MEMO kap 2

VÄLKOMMEN till fortsättningen av uppgraderade bok:

SJUTIONDE ÅRSVECKORNA en - gåta.                 Skapat i oktober 2018 

  Varför blev judarna det utvalda folket?                         Uppgraderat 2018-11-02        

  Dagens människor har en diffus kunskapen om vad Bibeln egentligen talar om och istället för att vara källkritiska och söka efter sanningen, så lyssnar man alltmer på populära hörsägen, partiskheter och fördomar som har skapats av häcklare. För att undvika att själv hamna i något åsiktsdike lyssnar jag ständigt efter ny kunskap om profetiorna, samt ber om att finna så trovärdig tolkning som det nu möjligt är. Alla större profetior har tagit med, men nya mindre ledtrådar hittas hela tiden, hörnstenar som har ratats av andra då det behövs en ökad förståelse av profetior för att dessa mindre texter kan skapa sammanhang. Bibeln säger att Ordet skall med Guds Ord bevisas och jag har noterat att flera händelser i Bibeln upprepar sig.

Gud, Fadern, Sonen Jesus och den Helige Ande.

  Daniel 7: 9–10 Profeten Daniel såg troner sattes fram och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 13 Och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram till honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. 

Upp. 20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok.

Läs även Upp 4 om Guds tronstol och de fyra väsen som finns vid tronen. 

  Gudomen. Ett problem med ordet gud är att det lätt kan skapa missförstånd då många religioner använder ordet gud i deras texter. ”Allah” är för muslimer gud med stor bokstav, men när kristna i arabländer använder samma ord ses det som en hädelse. Och detsamma omvänt känns för den kristne känns som en kränkning. Även på svenska bör talet om gud följas med en förtydning om vilken gud du nu talar om. I min text här talar jag endast om Bibelns Gud, skriven med stora bokstav, eller Herren. Liten bokstav gäller alla andra gudar och herrar. I Torah har judarna flera ord för Gud som då inte kan misstolkas, El = gud, så Elohim är gudar i plural, (Fader och Son), Jahve, Jehova = Jag är, El Shaddai = Gud Allsmäktig, Sebaot = härskaror, så Herrn Sebaot = härskarornas Gud. Alla namn som beskriver Guds egenskaper. Sedan finns det exempel på vanliga namn som slutar med -el, som i Mika-el = vem är som Gud, Gabri-el = Guds kämpe, Dani-el = Gud är min domare. Rafa-el = Gud har helat.        

   Hebreerbrevet. 1: 5–13 Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och: Du, Herre, (alltså Jesus) lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är den samme dina år har inget slut. Aldrig har han sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.

   Hebreerbrevet. 2: 5–8 Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd: Vad är en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter.

  Begrunda: Fadern säger om Jesus; Förstfödd, Din tron o Gud, vikt betyder att när Jesus kom till är både Gud och människa. Sitter på Faderns högra sida, den hand som fullbordar Faderns uppdrag, som skapare av hela universum. Och i motsats till vad andra religioner säger. Rulla ihop och byts ut = säger oss att när syftet med vår jord har avslutats, då kommer denna jord att kasseras och något helt nytt kommer.

  Skapelsen. 1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud (det hebreiska Elohim), AO, (Alfa Omega=Sonen) himmel och jord. I Torah finns detta AO med, som hänsyftar på Sonen, skaparen. Eftersom Gud Fader är Helig skulle han inte kunna stiga ned på en ohelig jord, som efter syndafallet, för den skulle då total förstöras. Därför insåg Fadern behovet från början att låta en ställföreträdare träda fram, Sonen, som kroppsligt kunde lägga av hans helighet som en mantel och besöka människorna på jorden. Andra religioner som inte erkänner Sonen har ett problem med hur skapelsen kom till, utan en inblandning av en Guds Son. Ibland står det HERRE, Herren, i Bibeln vilket betyder att FADER, Son tillsammans, överens. För att förklara kunna Gudomen använda jag här syret, det vi andas, som en synonym för kärleken. Gud Fader och Helige Anden är kärleken, och liksom vi inte kan vara utan syre så kan Gudomen inte heller vara utan kärlek. Du kan synda mot Fadern och Sonen, men inte mot den Helige Ande, för då säger du; Jag behöver inte längre syre/kärlek i mitt liv. För några år sedan upptäcktes något som kallades ”Guds Partikel” (två partiklar i symbios). Om de var stora som apelsiner då befinner de sig 2 mil från varandra, men trots så stort avstånd, om stack du en nål i den ena apelsinen då ropade den andra: ”AJ”. Kärlek är det som håller Gudomen, Treenigheten, samman och trots avståndet mellan himmel och jord, så är Fader och Sonen Ett. Om detta kunde vi läsa vid Jesu korsfästelse. All tortyr som Sonen måste utstå kände således även Fadern av, och när plågorna och smärtan blev alltför stor att se och uppleva, vände Fadern i empati, smärta, bort blicken för en sekund, och då ropade Jesus; ”Fader, varför har du övergivit mig?” Kort därefter gav Jesus upp andan. Men som död känner vi inte längre någon smärta och Fadern vände tillbaka blicken och såg då sin döda Son. Men Satan hade inte läst det finstilta i kärleken som säger att den som oskyldig blir dödad blir återuppväckt. Och därför kunde Fadern resa upp Jesus från döden, som var helt enligt deras plan från skapelsens begynnelse.  

  I begynnelse ville Gud skapa himmel och jord så att vi människorna där kunde föröka oss och uppfylla jorden, och att vi en dag som Guds barn (söner och döttrar) skulle av fri vilja och i kärlek söka efter en personlig gemenskap med Gudomen. (Andra religioner talat förstår inte detta att ha en personlig relation med deras respektive gud.) I motsats till hur Sonen tidigare hade skapat allt annat levande och fullvuxna, tog Sonen nu upp en lerklump från marken och formade den till en fullvuxen människa. Därefter blåstes Fadern in livsande (Guds DNA, i mun till mun metoden?) och först nu blev Adam till en levande varelse. Sen utvalde planterade Gud en trädgård, Edens Lustgård, genom att flyttade dit utvalda växter från hela jorden, och till slut även Adam.

  Adams första uppgifter var att förvalta och namnge på allt det han såg, djur och växter, men Gud hade dessutom ett dolt nytt uppdrag för människosläktet, nämligen att de skulle ta upp Lucifers fallna mantel och fylla skapelsen med lovsång. Detta var något som Satan stillatigande inte kunde tolerera, vilket vi i dag kan både se och höra i all den variant av musik som strömmar ut över världen, båda bra och dålig sådan, och som med tiden blev för Satan ytterligare en metod, frestelse i kampen om människors själar.

    Adam och Eva. En dag såg Adam ledsen ut och Fadern (igenkännande) sa till Sonen; ”Det är inte bra för mannen att vara ensam, kom låt oss göra åt honom en livskamrat, en kvinna, som kan stå/gå vid hans högra sida.” Och Sonen tog ut ett (rev-) ben från närmast Adams hjärta och således kommen ut ur Adam, föddes/skapades Eva och de som från början var ETT blev nu TVÅ, en två-enighet, såsom Fadern och Sonen är ETT i Treenigheten, (tillsammans med den Helige Ande). Genom Sonen, som verkställande Faderns högra Hand, skapades så allt och denna parallellism säger oss genom kvinnan, mannens högra hand, kommer alla människor att födas. Gud är kärlek och sann kärlek innebär för alla, även för Allsmäktig Gud, att man måste våga släppa kontrollen och inte tvinga sin kärlek/vilja på någon annan. När Eva skapades var det som om Gud hade tagit en jordgubbe och skurit detta bär i två delar. Till det yttre kan de se olika ut, men deras insideshalvor, är exakt en kopia av varandra, och bland tusentals av liknande halvor på jorden finns det bara två halvor, ett par, Adam/Eva, mannen/kvinna, som passar exakt till varandra. Och när Adam/Eva hade skapats var Gudomen mycket nöjda med deras verk, varför? Och betyder detta att denna symbios kommer att vara det rätta förhållandet mellan man och kvinna i himmelen, soulsmate, själsvän? 

 1 Korintierbrev kap13 Kärlekens Lov. Av dessa tre; Tro, hopp och kärlek, är kärleken störst och den är evig. Det står att all vår kunskap är nu som att se i en spegel, som på den tiden gav en dålig reflexbild. Finns det i berättelse ovan något om hur skapelsen och människans tillkommelse, en grov spegelbild om vad som hände? Talar Adam och Evas skapelse något om för oss hur Sonen blev till? I moderns språk skulle man säga att Eva blev klonad från Adam, så … (?), och vad var de första orden mellan Fader och Son? Kanske: ”Min son, Jag ser Dig!” och som svar; ”Min Fader, Jag ser Dig!” Därefter sa Fader kanske: ”Min Son, jag har en plan!” Bibeln talar om för oss att allt som finns till är skapat av och genom Sonens vilja, och sonen gör inget utan ett godkännande från Fadern. Troligtvis kom först himlen till, därefter änglarna. Ibland använder Bibeln ord vi alla kan förstå, ibland kan ord som himmel och jord vara andra ord för energi och materia, med tanke på vilka det var som först läste/skrev ned budskapet.  När Sonen skapade växter och djur frågade han inte Fadern hur de skulle se ut, inte heller om vad allt annat var. Troligtvis fanns det redan en förebild av allt levande i himlen, för både Hesekiel, Psaltaren och Uppenbarelseboken nämner fyra varelser som finns nära Guds tron och till utseende är de fyra en örn, en tjur, ett lejon och den fjärde har ett mänskligt ansikte. Nu står det i Bibeln att Salomo hade apor, så varför står det om en varelse som är mer mänskligt än apor? Dessa fyra finns närvarande även vid den kommande domen och mest troliga är att de representerar den natur som människorna var satta till att förvalta. Och om änglavärlden var skapa före allt annat som fanns även dessa fyra där i himlen, som … prototyper? Så Gud valde ut Eden och planterade där växte till en lustgård, samt förde dit Adam och Eva, kan detta i sig vara en beskrivning om hur jorden valdes som planet från hela Vintergatan. Längre fram gjorde Gud ett nytt val och gjorde Kanaan som sitt land, samt sa till Abraham att bosätta sig där. Och allt detta blev till helt enligt Guds plan.

  Men kärlek och den fri vilja kan orsaka ett högt pris, ty förr eller senare skulle även människan falla, precis som Lucifer som av stolthet (pride) hade fallit, tillsammans med 1/3 av änglarna som avgudade honom för hans häftiga musik. De hade plötsligt i trots gått mot Guds vilja och ville nu forma sin egen stolta framtid, vilket innebar att de för alltid skulle bli utvisade från himlen. Men universum är stort och kanske de hade räknat med en stor del av kakan för egen del, med det hade varit för Fadern att släppa in en räv i hönsgården. Syndens konsekvens är döden, en tillvaro helt utan Gud, och alla måste betala för det onda de har gjort, … om det nu inte fanns någon som ville ta på sig kostnaden att betala all världens skuld. Någon frivillig och som var helt skuldfri.    

   Hesekiel 28: 12–16   Du (Lucifer) var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg (för att skapa/fylla himlarymden med all skön musik). Du var fullkomlig på alla dina vägar (uppdrag) från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom dina handlingar fylldes du med våld, (trots) och du syndade.

  Lucifer, tonsättare av all skön musik, föll i högmod då han ville bli hyllad, jämlik Gud, genom att som skapare få en egen tronstol på Guds vänstra sida. Och istället för att lovprisa Gud den Allsmäktige, började han göra lovsång och musik till sin egen ära. Det sägs inget om vilket våld Lucifer nyttjade, men det säger något om det rike med våld som han gillade. Utkastad, gick Satan nu till motangrepp i klassisk taktik att splittra och besegra. Hitler använde sig av exakt samma metod i att blockera och bojkotta, beslagta och bränna, samt förbjuda all kontakt, kulturell, sportslig och socialt med andra folkslag, för slutligen förinta i getton och gasugnar. Samma metoder använder dagens BDS, förutom det sista, men det är bara en fråga om tid.

   I Edens lustgård sa Gud till Adam att det finns en frukt som han inte fick äta av. Satan for in i en orm och med list fick Eva till att äta av den förbjudna frukten. Satan hade hoppats på att Eva skulle bli utvisad, men Adam valde kärleken och beslöt att de två som ETT skulle acceptera Guds dom och lämna Eden. Denna motgång gjorde Satan rasande för med en splittring av de två så blev det inga barn, inget människosläkte, vilket betyder slutet på Guds plan om att få många kungabarn. Visserligen var Gudomen missnöjd med Adam och Evas fall, men innerst inne var både Fader och Son stolta över Adams tro på kärleken, och trots parets utvisning tog Gud hand om de två, med att klä och förbereda dem för en vandring på jorden.

    Satans hämnd var nu att försöka sabotera resten av skapelsen genom att intala de fallna änglarna (demoner) att para sig med både kvinnor och djur. Detta gav avkommor med underliga kroppar och övernaturliga krafter, som i deras tur lockade människor till att avguda dem och skapa idolbilder, och snart var Adams gamla berättelser om Eden och Guds storhet som bortglömt, men inte helt. Det som nu drabbade jorden kommer att känneteckna Satans ideologi med maktlystnad, våld, hämndgirighet och kvinnoförakt, eftersom en Evas Son skulle en dag födas för att besegrade honom. Och allt detta kan vi se i världshistorien, i det politiskt religiöst fascistiska trädet med grenar som nazism, kommunism, socialism och fanatism. Där frukten är rasism, antisemitism, judehat och kvinnoförakt, och allt sker i en påverkan i Satans anda.

 =======================================================

  Noas Ark År 2400 f. Kr. Efter 1 600 år hade gått insåg Gud att människosläktes DNA var så skadat av Satans inblandning att nu fick det hela vara nog och Gud beslöt att startade om skapelse med att låta en flod utplåna allt liv på jorden, allt, förutom åtta människor och alla de djur som då befann sig ombord på Noas Ark. Och Gud förde dit in ungdjuren, två och två, så att varje art skulle kunna få leva vidare. Man kan undra varför Gud inte gjorde något åt problemet långt tidigare, men Satan (Åklagaren) var listig och han ifrågasatta starkt om Guds skapelses av egen fri vilja skulle kunna älska Gud. Och bunden till egen kungstanken; ”Kärlek och fri vilja”, fick Gud hålla god min i elakt spel, väl medveten om att det i Satans utpressning fanns ett slutdatum då rättvisan skulle skipas. Satan kunde däremot, inom vissa gränser, bryta mot många av Guds regler, och vi kan se prov av detta i Israels dilemma med Mellan Östern krigen, där Hamas gärna använder sig av mänskliga sköldar (barn) i krigen, medan Israel måste hålla tillbaka kraften i deras självförsvars för att inte riskera att döda oskyldiga palestinier. I de krig som har utkämpats har Israel anklagats till ICC Haag för krigsbrott för övervåld då dödsantalet för palestinier är högre än för judar, och de länder som stötta detta ökar på judehatet, men i sanning betyder det att Israel bara skyddar deras egen befolkning bättre och vägrar att använda människor som kanonmat. 

(Läs om Satans taktik i Jobs bok, samt i NT hur han frestade Jesus.)

   På nytt ökade människors antal och med byggandet av Babels Torn växte även deras högmod (engelska pride), men nu valde Gud att sära på människosläktet genom att skapa olika språk så att de självmant måste sprida sig ut över jordens yta. Men Satan lät människor finna idolstatyer från tid före floden, med dessa avgudar som samlande symboler kunde kungar och präster, i deras sug efter mer makt, sprida dessa falska gudar ut bland folken.

   Abraham. Gud sökte nu och fann bland alla människor en person som var stark i tron, en person vars hjärta stod i längtan efter Guds närhet. Trots att kung Melkisedek redan bodde i Salem, föll Guds val på Abraham i staden Ur. Men det kunde lika bra ha varit någon annan person, som någon från Sverige, Andorra eller Kenya, och då hade dessa länder och deras folk blivit hela världens hatobjekt, för orsaken till alla människors hat, kommer från Satan, och är riktad mot alla Guds utvalda, vem de nu är. Så när människor i rop hetsar mot judar och Israel så är i sanning bara marionetter dansande efter Satans flöjtspel. Gud såg i hans utvaldes släktled ett kommande hårdnackat folk som skulle svika honom, överge honom, men aldrig lämna honom som deras Gud. Svensken skulle vid första motgång ha bytt sida, tro och skrifterna, medan juden envist håller fast i deras längtan till landet Israel, den store konungens stad Jerusalem, och Guds heliga tempel. Som Akacia trädet rotar de sig djupt, och segt och envist utstår de ökens hetta och vädrets vindar för att kunna ge deras frukt av läkedom, doft och hårt ädelt virke. Få nationer och folk har dessa Guds egenskaper, men juden har det.      

   Den första antisemiten bodde runt 470 f. Kr. i staden Susan. GT i boken Ester berättas det om hur den rike Haman blev avundsjuk på juden Mordokaj, som hade blivit upphöjd då han hade räddat kungens liv. Men istället för att bara vilja hämnas på en enda jude, riktade Haman och hans vänner in hela deras hat mot alla de judar som nu levde i fångenskap i Babylon. Men drottning Ester avslöjade Hamans konspiration för kungen, och då kungen inte kunde ta tillbaka påbudet lade han till en extra kungörelse, nämligen detta att överallt där judar blev angripna fick de rättighet till att i självförsvar slå tillbaka. Och på den dagen vann judarna en stor seger över deras fiender, dagens Purim fest i Israel. Det sägs att Hitler hatade boken Ester eftersom han ansåg att judar har ingen rätt till självförsvar, en åsikt som många hyser än i dag, och som blev tydligt i Gazakriget 2014 när socialdemokraterna ändrade åsikt, samt på alla fronter motarbeta judarna, vilket spä på rasismen.  

    Satan hat riktas nu mot alla människor och i grunden gör han ingen skillnad mellan judar och hedningen, för i hans högmod är han den store musikskapare, en position som tillhörde honom och ingen annan. Satan vet ju om Guds plan och löfte till människosläktet i ordet att Herren skall tronar på vår lovsång! Om människosläktet hade enligt evolutionen inte varit skapad på Jesu uttalade ORD, befallning, utan var bara ett däggdjur bland många andra, helt utan en fri vilja mer än att överleva, då hade Satan inte haft något intresse för oss. Och då hade det heller inte funnits något judehat. Men djuren har inte samma unika grundförmåga, talang och utvecklingskapacitet som människan har i detta att med en flöjt och tamburin skapa all sköns rytmisk musik. Men vi är i Guds avbild skapande varelser inte bara inom musikens värld, utan i så mycket annat, och därför hatar, vakar och angriper den avundsjuke Satan ständigt oss.

   Följande bibelverser ger dig en snabb förklaring om varför Fadern och Sonen medvetet ställer detta människosläkte under så många svåra prov, för att vår belöning i vår tro på Guds Ord kommer att bli så mycket större än ett kort liv på jorden som ett intelligent däggdjur. Om nu denna Guds frälsningsplan var det tillvägagångssätt som Fadern och Sonen hade kommit fram till från begynnelsen, och att de inte ens kunde skona deras egna känslor eller sig själva i kampen mot ondskan, hur kan då vi anklaga Gud för allt det nu som läggs på våra axlar, det som vi i dag inte kan förstår, men som vi kan se i skapelsen och läsa oss till i Guds löften? Vår stund här på jorden här är kort, men en dag blir det hela uppenbart för oss och till dess gäller det för oss att i arbetet, fortsätta tro och lovsjunga vår GUD.   

   Paulus brev till Korinterna, ett brev som kan gälla oss alla. 

   2 Kor 4:4 Ty denna världens gud (Satan) har förblindat förståndet hos dem som inte (vill) tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.

  2 Kor 6:16-18   Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem (som inte tro). Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, Allhärskaren.

   2 Kor 5:17-21   Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han (Jesus) som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom Honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

  Genom löften till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob (Israel), ville Gud visa världen att Han är den ende levande Gud, i motsats till övriga avgudar skapade av guld, trä och sten och som genom ett prästerskap kräver blind lydnad och dyrbara gåvor, men de håller inte några löften för de är onda andar och är redan dömda till döden. Därför säger Gud att vi skall mycket noga undersöka alla profetior, även Bibelns utsagor, för att se vilka som är verkligen sanna.

   Satans, lögnarens, nästa motdrag var nu att få människan på fall genom att säga i falsk anklagelse: ”Det var judarna som dödade Jesus, därför har deras Guds välsignelser tagits bort från dem och de kristna är nu Bibelns löftesfolk.” Och i tro på denna ersättningslära som förvränger världshistorien har kyrkorna och politiker i väst valt att ständigt motarbetar judarna på alla fronter med målet att förhindra att GT profetior skall kunna slå in. Jesus talade om en kommande dom mellan ”får och getter”, och den är från Moses avskedstal inför hans död: ”Herren kommer att välsigna de folk som välsignar Israel (fåren), men Han kommer att förbanna de folk som behandlar Israel respektlöst (getter).” Och i dag ser vi många exempel på hur FN/EU/Sverige politiker har behandlat Israel genom att i dold rasism ställa större krav på judarna än på någon annan nation. När den svensk socialist och vänsterregeringen ständigt motarbeta judarnas möjlighet att få bo kvar här i Sverige, samt att de i deras politik vill dela på det lilla landområdet, som ligger mellan floden och havet, och som NF/FN hade beslutat om i år 1920/1948 skulle bli ett judiskt hemland, då har de ställt världens och det svenska folket under en kommande dom där det egna landet blir som delat när kriminella och terror-flyktingar skjuter vilt på gatorna så att oskyldiga drabbas. När Petrus började predika på Jerusalem gator efter Pingstdagen ville prästerna och det politiska rådet stoppa honom, men då sa en klok man i rådet; ”Om dessa så kallade kristna är charlataner, då kommer de som rörelse att snart dö ut, men … om de kommer i Guds namn, då har vi kommit i strid mot Herren själv.”      

    Kyrkans präster är i dag nu så blinda i kunskap om Guds slutliga vilja och kommande dom, att de inte ens efter året 1948 kunde se miraklet i denna världshändelse då judarna började återvända hem och utropade staten Israel. Lika blinda är de i att kunna se hur Gud under de sista 70 åren har hållit en beskyddande hand över Israel och gjort arabernas militära styrka om intet. Samtidigt har Gud börjat att välsigna Israel i deras återuppbyggandet, trots under pågående krig, och nu ligger Israel som stat bland de främsta av nationerna. Och då skall man inte glömma bort att trots Israels litenhet (mindre än Småland) så är merparten av landets yta ett obrukbart berg och ökenområden.

   I södra Israels stora öken fann en jude, på Guds uppmaning, ett stort hav djupt, mycket djupt under markytan. Vattnet som sprutade fram är visserligen inte drickbart, men växterna älskar det och den nybyggda växthusstaden fortsätter år från år med att breda ut sig. Guds GT-löften om att öknen skall en gång blomstra går just nu i dag i uppfyllelse och judarna använde alla de välsignelserna, upptäcker, som Herren har givit dem till att främja mänskligheten. Arabvärlden har under 1900-talet heller inte varit lottlösa utan Gud lät dem finna olja i deras öknar, som visserligen har gynnat mänskligheten, men där merparten av deras vinst har gått åt till egen rikedom samt att skapa krig och osämja i världen, som har för det mesta drabbat de egna folken. Gud stötta judarna, inte för att de är bättre än något annat folk, med Herren gör det för att visa oss hans Allmakt i detta att han både kan och vill hålla alla sina givna löften, trots våra svagheter, för annars är Gud inte bättre än Satan, en svikare. I kriget år 1948 och i palestinakrigen därefter har det skett som i kung Davids dagar då Herren stred för Israel

   2 Sam. 17–25 När filistéerna kom mot kung David i Refaimdalen frågade han Herren: ”Skall jag dra upp mot dem?” ”Gör det, för du skall vinna en stor seger”, svarade Herren. Trots förlusten trängde filistéerna på nytt in i dalen och på Davids nya fråga sa Herren: ”Du skall nu lägga dig i bakhåll, och först när du hör ljudet av en marscherande här i bakaträdens toppar, då skall du gå till anfall, ty HERREN har då dragit ut framför dig.” Åt 1948, när ett av Israels kompanier upp sig i ett led på en bergskam för att stå emot den framtågande egyptiska hären, vände fienderna plötslig sig om och flydde fältet. Efteråt har det berättats av de egyptiska soldater att då de såg upp mot bergskammen stod det där bakom de judiska soldaterna en stor vitklädd härskara, och i skräck flydde fältet.

Domarboken 6–7 Här minskade Gud stegvis på Gideons arméns antal från 32 000 soldater tills det stod framför honom 300 män försedda med matsäck, krukor, facklor och en dolk. För Gud ville visa det israeliska folk att han kunde även med bara 300 kockar besegra en armé på 120 000 väl beväpnade fiender. För Gud visste att kockarna vara ovilliga till att kriga, samt att de skulle troget följa Gideon befallning, vilket var något som elitsoldater inte hade klarat av, detta att bara stå kvar och se på hur fienderna sinsemellan dödade varandra. Ännu ett exempel på hur Herren strider för judarna.  

    ==================================================

  Israel vs Palestina. Vid Jesu födelse kallades hela det av romarna ockuperat landet för Juda, och det var först när kejsaren Hadrianus, 137 e. Kr., som slutligen ville knäcka judarnas motstånd som han döpte området till Palestina, det romerska ordet för filistéer. När romarna kom till Juda cirka 100 år f.Kr. var hela området mycket bördigt och via satellitbilder har man i dag funnit rester av städer, kanaler/dammar och åkrar vars årlig skörd skickades till att försörja Roms växande behov av spannmål. Även längs Afrikas norra kust har man funnit liknande städer med omkring liggande stora åkrar. Titus lät år 70 e.kr. bränna både Jerusalem och templet, och samtidigt skingrades judarna med tvång ut över hela jordens yta, helt enligt GT profetior. Med judarnas frånvaro minskades sakta Guds välsignelsen över det romerska Palestina ända tills det slutligen blev den ödemark vi ser i dag. År 1867 reste Mark Twain till det Heliga Landet, Israel, och efter besöket skriver han besviket att hela landet var i stort avsaknad på folk, samt att marken var så torr att även kaktusväxter hade flytt från detta av Osmanska Rikets ockuperade Heliga Landet. Efter 2000 år av återkommande krig, ockupation och ny landsförvisning har judarna alltid återvänt, och efter det Osmanska rikets fall, år 1918, visade det sig att judarna hade återigen överlevt och deras hälsning skulle nu uppfyllas: ”Vi ses nästa gång i Jerusalem!” Hade Mark Twain 100 år senare besökt Israel skulle han ha blivit mycket överraskad att få se hur marken och Jerusalem åter var i judarnas land och att hela Israel blomstrade, men han skulle ställt sig oförstående till bråket över landet, som i historiska självklarheten har alltid tillhört judarna. Även Arafat sa i hans första intervju i svensk TV, före året 1967, att landet tillhörde judarna och att Jerusalem var Israel huvudstad. Det enda han ville ha var Gaza. Och i 3500 år har judarna ansett landet som sitt, även då det var som en öken, så varför skulle judarna nu i våra dagar ge bort mark till ett folk som inte har gjort något för att göra marken åter odlingsbar? För det var judarna som dikade ut malariasmittade träskområden och skapade den blomstrande nation som vi nu ser i dag. Eftersom världen tycks säga att både judar, kristna och muslimer har samma gud, då borde alla respektera judarnas flit och ge landet till det folk som förtjäna det?

 Norr om Jerusalem har Gud skrivit med sitt finger i bergmassiven, synligt från mycket hög höjd och på hebreiska: J H V H (Jehova), som om Gud vill visa oss denna enkla sanning att landet tillhör Gud Fadern och ingen annan, samt att landet är given åt judarna till att få bo i. Men GT profetior talar även om ett kommande ökat hot mot judarna, samt att Israels arabiska grannar skall en dag sammangaddar sig för att stoppa Guds planer.

   Hesekiel 29: 9–12   Egyptens land skall läggas öde … därför du sade att: Nilens flod är min, jag har själv gjort den. Se, … Jag skall göra Egyptens land till en ödemark, till ett ödelagt land, ända fram till Nubiens gräns (Assuandammen i södra Egypten). Ingen människas fot skall gå fram där och ingen fot av något djur. Landet skall ligga obebott i fyrtio år.

   1 Mos kap 39 – 41 När Josef år 1720 f. Kr fördes bort som slav till Egypten hamnade han efter en tid i fängelset. Men som sann uttydare av drömmar, blev han efter en tid upphöjd och satt på en egen tron vid faraos högra sida. Efter det att de sju goda och sju svåra åren hade passerat (ett i dag känt som El Niño naturfenomen) frågade farao Josef hur de nu bäst skulle kunna stoppa nästkommande torrperiod. Josef föreslog då att de skulle via milslånga kanaler skapade ett pärlband med sjöar väster om Nilen, samt att man vid torrperioder kunde dämma upp ett återflöde till Nilen. Detta skulle ge folket både flera vattenreservoarer samt den utökade åkermark som landet så väl behövde. Och än i dag kallas detta sjösystem för ”Bahr Jusef”, Josefs kanal, men efter det att Assuan dammen byggdes har bristen på underhåll gjort att kanalen nu delvis har växt igen. När farao sa att Nilens flod är min, jag har själv gjort den, så var det trots högmodet sant, men det var ändå Gud som i begynnelsen hade skapade Nilen. Denna kanal är i dag ett levande bevis på att både Josef och judarna som folk bodde för en lång tid i Egypten, trots Arafats många förnekanden och historieförfalskningar, som i sig är både kränkande och rasistiskt.      

   Sefanja. 2:4–6   ”Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kreternas folk*!   Herrens ord är emot dig, Kanaan, du filistéernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där. Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor.”

*Filistéerna var ett sjöfarande Baaldyrkande folk, inte araber, semiter eller muslimer.

  Profetiorna om Egypten och Gaza framtida öde tycks sammanfalla med en kommande stor och länge väntad jordbävning som gör att Assuan dammen brister och låter denna inlands tsunami förvandla hela Nilens delta till ett träskområde. Det betyder att alla arméer från Afrika måste nu ta sjövägen upp till Libanon för att från norr kunna anfalla Israel, helt enligt GT profetior. Dagens hundratals av Hamas i djupet grävda tunnlar längs Gazas gränser har tömt hela kustremsan på allt färskvatten. Om Nilens tsunamin följer kuststräckan ända upp till Gaza då kommer Gaza att översvämmas och tunnlarna att fyllas med saltvatten. Och palestinierna har grävt sin egen grav då de har gjort Gaza till en ödemark.

   Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner i Josefats dal. (Harmagedon) Där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land och kastat lott om mitt folk. Ni, Tyrus och Sidon, och ni, filistéernas alla områden – vad vill ni mig? Har ni något att kräva hämnd för? Om ni vill tillfoga mig något ont skall jag genast låta det drabba er själva.

    När Josua, i höjd med Jeriko, gick över Jordan floden visste alla som då bodde i Kanaan att Israel hade kommit för att intaga hela landet i Herrens namn, för Gud hade förutsagt att hela detta område tillhör hans folk, judarna. Ryktet hade gått före judarna och de folk som bodde i landet hade nu två alternativ, att antingen fly eller stanna kvar och strida. Under de 30 + 400 + 40 år (= 470 år) som judarna befann sig i Egypten och vandrat runt i öknen, hade Satan skapat ett starkt Baal dyrkande område känt för deras många barnoffer. Dessutom var Kananéerna högväxta, stridskunniga och mycket villiga att strida för deras avgud. Därför står dagens krig inte bara mellan två folk, utan det är ett andligt krig då Herrens folk kommer för att befria och rena hans land från de hedniska avgudarnas demoniska ockupation.   

   FN vill kapa Israel i två delar, och den demokratiska arabiska politiska våren i Tunisien, som till början såg så lovande ut, kollapsade samma dag då judar och kristna i Egypten som fick först vara med i den nya demokratin, men sedan plötsligt uteslöts då muslimska brödraskapet sa: ”Egypten är visserligen kopternas land, men eftersom de inte kunde försvara sitt land har de för alltid förlorat landet till muslimerna.” Efter den dagen började land efter land i arabvärlden att plötsligt hamna i inbördeskrig, alltså i exakt samma öde som de hade planerat för Israel att drabbas av. ”Look at Sweden”, säger Trump då Sverige efter år 2014 inte helt olik ett inbördeskrig hade drabbats av gatustrider, knivdåd, skjutande och brännande av skolor och synagogor, samt i politisk mobbning tvinga judar att fly till Israel.   

  Harmagedons 3 olika krig.  Det första H-kriget står mellan Israel och de närmast liggande kommunist/muslimska länderna, som ledda av Ryssland och Iran som via Libanon skulle marschera in norrifrån för att stycka, ta ro, och förgöra Israel. (Egypten är i profetiorna ej medräkna bland dessa angripande nationer, kanske på grund av tsunamin.) I detta första kriget försvara Gud sitt folk genom att skapa ett kaos bland fiendernas arméer, precis som på Gideons tid, där gammal fiendskap fick arméerna att i misstro börja strida mot varandra. Det står dessutom att deras kroppar ska ruttna medan de stridande ännu står upp. (Experter säger att effektbeskrivningen är som vara orsakad av en felriktad atombomb från … Iran?).

Hesekiel 37 – 39   Dessa kapitel talar om judarnas återvändande från hela världen, samt räknar upp vilka länder det är som gaddar sig samman, bara för att möta deras öde vid Harmagedon.

  Men innan dess kommer det en kort tid då Israel tycks leva tryggt, i en falsk fred, eftersom de börjar med att riva ner landets murar. Det har aldrig tidigare i historien funnits några murar i landets 3500 långa historia förrän i vår tid, vilket är i dag en två kilometer lång mur mot Gaza. När detta sker tyder detta på att Gaza nu har blivit till en ödemark. Och utan ett stridslystet Hamas kvar i området, kollapsar även västbankens PLO styrkor och FN finner det nu för gott att motvilligt överlämna kontrollen över all mark mellan Jordanfloden och Medelhavet till Israel, såsom det var beslutat av Nationernas Förbund redan i San Remo år 1922.

  Om samma jordbävning som fyllde Gazas tunnlar med saltvatten får Klippmoskén att fylla det slukhål som palestinierna nu håller på att gräva för att skapa en utvidgad underjordisk moské, då försvinner palestiniernas sista argument att hela området tillhör dem. Och nu är tiden och timmen snart slagen för den kommande Vedermödan. Notera att i tiden föra Vedermödan skulle även här gå 470 år, men nu med ett avbrott på 2000 år, sju år före det att Messias skulle komma. Var det med i en planen eller var det bara slumpen?    

  1. Vid H-krig två i slutet av Vedermödan kommer Antikrist att kalla till sig många villiga arméer från hela världen, plus de 200 miljoner soldater som kommer från öst, och som nu tågar söderut för att krossa Israel och inta Jerusalem. Mot dem står IDF och profetian säger att 2/3 delar av den judiska befolkningen nu kommer att dö, och att så många judar dör kan betyda att de försvarade sig tappert i tro på deras egen militära styrka. Åter igen var detta inte helt efter Guds plan, eftersom de skulle först ha frågat Gud om råd, då slutet var redan förutsagt, nämligen att Jesus, som Messias, som slutligen skall besegra Antikrist och göra slut på alla krig. Den lilla skara av 1/3 som överlevde flyr nu ut via Gyllene Porten och ner i den breda dal som öppnades upp då Messias ställde sig på Oljeberget. Striden mot Satan blir kort och därefter delas alla upp inför Jesu domstol, där de som ansetts ha varit för Israel, alltså får, uppmanas att gå till Jesu högra sida, medan de som har bekämpa judarna måste går till vänster.
  2. Det tredje H-kriget kommer att ske efter tusen åren av fred, och på nytt lyckades Satan att förvilla många människor som har i hemlighet varit mot messias och hans kungadöme. Om detta kan du läsa i nästa kapitel 3.