Memo 5 . sve

 

Historiska fakta och resonemang om Jesu födelse,

år 4 BC och fram till 33 AD.   December 2018 

 

Tiden vid Jesu födelse fram till Messias återkomst.     Uppdatera den 14 januari 2019

      Den 24 december. Runt år 300 e Kr. beslöt påve i Rom att avskaffa avgudafirande runt vintersolståndet, då solen besegrar natten och dagarna åter bli längre. Firandet kunde gå våldsamt och blodigt till, så påven beslöt att ersätta orsaken till firandet med en ny kyrkohelg, och valet föll på Jesu födelse. En präst fick till uppdrag att finna Jesu födelsedag, och han kom fram till att Jesu föddes på första dagen i Nisan, (April) alltså första vårmånaden (Aviv = vår) enligt judisk tradition. Nyår firades i romarriket också vid denna tid den 1 april, medan vårt julfirande kom först på 500-talet. Den förste Nisan var också det judisk religiösa nyåret, medan det borgliga nyåret firades i sep-okt. Under 1500-talet flyttades i väst nyåret till den första januari och kvar av firande blev aprilskämtet.   

   Utgår man från födelseåret, 4 f Kr, och datum den 1 Nisan (april), betyder detta att Jesus var 36 år gammal då han dog. I december månad, men även vidhösten, kunde det vara rejält kallt på nätterna, så om Jesus föddes vid den tiden fanns det inga får eller nyfödda lamm kvar utomhus. Och kejsare Augustus skulle aldrig ha valt denna tidpunkt för att tvinga ut judarna på kalla regniga landsvägarna för att skattskrivas, utan en möjlighet till övernattning ute i det fria. Så var valet med en skattskrivning föll på den romerska nyårsdagen, i april, en dag då judarna var på resande fot för att fira deras religiösa ny år i Jerusalem.

    

Lukas 2.  Kejsare Augustus utfärdar ett påbud att hela (då) kända världen skulle skattskrivas, (avser det romerska riket). Vid tiden för Jesu födelse var Quirinus ståthållare i Syrien, som var det romerska namnet för hela området från Damaskus ner till Jerusalem, som på dagens karta är västra Syrien och Israel, samt västbanken för palestinierna. Josef, som var släkt med Davids hus, måste nu lämna Nasaret i Galiléen för att resa ned till kung Davids stad, Betlehem. Då påbudet gällde alla judiska invånare, for dessa kors och tvärs i landet för att kunna skattskriva sig vid rätt ursprungs ort, vilket betydde att de personer som färdades långsamt kom fram sist, när alla rum hos släktingarna var bokade. Eftersom Maria var höggravid färdades Josef långsamt och blev sålunda hänvisad till en plats i stallet, hos djuren. Texten ”det fanns ingen plats för dem på härbärget”, kan betyda att det fanns ingen plats för dem uppe på klipphyllan, sovalkoven, där övriga familjen bodde. På den tiden kunde gårdshusen ha grävts ut som grotta ur en sluttning, kulle, med sovplatserna på alkoven och längst in. Under sovalkoven fanns det en eldstad för matlagning, och elden gav sovalkoven ”golvvärme”. Bottenvåning, marken nedanför, fungerade vintertid som ett stall för djuren, vars kroppar värmde upp resterande delen av boendet, så när Josef och Maria kom till den fattige släktingen fick dela plats med de djur som ännu fanns kvar inomhus, och därför kunde Maria använda djurens matho, som säng till Jesusbarnet.

 

I den muslimska historien var Maria, Jesu moder, samma person som Mirjam, Mose och Arons lillasyster, och då Betlehem i dag anses vara en palestinsk stad betyder detta för muslimerna att Jesus vara en palestinier. Men då bortser muslimerna från detta faktum att Mose levde cirka 1500 år tidigare, vilket skulle betyda att Maria var 1500 år gammal, och inte 15 år, då hon födde Jesus. Inte dåligt gjort av en gammal tant. I stort säger muslimerna att Bibelns berättelser och historiska fakta är falska nyheter.

 

  Kejsaren Hadrianus hatade judarna för deras många uppror, så han bytte ut namnet på hela Israel/Syrien området och kallade det nu för Palestina (cirka år 130 AD), efter Israels värsta fiende någonsin, som var filistéerna. Filistéerna var av Noas släkte Ham, hamiter, som vandrade söderut och bosatte sig i Afrika, och inte semiter, efter Noas son Sem, semiter. Men dessa förfalskade fakta (fake fact) så deklarerade Arafat att han sig nu vara en äkta filisté och en släkting till Goliat. Arafat kom med fler felaktiga historiska påståenden, som att det var Abraham (1900 f. Kr) och inte Herodes som byggde moskén (700 e Kr) på tempelberget, eftersom Herodes aldrig levt.

Detta betyder att alla händelser och personer från Mose dagar fram till Jesu födelse plötsligt raderades ut ur världshistorien, vilket inkluderar bland annat att Babylon och Nebukadnessar, Meder-Perser rike och Alexander den Store, samt Titus Triumfbåge i Rom, som visar upp hur judarna blev besegrade vid Jerusalem förstörelse år 70 e. Kr. Men det är svårt att lista ut vad som är sant eller falsk, i deras historiebeskrivning som ändras hela tiden. Först sa Abbas (PLO) att Israel skulle betala tillbaka allt byte de tog med sig i uttåget ur Egypten, för att sedan ändra sig och säga att de var palestinier som Mose förde med sig ut ur Egypten. Så när FN röstar för en resolution som säger att Hamas är ingen terroristorganisation, samt att Jerusalem tillhör det palestinska folket, då säger FN samtidigt att Bibeln är falsk, och inte längre Guds Ord, utan Koranen kommer nu att ge oss en sannare version. Men sanningen har en obehaglig ovana att komma upp i dagar och på den dagen kommer FN och alla anti-Israel stå där och skämmas.      

  

Sjuårsperioderna

   Detta är mina anteckningar från intervju i Armageddon News av pastor Sid Roth, med gäst Jonathan Cahn (JC), som har forskat om detta med talet sju, som att i skapelsen vilade Herren på den sjunde dagen, vilket för judarna betyder att de skall låta jorden vila under det sjunde året. Detta med en Guds sjuårsplan kallas Shemitah. I ett annat program fann JC något som talade om vilken dag Jesus var född, och att dessa två program tycktes komplettera varandra.

 

    I Vatikanen finns det två dokument om Jesu födelse, och på påvens uppdrag räknade en katolsk präst fram dagen Nisan 1, som var också första vårdagen och nyårsdagen för judarna fram till de 70 åren i Babylon, då kalendern ändades. Men påven beslöt att dagen för vintersolståndet, med det blodiga dyrkandet av solguden, inte gick att stoppa som sed, så kyrkan beslöt sig för att ersätta orsaken till firandet med att foga in Jesus födelse på den 24 dec. Men det står i NT att herdarna vara ute hela natten, vilket skulle utesluta alla alternativa födelsetider under höst/vintertid då natt temperaturen kunde falla ner mot noll. Sedan finns det psalmer som talar om (Guds) lamm, och lamm föds vanligtvis på våren. Mose sa till folket i Egypten, inför den sista straffdomen, att de skull ta undan ett nyfött lamm som skulle slaktas några dagar senare och vars blod skulle strykas på dörrposter, över och längs sidorna, och då skulle döds ängel gå förbi huset. Alltså en försoningens offerhandling för att alla förstfödda i huset skulle överleva, oavsett ålder och om det var djur eller människor. Detta kan stämma in med den tid då Jesus red in i Jerusalem, Palmsöndagen, Nisan 1, för att några dagar senare bli dödad. Denna märkliga sed spred sig senare via kamelvägarna och i vissa länder blev det till ett vapen mot demoner, som i Kina med deras klistrande av röda pappremsor på dörrkarmarna vid nyårsfesten.

 

  Nebukadnessar hade tagit med sig de judiska bokrullar och annan kunskap, tillsammans med unga intelligenta judar från goda familjer, för att bli tillgång i Babylons storhet. Profeten Daniel, kom sålunda att leva och dö i Babylon, var den visaste av alla kaldéer (vetenskapsmän), och han lät dokumentera all forskning som kom till honom. När Jesus föddes år 4 BC, kunde man se flera planeter i rad, och den främste av dess var Jupiter, som enligt stjärntydare i Babylon visade på att en kung skulle födas, samtidigt som stjärnkonstellationen pekade ut riktningen mot Judaland. Astrologer i Babylon vid Jesus födelse kunde sålunda ha slagit upp skrifterna och läst om Daniels profetia att efter 70x7 år = 490 år skulle en kung i Juda födas, en stor kung, Messias, vilket kan förklara varför de vise männen som såg denna ”stjärna” tändas, kunde räkna ut vart de skulle resa.

 

   När judarna kom till Babylon gömde de så många av Torah bokrullar de kunde få tag på, vilket betyder att dagens GT kommer nu från de delar av grundtexter och memorerande verser som kunde återskapas. I början var det judar som skrev, kopierade de texter de fann i gömmorna av första Moseboken. Dessa skrivare kallas för E-gruppen, då de använde ordet Elohim för Gud, som är Gud (El) i pluralform.

    Så vers 1 blev: I begynnelsen skapade Elohim, AO, himmel och jord.” Vilket blir uttytt att det var gudarna, Fadern och Sonen, närmare bestämt Alfa-Omega (sonen) som skapade jorden (hela universum). Men Fadern och Sonen är samtidigt ett i Gudomen, samtidigt som de är två personer. Jämför detta med berättelsen om hur Eva kom ut Adam, då ett blev två, samt att man och kvinna blir åter ett i äktenskapet, som Gudomen var ett, eniga i tanke och handling, fastän de är två.

  Med tiden tog prästerna (P-gruppen) över rekonstruktionen av Bibeln och samtidigt började de använda ordet Yahve för Gud, som är Gud i singular (Jag är). Eftersom Gud vakar över Ordet, det gäller särskilt Moseböckerna, som tycks innehålla kodord så ingen skall ändra på grundtexten, så kan man anta att Bibeln i stort är mycket likt själva originalet, med det kunde också vara som så att de personer som skrev använde dåtidens moderna ord. Lägg därtill att det tog många år för dem att fullborda arbetet. Men Gud kom att presenterade sig med flera, mer beskrivande namn, som Adonai = mästare, Herre. El Shaddai = den allsmäktig. Och Herren Sebaot = härskarornas Gud (överbefälhavaren).       

       

   Ett problem är att om judarnas nyår är Nisan 1, som ligger i perioden mars-april, betyder det att allt det som händer i januari-februari-mars kommer nu att hamna i ett tidigare år. Under detta femtio året, jubelår, nollställdes från Mose tid alla skulder och markägor återlämnades till första ägaren, och detta skulle ske inför Gud och människor, så alla visste om det. J C kallar en sjuårsperiod Shemitah, jubelåret blir då 7 x 7 = vart 49 år, den tidpunkt då allt återställdes. Om detta går att läsa i JC bok, ”Harbinger” = omskaka, då Herren vill skakar om oss och samhället för att vi skall komma till insikt och göra viktiga förändringar i vårt liv.

 

  JC upp några exempel på sista året av en Shemitah. Ett sådant var år 1917 då Balfour skrev den deklaration som föreslog att judarna skull få ett hemland i Mellan Östern, Israel. Nästa Shemitah-jubel år var 1967, i USA känd för börskraschen, men i Israel minns man året som Jerusalem och Klagomuren återtogs, samt att Israel befriade all mark mellan floden och havet, den mark som enligt FN resolution år 1948 skulle tillhöra judarna. Vart 6 000 år sammanfaller Shemitah och Blood Moon (blodmåne), och detta fenomen skedde under året 2017–2018, och enligt traditionen händer det något stort med eller runt Israel. Fjorton år tidigare 2001 rasade Twin Tower, och 7 år senare, 2008, invigdes det nya tornet. Empire State Building i New York invigdes år 1938 och det tog sju år att bygga skyskrapan. Märkligt, men oviktigt, men värre vara den antisemitiska ställningen som Sverige tvingades in i.

 

   Hamas anfallskrig sommaren 2014, tog Löfven detta olyckliga besluta att stötta två-stats lösning och erkänna Palestina som ett eget land. Detta betyder att det redan getto lilla landet Israel blev allt svårare att bo i, och kunna försvara. Men då kom den demokratiska politiska ”våren” i Egypten som spred sig runt till de muslimska staterna. Men denna ”vår” varade inte länge utan den övergick snabbt till het sommar när arabiska inbördeskrigen bröt ut. Samtidigt ökade judehatet snabbt och nu vill 90 % av judarna flytta hem, till ett land som inte är mindre än Småland och hälften av marken är berg och ökenområde. Israel löser denna trångboddhet med att bygga hus på kullarna och lämnar all åkerjord fri till att odla på. Araberna fortsätter som de har gjort i 100 år, med hem och åker delar på marken, samt ha öppna diken. Vattenbristen tvingar nu även palestinier att tänka om, särskilt då befolkningen ökar.    

 

   År 2018 konstaterades det i Sverige att under tidigare år sprängdes det runt 10 handgranater per år, för att i år 2014–2018 oförklarligt öka till snitt 150 per år. Likaså har skjutningar och dödande ökat, men då man inte vill säga att det beror på invandringen, återstår endast denna förklaring kvar. Profeten Joel sa; Dela inte på mitt land, säger Herren, för då faller en dom som är öga för öga, och vi kan se ute i världen hur detta sker genom, som hur ett ondskans svärd delar muslimska folk och länder. Alla de grymma avsikter som dessa länder hade och ännu har mot judarna, nationer vilka alla är namngivna av profeten i Hesekiel 38 – 38, de kommer att få deras slutdom i arabvärldens eget Waterloo, Harmagedon kriget.

 

   Kyndelmässodagen (kyndel, candel, eller stearinljus)

Enligt Mose lag ska alla pojkar omskäras efter 8 dagar, även Jesus.

 

Dag 40 finns är tionde dagen i nästa månad, Ijar 10, då månaden Nisan har 30 dagar.

 Lukas 2:22   Fyrtio dagar efter Jesu födelse var tiden inne för modern och barnets rening, enligt Mose lag, och tillsammans med Josef gick de till templet för att offra två turturduvor, samt bära fram deras förstfödde av mankön för att bli helgad åt Herren, och där i templet träffade de på Symeon och Hanna som i Guds löfte väntat på att få välsigna barnet. Av detta kom seden med Marias kyrkogång. Detta betyder att familjen Josef var ännu kvar i Betlehem, och inga vise män hade besökt dem, samt att de ännu inte hade flytt till Egypten.

 

   De vise männen.

   De vise männen var astrologer och vetenskapsmän, som kom från de länder som låg österut, och de hade med sig tre viktiga gåvor; guld, rökelse och myrra. När de såg stjärnan tändas i väster, då Jesus föddes, och en stjärna i deras värld betyder för dem att något stort och märkligt höll på att hända, som ett kungabarns födelse, då bestämde de sig för att söka efter orsaken till fenomenet. (Det står skrivet att Jesus skulle komma först till de fattiga, herdarna, medan de rika och visa fick söka efter honom, och att Jesus föddes i ett stall, samt att det var först vid Jesu död som han kom till de rika och fick en plats i en rik mans grav.)

   Efter dagar av förberedelser, kom de vise männen slutligen iväg och färdades ridande på kameler i västlig riktning, alltså åt det håll som de såg stjärnan. NASA har konstaterat att en stjärnkonstellation kan uppenbara sig ett antal gången innan stjärnorna, planeterna, kommer längre från varandra i deras ovala banor.  

   Lägg märke till att staden Babylon ligger nästan rakt österut från Jerusalem, men för att färdas dit måste man ta en vid sväng norr om ett stort ökenområde. Avståndet kan då ha varit runt 140 mil vilket betyder en lång tids förflyttning i kamel-fart runt 4–5 mil om dagen, pauser inte inräknade, blir cirka 1–2 månaders lång resa.

 

   Detta betyder att de vise männen först efter ett halvår, kunde de rida in i Jerusalem, där de genast sökte upp palatset, eftersom de antog att det var här ett kungabarn hade blivit född.

  Herodes förstod genast att detta barn kunde vara den blivande Messias, och han kallade till sig prästerna för att kolla vilken dag Messias skulle kunna tänkas träda fram i templet, alltså komma som en vuxen man, ridande på en vit häst in i Jerusalem. Av prästernas svar kunde Herodes, som var både intelligent och arkitekt, snart räkna ut att eftersom 453 år hade gått från den dag då judarna hade lämnade Babylon, och man antog att Messias, som kung skulle vara en man på runt 30 år, så sammanfaller detta märkliga nyfödda gossebarn, som hade förmått vise män från öst att göra en tröttsam lång och farlig färd till Jerusalem, bara för att tillbe det, … då kunde detta barn mycket väl vara den kommande Messias. Och efter det att Herodes hade givit de vise männen ett uppdrag att rapportera tillbaka namnet på platsen där de fann barnet, så skickade han iväg dem. När de vise männen kom ut ur staden såg de hur stjärnan lyste på en ort, Betlehem, och då de kom fram gick de in i det hus där Josef, Maria och barnet nu bodde. Romarnas skattskrivningsperiod var slut för denna gången och nu fanns det lediga rum överallt.

  

Dag efter, flykten till Egypten

 

      Men under den natten fick de vise männen en dröm som varnade dem för Herodes onda planer, och tidigt nästa morgon packade de sina kameler och valde snabbt en annan väg hem, mot Damaskus, allt medan Josef och Maria, med samma varning, flydde söderut mot Egypten.

 

   Mer än sju månader kan nu ha gått sedan Jesus föddes, och nu kom det en tid omvälvande tid i Jesus unga liv, först med stor glädje, då de vise männen kom med gåvor, men då morgonen därpå var fylld med panik och en flykt bort från en ond härskare som ville döda honom. Och nu kom guldet till då den var användbar som valuta i annat land. Herodes var som härskare mycket paranoid, eller så trodde han på sin egen odödlighet då han lät döda sina barn och sedan sin hustru. Men här borde han ha kunnat räkna ut att det skulle gå mer än 30 år innan hans tron kunde bli utmanad av den nyfödde Messias. Men är man paranoid så resonerar man tokigt och han lät döda alla gossebarn som var yngre än två år i hopp om att kunna och döda den blivande Messias. Och detta hemska dåd drabbade mest staden Rama, här av ordet ramaskri.

 

   Herodes den Store, regerade åren 40 - 4 f Kr och dog, troligtvis under hösten, i en fasansfull lång plågsam död, av cancer i bukhålan. Herodes Archelaos regerade år 4 f Kr - år 6 e Kr, och förvisades sedan till Vienna i Frankrike.  Herodes Antipas regerade år 6 - 39 e Kr, och han blev sedan förvisad till Lyon i Frankrike. 

 

Matt 2:13    Återresan till Israel

     När Herodes den Store hade dött återvände familjen Josef till Israel, med de bosatte sig nu i Nasaret, eftersom de var rädda för att någon i Jerusalem skulle minnas det märkliga som hände vid Jesu födelse, med herdarna och de vise männen, och nästa Herodes skulle börja söka efter dem. Också uppfyllde profetian som sa att Jesus skulle kallas för nasaré. Datum för deras återvändande kunde då ha skett vid hösten år 4 e Kr, men troligtvis väntade de ytterligare ett år för att vara helt säkra.

Påsken år 08 e. Kr besökte den 12 årige Jesus Templet i Jerusalem. 

 

Jesus dog den 6 april år 33 e Kr, Nisan 6

    Om Jesu död står det i Matt 27:45–51, att vid den sjätte timmen (kl. 12.00) föll ett mörker hela över jorden och vid nionde timmen (kl. 15.00) gav Jesus upp andan. Då brast förhänget i templet (en tjock gobeläng) i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klippor rämnade, och gravar öppnade sig. Enligt NASA skedde det en jordbävning i Jerusalem runt år 32 e Kr som var i storlek 8,2 på Richterskalan.

 

 

Jesu död på korset.
  För att förstå betydelsen bakom denna händelse måste man ta med hela Guds plan från början för att förstå meningen med livet. Eftersom Fadern är HELIG, med stora bokstäver, så vara det inte bara Adam och Eva som fick lämna Eden, då de syndade, utan Fadern måste lämna Jorden, för syndens lön är döden, och Hans närvaro skulle ha bränt jorden till aska. Medveten om risken med den fria viljan, som blev fallet för Lucifer då han valde egen vinning istället för att ära Gud, så överlämnade Fadern över uppdraget, hela skapelsen, till hans enfödde Son. Fadern förblev högste Ledare och Sonen blev VD, och skulle något gå fel fanns det sålunda en chans att rätta till det. När Adam och Eva syndade med att äta av den förbjudna frukten, föll det en dödsdom över allt levande på hela jorden. Och för en sådan dödsdom måste världen betala lösensummor, och Sonen inte bara förstod utan var också villig att lämna himlen för att bli en vanlig människa, genom att leva och dö här på jorden och därmed personligen betala den skuld som kunde rädda mänskligheten.
   Johannes 3:16, "Ty Gud älskade så världen, att Han utgav sin älskade enfödde Son, så att var och en som tror på honom inte skulle förgås, men ha evigt liv." Från den tidpunkt då Sonen föddes hade Fader och Son alltid haft ögonkontakt med varandra med orden; "Jag ser Dig, min Son!" och "Jag ser Dig, min Fader!"

 

 Av detta kan vi dra vissa slutsatser, nämligen att Jesus alltid såg upp på Gud för att veta Faderns vilja i varje situation. Så alla kunde bli botade, men många skulle efter helandet fortsätta att leva som förut, så dels kunde inte människa tro och dels var helandet som att kasta pärlor för svinen. När Jesus helade 10 sjuka i spetälska var det bara en som kom tillbaka för att tacka honom. Som sagt: ”Otack är världens lön!”
 Människan är otålig, de tar godheten från andra för givet, som en självklar gåva. När prästerna dömde Jesus till död, insåg Pilatus att det var av avund som de ville döda honom. Dels för att han ifrågasatte deras beteende och för att Jesus var mer populär än de var. Så när all världens synder låg på Jesu axlar och plågan blev omänskligt plågsam, kände Fadern själv samma smärta som Sonen gjorde och han såg förtvivlad bort för några sekunder. Och kanske Fadern tänkte; ”Vad har jag gjort mot min Son?” (Vetenskapen talar om funnen Guds partiklar där delarna är i symbios med varandra.) Samtidigt ropade Jesus: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?" (Varför ser du inte mig?) Därefter gav Jesus upp sin livsande och dog. Men som död känner du inte mer någon smärta, och Fadern såg åter på sin älskade Son och kom ihåg en annan helig lag: "Den som är utan synd kan inte dö, ty dödsriket kan inte hålla honom kvar utan måste låta honom gå!”

 

  Och så blev Sonens vilja att dö för våra synder, det offer som räddade mänskligheten, enligt den frälsningsplan som de två, Fadern och Sonen hade kommit överens om. Jämför denna handling med när Abraham skulle offrande hans älskade son Isak. Isak var en ung stark yngling, som måste bära både på veden och elden upp till Moria berg, för att sedan frivilligt lägga sig bunden på vedtraven för att offras. Först i sista minut stoppade Gud rop Abrahams hand och han fastslog där, för Abraham och för all mänsklighet att människooffer var förbjudet från och med nu. Men trots att andra religioner hörde talas om vad Abrahams gud hade fastslagit så fortsatte de med att offra folk, ofta barn, samt döda oliktänkande i namnet på deras avgud och falska religion. Detta skedde även när muslimerna klev in på scenen år 600 AD, genom att de fortsatta med seder och ogudaktiga onda riter, samt att döda andra religiösa dyrkare i deras guds namn. Och den svenska kyrkan hr inget problem med detta dödande, tvärtom kan den svenska regeringen skicka tillbaka konvertiter, personer som har lämnat deras tro på Allah, trots att muslimer har ett dödsstraff på alla som byter tro. Muslimerna säger dessutom att det inte var Isak utan den äldste sonen Ismael som Abraham skulle offra på berget. Ismael var vid denna tid fullvuxen etablerad ledare med status och många barn, och han hade inte låtit sig bli dödad som ett lamm, inte ens om han hade varit i samma ålder som Isak. För Ismael växte upp bland araberna där män behandlades som kungar, och med en kvinnosyn som gäller än i dag. Det som hände på tempelberget var ett inledande parallellt skeende till Jesus kommande död på korset. Det sägs att en sann ledare inte skall begära mer av folket än vad han själv är villig till att göra, och Faderns begäran av Abraham drabbade honom själv. Och därför kan vi i den löpande historien få se hur judarna, Guds egendomsfolk, mer eller mindre har av världen ansetts vara ett offerlamm i snart 3 500 år, med en antisemitism och ett ständigt förtärande hat mot alla judar, … men en dag kommer världen själv få smaka på samma straffdomar som de i skadeglädje har åsamkat judarna. ”Svinhugg går igen!” Och den fula ankungen kommer en dag bli till den svan som kommer att få regera på jorden. Och kanske är det för rädsla och avund om att detta mycket väl kan ske så får judehatet att flamma upp nu i våra dagar, för vem kan peka ut något ont som juden har gjort i världen, något som är utöver de som redan sker i andra länder? Man talar om ockupation, men Osloavtalet sa att större delen av västbanken skulle det först förhandlas om innan man kan säga vem som äger vad, samt den omtalade muren, som i media antyds vara milslång, är i själva verket 5 km. Men som Golda Meis sa; Om Arafat upprepar detta påstående ofta nog så kommer FN en dag besluta att jorden är platt.”

 

Matteus kapitel 24–25. Här kan du läsa om slutet på början av slutet, alltså födslovåndorna. Kapitlens överskrifter och indelningarna hade lagts till långt senare, som en service för läsaren, vilket kan förvirra alla de som inte vill förstå detta att några av delarna har hamnat i logiskt fel ordning. Fram till år 300 e.Kr. hade judar och kristna delat gudstjänst i samma lokal, men när ett samlat NT var klart, ville de romerska kristna inte längre läsa om judarnas historia och om deras kommande profetior i GT. Besvikna bestämde judarna sig för att nu lämna kyrkan samt förbjuda alla judar att läsa om Jesus i NT. De kristna hade nu valt att föredra NT, och med tiden födds splittringens tanke med att de kristna nu hade ersatt judarna och deras roll i världshistorien. Återigen såg det ut som Satans planer med att sära och omintetgöra Guds löften, men Guds val av judarna som sitt egendomsfolk skulle återigen visa sig vara det enda rätta, för det finns inga mer envisa trotsiga människor i världen än juden. De kunde överge Gud allt som ofta, men när det riktigt gällde ett skarp val över vem som var den Allsmäktige Guden, då föredrog de att hålla fast vid Abraham, Isak och Jakobs (Israels) Gud. Och för denna deras sanna tro så skulle en tredjedel av judarna stå fast vid, precis som Fadern hade förväntat sig. De skulle i kommande tid vägra att dyrka andra gudar och skulle således bevisa sig inför honom att de är värdiga alla löftet som profetiorna säger skall uppfyllas. Det betyder att muslimer och kyrkorna i väst, tillsammans med alla andra religioner och gudar i världen, en dag kommer att dra det kortare strået i deras försök att stoppa Guds slutliga lösning.

 

 Bibeln talar om födslovåndor, vilket innebär att kvinnan vet när det är dags att födas, speciellt när vattnet går, så kanske vi kan ana, och säga som vetenskapsmännen, att klockan är knappt en i tolv, och jordens undergång. För denna världens ledare som har förkastat Jesus och judarna, men för oss andra en vedermöda på sju år och sedan fredsriket. Jesus berättar för lärjungarna att det alltid har funnits krig, sjukdomar och naturkatastrofer på jorden, men dessa var inget mot de tecken som komma skall. Mellan Östern går och väntar på en 10 år försenad jordbävning runt 9 på Richterskalan. En sådan jordbävning anspränga Assuandammen och få vattnet lik en tsunami komma rusande ner via Nilen, översvämma hela deltat, utplåna Kairo och den egyptiska armén, samt fortsätta upp längs kusterna tills den når Gaza och fyller Hamas tunnlar med salt havsvatten. Och på en dag kommer Hitlers problem med judefrågan att lösa sig, då de palestinska områden blir övergivna.

   
  Matteus 25: 31–46   Jesus talar också om en annan domstol, Människosonens Dom, som inte bör förväxlas med den sista domen efter 1000 årig fred, då Gud Fader skall kalla på alla människor, levande såväl som döda, för att döma dem efter deras gärningar. ”Människosonens dom” gäller alla människor som tror sig ha överlevt vedermödan fram till sista dagen, dag 2520, då Jesus sätter sig på tronen och ställer denna enkla fråga: "Hur står du i frågan om judar och kristna, för eller emot?" Jesus berättar i kapitlen om fåren och getterna som skall separeras i frågan, var du för eller mot Jesu minsta bröder, judarna. Behandlade du judarna med respekt? Av dessa verser kan vi också förstå syftet med domen i Joel 3, när världens judehat kommer att få uppräknade folk att ivrigt samla sig för deras sista förkrossande slag mot Israel. Men faktum är att denna nedräkningen är till deras egen utplåning.

  Många präster och sekter tror att de har koll på alla profetior, men för varje gång jag öppnar Bibeln så dyker plötsligt upp några ord som innehåller ny uppgift om kommande tider. Sektledare censurerar allt som inte passa in i deras tolkning, precis som fariséerna och prästerna på Jesu tid inte gillade hans förklaringar på det skrivna orden i Torah rullarna. Som denna lilla notis i Upp 20:4 ”Och jag såg tronstolar ställs upp och de som satt på stolarna fick rätt att döma.” Detta kommer att ske vid Människosonens dom efter vedermödan, och medtanke på vad partierna i svenska kyrkan har beslutat hur bibeltolkningen skall vara, politiskt korrekt, så kommer Jesu dom att skaka om alla politiker i deras tro att Gud är död.

 

Sammanfattat: Vi vet inte exakt vilken dag Jesus föddes eller tider för många andra händelser som nämns i Bibeln, … varför? Kanske, för risken att vi människor skulle vänta till sista minuten och sedan ångra oss. Fast frågan är om den Guds Ande, samvetet, samförstånd med Guds vilja, kan förmå oss att sätta in en slutspurt så vi hinner fram till målet och inte bli lämnade kvar? Men, vi får lov göra våra egna observationer och beräkningar för att i god tid vara beredda på en kommande domedag. På samma sätt förutsäger Bibeln att Israel som stat kommer fortsätta att överleva. Hitler sa: "Varför kan judarna inte bara dö som alla andra vanliga nationer? Vilken är Ödet som håller judarna vid liv trots alla fiendenationers många hot och strider under snart 2000 år?”
 Muslimerna är redo för deras sista strid, och Satan är redo för att ösa all hans vrede över judar, som kristna, trots att han vet om att hans egna öde förlusten är redan förutbestämt. Vetenskap, klimatforskare och Science fictionfilmer talar om den kommande apokalypsvärlden, samt berättar att klockan nu pekar på en minut till undergången, men Bibeln säger oss hoppfullt något helt annat, att före slutet kommer det att finns 7 + 1000 år till innan jorden bränns upp. Men vi får inte slå oss ner och säga att än det finns gott om tid kvar, för ... vem är säker på ett fortsatt liv i nästa morgondag? För med dagens terrorism är det snart ingen av oss som går säker på gatorna längre. I Sverige växte dödandet oroväckande, eller som Trump sa: ”Look at Sweden, in Sweden …!”

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.