Memo Kapitel 11. sve 06-04-2021

Innehåll; Vad är tro? Världshistoriska fakta, Gud frågar Israel? Sanning och konsekvens, Våldet, Hesekiel 38-39, Shemitah, Jesaja 60, Filosofi,       Sidor 64 - 69 (6) 

Memo sve. Kapitel 11 Vad är tro?

Ateister, fascister och vetenskapsmän säger att allting som nu finns till kom till ur ingenting, som … plötsligt blev någonting, som kolliderade med ”sig själv, sin en spegelbild” i ett Big Bang, och resultatet blev ett universum där all materia och liv, liksom slumpen och krocken, är en meningslös händelse mellan två inte-enheter. Och denna teori kallas för vetenskap, inte tro, för tro gör man bara i kyrkan.

 Hebr. 11:1 ”Tro är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om ting man inte ser, och att universum skapades genom ett ord av den Osynlige till något synligt.  

 Präster och fariséer ville, liksom vi alla andra, ha konkreta bevis för att kunna tro, och Jesus hänvisar dem då till Bibelns profetior som säger sanningen, nämligen detta att judarna skulle en dag spridas ut över hela jorden och var än de bosätter sig kommer de att förföljas och dödas. Och det spelar ingen roll hur mycket de assimileras sig i samhället. Men … när tiden var inne skall judarna återvända till deras hem, Israel och Jerusalem, för att aldrig mer lämna det. Och för alla de judar som inte återvänder till Israel kommer förföljelsen att öka. Precis som vi ser ske idag. För alla skall komma hem för att möta Messias.

Satan vet om allt detta och han vill att återvändandet ska ske långsamt medan Abbas på västbanken säger; ”Bra låt alla judar flyttar hit för då kan vi utplåna dem i ett enda svep.” Så alla ni som ritar hakkors och ropar död åt judar och sionister, vet ni om att just nu uppfyller ni Guds vilja till att föra hans folk hem. Men eftersom ni gör allt detta med onödigt grovt våld kommer alla judehatare en dag tuktas med Egyptens plågor.

 Så hur världen bemöter rasismen kommer nu att påverka all jordens befolkning och den borde inte få lov att avgöras av oförstående politikers axelryckning. Bibeln säger oss gång på gång att endast sanningen kommer att lösa jordens problem, och att då som politikerna lämna över besluten till den majoritet som tror sig alltid ha rätt i allt, det är farligt. I FN, världens styrande organ, finns det ett (1) enda judiskt land och mot dem cirka 40 arabländer, som … kan om de vill besluta att jorden är platt. Gör själv matematiken och fråga sedan; Vem har rätt, sanning eller konsekvens?

 Världshistoriska fakta.

Vad är problemet mellan kristna/judar och araberna, som baserar deras lösning och sanning i respektive böcker, Bibeln/Torah och Koran?

I vetenskapens historiska beskrivningar, som finns runt om i världen, säger många nationer att Torah och Bibelns historiska berättelser tycks stämma bra med fakta, sådan fakta som rör sig om de många kungarna och krigen i alla de stora riken som då fanns som Assyrien, Egypten, Babylon, Persien, Grekland och Romarriket. Men även namn på platser i länderna runt Israel tycks alla med tiden stämma överens helt enligt dagens arkeologiska fynd.

1 Mosebok handlar om skapelsen och tiden fram till Noa och Abrahams kallelse, men därefter handlar både GT och NT mest judarna och deras historia, samt hur andra länder interagerar med Israel land och folk.

Filistéerna.

1 Mos 26: 12–18 Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty HERREN välsignade honom. Och han blev en mäktig man; hans makt blev större och större, så att han till slut var mycket mäktig. Han ägde så många får och kor och så många tjänare, att filistéerna begynte avundas honom. Och alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt med grus. Abimelek sade till Isak: »Drag bort ifrån oss; ty du har blivit oss alltför mäktig.»  Då drog Isak bort därifrån och slog upp sitt läger i Gerars dal. Och Isak lät åter gräva ut de vattenbrunnar som hade blivit grävda i hans fader Abrahams tid, men som filistéerna efter Abrahams död hade kastat igen; och han gav dem åter de namn som hans fader hade givit dem. 

Domarbok 3 :1–3 Dessa var de folk som Herren lät bli kvar, för att med dem pröva alla israeliter som inte hade varit med om alla krigen i Kanaan och för att lära Israels barn att föra krig, de som inte hade varit med om det förut: filistéernas fem furstar och alla kananéer och sidonier samt hiveerna som bodde i Libanons bergsbygd.

1 Sam 4 Filistéerna ställde då upp sig i slagordning mot Israel, och israeliterna blev slagna av filistéerna. Folket frågade de äldste i Israel: ”Varför har Herren i dag slagit oss inför filistéerna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Shilo så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand. Folket lät hämta Herren Sebaots förbundsark och när det kom in i lägret brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop så att marken skakade. Filistéerna hörde jubelropet och sade: ”Vad betyder det där höga jubelropet i hebréernas läger?” När de nu fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret blev de rädda, för de tänkte: ”Gud har kommit in i lägret.” De sade: Ve oss! Vem kan rädda oss från den mäktige Gudens hand? Det var den Guden som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. Men fatta mod och var män, filistéer, så ni inte blir slavar åt hebréerna liksom de har varit slavar åt er, män kämpa!” Så stred filistéerna, och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. 

Filistéerna var avundsjuka på judarna för allt tycktes gå väl för dem. Men de var ett krigarfolk, arroganta, hotfulla samt föraktade andra folk. Då judarna inte var vana till att kriga fick filistéerna stanna kvar för att ge dem kunskap i krigsföring samt vapen. Sant var bars arken före armén då gick Herren före och besegrade fienderna, men denna gång började de kriget, för at vid förlust hämta arken, men precis som i dag måsta man fråga först och inte använda Gud som en talisman, en maskot.

PLO ledaren Abbas krävde att FN skulle stoppa all judisk utgrävning som sker på allt palestinskt område, då Israel tycks bara vilja hitta bevis på deras 3500 årig judiska närvaro i landet, samtidigt som de förstör allt som bevisar palestiniers rika historia. Under åren 1947–1967 hade de själva all kontroll över marken och då kunde de också ha gjort sina egna utgrävningar som då hade bekräftat deras eget folks, filistéernas, 3000 år långa närvaro. Men inget gjordes för det finns inga arkeologiska bevis gömda i marken då hela den palestinska historiken är falsk. Däremot har judiska utgrävningar funnit bevis på en gammal filisteisk närvaro i landet, men problemet är att dåtida filistéer var hamiter, och inte som idag semiter, samt var en sjöfartsnation, handelsresande och ibland pirater, som från Kreta hade ockuperat en kustremsa runt staden Gaza. De var också avgudadyrkare och inte som Abraham, som dyrkade Jahve.

En skolflicka i Gaza frågade den kända svenska MÖ reportern: ”I alla andra länders historia finns det många kungar och hjältar, men i mitt land finns det inga, varför?” Flickan fick inget svar, för sanningen är att det finns inga hjältar, bara terrorister.  

När Josua intog Kanaan, var hela landet uppdelat i feodalsamhällen där många av kungar inte kunde samarbeta, inte ens inför hotet av en total ockupation då judarna närmade sig. Det var på Guds löfte och uppdrag som Abraham gick till Kanaans land och där fick han också veta om att löfteslandet hade fasta gränser, vilket är ett kvar om länder skall kunna leva i fred med varandra. I motsats till hur andra länders ledare resonerar som hela tiden vill ha mer makt och mark, vilket leder till konflikter.

Detta visar på rasismens stora okunskap om målsättning, för judarna har inget intresse av att ta över hela världen, för då skulle Gud straffa dem. I Israel frihets förklaring som stat var at kunna leva i fred med alla grannar, samt att de tillsammans skulle fredligt utveckla respektive samhällen. Det som muslimerna däremot vill göra var att förinta Israel samt strida så att jorden skull bli muslimskt med sharialagar, och detta är inge dold agenda utan detta sägs helt öppet i median. Då romarriket intog MÖ hade hela området tidigare varit ockuperat av flertal riken, men inga av alla dessa kungar och generaler hade gjort landet till sitt med Jerusalem som huvudstad.

Och inte blir det bättre när flickan läser i Koranen och inser att en hel del av uppgifter som finns där inte stämmer med verkligheten. Som då Muhammed väcktes av en ängel som sparkade på honom då han låg och sov. Därefter flög han i tre långa skutt på en häst med kvinnor huvud, till den längst bort liggande moskén i det muslimska riket. Framme vid tempelberget klättarna han upp till toppen för att på en stege komma närmare gud. Längst bort liggande moské anses vara den i Jerusalem, och därför är staden helig för muslimerna, men … om nu moskén byggde först 90 år efter Muhammeds död, så …? Från Mecka till Medina är cirka 3 mil medan det är 100 mil till Jerusalem. Det var först när judarna 1920 av NF/FN blev lovade deras gamla hemland i det område som romarna kallade för palestina, som Jerusalem blev mycket intressant för muslimerna att slå vakt om. Och medan Israel lovade att alla som bodde i landet skulle få bo kvar, sa araberna tvärtom, att alla otrogna, kristna och judar, skall kastas ut ur landet. Och därför kallas Israel för apartheidstat.       

Ett avkortat uttalande av en palestinier, april år 2021

 "Hur genomfördes utvisningen (dvs. det nazistiska folkmordet) av judarna? Den tyska [nazistiska] propagandaminister Goebbels spridde tillsammans med Hitler ut att judarna är som råttor som sprider sjukdomar, berövar Tysklands rikedom, och måste utvisas ... De kom fram till Palestinas land hungriga, sjuka, smittade med tyfus och malaria, samt saknade allt. Vi gav dem färskt vatten att dricka och apelsiner, men de förrådde handen som förlängdes för att hjälpa dem. "

Mellan de två världskrigen hindrade både britter och araber konsekvent alla de judar som ville flytta in i landet och en judisk by blev också totalt utraderat. De fick inte några apelsiner. Och var kriget var över beskriver han de judar som kom direkt från koncentrationslägren. Det var sant att många var halvdöende då de kom till det palestinska området, men bara några år angrep araberna dessa utmärglade judar och förlorade kriget, då deras avsikt, då som idag, var att kasta alla ut i havet. Om de gav judarna en arm för att hjälpa dem så drogs den snart tillbaka, för majoriteten ville inte ha något med judarna at göra. Så hur kunde de förlora mot dessa utmärglade fattiga judar som var dåligt beväpnade? Tog de fel på apelsiner och handgranater?       

Mellan de två världskrigen hindrade både britter och araber konsekvent alla de judar som ville flytta in i landet och en judisk by blev också totalt utraderat. De fick inte några apelsiner. Och var kriget var över beskriver han de judar som kom direkt från koncentrationslägren. Det var sant att många var halvdöende då de kom till det palestinska området, men bara några år angrep araberna dessa utmärglade judar och förlorade kriget, då deras avsikt, då som idag, var att kasta alla ut i havet. Om de gav judarna en arm för att hjälpa dem så drogs den snart tillbaka, för majoriteten ville inte ha något med judarna at göra. Så hur kunde de förlora mot dessa utmärglade fattiga judar som var dåligt beväpnade? Tog de fel på apelsiner och handgranater?

Bibelns Gud säger sig var Sanningen, samt hatar lögnen, och för 50 år sedan lovade en amerikan 10 000 dollar till den person som kunde hitta ett fel i Bibeln som gick att bevisa i domstol. Och texter som denna att Jesus gick på vattnet var inte aktuell då alla vittnen var döda för länge sedan. Namn på städer ogillades för efter så lång tid tillbaka är det normalt att orter byter namn efter varje ockupation av annan nation. Men det har visat sig att trots flera ockupationsmakter så har ortnamn inte ändrats. En ingenjör i USA lämnade in ett förslag till patentverket på golv i tält med rörliga skivor som följde sanddynernas rörelse. Men han fick nej, för idén fanns redan beskriven i Moseböckerna. Inte ens historiska fakta har visat sig var fel, som den om Babels torn. Även syndafloden finns det avtryck i naturen som tyder på att en stor översvämning har skett. Än har ingen lyckats med att plocka hem pengarna.

Den nation som var närmast till att utplåna allt judiskt var Roms kejsare Hadrianus i år 130, som döpte om både landet och folket till Syrien-Palestina och palestinier, men att ändra på ett folks inre tro, religion, är meningslöst, för ju mer man förbjuder en tro, ju envisare kommer vissa att hålla fast i deras gudstro. Istället vara det muslimerna som med tiden ockuperade Israel, men inte heller de hade ett intresse för Jerusalem eller landet, utan de lät allt förfalla. Som när Osmanska riket tog över ockupationen. Kanske läste ledarna i Bibeln och insåg fakta att när judarnas Gud säger Mitt Land, då betyder detta att alla andra var inkräktare och det låg en förbannelse över landet som gjorde att marken blev alltmer ökenlikt, berodde på judarnas synd och frånvaro. Tydligen har världen en större tro på att judarna en dag skall återvända för att ta över landet, något som kyrkan inte har förstått, trots att de har Guds ord att tillgå.

Jeremia 2. Gud frågar Israel. Jag förde er ut ur Egypten till ett land som var rikt på allt, och ni fick ett bra liv där, så varför vill ni lämna mitt tempel för att be en sten om hjälp? Ni frågar inte, var finns jag, utan ni går till usla avgudar och fråga dem om råd? Frågar man hednafolket om de vill byta ut deras gud säger de nej, men ni väljer bort mig till förmån av döda gudar, mest för deras högtider och stora omorals skull.

Mitt folk har nu begått en dubbel synd då de dels har lämnat en källa med friskt vatten och dels för att de gräver usla brunnar där vattnet sinar. Trots att Herren straffar och tillrättavisar judarna, som vänder honom ryggen, så vill han att de skall vända åter. När Mose lämnade Egypten och var på väg upp till Kanaans land gick de genom flera länder vars kungar insåg rätt snart att judarnas Gud tycktes gilla denna hop av trashankar, då de tycks kunna segra i varje krig. Hitler ställde samma fråga; ”Vad är denna ödets gudinna som hålla detta folk vid liv, och varför kan de inte bara dö som alla andra folk har gjort, samt försvinna ut ur historien?”

Så vad är det som skiljer dem åt?

I våra dagar gör muslimerna sig redo för deras sista strid, för att ur denna kaotiska värld som nu råder skall deras Mehdi (Messias) kommer för att upprätta Kalifatet. Samtidigt är Satan nu redo för att ösa ut all hans vrede över både judar och kristna, trots att han är medveten om sitt eget öde och att hans förlust redan är förutbestämt.

Vetenskap, klimatforskare och SF- filmer talar om en kommande apokalyps, och att domedags klockan pekar nu på en minut till jordens totala undergång.

Men Bibeln säger oss att före slutet kommer det finnas 7 + 1000 år kvar innan jorden bränns upp, och klimatproblemen kommer Jesus att ta hand om. Men därför får vi inte slå oss ner och säga; ”Oj, Gud så bra, då har vi gott om tid kvar!” För vem av oss kan i dag känna sig helt säker på ett fortsatt liv när sjukdomar, naturkatastrofer och våld grasserar? Tvärtom sprider det sig en oro för morgondagen, vilket får en del av att resonera: ”Ät, drick och var glad för …!”

Först erkände både FN och Löfven att det var Hamas som startade Gaza kriget sommaren 2014 via deras attack tunnlar, deras benämning, för att sedan ta allt tillbaka, pga. trycket från SSU. Och då tog Löfven det högst olyckliga besluta att erkänna Palestina som stat i två-stats lösning. Detta betyder att den redan lilla stat, Israel, efter ännu en stöld av markområden, får det allt svårare att bygga bostäder för folket som genom rasism tvingas fly till Israel, samt bara detta att kunna försvara sig.

 Malmö hade år 2021 en stor fest där det sjöng; ”Död åt sionismen och fram för en kommuniststat.” Samtidigt säger Löfven att han har koll på rasismen i partierna på vänsterkanten. Och dessa är framtida socialdemokrater som skall styra Sverige i kampen mot judehat och rasismen. Med detta som facit kan man nu förstå varför den demokratiska ”våren” i Tunis och Egypten, kollapsade redan innan den spred sig runt om till övriga muslimska stater. Den dog för de kommunistiska muslimerna inte vill ha en demokrati, som den i väst, utan föredrar den kommunistiska demokratin i öst.

Sanning och konsekvens. Det finns sanning, statistik och politisk korrekthet. Den regering som bygger upp landets lagar på egen s.k. korrekthet, där kommer lögnerna att motarbeta den gode medborgaren och förtrycket skapar en värre tyrann än den som revolutionen stred emot. Det är få om någon revolution som har lyckats med det de lovade folket, för segern och den makt de får skapar sina nya och värre despoter.   

Så den arabiska ”vår” med demokratisk frihet övergick till evig vinter där inbördeskrig avlöser varandra. Då muslimska broderskapet tog över makten i Egypten erkände de att kopterna var de äkta egyptier, men då de inte kunde med vapenmakt återta landet så får de stå sitt kast. Men när judarna intog Palestina med vapenmakt då kallas de för ockupanter och ska lämna tillbaka marken. Och FN som styrs av regeln; ”Mina barn och andras ungar”, innebär detta att Israel aldrig någonsin kan få ha rätt.  

Samtidigt ökade judehatet allt snabbare och nu vill nära 90 % av judarna flytta hem, till ett landområde som är mindre än Småland och där hälften av landets yta består av berg och ökenområde. Den goda åkermarken som nu finns skapades av judarna som offrade deras liv för att dika ut de malariainfekterade sumpområden.

 Israel egen trångboddhet löser de med att bygga hus på bergssluttningarna för att lämna all åkerjord fri till att odla på. Araberna fortsatte att göra som de alltid har gjort med att ha hem och åkermark nära varandra, samt öppna diken där vattnet dunstar bort. Men med ökad vattenbrist tvingas jordbrukande palestinier nu till att tänka om, särskilt som deras egen befolkning ökar. Så nu lär Israel upp gästarbetarna hur man kan hushålla med både mark och bevattning, samt vikten av att underhålla alla de avlopp och andra installationer som Israel lät uppföra under åren 1967 – 2005.

En palestinier sa drömmande: ”Vi önskade få tillbaka den ordning och reda som fanns då Israel styrde landet, men då med egna ledare.” Med andra ord, deras ledare har ingen aning hur man sköter ett samhälle, men det är en skam att judar regera. En bra ledare är den som inser när slaget är förlorat, och en halvseger är bättre än ett totalt nederlag. Muslimska män slåss envist för hedern, en illusion i deras värld, där kvinnorna vill ha fred, då hedern inte går att äta. Om kvinnorna fick bestämma i den arabiska världen då hade jorden haft fred för länge sedan, … den fred som väntar de ödmjuka i tusenårsriket.          

Våldet. År 2018 konstaterades det att före 2014 sprängdes det i Sverige runt 10 handgranater per år, för att mellan åren 2014–2018 helt oförklarligt öka till 150 per år. Likaså har skjutningar och dödande ökat, men då man inte vill säga att det kan beror på invandringen och på hur asylbedömningen sker, då finns Bibelns förklaring kvar. Profeten Joel sa; ”Dela inte på mitt land, säger Herren, för då kommer domen (öga för öga och tand för tand), som innebär att allt det onda ni har gjort mot mitt folk det kommer en dag att drabba er själva. Svensk regeringen anser att när juden försvara sig mot kniv-intifada med sitt eget vapen anses detta vara utomrättsligt agerande. Alltså inte okej. Men nu när detta öppna våld har kommit till vårt land och då måste polisen avvakta och ropa på fler poliser tills de är så många att brottslingen inte ska skadas. Svensk polis och judar har nu samma problem, för vad än de gör blir det fel.

Man kräver att en konverterad kristen skall kunna rabbla de tio budorden utantill, samt skillnaden mellan katolik och protestant, för att kunna bedömas som att vara en kristen, men myndigheterna glömmer bort att fråga om de som kristna har även tagit avstånd till deras gamla kvinnosyn med heders tänkande, samt drömmen om att skapa en shariastat i Sverige. Och de som inte har konverterat får stanna utan att få några besvärliga frågor.  

Hesekiel 38–39.  (Bibelcitaten finns i början av kapitel 10.)  I dessa kapitel räknar profeten upp alla de länder som kommer att få deras slutdom i arabvärldens eget ”Waterloo”. Om bara 50% av profetiorna slår in, då är det som att singla slant, men när 90 % har redan fullbordats och resterade 10% ska ske i när framtid då har slumpen gjort att profetiska nitlotter bli sist dragna? 

Shemitah = 50-årsperiod, där sista året är ett jubelår. (Sju är Guds tal och 7x7 blir 49, och under jubelåret 50 nollställdes alla skulder enligt Moseboken. Så alla får nu en ny chans till att börja om.) Ett sådant jubelår var 1917 då Balfour föreslog att judarna skull nu få börja om med ett eget hemland i Mellan Östern, Israel.

Nästa Shemitah-jubel år var 1967, som i USA var känd som börskraschen, men i Israel minns man året med glädje då Jerusalem och Klagomuren återtogs, samt att Israel kunde befriade alla de område mellan floden och havet, den mark som enligt FN resolution år 1948 skulle tillhöra judarna.

Vart 6 000 år sammanfaller det ett Shemitah år med Blood Moon (blodröd måne). Detta fenomen hände under året 2017–2018, och enligt traditionen kunde det hända något bra eller dåligt för eller runt Israel. 14 år tidigare 2001 sprängdes Twin Tower, och 7 år senare, 2008, invigdes ersättaren, det nya tornet.   

Empire State Building i New York invigdes år 1938 och det tog sju (7) år att bygga skyskrapan. Märkligt, men helt oviktigt, däremot kommer det värre för Sverige då tvåstatslösningen är i Guds ögon ett antisemitiskt ställningstagande som tvingades på svenska folket av den socialdemokratiska 68-rörelsen. Denna rörelse har haft som mål att kasta ut allt kristet ur skolan och kyrkan, samt att låta en pseudoreligiös lära få ta över, en tro som inte har någon förankring i profeterna eller på en levande Gud.

 Det har nu gått så långt att politiker är i strid mot Bibeln, och samtidigt har de lämnat fältet fritt för rasismen, så att judar i Iran känner sig säkrare där än i Sverige.

Men de har också gjort svensken helt kunskapslös i frågan om att kunna förstå vad tro och religion innebär, då allt religiöst likställs med att tro på tomten och andra sagor. Om du frågar svensken varför firar vi påsk, får du ett svävande svar om Jesu död, men inte mycket mer. Som tur är behöver svensken inte förklara vad en kristen tro innebär för då hade varannan blivit utvisade.

Om du frågar, varför hatar världen judarna blir vänsterns svar; ”För de har ockuperat palestinsk mark och byggt upp apartheidmuren.” Men … före år 1948 fanns varken ett Israel eller en mur, (som byggdes år 2005 och täcker 10 % av hela gränsen).

Så varför lät Hitler gasa 6 miljoner judar och varför dödade araberna så många judar i det brittiska Palestina, före 1938? Varför ropade nazisterna; ”Judar, åk hem till ert hemland, Palestina!” Varför protesterade inte araberna mot deras felaktiga ordval?”

Sanningen är enkel, man har alltid hatat judarna. Varför? Och här tar vänsterns svar slut, för fram till 1900-talet bodde 90 % av judarna utanför Israel och de utgjorde ingen fara, varken för freden eller för att överta världens ekonomi. Så kvar finns den svenska rena avundsjukan, samt för att juden överlever trots alla odds.

Jesaja 60. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Israel skall en dag återuppstå och vara ett ljus för alla, och alla som har gjort judarna illa de kommer nu gående med gåvor, och om de hittar en gömd jude i landet ska barnet bäras fram som ett bevis på att folken vill nu gör det rätta, och ge Gud all ära.    

Många kommer troligtvis göra detta motvilligt för så djupt sitter hatet, nästa som en drog, en del av deras personlighet, som att man frivilligt lät sig bli besatt av ondskan.  Och då man älskar mörkret mer än ljuset samt mår illa över alla dessa som gör gott, då kommer man frivilligt gå in i mörkret för att slippa se och höra sanningen.

Filosofi. I samtal om filosofi och religion kom man fram till att de filosofer som finns på vänsterkanten, Karl Marx m.fl. trodde på kommunismen där alla fick det bra, där e även arbetarens fritid skulle öka med tiden, men det blev tvärtom. Ju bättre folk fick det ju mer ville de ha av de nya vetenskapliga framstegen. Så arbetstiden halverades inte utan arbetaren jobbade lika länge, men fick det mycket bättre, och blev mer som kapitalisten, girig. Och de som kom till makten genom med revolutionen, de ville i deras tur inte blir av med inflytandet och så blev kommunistpartiet till en liten elit som var värre n kapitalistister då de sa sig var emot kapitalet. Samtidigt fick folket det allt värre då makten, kamrat 10%, kunde nu behärskade havet, kamrat 90%, som i Kina. Fast där är inte droppen i folkhavet anonym längre, för med ansiktsavläsning och chips i handen är ingen längre anonym, för partiet kommer numera alltid se sig i allt det du gör. Kapitalismen i sin tur överlevde mycket beroende på att de gav löfte om den amerikanska drömmen och även den sämste i klassen kan komma upp sig. Samtidigt som alla fick religionsfrihet kunde de protestera samt ha egna åsikter och lov att uttrycka dessa i tryck. Visserligen är de demokratiska valen rörigare och svåra att förutsäga, men folket har alltid en möjlighet till att skapa en förändring i samhället, i motsats till den kommunistiska idén som lovade stort och höll tunt.

Det som alla filosofier har problem med att det samhälle där man jobbade lagom mycket och är sedan fri, där uppstår frågan, vad skall man göra under så mycket fritid? Samt problemet med att hinna med allt man vill innan livet tar slut. Idealet hade varit om människan hade ett evigt liv, för då kunde var och en arbeta i sin egen takt, då man alltid hinner med att göra det sällsamma. Men båda dessa filosofiska ismer, som finns i den röda och svarta hästen, har ett gemensamt problem, nämligen att vid livet slut tog all hopp slut. Alltså behövs det en allsmäktig gud som kan ge människan evigt liv, men detta är oacceptabelt, för ett parti som har all makt och vill inte stå till svars för sina felsteg och ödmjukt förklara sig inför en levande Gud. Särskilt som deras politik orsakar att 25% av jordens befolkning kommer att dö.

De människor som följer den vita och gröna hästen har samma problem då de ger människor löften om ett paradis efter döden, något som de inte kan hålla då de tillsamman är orsaken till att ytterligare 25% av jordens befolkning dör. Sådan är kapitalism, kommunism, och vit/gröna-ismen, otack är de armas lön, det är de rikas paradis, men ingen hör en lidandes bön. Jo, en, för den Gud de inte tror på kommer en dag att ställa alla till svars.

Varför Fader och Son. Problemet med andra gudar och religioner är att den dag då det hela går fel, då kollapsar avguden eller försvinner helt. Om vi håller oss till muslimernas en gud och de kristna med Fader och Son, uppstår problemet då gud måste aktivt gå in och tala med människan eller rätta till felet. Båda religioner anser att gud är så helig att ett ansikte mot ansikte är omöjligt, med det finns undantag. Moses fick se Guds ryggtavla efter det att han hade gått förbi honom, medan Abraham och bihustru Hagar fick både se, samtala och ifrågasätta Gud ansikte mot ansikte. Då detta var omöjligt hittade någon på en förklaring med att Gud hade på sig en ”niqab”, medan det i GT står Herren eller Gud, men det är uppenbart att här är det Sonen som är närvarande. Jesus är den verkställande personlighet i gudomen.

”Även en blind höna kan hitta ett korn.” I en banal barnsång blev en trollkarl från India lurad av kejsaren i Kina med den listiga utmaningen: ”Kan du förvandla dig till ett glas saft?” ”Ha, ha!” ropade trollkarlen och blev ett glas saft. Men solen sken het och trollkarlen blev törstig och drack upp sig själv. Och nu kunde han inte trolla längre för han hade ingen mun som kunde uttala ord.

Samma dilemma uppstår då en gud är direkt inblandad i det som har skapats. Det är därför som det finns fel i religionerna, medan det i Bibeln och Torah inte finns liknande problem.

Joh. 1:1–5 I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Detta betyder att när Gud uttalade ordet: ”Son”, blev sonen till. Och då inget blir till i tomma intet, blev sonen till, född av och genom Fadern. Sedan är det av och genom Sonen som allt annat har blivit till som nu är till, borträknat Fadern och Helig Ande. De frestelser som Satan utsatt Jesus för var alla inriktade på att Jesus skulle göra en egoistisk handling, som stenar till bröd för han var hungrig, söka efter världslig makt i tingen trots att han hade skapat allt detta, eller utnyttja änglarna till banala uppdrag, som att fånga honom. Allt detta hade gjort Jesus lik alla de rika som kräver att få bli uppassade i allt. Lucifer föll för frestelsen och det ljus han bar inombords slocknade.

Fria viljan. Allt är den fria viljans fel för hade …, men Gud ville inta ha människan som knähund, ännu mindre en miljard knähundar, så för att hitta de människor som lik Jesus vill alltid söka Gud och hans vilja, bli honom lojal, då måste de få genomgå en prövning som sållar vetet från agnarna. Att Sonen klarade av provet var en sak, men med en människa, med makter som kan liknad de som änglarna har, det skulle kasta jorden i ett kaos och mörker där ingen överlevde. Så alternativet blev en svag varelse som kunde göra all fel, men som också kunde söka förlåtelse och nåd för alla felsteg. Meningen med livet blir är därför att söka Gud Fadern, samt att göra hans vilja. Och till belöning få människa bli Jesus broder och syster, samt barn till en allsmäktig kung. Motsatsen blir då att söka sina egna nöjen och belöningar, samt att komma i konflikt med alla som ville bo på samma kulle eller gå på samma väg.                             

Himlen. I andra religioners motsvarande himmel är livet en kravlös slapp tillvaro, medan i Guds himmel är de troende kungar och med det kommer med tiden ansvar. Och då Gud inte nöjde sig med att bara skapa liv på en kontinent på jorden, då är det inte logiskt att det finns tusentals med världar dör ute i universum som är öde och tomma, i kaos. Det logiska är att det finns andra världar dit Gud vill skicka oss när tiden är inne. Inte för att dö som Jesus gjorde, men för att sprida ut kunskapen om Guds rike.