Memo Kapitel 9. sve 29-03-2021

Innehåll; Profeten Daniels liv, Nebukadnessar, lejongropen, Gåtan 490 år, 144 000 vittnen, Jesu dom, sidor 50–55 (6)

 

Memo sve. Kapitel 9

Profeten Daniel

Daniels bok slutar med en gåta, så vi börjar från slutet.

Dan 12: 11–12 Från den tid då dagligt offer avskaffas och förödelsen styggelse (Antikrist staty) ställs upp (i templet) skall det gå 1 290 dagar och salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar

Profeten frågade Gud när slutet skulle komma och svaret blev; ”Detta kommer att vara fördolt till ändens tid.” Vilket betyder att alla tidigare gissningar på ett visst datum för ändens tid är meningslösa, snarare är detta ett knep av Satan till att förvilla oss. Men i denna vers finns det ledtrådar som uppenbart gäller vedermödan, men de är så udda att läsaren rycker på axeln och går vidare till Hosea.

Först är detta att det dagligt offer skall avskaffas i templet, och då han talar om ändens tid, en tid efter det att templet har förstörts år 70, betyder detta att ett nytt tempel måste byggas upp. Så alla tidigare gissningar utan ett nytt tempel är blaha, blaha. Det är därför man måste lägga alla profetiska fakta på bordet och grovsortera dessa innan man gör ett kalkylerade antagande.

De två nämnda antal dagar visade sig för mig att vara de hörnstenar som hela den kommande agenda vilade på. Till början tycktes de sistnämnda 1335 dagarna sväva fritt i fråga om när, var, hur och varför, så bibelforskare och präster tycks då ha valt att resonera om frågan; Antikrist avbild och hans 1290 dagar.

Profeten Daniel föddes på 600-talet f. Kr i Jerusalem och när kung Nebukadnessar invaderade Israel tog han alla ungdomar som visade sig var intelligenta med sig tillbaka till Babylon, för kungen gillade vetenskap. Och Daniel och hans vänner Shadrak, Meshak och Aved-Nego hamnade vid hovet. En natt hade Nebukadnessar en dröm som inga av hans egna siare kunde uttyda, och då han hotade med att döda alla visa för att de vägrade att först säga vad hans dröm var. Panik bröt ut, men då kallade de på Daniel, som av Herren hade fått ökad vishet och efter ytterligare en ny natt kunde han berätta drömmen.

Nebudkadnessar. Dan 2. Kungen drömde om en staty som från huvud till fötter bestod av olika metaller. Uttydningen var; Huvud av guld = Babylon, bröstkorg av silver = Meder-Perser, bål av koppar = Grekland, låren av järn = Romarriket, som blev delat i väst och öst. Fötter av järn/lera = Romarriket faller ihop. Plötsligt kom en sten från ingenstans, krossade hela bildstoden, växte och tog makt över hela jorden.

Trots att Daniel hade räddat livet på kollegerna, började de bli avundsjuka på alla judar då det bra för dem vid hovet. Så de gav kungen denna idé att göra en bildstod av guld som alla måste tillbe, väl medvetna om att judarna tillbad ingen mer än Herren. Och när Daniels tre vännerna vägrade böja sig så kungen lät göra ugnen extra het innan de tre kastades in. Men nu blev kungen förskräckt då han plötsligt fick se fyra män gå runt inne i ugnen och den fjärde såg ut som en gudason. De tre kallades ut och inte en kläderna luktade bränt.

I kungens andra dröm såg han ett stort underbart träd, och han gladde åt trädet ända tills det kom en ängel och högg ned det till en stubbe. Daniel förklarade att trädet var kungen själv, och eftersom hade skrutit över sin egen gudomlighet, skulle han under sju år bli som en oxe och äta gräs. Därefter skull kungen återfå sin tron då han erkände att Herren är Gud.

Hans son kung Belsassar, som borde ha vetat bättre den dag då han lät ta fram, vid ett vilt festande gästabud, Jerusalems gyllene tempelskålar. Plötsligt skrev en hand på väggen; mene, mene, mene tekle u-farsin och Daniel gav uttydningen som sa att kungens tid var slut, och samma natt intog Meder-Persien riket.

Lejongropen. År 521 BC Kung Darajaves satt nu på tronen och han lät Daniel bli en av de högsta tre furstar i riket. Det visade kungens stora förtroende för honom men det gav Daniel också många nya fiender. Då de inte kunde finna något fel på Daniels arbete mer än i hans tro på Gud, så de fick kungen till att utfärda ett påbud att alla nu skulle tillbe honom som en gud. Kungen insåg rätt snart att han hade blivit lurad och ville inte kasta Daniel i gropen, för även en kung måste hålla hans ord*, så han sa: ”Din Gud, som du dyrkar må han rädda dig.” Under den natten fastade kungen och hela hovet, och nästa morgon skyndande han sig ned till gropen och blev glad då fann att Daniel var helt oskadd. Därefter lät kungen kastas de falska männen som hade anklagat Daniel i gropen.

Även en sann GUD kan inte ljuga eller återta givna löften, för då är han inte längre en gud utan en bedragare. Det är därför som HERREN GUD säger ”Jag är sanningen!” Likaså är han kärleken och domaren, det betyder att de som söker nåd kan finna den, men många kommer att säga nej tack. För stoltheten är som en drog.  

Dan kap 4. Även Daniel hade syner och han såg fyra fruktansvärda djur; 1. Ett lejon med örnvingar, som förlorade sina vingar och ställde sig upp som människa, med mänskligt hjärta. 2. En björn med revben mellan tänderna, 3. En panter med fyra huvud, 4. Detta var ett fruktansvärt djur med tio horn. Sedan såg Daniel en gammal man med snövita kläder sitta på en tron av eld, samt hade 101 miljoner tjänare.

Det fjärde djuret upphävde hädiskt tal mot den Högste, och efter honom uppstod ännu en som skulle upphäva tal mot den Högste, samt föröda den Högstes heliga. Han (antikrist) skall förändra tider och lagar, och han skall regera i tid, tider och en halv tid (3½ år) därefter skall han förgöras och riket skall ges åt den Högstes heligas folk (judarna). Att ändra på kalendern och lagarna, samt regera för 3½ år pekar på antikrist i vedermödan. Det blir Messias som stoppar Stan och makten kommer nu att ligga i Jerusalem.

Dan kap 8. Daniel såg en vädur (baggen, Persien) med två horn stå vid floden Ulai, (ligger mellan Iran och Irak) och han stötte med hornen mot väst, nord och syd, och ingen kunde stå emot honom. Då kom en bock (geten Grekland, Javan) och utan att röra marken störtade han sig mot väduren och förintade honom. Geten ska stoppar det dagliga offret och trampa i helgedomen för 2300 dagar, vilket åter syftar på vedermödan.

Det finns de som räknar 2300 år från då templet skulle byggas, efter 70 års fångenskap, men den teorin är långsökt och frågan är då om antikrist bildstod skall stå i templet under 1290 år?  

Tolkning; Väduren var Meder-Persien och bocken var Javan (Grekland), men deras nationer var inte utplånade som Babylon och därför dyker de två upp igen, och nu vill båda skapa sitt eget Kalifat.

Ängeln Gabriel undervisade Daniel om profetian att 70 x 7 årsveckor (490 år) skall passera, därefter skall Messias komma för att regera från tronen i Jerusalem, där en profetisk årsvecka är 7 x 360 dagar = 2520 dagar. Men när 483 år har passerat ska en furste (Jesus) rida in i Jerusalem bara för att dödas, och igen ska ersätta honom.

Av profetian återstår nu 7 år (2520 dagar) och därefter skall judarnas kung Messias regera i Jerusalem för 1000 år. Det skall bli ett fredsrike där djur och människor inte längre har någon orsak att skada varandra, men där människans gamla ego, ja kan och vill själv finns ännu kvar. Under mellan tiden från Jesu död och framåt stoppades nedräkning av åren för judarna i väntat på Messias, och de blev pga. deras otro, synd, utspridda över hela jorden för 2000 år. Hosea 6:1–2 Där 2 dagars bestraffning åtföljs av en tredje dag med upprättelse. Om nu en dag = 1000 år så …   

Inför judarnas återkomst talar Jesus om en mansålder på 70 år ska passera till dess Messias kommer, räknat från den dag då Israel blomstrade, blev till stat, så från år 1948 + 70 = år 2018, men om livet är gott, tillägger Jesus, då kan det vara 80 år. Som en liten varning till oss att vi inte ska söka efter ett exakt säkert datum.

Ny fråga är; ska de 7 åren ingår i de 2000 åren eller inte? Räknat från Jesus död år 32 + 2000 = 2032 – 7 = år 2025. Min tro är att det blir en dag mellan åren 2021 till 2033 då Messias komma, och mitt bästa tips är att vara redo redan idag, för i morgon kan bäst före dagen ha passerat. Då nyårsskiftet på Jesu tid var 1 Nisan (april) och vi får här ännu ett problem medårtal, så mitt val är Jesu död på korset var påsken år 32 AD, vilket blir år 2032 – 7 år = 2025. Slutsats Jag använde årtalet 32 i min uträkning, andra säger år 33, men om år 2032 var rätt har alla som satsade på år 2033 blivit lurade. Och det ska hängas en kvarnsten om halsen på alla som predikar en lögn, därför min brasklapp säger, var därför redo redan idag.  

På nytt säger texten oss att lämna datumet åt sidan, men ett ska vi ta till oss, detta att tiden är kort. Daniel skriver att i den yttersta tiden kommer människor att älska lögnen och vill inte söka sanningen, men åt alla de som söker sanningen, de kommer att få ökad kunskap, förståelse, om händelserna i den yttersta tiden. Inte alla svar, men det finns viss kunskap om den yttersta tiden, om det som vi får lov att ta till oss och forma en åsikt om.     

Före år 1948 trodde ingen på ett nytt tempelbygge i ett judiskt Jerusalem, och därför har alla tidigare beräkningar misslyckats på grund av deras otro att Israel inte kunde bli en fysisk stat på jorden. Det finns än idag präster som strider mot staten Israel för de tror att det är Guds vilja, men det är deras egen fördom då de inte gillar judarna. Därför uppmana Bibeln oss att vi först ska själv pröva alla idéer och resonemang, och sedan behålla det som sant, eller mest troligt sant bibliskt sett. Som Sherlock Holmes sa; ”Det svar som blir kvar, även om du inte gillar det, är troligtvis sant.”

Gåtans lösning.

När jag började intressera mig för Daniels gåtor, kom jag först ingenstans, men en morgon kom orden inom mig; Börja från slutet. Så jag gjorde det men misslyckades. Nästa natt kom samma uppmaning; ”Tänk labyrint, börja från slutet!” Alla vuxna vet om detta knep, för att lösa en barnlabyrint då börja man i mitten och följer sedan reven ut för att få veta vem det var som fick fisken.

Så jag bytte taktik och kom fram till det självklara, att sista dagen av vedermödan är också den saligaste av alla, för då står Messias på Oljeberget. Och räknat bakifrån visade det sig att 1335 dagar, som andra trodde var en chimär, var just den hörnsten som låste upp hela agendan, då den gav mig kontrapunkten, dag 2475.

Agendan. Vedermödan består av sju profetiska år, alltså 7 x 360 dagar = 2520 dagar, och sista dagen är således 2520 minus 1335 = dag 1185 (räknat från dag 1). Om bildstoden nu blir uppställd på dag 1185 i templet och står där i 1290 dagar, blir står den kvar till dag 2475, och då återstår det bara 45 dagar till slutet. Kontroll: 1185 + 1290 = 2475 + 45 = 2520. Och dag 1260 vet vi betyder halvtid. Så nu har vi redan spikat fyra dagar i agendan.   

Kontrapunkten är den punkt i agenda som allt roterar runt. Hedningar ska nu traska i templet under 2300 dagar (2475 - 2300 = 175). Och Dag 175 är också första datum som går att fastställa i vedermödan. Templet kan invigas tidigare, men på dag 175 måste den invigas. (175+2300+45 = 2520.)

Men som alltid är det först i efterhand, som vi kan konstatera fakta om vad som var i rätt datum. Därför är antikrists intåg i templet den fasta datum vi behöver, varför?

Vid en undersökning över vilka det var som överlevde förintelselägren kom man fram till att alla som levde på hoppet att det ska kommer en dag då man bli fri, de nådde målet och blev befriade, medan de som levde helt utan hopp, en tro, de gav upp. Gud sa själv att denna tid måste kortas för annars ger människan upp hoppet och ingen kan överleva. Därför ger Gud oss hoppet, agendan, som ett ljus i tunneln.

Hoppet. Vad hände på dag 2475 (45 från slutet), som plötsligt fick alla judar att se sanningen, nämligen att kristnas Jesus i NT är judarnas Messias? Denna sanning fick alla rädda judar att plötsligt blir lejon av Juda, som kung David, så modiga att de vågade trotsa antikrist dödshot, samt kasta ut hans avgudabild och rena templet?

Vi vet nu att avguden stod uppställd från dag 1185 till dag 2475, men varför 45 dagar före slutet? Svaret finns i vad som hände 3½ dag tidigare, på dag 2471 (49 dagar före slutet och 50 till jubeldagen, dag 1 i tusenårsriket.) Vad hände?

Fram till den dagen kunde de två vittnen Mose och Elia inte dödas. De två predikade sanningen under 1260 dagar (dag 2471 - 1260 = dag 1211). Till allas ilska hördes från dag 1211 dagligen ett fördömande av antikrist samt ett varningens ord till alla inom hörde, vilket vara hela jorden. Men det retsammaste av allt var att ingen, inte någon, kunde stoppa till deras munnar och jeremiader. Men plötsligt, på morgonen 2471, kunde de två dödas och nu bröt det ut en vild yra över hela världen, för alla kunde ju se deras döda förvridna kroppar ligga där i smutsen invid Klagomuren. Och folken firade deras död med vilda fester, grattiskort och presenter, för så hatade var dessa två sanningssägarna Mose och Elia. Men lögnarna fick inte fira länge för …

3½ dagar senare (dag 45 före slutet) hände något som blev en ännu större chock för alla. De två profeterna stod plötsligt upp, borstade dammet av kläderna och synligt för alla på jorden lyftes de upp i skyn. Och medan människorna blev helt galna och förvirrade, insåg chockade judarna sanningen att om dessa två välkända gamla profeter. För kunde stå upp från det döda och sväva fritt upp i skyn, ja, … då stämde också resten av NT berättelser, särskilt den om Jesu Himmelsfärd.

Så på kontrapunktdagen, dag 2475, bröts all förstockelse i deras hjärtan och i helig vrede ut kastade de ut bildstoden och renade templet. För på denna dag och stund blev alla judar andedöpta och enade i tro på att Jesus är Messias.

När Israel fyllda av skam och syndanöd nu börjar unisont ropar till deras himmelske Fadern om hans nåd och befrielse, då vill jag bönhöra dem. Men ännu var inte deras skärseld över, den som skall hela och ta bort allt orent i våra hjärtan.      

De 144 000 vittnen.

Upp 7 Jesus valde ut 144 000 lärjungar ifrån alla de tolv judiska stammarna, och med Guds sigill på pannan skickas de ut två och två (72 000 team) för att fullborda Jesu uppdrag att alla språk, folk och stammar skall få höra det glada budskapet, att Jesus kommer snart. Satan riktar nu in sig på att stoppa dem, men lika lite som han kunde stoppa Jesus, en person, kan han nu stoppa 144 000 av Jesu ”Syskon”.

Utan dessa kommer fortsatte med att bota, hela och uppväcka döda, och ingen kan döda dem, samt att de som Jesus kan gå genom väggar och även byta kontinent. Apg. 8: 26–30 Efter det Filippos hade vittnat och döpt den etiopiske hovmannen förflyttade Helig Ande honom tre mil norr till staden Ashdod.

Alla är också ogifta som Jesus, men det står inget om när de börjar eller avslutade deras missionsarbete. Då 7 dagar x 144 = 1008 dagar, ger det oss en logisk lagom tidsram. Vi vet också att efter fullbordat verk kommer de i himlen sjunga en sång som bara gudomen kan förstår, så vad är de?

Medan vi en dag ska bli som Guds barn, adopterade, så är de 144 000 utvalda som Jesus ”syskon” då de i himlen följer honom vart än han går. Fader och Son var mycket nöjda med skapelsen av man och kvinna som enade, två i ett, så är detta min tro att de 144 000 orörda, vilket kan betyda att de är som Adam och Eva var före syndafallet, människor, två i ett, enade, förenade. Men i himlen finns inga kön, däremot en parvis djup samhörighet, 72 000 Adam/Eva, vilket kan betyda att vi alla kommer att få en dag vandra två och två, med varandra och enade i Helig Ande.

Vid Jesus himmelsfärd lovade han att sända en hjälpare, den Helige Ande. Så när bruden hämtas hem kan det var som så att de 144 000 är den hjälpare som kommer ned för att stötta alla de som missade tåget, lämnades kvar. Och när de 144 000 hämtas hem, då kommer de två vittnen ned för att trösta alla judar. Och när de två hämtas hem då återvände den Helig Ande för att styrka Israel under den tid som är kvar, 45 dagar. Visserligen min tes, men den är vacker och kan mycket väl bli så.

Om de 144 000 började predika på invigningsdagen 175, då kan de hämtas på dag 1183, alltså två dagar före dag 1185, den dag då antikrist avskaffar judarnas djuroffer i templet och ställer in hans bildstod där altaret stod. (175+1008=1183).

 När de 144 000 hämtas hem får Antikrist äntligen fritt fram till att dominera, och det först han gör är att bryta freden med Israel, samt ställa upp sin tron och avbild i templet. Men säg den glädje som varar för två dagar senare dyker de två vittnen upp Elia och Moses, för att trösta judarna samt begränsa antikrist arbetsfrihet. Men det ska bli ännu värre, för nu är Gud redo till att börja tömma de sju vredesskålarna.

Dag X okänd, + 175, 1183, 1185 1211, 1260, 2471, 2475. 2520. Fler än dessa åtta tidsstolpar får vi inte, men de räcker till för att hålla modet och hoppet uppe, och efter templets invigning dag 175, kommer alla som studerar Bibeln veta att nu finns bara 2345 dagar kvar till dess Messias kommer tidigt på morgonen. Och denna sista dag kommer att bli lång och arbetsam, kanske längre än 24 timmar då Jesu dom skall avkunnas samma kväll. Men till skillnad från Faderns slutliga dom som är personligt riktad mot var och en av oss, så kommer Jesus fråga; Är du get eller får, är du mot eller för judarna. Och här kan ingen smita över till fel kö, för då lyfts de raskt över till rätt grupp, där vänster om tronen = bad, medan höger om Jesu tron = good. (Något som ”tomten” har kopierat med en lista på alla som är stygga eller snälla.)     

 Upp 20:4 Tronstolar ställs upp och ”de” som satt på stolarna fick rätt att döma*. *Rättighet till att döma. Jag vet om att en del anser att det blir deras brudeskaran som nu ska döma tillsammans med Jesus, men … ska de bara sitta där och titta på eller ställer Jesus frågan; ”Nå, vad tycker ni alla, vänster eller högar, tummen ned eller upp? Och om brudeskaran är 100 miljoner personer då det blir i stort omöjligt att räkna tummarna, och vad händer om det blir 51% för och 49% emot?

Min tro är att ”de som fick rättigheten till att döma är just dessa 144 000 som nu återvänder till den plats på jorden varifrån de hämtades upp från för att där sitta till doms och döma Jesu dom, den mellan får och getter. Från allra första dagen som de verkade på jorden bröt en väckelse ut och nu återvänder de för att bärga in skörden till tusenårsriket.      

En liten berättelse om de 44 000 vittnen.

Det finns cirka 7000 olika språk på jorden, många helt utan skrivtecken, och då Messias inte kan komma, för att döma världen, förrän alla språk har hört evangeliet, så har de 144 000 ett fullbokat reseschema framför sig. Så när jag läste om den missionär som försökte predika på ön North Sentinel, Indisk Oceanen, kom denna lilla berättelse till mig. På denna ö anser folket att alla utlänningar är onda andar då de bär döden med sig. Vilket är sant för alla som bor på ön har inget immunförsvar och ett enda litet förkylningsvirus kan döda dem.

Plötsligt landar en båt vid stranden och öborna går omedelbart till anfall för att döda och snabbt begrava de två som kommer gående mot dem. Men inget vapen tycks skada dem, istället ler de glatt och hälsar på deras eget språk, shalom. De två stannar på ön under några dagar, och där berättade de om vem Gud är som har sänt dem, samt om den kommande domen. Därefter säger de två vittnen; "Shalom, vi måste nu gå vidare, men om fem år återvände vi för att fråga var och en av er vad ni har beslutat er för, om ni tro på oss eller inte?"

Jesus dom. Efter det att hela världen har hört evangeliet lyfts de 144 000 upp till himlen bara för att återvända på den sista dagen, då Messias sitter på tronen, redo för att som Människoson döma alla människor med denna enkla fråga; ”Vad är din åsikt om judarna? Är du som geten och stångar mot Bibelns sanning, samt gör livet surt för judarna, då ska du gå till vänster sida om tronen, men om du, även då du inte trodde, ​​försökte hjälpa judarna och beskydda dem när de var i nöd, då är du ett får och gå till höger sida om tron. Troligtvis kan ingen bluffa här eller gå fel, för deras hjärta säger dem vad de innerst inne är, en get eller ett får.

Joh. 21:2–14    De 153 fiskarna

Simon Petrus sade till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren!” … Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.

Två slutsatser. 1. Vid Jesu domstol finns det ingen fisk till vänster om tronen, medan till höger blev nätet fullt, och allt som fanns till höger om tronen kom in i fredsriket, för de hade tro. Även Satan och hans demoner tror, men de bävar för slutdomen. Men även de som trodde och kom in i fredsriket skulle det visa sig att inte alla kunde hålla fast vid sin tro utan lät sitt ego ta över och fyllas av högmod.  

  1. Lägger man ihop 1+2+3+4+ …osv upp till +17 = 153, vilket leder fram till Pi 3,14     

Ordet VÄNSTER, på engelska LEFT = betyder också att lämnas kvar. I politiken står vänster i motsats till högern, till Gud, Israel och judarna. Så det är inte konstigt när vänstern och SSU på deras fester sjunger; ”Död åt sionisterna och fram för en kommunistisk stat.” … eller som i Argentina; ”Koka judar till tvål!”

Det hjärtat är fullt av det sjunger munnen, och gillar man inte sionister, då gillar man inte heller judarna, och då är man en inbiten antisemit och rasist. Att säga det finns skillnad mellan sionister och judar är som när tjuven ursäktar sig med att säga; ”Jag bara lånade”, då sanningen är att han stal medvetet.  

Så på vedermödans sista dag, när Satan äntligen sitter fängslad, då dyker det upp på ön North Sentinel två troner upp på stranden och två vittnen kommer gående.  

 "Shalom, vi lovade att kom tillbaka och vår fråga är; Vad trodde ni om vår berättelse om Jesus? Är han Messias eller inte?"

 Och alla de som inte ville tro dem utan var ännu fientligt inställda mot de två vittnen, de går nu självmant till vänster om tronen, medan övriga gick till höger. Den halvan av befolkningen som trodde får nu veta att den här ön kommer snart att svämmas över och utan att tvekan följde de efter vittnena då de gick mot vattenbrynet och ut på vågorna. Men bakom dem öppnade jorden upp sig och de onda togs bort.

Det står att i slutet av vedermödan kommer hälften av alla människor på jorden att ha antingen dött av sjukdomar, krig och naturkatastrofer, eller har tagit Satans märke på sig. Detta betyder att andra halvan av mänskligheten kommer att få vakna upp nästadag, en strålande morgon, för att nu vara i tusenårsriket. Många av dessa människor trodde inte ens på Jesus men de valde att leva sitt liv som troende, och Jesus känner dem, medan alla de som valde att leva som världens barn, även vissa judar, de kommer att höra orden; "Jag känner inte dig!"

De religioner som säger att dessa 144 000 vittnen inte var judar utan en elit ur egen sekt, religion, de har sålunda fel. De har också, genom att de ändrade på profetiorna, öppnat den Pandora ask som ger alla galna sekter tillåtelse att inte bara ändra på, utan även förkasta icke önskvärda delar i Bibeln för eget syfte och förtjänst.

 När vittnesskara lyftes upp i skyn och då Antikrist staty blir rest i templet, tycks allt hopp vara ute för både judar och kristna, men samtidigt vet de som tror att på den dagen kan de hälsa varandra med profeten Daniels glada löfte; ”Salig är alla vi som lever fram till dag 1335, för då kommer vi få möta vår kung Jesus, Messias.

Jag läste i Jerusalems Post, en judisk dagstidning som gavs ut före år 1948 och hette då Palestina Post, utan att någon palestinier protesterade mot deras namnval, att en hög stående rabbin hade sagt; ”Om Torah, lagen och profeterna är Guds Ord och vi medvetet väljer bort vissa texter bara för att de antyder om att en Guds Son finns, har vi verkligen en rättighet till att göra detta? Och är det Guds vilja när vi inte vill/vågar predikar hela skriften som det står skrivit?” Även i Israel börjar sker nu en väckelse.    

Om du vill göra en egen kalender över vedermödan, är det möjligt med utgång från templets invigningsdatum + 2345 dagar, fram till sista dagen 2520.