Boken: "Intill den tiden - de sista 1 + 7 åren."

Utgiven på Tell It böcker, Semnos Förlag, maj 2022. pris 190:-

Köp från författaren pris 200:- (då bifogas en tidsplan över vedermödan, tilläggs text och traktat.) 

Enligt profeten Daniels bok och Johannes Uppenbarelsebok är det vår plikt att söka efter och studerar Biblens profetior för att få en ökad kunskap om den kommande framtiden.

Nu när cirka 90 % av Guds löften och profetior har uppenbarats, blivit sanna, är det högst troligt att även resterande löften en dag blir sanna. Men det finns idag folk som dagligen försöker att tillintetgöra Guds sanningar genom att tolka Biblens löften så den passar deras eget ego-intressen i tro på att Gud kommer att rätta in sig i ledet och på domens dag bli politiskt korrekt. Men om ett enda litet löfte inte längre gäller då kommer alla övriga löften att vara förhandlingsbara, även de tio budorden. Och då bjuds anarkin att komma in i himlen. Därför gälla alla profetior och löften som det står skrivet, och om någon inte gilla det skrivna då ligger det på deras ansvar att vid pärleporten argumentera för deras egen sak, men ... att påtvinga andra till att var politiskt korrekta är enligt Biblen en grov synd eftersom de har, som Satan, lockat en medmänniska till att hamna i helvete. 

Om jag har rätt med fakta i min bok få vi veta först när jordbävningen drabbar Gaza och tempelberget, så att templet kan byggas, för då återstår det cirka 6 månader till dess att vedermödan börjar. Och då uppstår frågan; "Kan resten av det som står i min boken vara sant?" Om svaret är "ja", då är det hög tid för troende på jorden att börja lägga upp lager av proviant inför de kommande 7 åren av nöd, samt börja studera Biblens profetior.  

Den Sjuttionde årsveckan. Matt. 24 - 25 I texten talar Jesus om ändens tid och hans återkomst med berättelse om Noas tid och templets tillkommelse. ”Se på fikonträdet (Israel) när det blomstrar, för då vet ni att sommaren (tusenårsriket) är nära. Så när templet börjar byggas då vet vi att inom kort kommer de många tider och dagantal som profeten Daniel talade om att uppfyllas, samt att den sjunde årsveckan är nära.

Dan 12: 7–12 ”Dessa ord ska förbli gömda till ändens tid, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga (som söker sanningen) ska förstå det.”

Kapitlet avslutas med gåtan om tider, tid och ½ tid, samt gåtan om de 1335 och 1290 dagar, vars hopkoppling ska bli uppenbar för de som söker fakta i den sista tiden. I bokens titeln 1 + 7 år finns det en ledtråd som kan ger dig en föraning över den sista tiden, och om det som kommer att ske i Vedermödan.

Forntid. Boken tar upp Bibelns syn på världshistorien, från skapelsen till Noa, via Abraham, Mose och vidare fram till Jesu död på korset.

Dan. 7: 1–7. Kung Belsassars dröm om fyra vilda djur, alla med vassa klor i kampen om världsherraväldet. Babylon = lejon, Meder-Perser = björn, Grekland = leopard och Romarriket = sabeltandad tiger.

Nutid. Ovanliga världsriken ska nu uppstå, fyra hästar, med ryttare som vill kontrollerar våra tankar och åsikter via politik och religion. Sakarja 6 och Upp. 6

Med Jerusalem som mittpunkt kan vi i dessa kapitel läsa följande:

Röd Häst drog österut och ryttaren bar på ett stort svärd som tar bort all fred på jorden, då han låter döda ¼ del av jordens befolkning. Fascism med röda fanor som i Kommunismen.     Grön Häst drog söderut och ryttaren, som heter Döden, bar på ett svärd och även han ska låta döda ¼ del av jordens folk. De som följer honom är inte rädda för att dö eller bli dödade. (Fascism, nu med gröna fanor.) Islam. Förr trodde man att texten var om levande hästar så ena hästens färg blev fläckig och blekgul, men på hebreiska står det klorofyll = grön.

Vit Häst drog västerut och ryttaren (klädd i vitt?) bär på en segerkrans och en båge (utan andens pilar). Rom och kristendomen.

Svart Häst drog norrut och ryttaren bär på en våg som kontrollerade handeln. Kapitalism (Bankmän i svart kostym?)

Vit och svart ryttare gjorde sällskap västerut och hamnade i Europa. Demokratin. Och i våra dagar kan vi se hur en strid har uppstått mellan fascist länder i Öst och demokratin i Väst.

Gogs krig. Norr om Israel finns en fiende (Ryssland) som tillsammans med Iran och uppräknande länder i Hes 38–39, kommer att samla sig i södra Libanon för att tåga in i Israel bara för att möta Herrens vrede i Harmagedon Dalen. Det som utlöser Gogs krig är det växande hatet mot judarna, och en dag ska Iran locka Hamas och Hizbollah till att skicka deras 100 000 missiler, något som Israel omöjligt kan stoppa. Men … Herren kommer nu att utlösa en försenade jordbävning som kommer att tvärvända hela MÖ konflikten.

Och sker denna jordbävning sydöst om Cypern kommer den tsunami som drabbar Turkiets södra kust att kasta landet in i ett inbördeskrig, där västra delen, Galatien, återlämnas till Grekland. Tsunamin fyller även Gazas tunnlar med saltvatten och förstör Hamas vapenförråd.

Samma jordbävning kan få Klippmoskén till att rasar ned i den moské som har grävts ut undertill. Och nere i Egypten kollapsar Assuandammen, och när Nilen möter tsunamin i Nildeltat, förvandlas Kairo till en sumpmark under 40 år, helt enligt profetiorna. 

Dan. 8:1–14. Vid tidens slut träder det fram en oövervinnlig ”Bagge”, men Irans stora dröm om ett enat Kalifat krossas av ”Geten”, Grekland/Nato/EU, den dag då han anfaller Israel.

 Antikrist blir genom hans död och uppståndelse vald till messias av världen och judarna, och han ska regera i templet under 1290 dagar. Helgedomen kommer nu att förtrampas i 2300 dagar, sedan ska templet renas av judarna 45 dagar före slutet.

 

      

Exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

 

 

Sak 6:8 Och han ropade på mig och sade: ”Se, de som drar ut mot nordlandet låter (de) min Ande finna ro* i nordlandet.” (*eller finna någon tro?)

Endast Skandinavien kallas som område för Norden och frågan är om England, Island, Norge, Danmark, Sverige, Åland och Finland vill inom Nato bli ett Herrens ljus för hela världen. Bed för Norden.

Om vårt folk, alla med kors på våra flaggor, omvänder oss och söker Herren då kommer han att välsigna oss och låta vårt land få ro.

 

Författarens kommentarer.

Under tio år har Herren uppmanat mig samla på profetior och hörnstenar, samt historiska anekdoter och jag har mer än en gång ställt fråga; ”Varför just jag?” Men samtidigt har Herren under tidiga morgontimmar talat till mig i mina tankar med reflektioner, och inte förrän jag har skrivit ned dessa har jag fått ro, … till nästa bibeltext dyker upp. En förklaring på varför var då jag läste om Petrus och (Kornelius) duken fylld med orena djur, samt uppmaningen att äta, och då jag fick uppmaningen att skriva ned de tankar jag har fått. Väl medveten om att präster och bibelkunniga skulle ifrågasätta mig då det jag har skrivit om inkluderar tider i vedermödan, då kom Pilatus ord till mig, då prästerna protesterade mot anslagstavlan med orden INRI, som underförstått var lika med ”Messias”. ”Det jag har skrivit det har jag skrivit!”

När Paulus stod i Aten inför altaret för en okänd Gud fick han av Helige Anden ingivelsen att inte predika evangeliet utan börja från skapelsens. Och åt min sista protest kom dessa ord till mig: ”Varför gick ni ned till Jordanfloden, var det för att se en man i vita kläder hålla långa väl genomtänkta upprepade predikningar, eller var det för att höra ett budskap av en enkel man som talade om kommande profetior som skall vid tidens slut bli uppenbarade?  

Upp 22:18-19 Vara och en som hör profetians ord i Bibeln, gäller följande; Om någon lägger till eller tar bort dessa ord kommer att dömas. Så att inte ta tills sig profetior som i den yttersta tiden blir uppenbarade är en lika stor synd som den som sprider lögner. Skillnaden mellan de olika religionerna är hur hanterar sanningen och förvränger de historiska sanningarna om judarna och Israel. Det betyder att tvåstatslösningen går helt emot Guds Ord och de som säger att Israel har ingen rätt till landet kommer en dag att få möta deras dom. Bibelns säger att vi ska pröva det som sägs och ta till oss sanningar samt förkasta lögnerna. Det jag har skrivit är för läsaren att begrunda och sedan fatta ett beslut. Själv ser jag på den kommande jordbävningen som ett tecken på att många profetior då kommer att bli sanna och att hela MÖ politiken måste förändras när väckelsen sprider sig.

http://semnos.com/  Sök författare Daniel Hill                                      Daniel Hill 

Exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.