Det väsentliga ur och nytt sammandrag av tidens tecken av min bok;

”Sjuttio årsveckan - en gåta.”                 Redigerat den 12 maj 2021    

Förord. Evolutionen säger att det är slumpen som har orsakat hela utveckling även detta att alla profetior som finns i Bibeln tycks vilja slå in. Gud säger; ”Allt detta sker för att människan ska inse att jag är HERREN. När jag började studera Bibelns texter, samt formulera egna svar stötte jag på fyra problem utan några bra svar: 1. Varför måste arméer i från norra Afrika ta vägen via Libanon för att strida mot Israel? 2. Hur blir Gaza en ödeplats? 3. Hur kan att tempel byggas på platsen där Klippmoskén nu står? 4. Varför får inga goda, laglydiga och hjälpsamma människor komma in i himlen?

  1. När Josef kom till Egypten fick judarna bosätta sig på platsen Gosen, som de dikade ut och gjorde till ett bördigt område. När El Nino effekten var över lät Josef bredda Nilen med ett antal sidokanaler som ökade odlingsmarken samt lade grunden till Egyptens storhetstid. 300 år senare var judarna i antal många nog till att kunna inta Kanaans land, men deras antal skrämde Egyptens folk och så judarna blev nu slavar. Hesekiel fick i syn se ett hav svämma över i södra Egypten, och en damm kan liknas med ett hav. När en jordbävning får muren att brista blir Nilen till en inlands tsunami som kan översvämmar hela floddeltat och Gosen. Som straff för år av förtryck Gud återställer Gosen till som det var på Josefs tid, men efter 40 år får folket nåd och en banad väg kommer att gå från Egypten via Israel upp till Assyrien, men fram till den dagar förblir Nildeltat en sumpmark. Jes. 19:22-23
  2. Filistéerna har alltid varit i strid mot Israel, men när Babylon intog hela MÖ försvann de som folk, även efter det att judarna hade återvänt och byggt upp templet. Från år 70 så Rom brände templet fram till år 1984 fanns det inga filistéer förrän araberna, Arafat, antog namnet. I hundra år, från år 1920 till nu hade araberna ett flertal möjligheter till att skapa sig en egen stat, men deras ledare ville ha allt land och på nytt började striden mellan Israel och filistéerna, palestinierna. För att göra raider in i Israel lät Hamas gräva djupa långa tunnlar in i Israel, vilket innebär att det redan regnfattiga området har nu inget tjänligt vatten kvar i marken. Och vatten krävs för att stanna kvar, men istället för att bygga avsaltningsanläggningar, satsade Hamas på att som segrare kunna ta vatten från Israel till Gaza. En sådan jordbävning kan utlösa den havstsunami som kan svämmar över hela Gazas kustområde.
  3. Moskén står på fel plats. Apg. 21:30-40 Just som man skulle föra in Paulus i fästningen frågade han kommendanten, … och uppifrån trappan gjorde Paulus tecken åt folket att lyssna. Soldaterna kom ned från fästningen till tempelplatsen vilket betyder att templet låg på platsen nere och innanför den Gyllene Porten. Den fyrkantiga ruinen som man trodde var templet var en romersk borg och i klippa undertill fanns Salomos stallar för alla hans hästar.
  4. Jordens befolkning är idag 8 miljarder. Om 1 miljard kristna har hämtats hem ska halva jordens befolkning finns kvar vid slutet av vedermödan, då andra halvan har av dött i pest, naturkatastrofer och krig, kvar finns 3½ miljard. Vid Jesu domstol skiljer skiljs de som tror, fåren (vit) från getter (svart), då finns det ännu kvar de grå, som är getter men i striden mot antikrist var som får, medan det fanns judar som betedde sig som getter, och då Jesus säger; ”Jag känner er icke!” Dessa grå och vita får komma in i tusenårsriket, cirka 2,4 miljarder, och där i vetskap om vem Jesus är leva vidare. Vid slutet, 1000 år senare, då livet var som i Eden, utan problem eller någon orsak till att synda, och trots att alla nu vet att Messias, kungen på tronen i Jerusalem är Guds Son, så har många av dessa grå under åren syndat och som ”ormen” skapat oro i Paradiset. Vid Guds domstol blir svaret; ”De som helhjärtat inte vill bekänna sig till mig, utan vill gå sin egen väg, de kan inte kommer in i himlen, för de kommer i trots och högmod, pride, bli den ”virus” som kommer att förpesta hela mitt rike.” Att var grå räckte inte, endast de som är helt vita, i tro tvagna med Jesus blod, får komma in.”

                                                                

Innehåll;  Syndafallen Lucifer och Adam-Eva, Striden får mot getter, Tecken tidens slut: Matt 24, 2 Tess 2, Vedermödan,  Kontrapunkt, Fyra hästar; Sak 6 och 5, Slutet; Hes 9, Nya Jerusalem.  

Syndafallen.

Hesekiel 28: 13–15 Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, satt på Guds heliga berg.

    Skapande av ny rytm och musik är en unik förmåga i skapelsen som endast änglar och människor kan förmå. Och Lucifer komponerade lovsånger till skapelsens mångfald, ända fram till den dag då han föll i synd när högmod var funnen i honom. Han ville som ”skapare” ha sin egen tron vid Faderns vänstra sida. När hela skapelsen var klar vilade Gud och nästa morgon planterade Gud Edens trädgård, förde dit all jordens fruktbärande växter, och till sist människan. Det fanns ett förbud, för mitt i Eden stod ett träd vars frukt Adam inte fick äta av, men en trädgård flera mil stort bjöd på många spännande miljöer för en människa att se och uppleva. Adam, skapad vuxen, hade nu barnets nyfikenhet då han lekte bland alla de levande gosedjur, så varje afton kom Gud Fader och Son på besök för att höra vad nytt Adam hade att berätta. Hur länge Adams strövtåg pågick vet ingen, men en dag sa Fadern med insikt; ”Det är inte bra för Adam att vara ensam,” … och så blev Eva till. När Far och Son gick på jorden stod Guds tron i himlen tom och Lucifer, smickrad med allt det beröm han fick av änglarna, vill han i plötsligt högmod provsitta Guds tron och så blev han revoltören Satan. När Satan såg att människans egenskaper var som hans började han i avund göra allt för att stoppa Guds planer med mänskligheten. Så för att få halva människosläktet på fall lockade Satan den naiva Eva till att äta av den förbjudna frukten och så blev de två utvisade från Eden. Satan var utan ursäkt då han visste vad han gjorde, men människosläktet hade med tiden bara berättelserna och lagen, Torah och Bibeln att bygga sin tro på. Därför blev Guds plan ”frälsningen” med Jesu som offerlamm, det pris som betalade all vår syndaskuld och genom Guds benådning kunde människosläktet räddas.

Striden mellan får och getter.

När Babylon intar ett land förstör hans armé allt som fanns i landet där både odlingar, träd och hus brändes ned, och alla människor och djur dödades. Detta var Guds dom över juden då folket vände honom ryggen och tillbad avgudar, träd och stenar, allt det som nu brann upp. Så Gud gav folket denna befallning att inte göra motstånd utan att de skulle frivilligt gå med som fångar till Babylon, för då skall ni överleva. Tre gånger fick kungarna i Babylon en så kännbar upplevelse av hur Guds ingripande räddade judens liv, att de skrev detta påbud att; ”Judarnas Gud är Allsmäktig och alla folk ska visas respekt för Herren”. Detta hände när Ester var drottning, de tre i den brinnande ugnen och Daniel i lejongropen. Judarna hade Guds lag, de tio budorden, och uppmaningen att de i fångenskap skall leva efter landets lagar och det har juden gjort i alla tider och i alla de länder dit de har flytt. Men när Gud välsignade juden och landets folk, väckte detta länders avund, och istället för att ge juden respekt för deras flit och tolerans så lönade världen detta med hat, och deras anspråkslöshet med hån och terror. Jer. 51:9 ”Vi har försökt att bota Babel (genom att var goda medborgare), men landet har inte kunnat botas, … och deras straffdom räcker nu ända upp till himlen.”

Allegori; Fåren är av natur lugna, ödmjuka, toleranta och fredliga, samt motsätter sig inte tillrättavisning utan följer tålmodigt herdens uppmaningar. Getter knuffar och klättrar ivrigt upp på närmsta höjdpunkt, de strider mot varandra om maten och ett revir, samt har varken tolerans och ett intresse av att underordna sig lagar och en herde. I krigen mellan får och getter vinner geten vinna varje gång, men Gud ville ändå att vi skall ta lärdom av fårets natur om vi vill ha fred i landet. För i sista striden vinner fåren för de har en mäktig förkämpe i deras Herde, som med slungad sten, kommen som från ingenstans och träffar angriparen så att han flyr fältet. Och kommer fiender i flock mot fåren, då har herden sin stav i vänster hand, som med en krok i ena änden kan rädda det lamm som har fastnat, men som vapen kan mota bort eller dra en fiende till sig för att inom räckhåll kunna utdela ett slag mot huvudet med käppen (knölpåk). Och med en välriktad slungad sten och en rätt svingad knölpåk mot huvudet då ligger geten där utslagen, … och landet kan få ro. 

Genom hela Bibeln löper det som en röd tråd denna kamp mellan god och ond, mellan får och get, och vid Jesu domstol ställs en fråga; ”Vem är du, får eller get, för eller emot mig?” För geten blir det att gå till vänster om tronen, till en säker död, men för fåret blir det att gå till höger och ny morgondag i tusenårsriket. Det tycks vara som så att alla som har valt att göra goda gärningar kan få en ny chans, alla de som med risk för sitt eget liv har skyddat de personer som antikrist förföljer, medan alla de som hatar både judar och kristna, samt har tagit märket 666 på sig, de har som geten redan dömt ut sig själv. Genom att låta dessa som är varken vita eller svarta, utan grå tvivlare få en andra chans, då få världen svaret på deras ständiga fråga: ”Varför kan inte alla de goda få komma in i himlen?” För med alla dessa grå goda personer i tusenårsriket kommer världen slutligen förstå att vid slutdomen räcker det inte med att göra goda gärning då och då för att vinna en plats i evighetens himmel. För en dag vill mörkret djupt nere i den grå personens inre plötsligt, helt utan orsak göra revolt och då blir Guds himlen både öde och tom (i kaos), som jorden blev för cirka 10 000 år sedan. I slutdomen vid Gud Faderns tron finns det just därför inga fler gråa zoner utan antingen är du för eller emot, får eller get, för in i himlen kommer endast de som är helhjärtade i tro, samt har erhållit ett rent ödmjukt hjärta.  

Tecken vid tidens slut.

Vad gör Bibelns budskap mer trovärdig i jämförelse med alla andra religiösa berättelser? För medan alla andra historiska berättelser skönmålar kungar och det styrande partiet, samt döljer och ljuger brett för att vinna folkens sympatier, då säger Bibeln som det är, alltså rena sanningen. Liksom Satan är lögnens fader, så tåler hans efterföljare heller inte sanningen, utan de gör som nationens härskare, de förtrycker och tystar alla medborgare som söker efter sanningen. Profeten Daniel skriver som sista varning att människorna kommer i slutet att älska lögnen och hata sanningen. Men de som söker efter sanningen komma att få en ökad kunskap om den yttersta tiden, … alltså om vår tid och närmsta framåt.     

Bokserien ”Left behind” var intressant, men mot slutet saknades det en hel del fakta som finns uppräknade i Bibeln. När författarna i en senare filmversion gör en översikt av tidstecken, grundat på Jesu ord i Matt. 24, så fann jag att det fortsätter med att sakna fler fakta i deras resumé, för allt det har hänt mycket under de sista 20 åren ger oss en klarare insikt om tiden, tecken och i vilken ordning. Följande bibelcitat i kursivt är starkt komprimerade. Siffror inom parentes är mina anmärkningar på texten.

Matt 24:3–14 "Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus: "Låt ingen bedrar er. (1) Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är messias, och de lurar många. (2) Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Bli inte rädd för detta måste ske, men det är ännu inte slutet. (3) Folk ska resa sig mot folk och riken, och det ska bli svält och jordbävningar överallt. (4) Men allt detta är bara början på födslovåndorna. (5) Ni ska bli utlämnas åt lidande och död, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (6) Då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. (1) Många falska profeter ska träda fram och (2) när våldet ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet ska bli frälst. (7) Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. (8) Sedan ska slutet komma.

Förklaring: (1) Många säger att de är messias och tror sig veta om när uppryckningen ska ske, men Jesus varnar oss för dessa falska profeter som ska lura många med ett sken av gudsfruktan, samt säga att just de är rätt kristna, och tillhör brudeskaran. Men sanningen är att alla ljuger för ingen kan räkna ut rätt tidpunkt på uppryckningen som ska ske på ett nu, i samma sekund över hela jorden. För jorden är rund och klockan sju på morgonen är klockan sju på kvällen på andra sidan av klotet. Först kommer de döda troende att stå upp, och då spelar det ingen roll över var eller hur man dog, för alla troende kommer på samma sekund, runt hela jorden, få en vit dräkt på en andlig kropp, som till det yttre liknar deras gamla i 40 års ålder, men nu helt utan defekter. (2) På jorden bryter nu stor panik ut, då miljontals vuxna och barn försvinner i tomma intet. De troende som blir lämnade kvar inser nu att allt det som de gamla kristna tjatade om, som att vi ska be om och få vår Guds förlåtelse, allt detta var sant. Och de frågar varandra; ”Vad kommer nu att ske med oss som har lämnats kvar?” Men runt om i världen söker människor desperat efter andra trovärdiga svar och ländernas härskare fabricerar nu fram lögn på lögn som ska bortförklara Bibelns budskap. Och där tron kallnar kommer laglöshet och våldet öka. (3) Krig och svält har i alla tider funnits, men nu blir det ännu värre för de sjuka och fattiga då alla godhjärtade personer nu är borta och kvar finns egoisterna. (4) Födslovåndorna är en liknelse mellan alla de smärtor som kvinnor måste genomlida och med den smärta som nu kommer att drabba all jordens folk innan fredsriket kan födas fram. (5) Detta ”ni” gäller kvarvarande judar och kristna som redan nu lider av förföljelser runt hela jorden. (6) Då ska många människor, även judar och kristna, börja tvivla och falla i otro då själs smärtan blir alltför stor, och i deras misslyckande kommer många att angiva sina vänner. (7) Jesu sista uppmaning till lärjungarna var att förkunna evangelium om riket för alla folk, sedan skall slutet komma. Så alla folk på jorden måste få höra Ordet, men inte ens vi med all vår teknik kan idag klara av detta, utan det blir de 144 000 utvalda judar, som i vedermödan kommer att gå ut för som Jesus gjorde, bota och predika överallt ända tills jordens 7000 språk och folkslag är nådda. (8) Först efter deras hemfärd kan de sju vredesskålarna tömmas och slutet komma med Jesu dom som slår fast vilka av oss det är som få kommer in i fredsriket, med frågan; ”Är du ett får (god) eller en get (ond)?” Och ingen antisemit, rasist eller nazist kan tänka sig vilja se Jesus som Messias sitta på tronen i Jerusalem.   

2 Tess 2:3–7 Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord som säger att Herrens dag, slutet är här. (1) Först sker fallet i tro och laglösheten träda fram, motståndaren (antikrist) som förhäver sig över allt som kallas gud, han som sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2) Minns vad jag sa; Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Nu måste han som håller tillbaka honom röjas ur vägen. (3) Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande, vid sin ankomst (som Messias). Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 

(1) Först ska många tappa tron på Gud så att Antikrist kan träda fram, och Satan som upphöjer sig själv och sätter sig som gud i templet. (2) Det och han som hindrar Satan att träda fram är Heliga Ande, utgjuten på pingstdagen, som är både ande och person då han nu bor i de troende. Att röjas ur vägen betyder att de andligt troende ska först hämtas hem, ryckas upp, för de kan peka ut vem antikrist är. Dessa sista sju år är slutet av den Daniels profetia som säger att efter 490 år skall Messias komma som kung. (3) Den laglösa är antikrist som nu kan träda fram och det första han gör är att skapa en falsk fred mellan muslimerna och Israel, och därefter tillåts judarna få bygga upp deras tempel.

Så långt är filmens resumé okej, men profeten Daniel säger i kap 12 att nya fakta ska vid slutet ge ny insikt till alla de som söker sanningen. Exempel: Det står i NT något som ingen har fatta innebörden, att på Jesu tid fanns det en romersk borg på den plats där Klippmoskén nu står, medan judarnas tempel stod nere vid utfarten via den Gyllene Porten. Men jag tror av andra skäl att moskén inte kan stå kvar, för när filistéerna tog Guds Ark och ställde upp den som trofé i deras tempel, då låg fiskguden Dagon varje morgon framåtstupad inför Arken. Judarna säger dessutom att de kan bygga upp templet inom 7–11 månader samt att templets reningsoffer, den röd kviga har hittats, så räkna inte med ett tio års tempelbygge. Israel håller nu på att säkra landets byggnader inför nästa stora jordbävningen, med tsunami, som kan översvämma Gaza samt fyller Hamas tunnlar med havsvatten. Redan nu är grundvattnet till 90% odugligt, och utan färskvatten blir Gaza en obeboelig ödemark, helt enligt profetian. Samma jordbävning kan rasera Assuan dammen, då en profetia talar om hur Nilens vatten flödar över bräddarna och gör flodstränder obrukbara, och till en sumpmark i 40 år.

Filmen nämner också något om Harmagedonkriget då Satan, Gog och Magog och all världens arméer ska anfalla Israel i slutet av vedermödan, bara för att bli besegrad av Messias. Men i detta Gog och Magog’s krig har profeterna namngivit alla länder som ska anfalla Israel och de är alla deras granna, ledda Ryssland och Iran. Detta krig sker som hämnd för moskéns fall samt att FN tillät Israel att få byggas upp templet, vilket var omöjligt så länge Gaza med Hamas, och PLO på Västbanken, samt Hizbollah, jihadister och talibaner finns kvar runt gränserna. Men jordbävningen gör nu att EU och FN:s MÖ politik kastas omkull då hotet från Gaza och Västbanken inte mer finns till, och hotet från Syrien är borta. Och med Egypten som sumpmark får vi förklaringen till varför alla arméer från norra Afrika måste ta sjövägen upp till Libanon för att kunna deltaga i kriget mot Israel. Kriget med Gaza kan ske när som helst, står mellan Israel och palestinierna, och som segrare tar Israel kontroll över både västbanken och Gaza. Första kriget i Harmagedon är därför en hämnd mot FN och Israel, för deras tempelbygge, och den bör ske i början av vedermödan och står mellan arabvärlden och Israels Gud. Andra kriget i Harmagedon sker i slutet av vedermödan och den står mellan Satan samlade världsarmé och Messias härskaror. Och här sätts Satan i fängelse för 999 år.

Filmen nämner något om de 144 000 vittnen, men inget om de två vittnen Mose och Elia, eller något om orsaken till varför Satan ville ställa upp sin tron i templet. Vid tempelinvigning tilläts judarna att få offra den röda kvigan, men deras rituella offrande till Gud fortsätter i cirka två år. Men så tröttnar Satan på det hela och han bryter freden samt kastade ut de judiska prästerna. Därefter ställer han upp en avbild på Antikrist i templet, som alla måste tillbe eller dö, samtidigt som antikrists kontrollsamhälle och förtryck börjar där alla måste ha märket 666 på sig för att kunna köpa och för att överleva.

Filmen säger inget om alla de händelser och antal dagar som sedan finns uppräknade och som ger oss en aning om hur en agenda i vedermödan kan se ut. Som detta att templet ska beträdas av hedningarna i 2300 dagar, att Mose och Elia skall predika i 1260 dagar och sedan ligga döda i 3½ dag, eller att Antikrist bildstod skall stå uppställd i 1290 dagar och salig är den som lever fram till dag 1335. För utan dessa uppgifter inprickade i rätt ordning blir alla dagar under vedermödan en trång passage i en lång mörk tunnel. Men Gud har kortat av denna tid just för att den kommer att bli mycket svår, men samtidigt har han givit oss alla dessa pusselbitar som ska ge oss hopp om ett ljus i tunneln. 

Vedermödan: Hela vedermödan är 7 x 360 dagar = 2520 dagar. (profetiskt år = 360 dagar) Templet måste finnas på plats i början av vedermöda, då hedningarna skall trampa i templet under 2300 dagar och bildstoden av antikrist skall stå uppställd i 1290 dagar. Eftersom alla de andedöpta kristna kommer att peka finger och ropa, ”Där är antikrist!” Då måste dessa hämtas hem före invigningen av templet, alltså i tiden cirka ett år före och ett halvår efter vedermödan börjar. Närmre än så kan vi inte hitta ett exakt datum, men när bildstoden ställs upp i templet först vet vi helt bestämt att på dag 1335 dagar kommer är Messias.  

Dag 1335 visade sig vara nyckeln till hela agendan, och resten är ett skolexempel på matematik. Från sista dagen 2520 – 1335 = dag 1185 och om bildstoden ställs upp på denna dag får vi 1185 + 1290 = dag 2475, alltså 45 dagar före slutet. Då hedningarna skall trampa i templet i 2300 dagar kan invigningen ske senast på dag 175. (2475 – 2300 = dag 175)

Kontrapunkten är dag 2475 varifrån allt datum utgår från. Judarna blev på dag 1185 utkastade från templet och profeterna säger att alla judar kommer på en gemensam dag bli varse om att Jesu är Messias och då bli fyllda av Helig Ande så att de i heligt mod vågar gå in i templet och kasta ut bildstoden och Satans tron. Så vad hände vid Klagomuren som kunde få alla judar att enas i deras tro? Mose och Elia predikade i 1260 dagar, vilket får alla till att tro de började deras predikan vid halvtid, som är också 1260 dagar, men då de måste dö och uppstå efter 3½ dag blir det i fredsriket? Feltänkt. Istället var det deras död och uppståndelse som gav alla judar deras stora Ande-upplevelse, för kunde Gud uppväcka de två vittnen, då kunde Gud också ha uppväckt Jesus från det döda. Alltså när bildstoden kastades ut var det på dag 2475 (45 före slutet) då får vi talet 2475 – 4 – 1260 = dag 1211, som blir den dag då Mose och Elia påbörjade deras predikan vid Klagomuren.  

Om de 144 000 vittnen står detta att vredesskålarna inte kan tömmas ut förrän hela jorden har hört talas om evangeliet och att de har hämtats upp. Det betyder att om de började predika på invigningsdagen, och gör detta i 144 veckor 7x144 = 1008 dagar då hämtas de hem på dag 1183. Detta är helt min gissning, men … det finns en viss logik i tidpunkten.  

Hjälparna. Helige Ande har varit utgjuten i snart 2000 år och hämtas tillsammans med de andligt fyllda kristna lyft den upp i skyn. Kvar lämnas nu de ljumma troende utan en hjälpare, men … inom något år dyker de 144 000 vittnen upp för att hjälpa både kristna och judar att ta nya tag i tron. När de 144 000 vittnen hämtas hem tror Satan att ”fältet” är äntligen fritt, men … nu dyker Mose och Elia plötsligt upp vid Klagomuren. Så det är inte konstigt att hela världen jublar på den dag som de två vittnen dödas, men … säg den skadeglädje som vara, för 4 dagar senare står de två upp, borsta av kläderna och hämtas hem. Det är denna syn som frälser de kvarlevande judarna och ger dem mod att med den Helige Andes hjälp kämpa genom de sista 45 dagar av själseld. Men samtidigt blir det under denna tiden som deras trofasthet kommer att prövas, för nu kommer Antikrist arméer att omringa och inta Jerusalem. För det står skrivet att kvinnor och barn kommer att föras som fångar, sexslavar till Javan, som är Grekland och Turkiet. Jag har tidigare tyckt att detta är en märklig profetia om sexslavar, men efter ISIS grymma sexuella krigsföring så vet vi att även denna sexfixering kan vara sant. Men inför den sista veckan säger profeterna att Gud uppmanar nu alla judar till att fly ut ur dessa ondskans städer som har brukat våld mot folket, för snart faller deras dom då alla deras städerna ska förintas som Sodom och Gomorra.

Under de sju åren uppstår på jorden sju asylstäder dit många kristna kan fly, för att där försvara sig mot arméer som kommer från de storstäder som nu kontrolleras av Satan. Säkraste datum med hopp om en framtid är dag 1185, för från denna dag kan alla troende räkna fram 1335 dagar, vilket är den dag Messias kommer, för nästa dag finns i tusenåriga fredsriket.  

Övriga händelser. Det står att tre kungar från öst ska komma med 200 miljoner soldater för att angripa Antikrist, vilket blir i slutet av vedermödan då två floder plötsligt torkar ut. Men Satan skickar tre grodor, demoner, som övertalar de tre kungarna till att angripa Israel. Mot en så talrika armé tycker världens folk att nu är Israel chanslös, så manipulerade är de av Satans lögner, men som alltid glömmer de medvetet bort profetior som säger att Gud har sina egna planer som kommer att genomföras i rätt tid, även efter viss fördröjning.

Fyra hästar. Likaså nämndes lite om de fyra hästarna i Sakarja 6 och Upp. 6 att de spelar en viss roll i utvecklingen bland människorna på jorden, men hästarna är fyra åsikts riktningar som kan har varit verksamma ända i från den tid då romarriket upplöstes.

Sak. 6: 2–5 Framför den första vagnen var röda hästar, den andra vagnen svarta, den tredje vagnen vita och den fjärde vagnen fläckiga*, starka hästar. Och ängeln sa: "Detta är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre (Satan). Upp 6: 2–8 Jag såg en vit häst, och ryttaren hade en båge, samt en segerkrans. En eldröd häst kom fram, och ryttaren hade ett långt svärd och han tog bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Jag såg en svart häst, och ryttaren höll en våg i handen då han kontrollerade all handel. Jag såg en gulblek häst*, och ryttaren hette Döden, ty dödsriket följer honom, och de fick makt att med svärd, svält och pest att döda en fjärdedel (25%) av jordens invånare.

*Grundtext är färgen klorofyll = grön, men då inga gröna hästar finns valde munkarna ordet fläckig/blekgul. Hästarna är politiks/religiösa riktningar utsända av jordens herre, avgud. Min tolkning är ismerna: Vit = katolicismen i väst, Röd = kommunismen, Svart = kapitalismen, och Grön = den religion som har inga problem med att döda oliktänkande. Det kan vara en slump men palestinska flaggan är svart/vit/grön i vågräta linjer, med en röd kil till vänster.  

Sak 5 :2 – 4 ”Jag ser en flygande bokrulle, tio meter lång och fem meter bred.” Ängeln sa: ”Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Alltför länge har tjuven och lögnare varit utan straff. Nu har jag låtit förbannelsen gå ut, säger Herren Sebaot, för att den skall tränga in hos den som stjäl och hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall bli kvar i deras hus och rasera allt, både trävirke och sten.” Hebreiska ordet förbannelse låter som al-ah.

Om hela mänskligheten säger Herren; ”För de skall inse att jag är Herren.”

Slutet och …? I tusenårsriket finns det en union mellan Egypten-Israel-Assyrien, med Messias som kung, och ett år före slutet släpps Satan fri för att samla alla de människor som är missnöjda med denna ordning och de kommer att låta sig lockas av hans tomma löften och mobilisera sig i södra Libanon, Harmagedon, till strid mot Jerusalem.

Hes. 9:4 HERREN sa till mannen med skrivdonet: ”Gå igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken, kors, på pannan på de män som jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där.” 2 Mos. 12 Mose uppmanade folket att markera dörrposter med blodet från offerlammet. Upp. 7:3 Skada inte jorden, havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Gudstjänare, de 144 000 vittnen. Upp. 2:17 Åt den som segrar ska jag ge en vit sten där ett nytt namn är skrivet som ingen känner utom den som får det.      

Nya Jerusalem. Nu till en glad nyhet. Det finns de som säger att det nya Jerusalem har redan kommit och ligger därute i väntan på att placeras på jorden. Det står skrivet en himmel och en ny jord, alltså inte städad och renoverad, som om Gud inte kan skapa en helt ny planet, så låt oss titta på storleken, Upp 21: 9–27 Staden är 228 mil i kvadrat, (12 000 stadion x 190 m = 2280 km) och muren runt om är 72 meter hög, som ett höghus på 14 våningar) Varje långsida har 3 portarna med avstånd på cirka 570 km från varandra. Uppställd på vår jord ligger hörn 1 på Irland, hörn 2 i Lettland, hörn 3 i Grekland och hörn 4 i Portugal. Jerusalem är inte bara en huvudstad, den är en kontinent stor nog flera miljarder människor att bo och leva i. Då Guds tron står i mitten synligt från muren runt om, så betyder det att marken höjer sig som en trappstegspyramid då ligger toppen högt upp, men luften är inga problem för människan som nu har en andlig kropp och behöver inget syre för att överleva, … och äter gör man mest för att det är gott.

För en djupare kunskap och med fler bibelcitat, samt mycket annat som finns i Bibeln går att läsa vidara i kapitel 1 - 12 på min hemsida.