Under 1990-talet började jag allvarligt fundera över de fakta och åsikter som rör problemet Mellan Östern samt Biblens gåtor och svar, och för att inte irra mig in i olika tankegångar började jag skriva ned mina idéer som med tiden blev det till en trologi, samt en kunskap-fakta bok som rör allt som händer i och runt landet Israel, med frågan; Vad är sant och vad är fake news? För sådant finns det redan högar med artiklar om. Profeten Daniel skrev i kapitel 12 följande; Sanningen kommer att blir allt mer sällsynt i den yttersta tiden.

=======================

Kinestecknet i mitt logo uttalas Hsi och betyder glädje, lycka. Dubblar man tecknet så får man dubbel glädje eller ett tecken för kärlek. 

News in English. It is often said of the seven years of tribulation, and one forgets that the temple does not come down from heaven. If it takes 11 months to build the temple, the foundation must be laid about six months before the tribulation for the construction to be ready for the dedication on day 175 of the tribulation.

If it now turns out that the temple was down by and inside the Golden Gate, then to lay the foundation for the temple, certain events must take place as I believe that like the Ark of God and the idol Dagon in Ashdod could not share the same temple, the Rock Mosque can share place on the Temple Mount. Therefore, some catastrophic events must occur before the tribulation such as an earthquake and tsunami that overthrow all political assessments regarding the Palestinians in the ME. And after each war, a revival is triggered.

Hamas war. When Hamas starts sending their 100,000 missiles, which are now hidden in the tunnels in Gaza, there are no defenses that can handle such a massive attack. But the weakness of the tunnels is that they have no protection against a tsunami and as soon as Hamas begins their attack, the Lord's response will be an earthquake, which will also affect Turkey, the Rock Mosque and Egypt.

Gogs war. The revenge of the Arabs will be to gather the armies of the named countries in southern Lebanon to march down into the Armageddon valley, to be annihilated there. Israel can now take total control of the West Bank, as well as seize areas on the other side of the Jordan River that according to the GT belong to the Jews.

Rams war. Iran now realizes that the revenge lies in creating the unifying journey of the Muslim world in a Caliphate that begins by tearing down the borders between the Arab countries to the west. This goes on for about 2½ years, but when Ram attacks Israel then… the Goats war. Since no Muslim can accept a Jewish state and messiah, Greece / NATO goes on the offensive and completely crushes the Caliphate, and thus the power of the Green Horse is broken.

Antichrist war. After being mortally wounded and resurrected, the Jews hand over the temple to the false messiah and he will now reign for 1290 days. But since half the earth's population will survive the tribulation, this means that everywhere on earth there are areas where the power of the antichrist does not reach. At the same time, the Lord empties the bowls of wrath that will keep the antichrist busy answering the question, "If you are now God, why can you not control the powers of nature?"

Towards the end, the Red Horse in the east is tired and wants to take over all power, and when the river Euphrates so timely dries up, three kings move west. But three demons make them change and when Moses and Elijah can be killed suddenly, there is a pause in all the warfare and the whole world celebrates their death. But …

45 days before the end, the two witnesses rise from the dead and the Jews throw the antichrist out of the temple when they realize that he was a false messiah. Antichrist goes on the counterattack and this triggers the final battle.

The Holy Spirit in the church is the obstacle that must be removed for the antichrist to appear, which means that the bride and groom must be picked up at the beginning of the tribulation and before the dedication of the temple. When the 144,000 witnesses, who sing a song that only the deity understands, are the crowd that will preach the gospel throughout the whole earth. Only when their work is completed and they have been lifted up into the sky can the Messiah come, and here the antichrist gets a short break to occupy the temple, but shortly afterwards the two witnesses Moses and Elijah appear at the Wailing Wall and in the power of the Holy Spirit they preach two for 1260 days.

Suddenly the two can be killed, but after 3 days they rise and rise in the sky, and this miracle causes the Jews, filled with holy courage, to throw out the antichrist and shout "Jesus is the Messiah". The time of the Church continues in White Horse, and the temple will now be of the Gentiles for 2300 days, until day 2475.

The four horses of the apocalypse are political / religious movements that we find in Red Horse = Communism, Green Horse = Islam, White Horse = Catholicism, and Black Horse = Capitalism. Zach. 6 and Rev. 6 we understand that when red and green riders carry swords, their doctrine is fascism.

After Gog's war, the discontent that is now growing in Russia erupts and red power moves east to China. After Armageddon, Green Horse in the south establishes the Caliphate that will finally destroy Israel. But White and Black Horse, which together moved to the northwest, have in their democracy created the EU, which with "The Goat" crushes the Caliphate, and here the green line ends. The EU hands over all power to the antichrist who reigns for 1290 days until day 2475, which is the pillar of time on which the other days of tribulation are based.

After the final battle, Satan is thrown into prison and with Jesus' judgment, the one between sheep and goats, about half the earth's population will wake up the next morning in the millennial kingdom.

Yellow box. "Blessed are those who survive until day 1335. Dan 12:11", was the cornerstone that must first be laid, then the task of the antichrist to reign for 1290 days, to find other days in the calendar of tribulation. So, the end day 2520 - 1335 = 1185 + 1290 = 2475. Subtract from 2300 and you get the temple's inauguration day = 175. From 2475 - 4 - 1260 = 1211, which is the day when Moses and Elijah appear.

 Korta nyheter, 2019-12-12 att fundera över:  Job 38:7 Var fanns du när morgon stjärnorna jublade och Guds söner höjde rop av glädje? 

Dan 9:24-27 "70" års veckor är bestämda för Israels folk tills "ny tid börja", men efter 69 veckor kom den smorde, som dödas. Dan 12:11-13 I 70:de årsveckan (sista 7:de året = 2520 dagara) skall den onde stoppa offrandet och inta i templet i 1290 dagar och saliga är de som överlever sista 1335 dagar (av de 2520.) 45 dagar före slutet kastas den onde ut ur templet, och ... ?   

Hes. 45-48 (48: 16) Måtten för staden är 2,2 km x 4 och det nya Jerusalem i himlen är 220 mil x 4. Städerna har 12 portar,(3 x 4) och vatten flödar ut från stadens mitt. Är kommande Jerusalem i tusenårsriket en kopia av den i himlelska? 

Apg. 21: 30–40 Hela staden kom i rörelse och folket drog Paulus ut från templet, men en romersk patrull skyndade omedelbart ner från deras fort som bevakade Gyllene Porten och tempel platsen, och de tog honom upp på trappan. Paulus: ”Låt mig få tala till folket.” Kaptenen nickade och från trappan tecknade Paulus åt folket att lugna sig. Av denna text förstår vi att det romerska fortet låg högre upp än templet, och historikern Josephus skriver att från forten kunde man  bevaka templet och porten.

 År 70 panade romarna ut kullen från fortet fram till Klagomurens krön. Runt år 700 lät araberna bygga en moské på Moria berg, då man antog attt det var på kullens topp som Abraham skulle offra sin son. Runt år 1099 lät korsriddarna byta ut muslimska halvmånen på kupolen mot ett kors, och påven fastslog att detta var nu den rätta platsen för ett Guds tempel.  

 

2022-05-18 Ny bok. "Intill den tiden - de sista 1+7 åren!" Tell It böcker Samnos förlag AB  pris 190:-

2022-11-22 Dagens situation: Ryssland kräver kapitulation för att det ska bli fred i Ukraina och på jorden. Hamas och PLO på västbanken kräver att judarna ska återlämna Jerusalem samt hela Israel för att de ska få fred på jorden. Iran kommer att förinta Israel om inte judarna lämnar hela MÖ. Kina avvaktar i frågan om Taiwan, på EU/NATO svar om Rysslands aggresion, men år 2030 sägs det att de är redo, tillsammans med arabvärlden, att ta över USA manel som världesn ledare. Och FN gör inget annat mer än att på nytt anklaga alla judarna för att Israel är det största hotet mot världsfreden. Och genom profeterna säger Gud: Hes. 14:23 Då skall ni inse att det inte var utan orsak som jag gjorde vad jag gjorde där, säger Herren Gud. Hes. 22:22 Då skall ni inse att jag, Herren, har tömt min vrede över er. eller i Hes. 24:24 Då detta sker skall ni inse att jag är Herren Gud.

I min tvekan, angående titeln, bad jag Herren om två vittnen som kunde bekfräfta budskapet i boken "Intill den tiden- de sista 1+7 åren" och i november (2022) fick jag följande svar: 

Hes. 29:4 Jag skall slå krokar i dina käftar och låta Nilens fiskar fastna i dina fjäll. Jag ska slunga dig ut i öknen, dig och Nilens alla fiskar. Du blir liggande på marken, … åt markens djur och himlens fåglar ger jag dig som föda. 9. Du (farao) säger: ”Nilen är min, jag har skapat den.”  Jag ska (i 40 år) göra Egypten till en ruin, en ödemark, från Migdol i norr till Sevene (Assuan) i söder. (Svar 1) Det Hesekiel såg var hur Nilen i en framtida jordbävning blev till en flodvåg, tsunami, som kom rusande nedströms och ödelade allt i dess väg.  

Hes. 32. Folken i Assur, Elam, Meshek och Tubal, Edom, furstar från norr och från Sidon. Trots den skräck de spred störtades de ner bland de dräpta. V16. Detta är en sorgesång som ska sjungas över Egypten och hela dess larmande hop. Hes. 38–39 Gog i landet Magog, storfursten av Meshek och Tuval, smider onda planer och från södra Libanon tågar hans armé ned i ”Gogs larmande hopens dal”, Harmagedon, för att utplåna Israel. (Svar 2) Upprepande av orden "larmande hop" sa mig att detta krig kommer att snart sker då hela området är redo att explodera. Hes. 37:4 Profetera och säg till dessa ben: Förtorkade ben, hör Herrens ord! Jag skall fylla er med ande och ge er liv.” Orsaken för allt hatet mot judarna är sataniskt, ... för dör alla judar och Israel som nation, då har Satan vunnit.

Dan 4:24 Nebukadnessar drömde om ett stort träd och pofeten Daniel gav kungen denna uttydning och varning. ”Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina brott genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång skall bestå." v26. Tolv månader (1 år) senare, när kungen gick på palatsets tak sa han: "Se, detta Babel har jag byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära!" Och medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen: "Kung Nebukadnessar, ditt rike har nu tagits ifrån dig. Du ska stötas ut från människorna för att bo och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider (7 år) gå fram över dig, till dess att du har insett att den Högste råder över människors riken och ger det åt vem han vill." Över kungens högmod vilade nu en väntande Guds dom, en vedermöda på 7 år, och domen kom efter en nådatid på 12 månader (1 år), då han inte gjorde någon bättring. (Svar 3) Likaså få vi som nu lever en nådatid på 1 år då vi under tiden kan se hur tidstecknen, profetiorna, blir sanna inför våra ögon. Men gör vi som kungen, stå och skryter samt säger att vi kan fixa alla fel på jorden, helt utan Guds inblandning, då faller Guds dom över oss. Domen gäller även detta att vi förnekar alla de profetior som talar om Guds löften, det om judarnas återkomst som nationen Israel. 

"Intill den tiden - de sista 1+7 åren!" utgiven 4 maj 2022 på Semnos förlag AB.

Det finns två tider som man frågar efter; Mötet med Jesus i skyn och när börjar vedermödan.  Om mötet säger Jesus att endast Gud Fader vet och den liknas med ett judiskt bröllop där fadern be-stämmer datum då brudgummen ska hämta hem bruden, som för troende blir möte med Jesus i skyn. Vedermödan liknas med sommaren, då vi först efter 5 dagar kan räkna ut dag ett, och det finns tider i vedermödan som talar om för oss vad som ska ske. Varför? För livet under dessa sju år blir så svårt att utan ljuset i slutet kan inget liv överleva. Dan. 12 Men du, Daniel, skall hålla orden hemliga och försegla boken ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen skall tillta.” Läs Hes 6 om Guds dom över judarna, som kan liknas med den dom som nu ska falla över de folk som har tagit in avguda i kyrkan och sålunda vänt Gud ryggen. 

Matt. 24–25 Det finns tecken som ska uppfyllas före vedermödans dag ett, och Jesus liknar det med Noas dagar då folken var blinda och ville inte se att Arken var färdigbyggt. 1) Gaza ska bli till en ödemark. Hur, då Hamas har med djupa tunnlar skapat ett ointagligt fort under jorden? 2) Hur kan Klippmoskén rasa ner i den moské som har grävts ut i Tempelberget? 3) Hur kan Nilen översvämma så att Egypten blir en sumpmark i 40 år? 4) Varför finns Turkiet inte med i ”Gogs” krig mot Israel, då norra Israel invaderas vid Harmagedon? Hur?

Teorin som jag presenterar i boken är följande: Då de sista sju åren är en rest av profeten Daniels tal om 490 år, till dess att Messias kommer, så kommer tiden under vedermödan att både andligt, politiskt och geografiskt återställas som de var på Jesu tid. Det betyder åren före pingstdagen med Helig Andes utgjutelse, och därför måste alla ande fyllda personer hämtas upp till himlen. Geografiskt var det Meder-Persernas kung som tillät judarna att få återvända till deras hemland för att bygga upp Jerusalem och templet och just därför har Israel återvänt och blivit en nation. Och det som idag är västra Turkiet var då det grekiska landet Galatien, som Paulus besökte. Men detta innebär också att efter Babylons erövring fanns inga filistéer kvar i Gaza, och ingen Klippmoské på tempelberget, samt att Egypten har förlorat sitt välde och nu kommer att bli till en sumpmark. Så följande kommer att ske:       

12 månader före Vedermödan. Detta en resumé över bokens kalender, börjar cirka 11–9 månader före ”Vedermödan”, och den förutsätter att en stor väntad jordbävning kommer att drabba östra delen av Medelhavet. Våldet på jorden ökar dagligen och i våra dagar tycks det inte längre finnas ett slut på mänsklighetens stora ondska, se bara på hur Ryssland, Iran och Kinas strävan efter mer makt. Deras ledare kan inte förstå att folket på gatan vill ha demokrati och religionsfrihet, i motsats till deras fascism, en politisk tro som anser att överhögheten och partiet vet bäst på det folk ska tro. Men en stor jordbävning i östra Medelhavet och en efterföljande stor tsunami kommer att omkullkasta despoternas planer i MÖ, då saltvatten översvämmar Gazas låga kustremsa så att palestinierna måste fly.

Palestinakriget. Hamas, tillsammans med övriga terrorister, gör nu ett sista desperat anfall mot Israel, men tsunamin har redan fyllt alla deras tunnlar med saltvatten och förstört deras vapenförråd. Israel segrar och tar nu totala kontrollen över både Gaza och Västbanken och de palestinier som under 70 år har stridit mot judarna flyr nu landet då de förväntar sig att judarna kommer nu att ta ut en gruvlig hämnd på dem, för det hade de gjort i deras tur.

Tsunamin drabbar även Turkiets södra kuststäder och hela landet kollapsar både socialt och ekonomiskt i ett inbördeskrig, där västra delen åter blir den grekiska provinsen Galatien, medan östra delen blir kurdernas område, som Magog(?). Jordbävningen skakade även om det urgröpta tempelberget så att Klippmoskén rasar ned i det hålrum till moské som palestinier har låtit gräva ut undertill Jordbävningen får även Assuandammen i södra Egypten att kollapsa och Kairo kommer nu att översvämmas av den dubbla tsunamin, då havets saltvatten och flodens lervälling gör så att profetian uppfylls, då hela Nildeltat blir oanvändbart under 40 år.  

7 månader kvar. FN har under 70 år behandlat Israel som världens ”Askunge”, får nu beslutångest då Israel, mot alla odds, röjer upp platsen vid Gyllene Porten för att bygga upp deras tempel. I västvärlden bryter nu ut en stor väckelse då ”blinda” kristna plötsligt inser att den palestinska saga är all.

Apokalypsens fyra hästar. Under de sista århundraden har fyra hästar med vagnar sått ut deras politiskt-religiösa åsikter på jorden, och nu träder ryttarna fram. Läs Sak. 6 och Upp. 6.

Vit häst. Ryttaren rider västerut för att skapa en universell superkyrka där alla gudar bli ett i kärleksbudskapet, som blir en falsk religion med tronen i Rom. Katolicismen (?). Svart häst. Ryttare rider norrut för att med en balansvåg kontrollera all handeln, och samtidigt kräver han, antikrist, att alla ska bära märket 666. Kapitalismen. Tillsammans styr de två hästarna, vit och svart, färden mot Europa för att där skapa demokratin, då de inte bär på några vapen, men makt korrumperar och EU tas över av despoter, då alla älskar mammon.  

Röd häst. Vagnen for österut, med last av politisk fascism, och ryttaren bär på det långa svärd som kommer med tiden ta bort all fred på jorden. Kommunism. Grön häst. Denna vagn for söderut och ryttaren, Döden, bär på ett svärd med budskapet om total underkastelse. Liksom röd ryttare ger grön ryttare ingen nåd till oliktänkande och de folk som följer honom är inte rädda för att döda eller att bli till dödade, martyrer. Religiös fascism med gröna fanor. Tillsammans kommer grön häst och röd häst att vid slutet av vedermödan ha dödat halva jordens befolkning.

Cirka fyra månader kvar till vedermödan.

Gogs krig, kan inleda vedermnödan. Fursten Gog, med Ryssland och Iran, kallar samman en armé i södra Libanon, för att marschera in i Harmagedon för att hämnas palestiniernas förlust. Men nere i dalen möter de Guds dom, alltmedan Israel, såsom i Gideons krig, står helt stilla uppe på berget Karmel och ser hur Herren utgjuter hans vrede över fienderna. Ett inbördeskrig bryter ut i Ryssland som faller ihop, och i alla länder bryter det ut en stor väckelse då människor börjar inse att Gud framgent kommer nu att beskydda Israel.

Vedermödan dag 1. Tempelbygget är halvfärdigt. Gaza har blivit en ödemark och Israel, som nu har fått ro, river muren. ”Brudeskaran” hämtas hem, då sanna kristna med deras böner kommer kräver att judarnas offrande av djur i templet ska stoppas. I Iran uppstår tanken på kalifatet och de vill hämnas Turkiets delning, samt Rysslands och muslimers kränkande förlust i Harmagedon, så Iran mobilisera nu ”Baggen” en superstor armé för att krossa Israel.

Dag 175. Templet invigdes med offrandet av den röda kvigan. Hedningarna ska nu trampa i templet under 2300 dagar och de 144 000 vittnen påbörjar samtidigt deras missionsresor över hela jorden, min gissning. ”Baggen” kommer i krig raderar alla landsgränser öster om Galatien medatt utropar Kalifatet.  

Efter cirka 2½ år av krig hotar ”Baggen” med att slutligen angripa Israel, men då dyker ”Geten” Grekland/Nato upp i ett flygande anfall som krossar totalt ”Baggen”. Och härmed är ”Grön häst” tid på jorden slut och en stor väckelse bryter ut i de arabiska länderna. 

Dag 1183. (?) När hela jorden har hört evangeliet lyfts de 144 000 vittnen upp från deras sista besöksplatser, och EU (vit/svart häst) och ”Geten” kommer nu att ge all makt till Antikrist.

Dag 1185. Dan. 12:11-12. Nedräkningen kan nu börja, enligt orden; ”Salig är den som från nu överlever till dag 1335, då Messias kommer”. Antikrist blir plötsligt dödligt sårad, men han överlevde mirakulöst och världen hyllar honom nu som messias. Även judarna överlämnar templet till Antikrist och under 1290 dagar kommer hans bildstod och tron stå uppställda i templet och utan märket 666 kan ingen gå ditin.  

Dag 1211. Antikrist tar över all makt och börjar nu planera hans rike, men … plötsligt dyker Mose och Elia upp vid Klagomuren och hela världen tvingas nu till att höra deras förebråelser under 1260 dagar, då ingen kan skada eller döda dem.

Dag 1260. Halvtid. Domen faller nu över jorden när vredesskålar (V) börjar tömmas. V-1) En komet störtar ned i havet och 1/3 av havet blir till blod, samt 1/3 av alla fartyg går under. V-2) Eld och hagel kastas ned och 1/3-del av träden bränns upp. V-3) Meteorit Malört förgiftar 1/3 av alla sjöar och floder. V-4) Stoft förmörkar 1/3 av sol, måne och stjärnor. En flygande örn ropar ut tre Ve. V-5) Apollyon, kung över stingande gräshoppor från underjorden, dyker upp och anfaller alla som bär på märket.

Cirka 1 år före slutet. V-6) Floden Eufrat torrläggs och tre kungar från öst, med 200 miljoner soldater, lockas nu till att via sidenvägen gå västerut för att angripa Antikrist. Men tre demoner från Satan får kungarna att ändra sig och slå läger vid Damaskus.

Dag 2471. Mose och Elia kan plötsligt angripas och de kommer att ligga döda i 3½ dag, alltmedan världen jublar av glädje, för så hatade var de två. Men …

Dag 2475. V-7) Himlen öppnar sig, Guds tron blir synligt, blixt, dån, jordbävning, stora hagel faller. Mose och Elia uppstår från döden och inför allas ögon lyfts upp i himlen. Judarna inser först nu misstaget och de kastar ut Antikrist samt renar templet. I hämnd kommer antikrist låta döda 2/3 delar av judarna och de överlevandes tro blir nu hårt prövad, ända tills de ropar med en röst; ”HERREN är min Gud.” ”Lovad är han som kommer i Herrens namn!”

Antikrists soldater tar många judiska kvinnor och barn till fånga och de säljs som slavar till Grekland. En ny jordbävning förstör 10 % av Jerusalem och 7000 judar dör, och nu faller den sista stora väckelse över judarna och över hela världen.

Dag 2520. Slutet. Dagen börjar med stort mörker, och när ljuset återkommer står Messias på Oljeberget som delas så att de i Jerusalem kan fly ut via Gyllene Porten och söka skydd i den nya dalen. Satan härskaror besegras totalt och alla de arméer som har stöttat ”röd, vit och svart ryttare” i krigen runtom på jorden blir nu uppslukade av marken. Satan sätts i fängelse för 999 år.

De 144 000 vittnen, som sjunger en sång som endast Gudomen kan förstå, återvänder till samma plats varifrån de lämnade jorden, för att sittande på troner döma Jesu dom, den att skilja mellan ”får och getter”. Där de goda fåren går till höger, medan getterna, som alltid har stångart mot Jesu budskap, är de onda och måste gå till vänster för att där uppslukas av jorden.

Slutorden. När Messias kommer ned till jorden och ställer han sig på Oljeberget, som delas och blir till en stor dal. Därefter följer en kort strid och Jesus dom som skiljer de goda och onda åt, som kommer att ta sin tid. Men det är inte första gången som solen måste stå kvar på himlen till dess att all strid är över, fråga Josua.

Josua 10:12–14. Den dagen, då Herren gav amoreerna i israeliternas våld, talade Josua till Herren. I israeliternas närvaro sa han: Sol, stå stilla i Givon, måne, i Ajalons dal. Då stod solen stilla och månen stannade, tills han hämnats fientliga folk. Detta är nedtecknat i Den redliges bok. Solen stannade mitt på himlen hela dagen och väntade med att gå ner. Aldrig, varken förr eller senare, har Herren bönhört någon som den dagen. Ty Herren kämpade för Israel.  

***********************************

Gåtan med de sjuttio årsveckorna      Daniel 9:24-27

(24) Sjuttio årsveckor är bestämda över ditt folk och över den heliga staden, innan en gräns sätts för överträdelsen och synderna får ett slut och missgärningarna blir försonade och en evig rättfärdighet kommer, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smord. Så vet och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skall sju veckor gå och under sextiotvå veckor skall Jerusalem åter byggas … 

(26) Men efter 62 veckor skall en som är smord förgöras utan att någon efterträder honom. Och staden och helgedomen skall förstöras av en furstes folk.

 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade och på förödelsens vinge skall förstörare komma …                    

 Alltså skulle sjuttio profetiska årsveckor passera, vilket i klartext är 70x7=490år, till den dag då syndens välde fick sitt slut och meningslöshetens furste fängslades. Men efter det att 7 + 62 = 69 årsveckor har gått skulle en furste träda fram och därefter dödas.

 Nehemja 2: 1–8     ”I månaden Nisan i Artasastas 20:e regeringsår... ”

 I utgrävningar har man funnit kilskrifts lertavlor som säger att Artasastas var kung i Susans borg, samt att han gav judarna tillåtelse att återuppbygga Jerusalem och templet den 14 mars år 445 f Kr.

Räknat på de 62+7 årsveckor, och då en profetisk årsvecka är sju år, blir summan 69x7 = 483 profetiska år. Ett profetiskt år är lika med 360 dagar, och då blir slut summan: 483 år x 360 dagar = 173 880 dagar.

 Omräknat i vår egen kalender så blir det:

Från 14 mars till    31 december år 445 f Kr               =    +          293 dagar

År 444 f Kr till år 31 e Kr som är 475 år x 365            =     +   173 375 dagar

Lägg till antal skottdagar                                            =     +         119 dagar

I Gregoriansk tidräkning skall en skottdag dras 

från för varje århundrade                                           =      +             4 dagar

Från 1 januari till   6 april år 32 e Kr                          =        +         97 dagar

                                             Summa 173 880 dagar 

Återstår nu bara frågan; Vem var fursten som en tidig solig söndagsmorgon, den 6 april år 32 e Kr, red in i Jerusalem och blev hälsad med lovsång, bara för att några dagar senare i samma vecka bli dödad? För med denne furstes död stoppades judarnas tideräkning upp och fursten skulle inte få någon efterföljare och kvar var den profetiska sjuttionde årsveckan.