Memo Kapitel 2 sve. 28 mars 2021

Innehåll; Fader Son och Helig Ande, Bibeln vs Koran, Gud Fadern, Helig Ande sidor 9–13 (5)

Memo sve. Kapitel 2.  

Tillbaka till förordet. Många sekter bildas av personer som plockar bland de texter som passar in i deras syn på profetior, texter som lätt kan misstolkas så att de kunde få makt över lättledda människor utan den minsta kunskap man bör ha om Ordet. Dessa falska ledare kommer att avslöjas den dag då deras profetior faller kort och Guds profetior uppfylls.

Jesus talar om byggmästare som kastar bort den byggsten som vid första blick inte ville passa in i deras ritning, fördom. Men jag fann ut att just dessa gåtfulla byggstenar skulle med tiden att bli de hörnstenar som vi bör leta efter för att lättare kunna förstå profetiorna vid ändens tid. Daniel 12:11–13

Före år 1970 visste de flesta av svenskarna om att varken bokstav eller en punkt i Bibeln fick ändras, men efter vänsterpolitiska 68-rörelsen metodiska omskolning hade börjat med att marginalisera kristendomen i skolor, statskyrkor och media, så är det nu så pass illa att världen anser svensken är en analfabet i förståelse, kunskap och förmåga att medla i samtal mellan nationer.

Palestinier.

  Sanningen är att de är lika fanatiska i deras religion och tro på egna åsikter, sanna eller ej, som svensk politiker som vägrar vistas i rum där samtal om abort, religion och invandring förekommer. Men ”indoktrinering i rätt tro” sker även utanför kyrkan, ta Kina som exempel. Så pass illa är det i dag att svensk vänstern inte har en aning om länders historia före Jesu födelse, utan tror att berättelser som exempelvis Julius Ceasar och Rom är bara Hollywood produkter. Och många av Arafats lögner passera som fakta utan att kontrolleras.

Deras nya världshistoria är att ”palestinier” runt år 1550 f.Kr. kom tågande ut ur Egypten i sällskap med Moses och sålunda var det de var upphovet till vår tids kristna påskhelg. Även om vänstern inte vet vad påsk innebär, kan de verkligen tro detta? Dessa grova förvrängningar av Bibeln historiska berättelse gör muslimer ofta, väl medvetna om att ingen kristen ung religiös fanatiker skulle blir terrorist och ge igen, en handling som kan jämföras med Hitlers bränning av Bibeln, Tora och andra judiska skrifter. Men skulle någon göra detsamma mot muslimers skrifter då kom hämnden snabbt, och utan tanke på vem som var skyldig.

Så har vi ersättningsteologins sektliknande tolkning av alla profetior som talar om att Israel är Guds utvalda folk, för i och med Jesu död hamnade judarna i onåd och är nu borta från Guds välsignelse. Således är Guds löfte om nåd och återupprättelse för Israel passé, och den ende som borde jublar över en sådan slutsats borde vara Satan, men uppenbart är han inte ensam.

Slutsats: Kyrkan agerar som om att Israel aldrig mer skall få finnas som stat och därför röstar vänster regering och kyrkan för en palestinsk stat, som skulle i princip bli uppslukad av det demokratiska Syrien. Kejsare Hadrianus var ursinnig på judarna och år 125 e. Kr. försökte han sig på det omöjliga att utradera allt judiskt i världshistorien, en rasistisk idé som Hitler och den politiska vänstern övertog runt i världen. Denna brist på historiekunskap kan också förklara varför vänstern inte längre anser det som rasism när de föreslå en delning av Israel, då landet var palestinsk redan under kejsare Augustus dagar.

Tvåstatslösningen.

Med en yta stor som Småland där, hälften av landet är berg och ökenområde, skulle den föreslagna delningen göra Israel militärt helt försvarslöst. En medveten miss i deras analys som antyder på en dold antisemitisk agenda att med Israel som getto få judar att lämna landet. Men enligt bibeln är detta helt emot Guds vilja, vilket bevisade år 1948.

FN, vänstern och palestinierna kräver att gränsen före1967 års kriget skall gälla, vilket betyder att Klagomuren, judarnas enda heliga plats på jorden, skulle åter komma under arabisk kontroll. Men Klagomuren har i sig också en symbolisk vikt som världen har glömt eller medvetet vill glömma bort, och det är att då vrids klockan tillbaka och Israel stora seger i Sexdagarskriget blir till en förlust. Men kontrollen över gamla Jerusalem kommer hela arabvärlden stridslust väckas, dels för Israel har visat sig var svag då de inte kunde behålla Jerusalem, dels för att landet blir åter smalt och svårt att försvaras, och med denna fördel kommer arabvärlden inte göra om samma misstag, utan de kommer att förinta judarna.

I alla krig där FN har tvingat Israel att backa tillbaka har palestinierna utropat sig som segrare, och medan FN och världen tror på arabvärldens fredslöften, så finns det länder, som Iran, som aldrig kommer att missa denna gratis chans till att krossa Israel. Därför är tvåstatslösningen en katastrof för alla fredsälskarna då hatet för judarna är så stort och det bara växer. Bibeln skriver att när Ryssland och Iran gör gemensam sak och går till anfall via Libanon, då kommer länder runt Medelhavet, EU, stå och titta på medan miljoner av soldater väller i Israel, samt fråga; ”Har ni kommit för att ta byte i Israel?” Svar: De har kommit för att tillintetgöra Israel.   

 

Varför Guds tuktan?

 Jeremia 49:4 Varför skryter du om dina dalar, att din dal flödar över, du trolösa dotter? Du litar på dina skatter och säger: ”Vem kan komma åt mig?”  Se, jag ska låta fruktan drabba dig, säger Herren Gud Sebaot, från alla som bor runt omkring dig. Och ni ska drivas bort, var och en åt sitt håll, och ingen ska samla dem som flyr.

Jer. 50:6 Mitt folk var förlorade får. Deras herdar vilseledde dem och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Alla som träffade på dem slukade dem, och deras motståndare sade: ”Vi är utan skuld.” Det hände för att de hade syndat mot Herren, rättfärdighetens boning, mot Herren, deras fäders hopp.

51:7 Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss lämna det och gå var och en till sitt land, för dess straffdom räcker upp till himlen, den når ända upp till skyarna. Herren har låtit vår rättfärdighet gå fram. Kom, låt oss berätta i Sion om Herren vår Guds verk.”

Här summerar Jeremia Guds avsikter men tuktan. Judarna hade vänt Gud ryggen och blev förda bort i fångenskap till Babylon. Deras besegrare börja nu skryta över bytet samt säger att nu är Israels dalar deras. Men Gud kommer en dag låta samma dom som drabbade judarna blir nu deras dom då de sprid ut och förlorar deras land. De säger att de är utan skuld, men de hade straffat juden mer än Guds hade tänkt sig. Samtidigt var det Guds avsikt att folket i de länder dig judarna kom skulle ödmjuka sig och ta lärdom, för om Gud kan göra så mot sitt eget utvalda folk, vad kan då ske den dag du Gud vänder sig mot dem?

 5 Mos 30: 2–3Då skall HERREN, din Gud, göra slut på din (Israels) fångenskap och samla dig från alla folk dit Han har skingrat dig.”

Här talar Gud inte om det 70 år långa fångenskap i Babylon, utan om tiden efter Jesus död, en 2000 år lång landsförvisning som spred judarna ut över hela världen. Men Gud visste om från begynnelsen att judarna skulle förföljas, så genom att sprida ut alla judar över hela jorden kunde de hitta platser för överlevnad, och så räddade Gud åt sig en liten skara av det utvalda folket som en dag skulle få återvända. 

I början fanns det inga kapitel och versnummer i Bibeln, men då judarna räknar varje mening som ett år, då hamnar mening 5708, det judiska året 5708, på år 1948 AD. Och som av ren slump talar meningen om Guds löfte att judarna skall återvända i från alla jordens hörn för att återupprätta deras gamla hemland Israel. I kriminalfilmer säger poliser ofta att de inte tror på tillfälligheter, utan de tror istället på att det finns en bakomliggande personlig planering.

Och ändå måste det vara slumpen i texten, då Gud inte finns till, som styrde textflödet så att man skulle tro att det fanns en plan ända från Adam och Evas dagar till nu. Hm…? 

På frågan om varifrån jag får alla dessa idéer så har jag hela Bibeln samt lyssnar på vad andra duktiga personer har för tolkning av ordet, men jag godtar inte allt jag hör för en del tolkningar är mycket märkliga. Min princip är att allt som står skrivet skall finnas med, även det jag inte gillar eller förstår, men tidigt på morgon, då tankarna kan ostört få associera fritt, då dyker det upp små aha-upplevelser och texter faller på plats. Dessutom gillar jag när gåtor, hörnstenar som andra har kasserat, blir lösta för de ger mig denna extra förståelse av texter som ni här, nu får ta del av.

Gud Fader, Son och Helig Ande

   Gud är av evighet, och i denna tidlösa evighet gjorde Gud en väl genomtänkt ändring då han lät Sonen skapade begynnelsen till allt som nu finns till. Joh. 1:1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som fanns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnet det.

Johannes ville tala om för judarna att det var Jesus som hade skapade himmel och jord, men han kunde inte säga det rakt ut då hade detta uppfattats som en hädelse, så började han med samma upptakt som 1 Mos 1:1 men gav Jesus här ett alias, ”Ordet”. Men alla som hade sett Jesus gärningar förstod genast vem det var som Johannes tänkte på.

En muslimsk gravid kvinna råkade av nyfikenhet slå upp Johannes evangelium, mest för hon gillade namnet, men efter att ha läst första kapitlet fick hon (av Anden) en Aha-upplevelse och insåg den sanning som många hade missat, nämligen att ”Ordet” var Jesus, Guds Son.

Av texten förstår vi att genom Sonen kom allting till, förutom Fadern och Ande som var till före honom, samt att Fadern födde Sonen, för att som Guds högra hand/arm helt fristående kunna skapade himmel och jord. Det kunde ha stått att han skapade all energi och materia, men med tanke på vilka de var som skulle läsa texten hade de moderna orden skapat problem, samt att bokrullarna hade blivit åbäkiga.

Så vi får nöja oss med barnversionen, för all text i Bibeln skall kunna läsas så att alla kan få en viss förståelse över vem Gud är och det vilket av budskapet. Likaså finns det inga dinosaurs i Bibeln, för det ordet är från vår tid, men drakar finns omnämnda i Bibeln och kejsaren i Kina hade i stallet en draktämjare, som gjorde vad?

Det är många som har problem med tanken på att något alltid har funnits, men de har inga problem med tro på teorin för evolutionen och Big Bang, eller; ”I begynnelsen fanns ingenting och inget kan komma ur ingenting. Men då ingenting är noll, alltså en brist på någonting, så ur detta någonting kom allt som nu finns till.” Då vetenskapen inte kan acceptera någon tanke på en evig gud då blir detta ett faktum att allting kom till ur ingenting.

Bibeln vs Koran

Begrunda denna logik. Gud kan inte föda en Son, för då måste det ha funnits kvinna med vid födelsen, och Maria kan inte föda en son utan att ha känt en man, men Adam kom av jord och ingen moder? Om nu gud kunde skapa hela universum samt alla änglar och djur, varför kan han plötsligt inte skapa sig en Son, en yngre kopia av sig själv, en gudason som kunde hjälpa honom med skapandet av jorden? Vilket är svårast att skapa; En hel människa eller en liten sperma? Jesus ställde frågan till prästerna bredvid den lame mannen: ”Vilket är lättast att säga, dina synder är förlåtna eller står upp, ta din säng och gå?”

Prästerna insåg det omöjliga i båda och teg, för det logiska var; om Jesus kunde bota den lame då kunde han säkert också förlåta mannens och alla andras synder.

Människan är skapad till att vara lik Gud, men inte bara i utseende utan även i det sätt vi borde vara. Gud är rättrådig, nådig och mild domare som kan hela oss, men då han hatar synden kan han också döma alla de som gör sig ett med synden.

Alla gudar tycks ha större eller mindre intresse för människan och de kan döda oss för bagateller, men ingen person på vänster sidan demonstrerar mot dessa gudar. Troligtvis för de anses vara ofarliga, medan Bibelns Gud är en helt annan fråga.

 Gud (Fadern) talar genom sin Son och änglarna till oss människor. Han är, i motsats till avgudar, personligen intresserad över vad vi gör och vad som händer med var och en av oss. Gud har ett namn JHVH, Jahve, Jehova, som betyder att HAN ÄR, den han är för alltid och evig. Gud kallade på en man som var 75 år gammal, Abraham, för att han skulle bli fader för ett utvalt folk, som skulle som präster och berätta för världen vem Gud är.

Så Abraham litade på Gud, så han lämnade sitt bekväma hus i staden Ur för att under resten av livet få bo i ett tält. Gud, Historiens Gud, har planer för Israel som sträcker sig tusentals år in i framtiden.

Gud prövar även oss alla andra som han gjorde med Adam och Eva, då han säger; ”De som respektera Israel, skall jag välsigna, men de som förbannar judarna, de skall jag förbanna.”

 Genom hela historien har olika folk, nationer, skadat och dödat judar, och medan Assyrien, Egypten, Babylon, Meder-Perser, Grekland och Romarriket har försvunnit som stormakter, har judarna inte bara överlevt förföljelserna utan i dag frodas Israel. Gud är tålmodig, och även när en dom är uttalad så låter han den dröja för att ge alla bara lite mer tid till att ångra oss.

Men domen kommer att falla för Gud kan inte ljuga, och likaså kan Gud inte sluta ett fredsförbund för tio år, som Mohammed gjorde med det judisk/kristna städerna Median och Mecka, för att sedan i förtid bryta löftet, gå till anfall och ockupera landet. Det hände att judarna svek ett löfte då föll Guds dom över de skyldiga. Medan andra religioner anser att ändamålet kan helga medel, är detta för Gud som att ljuga för egen vinning. Budordet: Du skall inte ljuga, … gäller än, om det inte är för att rädda liv, som när nazister sökte efter gömda judar.   

Gud gillar också att skämta. Sara skrattade vid tanken på att hon som gammal tant skulle föda en son, och därför fick Abraham döpa sin son till Isak, skratt, skämt. När just när Abraham skulle offra sin 30 år gamla älskade son Isak på Moria berg, sa Gud; ”Stopp, nu vet jag att du litar på mig”. Och 2000 år senare stod Gud Fader inför samma dilemma då Jesus blev dömd till döden på Moria berg. Muslimerna säger att det var Ismael som Abraham skulle offra, men varför, då offrande av Isak var en bild på Jesus kommande död på korset. Isak var ogift men Ismael tio år äldre, samt hade ledarposition och barn i det arabiska samhället.

Medan andra länder strider om att utöka egna länders gränser har Gud talat om för judarna vilka de exakta gränser är som de skall bo inom och under dessa 4000 år har de hållit den befallningen. När FN kallar västbanken för ockuperat område så är detta sant, med det är araberna som är ockupanterna. Det är från området Judéen som judarna fick sitt namn och Samarien har också varit judarnas land, men Arafat säger att det aldrig har funnits några judar i landet.

Men det var inte förrän runt år 1980 som Arafat började kalla sig själv för att vara en äkta Filisté, släkt med Goliat, som det palestinska folket uppstod från. Utan hela kontrollen över västbanken saknar Israel än i dag hälften av sitt land, det som Gud gav dem och som han har lovat skall vara deras i tusenårsriket. Kyrkorna i väst säger att Gud har avbrutit hans löfte till judarna, och Satan hoppas på att det skall ske så han kan anklaga Gud för svek, men Gud säger åter igen nej. När kyrkan säger sig föredra palestinier framför judarna i landet, då säger de också ja till deras kvinnosyn och sharialagar.

Då deras två hjordar blev för stora för att beta sida vid sid, gav Abraham brorson Lot fördelen och han valde den bördiga Sodomslätten. Och Gud lovade där på platsen att hela det land som låg framför Abraham skulle bli hans släkt, judarnas land, men ännu var de för få till antal för att kunna inta hela deras område.

Vad vet vi om Gud, Fadern?”

Daniel 7: 9–14 Profeten Daniel såg troner sattes fram och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Vers 13: Och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram till honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. 

Troner är i plural. Människoson = Gud Son som kom ned till jorden och blev son till en människa, Maria. Sonen har skapat allt, men han hade också ödmjukat sig och lidit döden, därför återfick han allt som han hade lagt vid Guds fötter.

Upp. 20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. (Det viktigaste är att ha sitt namn i livets bok, för då gäller alla Guds löften.)  

Gudomen. Ett problem med ordet gud är att det lätt kan skapa missförstånd då många religioner använder ordet gud i deras texter. ”Allah” är för muslimer lika med ordet gud, så kristna skriver Gud med stor bokstav. När kristna i arabländer använder ordet ”allah” låter det som en hädelse för muslimerna, och jag ser ingen orsak för de kristna där att använd det ordet gud, utan de bör välja Jehova eller Elohim, för vi skall inte söka strid i onödan.

Även i svenskt tal bör gud följas med en förtydning om vilken Gud du nu talar om, som Gud Fadern. I texten nämner jag Bibelns Gud, skriven med stora bokstav, eller Herren, medan alla andra är gudar och herrar.

I Torah har judarna flera ord för Gud som inte kan misstolkas, El = gud, så Elohim är gudar i plural, (Fader och Son), Jahve, Jehova = Jag är, El Shaddai = Gud Allsmäktig, Sebaot = härskaror, så Herren Sebaot = härskarornas Gud. Dessa är alla namn som beskriver Guds egenskaper och makt. Det finns även namn som slutar med ordet ”el”, som i Mika-el = vem är som Gud, Gabri-el = Guds kämpe, Dani-el = Gud är min domare. Rafa-el = Gud har helat.       

Hebreerbrevet. 1: 5–13 Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten.

Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och: Du, Herre, (alltså Jesus) lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut.

Men du är den samme dina år har inget slut. Aldrig har han sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.

Hebreerbrevet. 2: 5–8 Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd: Vad är en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter.

Detta säger Fadern om Sonen; Förstfödd, Din tron o Gud, vilket betyder att när Jesus blev till är han ännu Gud och ringare än änglar = blev människa. Sonen sitter på Faderns högra sida och är den hand/arm som fullbordar Faderns uppdrag. Han skapare allt på Faderns uppdrag i motsats till vad de andra religionerna säger, och gör inget utan Faderns godkännande.

 ”Att rulla ihop och byts ut” säger oss att när uppgiften för vår jord har avslutats, då kommer denna jord att överges och en helt ny jord med himmel kommer skapas till alla de som ödmjukar sig och sökte Guds nåd.

Helige Ande. Är av samma eviga gudom som Fadern och de händelserna som berättar något om den Heliga Ande är den dag då Jesus döptes och den Helige Ande visade sig som en duva svävande ovanför Jesu huvud, och Guds röst hördes, ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” På pingstdagen visade den Helige Ande sig som eldslågor ovanpå de troendes huvud, och detta utan att något hår blev svedd. Det samma hände då profeten Daniels tre vänner blev kastade i den brinnande ugnen, som var så het att vakterna dog av värmestrålningen. Men når kungen fick se de tre gå runt i sällskap med en som liknande en gudason, med strålande än elden, kallade han ut de tre männen ur ugnen och han noterade att inte ens deras kläder luktade bränt.

Går vi bakåt till Moses dagar har vi mötet med den brinnande buske vars löv inte brann upp. Och här tycks Moses fråga överraska Gud, som svarade: ”Jag är … JAG ÄR.” Som om han inte hade valt sig ett namn utan hade använde sig mer av namn som beskriver hans person och makt. När Mose sedan förde judarna ut ur Egypten rörde sig en rökpelare framför dem på dagen, och under natten stod den som en pelare av eld mitt i lägret.

Det finns fler tillfällen som tyder på den Helige Andes närvaro, så att ringakta den Helige Andes gudomlighet är att kränka Anden och lura sig själva. Då Jesus for upp i skyn lovade han lärjungarna att han skulle skicka en hjälpare, vilket visade sig vara den Helige Ande, och utan Guds Andes inre röst som manar på oss blir det både svårt att komma till tro och sedan vandra dit Guds uppdrag leder oss.

Man bruka säga att man inte ska skjuta budbäraren, och att tala illa om den Helige Ande kan innebära att all framtida hjälp utgår, då Helige Ande gör endast Faderns vilja. Det finns andliga gåvor 1 Kor 12 – 14 Samma Ande ger nådegåvor, tjänster, verksamhet, vishet, kunskap, att bota, kraft att göra under, förmåga att tala profetiskt, tungotal, tolka tungotal. Genom den Helige Ande känner församlingen gemenskap, blir som en kropp man skyddar. Helige Ande fördelar sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så den Helige Ande tvingar inte sig på någon, bara vara till hjälp.    

Uppdaterad den 2020-03-04

( I )     Noas Ark År 2400 f. Kr. Efter cirka 1 600 år från Adams dagar insåg Gud att människosläktes DNA var så skadat av Satans inblandning att nu fick vara nog och Gud beslöt att startade om skapelse med att låta en flod utplåna allt liv på jorden, allt, förutom åtta människor och alla de djur som den dagen befann sig ombord på Noas Ark. Och Gud förde dit in alla ungdjur, parvis, så att varje art skulle få leva vidare. Man kan undra varför Gud inte gjorde något åt problemet långt tidigare, men Satan (Åklagaren) var listig i detta att han ifrågasatta starkt Gud om hans skapelses av egen fri vilja skulle kunna älska Gud. Och bunden till egen kungstanken; ”Kärlek och fri vilja”, fick Gud hålla god min i elakt spel, väl medveten om att i Satans utmaning fanns med ett slutdatum då all rättvisa skulle skipas. Satan skulle däremot, inom vissa gränser, kunna bryta mot många av Guds regler, och vi kan se prov av detta i judarnas dilemma med Mellan Östern krigen, där Hamas bröt mot FN regler och använder sig av mänskliga sköldar (barn) i krigen, medan Israel måste hålla tillbaka kraften i deras självförsvars för att inte riskera att döda oskyldiga palestinier. I de krig som har utkämpats anklagas Israel ständigt för krigsbrott och övervåld då antal döda palestinier är större än den för judar, och de länder som stöttar dessa falska anklagelser ökar bara på världens judehat, men sanningen är att Israel är bättre på att skyddar egen befolkning, samt vägrar att använda civila som kanonmat. 

(Läs om Satans taktik i Jobs bok, och i NT hur han frestade Jesus.)

   Efter Noas dagar ökade åter människors antal och med byggandet av Babels Torn växte även deras högmod (på engelska pride), men nu valde Gud metoden att istället sära på människosläktet genom att skapa olika språk så att de självmant måste sprida sig ut över jordens yta. Men människor fann idolstatyer från tid före floden, och med dessa avgudar som samlande symboler kunde kungar och präster, i deras önskan efter mer makt, sprida ut läror om dessa falska gudar bland folken.

     Abraham. Gud sökte nu och fann bland människorna en person som var stark i tron, en person vars hjärta längtade efter Guds närhet. Trots att kung Melkisedek redan bodde i Salem, föll Guds val på Abraham i staden Ur. Men det kunde lika bra ha varit någon annan person, som någon person från Sverige, Andorra eller Kenya, och då hade dessa länder och deras folk blivit hela världens hatobjekt, för orsaken till all människors hat, kommer från Satan, och den är riktad mot alla Guds utvalda, vem de nu än är. Så när människor hetsar upp sig mot judarna så är de inte mer är marionetter som dansar i Satans flöjt. Gud såg i framtiden att ur hans utvaldes släkte skulle kommande hårdnackat folk som skulle svika honom, men … de skulle aldrig överge honom som deras Gud. Svensken skulle vid första motgång ha bytt sida och medan juden envist skulle hålla fast vid deras längtan till landet Israel, den store konungens stad Jerusalem, och Guds heliga tempel så hade svensken amerikaniserats. Juden är som om ett Akacieträd, de rotar sig djupt, och med seg stor envist utstår de ökens hetta och vädrets vindar för att med deras frukt kunna ge människorna läkedom, väldoft och hårt ädelt virke. Få nationer och folk kan visa upp dessa av Guds egenskaper, men juden kan det.      

     Esters bok i GT. Den första antisemiten bodde runt 470 f. Kr. i staden Susan, Babylon. I Ester bok berättas det om hur den rike Haman blev avundsjuk på juden Mordokaj, som hade blivit upphöjd då han hade räddat kungens liv. Men istället för att bara söka hämnd på en enda jude, riktade Haman och hans vänner in hela deras förakt mot alla de judar som nu levde ett gott liv i fångenskapen. Men drottning Ester avslöjade Hamans konspiration för kungen, och då kungen inte kunde ta tillbaka ett skrivet påbudet lade han in en extra kungörelse, nämligen detta att överallt där judar blev angripna hade de nu egen rätt till att i självförsvar slå tillbaka. Och på den dagen vann judarna en stor seger över deras fiender, och den blev till Purim festen i Israel. Det sägs att Hitler hatade Ester bok då han ansåg att judar har ingen rätt till självförsvar, en åsikt som många antisemiter hyser än i dag, och som blev tydligt i Gazakriget 2014 när socialdemokraterna ändrade deras åsikt, från att stötta Israel till att på alla fronter att motarbeta judarnas rätt till självförsvar och således spä på rasismen.  

      Satan hat riktas nu mot alla människor och i grunden gör han nu ingen skillnad mellan judar och hedningen, för i hans högmod är han den store musikskapare, en position som tillhörde honom själv och ingen annan. Satan vet en hel del om Guds plan och löfte till människosläktet i orden att Herren skall tronar på vår lovsång! Om människosläktet hade enligt evolutionen inte blivit skapad på Jesu uttalade ORD, befallning, utan var bara ett däggdjur bland många andra, helt utan fri vilja mer än att överleva, då hade Satan inte haft något intresse för oss. Och då hade det heller inte funnits något judehat. Men djuren har inte samma unika grundförmåga, talang och utvecklingskapacitet som vi människor har i detta att med en enkel flöjt och tamburin skapa all sköns rytmisk musik. Men vi är Guds avbild även i skapandet och då inte bara inom musikens värld, utan mer i så mycket annat. Därför hatar, vakar och angriper den avundsjuke Satan oss ständigt för vi lyckas göra mycket mer än det han då kunde göra.

     Följande bibelverser ger dig en snabb förklaring om varför Fadern och Sonen medvetet ställer detta människosläkte under så många svåra prov, för belöning i vår tro på Guds Ord, Jesus, kommer att bli så mycket större än ett kort liv på jorden som ett intelligent däggdjur. Om nu denna Guds frälsningsplan var den väg som Fadern och Sonen hade kommit fram till från begynnelsen, samt att de inte ens kunde skona deras egna känslor eller sig själva i kampen mot ondskan, hur kan då vi våga anklaga Gud för allt det som nu läggs på våra axlar? Det som vi i dag inte kan förstår, men som vi kan ana när vi ser skapelsen och läsa oss till i Guds löften? Vår stund här på jorden här är kort, men en dag blir allt detta helt uppenbart för oss och intill dess gäller det för oss att i arbetet, fortsätta tro och lovsjunga vår GUD.

Andra märkliga ingripande av Israels Gud.

2 Sam. 17–25 När filistéerna kom mot kung David i Refaimdalen frågade han Herren: ”Skall jag dra upp mot dem?” ”Gör det, för du skall vinna en stor seger”, svarade Herren. Men trots denna förlust trängde filistéerna på nytt in i dalen och på Davids nya fråga sa Herren: ”Du skall nu lägga dig i bakhåll, och först när du hör ljudet av en marscherande här i bakaträdens toppar, först då skall du gå till anfall, ty HERREN har då dragit ut framför dig.” År 1948, när ett av Israels kompanier ställde upp sig i ett led på en bergskam för att stå emot den framtågande egyptiska hären, vände fienderna plötslig sig om och flydde fältet. Efteråt har det berättats av de egyptiska soldater att då de såg upp mot bergskammen stod det där bakom de judiska soldaterna en stor vitklädd härskara, och i skräck flydde fältet.

Domarboken 6–7 Här minskade Gud stegvis på Gideons arméns antal från 32 000 soldater tills det stod framför honom 300 män försedda med matsäck, krukor, facklor och en dolk. För Gud ville visa det israeliska folk att han kunde även med bara 300 kockar besegra en armé på 120 000 väl beväpnade fiender. För Gud visste att kockarna var helt ovilliga till att kriga, samt att de därför skulle troget följa Gideon befallning, vilket var något som elitsoldater inte hade kunnat klarat av, detta att bara stå kvar och se på hur fienderna sinsemellan dödade varandra. Detta är ännu ett exempel på hur Herren strider för judarna. 

För ett antal år sedan i södra Israels stora öken sökte en jude, på Guds uppmaning, och fann ett stort hav djupt, mycket djupt under markytan. Vattnet som sprutade fram var visserligen inte drickbart, men växterna älskar det och så byggdes en växthusstad som fortsätter med att år från år breda ut sig. Guds GT-löften om att öknen en gång skall åter blomstra går just nu i våra dag i uppfyllelse och judarna använde alla de välsignelserna, som de upptäcker, och som Herren har givit dem, till att främja inte bara dem själva och hela mänskligheten. Arabvärlden har under 1900-talet inte heller varit lottlösa utan Gud lät dem finna olja i deras värdelösa öknar, en gåva som de kunde har gynnat mänskligheten, men där merparten av deras vinst har gått åt till egen buk, rikedomar som har skapat krig och osämja i hela världen, inte minst för deras eget folk. Gud stöttar judarna, inte för att de är bättre än något annat folk, med han gör det för att visa oss alla andra på hans Allmakt i detta att han både kan och vill hålla alla sina givna löften, trots alla våra svagheter, för annars är Gud inte bättre än Satan, en svikare och lögnare. Så i kriget år 1948 och i de efterföljande palestinakrigen har Gud låtit det skett under på olika fronter såsom de skedde i kung Davids dagar då Herren stred för Israel