatt köpa två så det går att  föra en diskussion.