Memo Kapitel 4. sve 29-03-2021 

Innehåll; Lucifer, lovsångsmästare, Åklagare, Floden Babels torn, Regnbågen. sidor 20–25 (6)

 

 

Memo Kapitel 4 sve.

Hämnden. Satan skulle nu med att försöka sabotera resten av skapelsen genom att uppmuntra de fallna änglarna (demoner) att para sig med både kvinnor och djur. Deras avkommor skulle visa ha underliga kroppar med övernaturliga krafter, främmande DNA, som krävde tillbedjan och gåvor av människorna. Efter 930 år dog Adam och Eva och med tiden bleknade minnet hos folket om Gud och Edens lustgård, alltmedan ondskan växte på Jorden. Det som nu drabbade jorden var att Satans våldsideologi, maktlystnad, hämndbegär och kvinnoförakt växte, särskilt som Guds löfte stod kvar om att en Evas son skulle i framtiden födas, komma för att och besegrade Satan, men inte förrän han tjuvlyssnade på Gabriels möte med Maria som han förstod han innebörden.

Satans våldsdyrkan kan vi se frukten av genom hela världshistorien i de politiska och religiösa rörelser som nazism, kommunism, socialism och fascism, då Satan är roten av all rasism, antisemitism, och judehat. Men också i kvinnoförakt, samt att barn används som kanonmat, sker allt i den ondes anda. Likaså visade det sig att många av de vänsterpolitiska hjältarna som revolterar mot överheten visar att de inte har någon respekt för marken, utan de suger ut all de kan få tag på samt lämnar det befriade folket åt ett värre öde än det de blev befriad ifrån. Om de har tur, för den nye ledaren visar sig ofta var värre än tidigare tyrann.

Lucifers musik formade medryckande som Hitlers tal, för att nu nedvärdera, söndra och förinta, därför spelar vårt val av musikstil, instrument och textinnehåll en stor roll i vårt välbefinnande och sättet att behaga Gud. De ondsintas musik ska hetsa upp och fylla personen med hat mot allt och alla, och särskilt en person vilja att kränka Gud. Därför står det skrivit; Det hjärtat är fullt av det flödar ut genom munnen. Lyssnar man på intervjuer, samtal och ordlekar på radion då flödar svordomarna fritt och i allt ökat antal.

´Universum är stort så kanske hade Satans med kompani räknat med en stor del av den kakan, en galax, för egen del, med för Fadern hade det varit att släppa in ulven i fårhagen. Syndens konsekvens är döden, alltså en tillvaro helt utan Gud, och alla måste betala för det onda de har gjort, om det bara nu fanns någon som ville ta på sig kostnaden för att betala all världens skuld.

Någon frivillig som var helt skuldfri.   

Job. En dag då Satan ville hitta fel frågade Gud: ”Har du sett min tjänare Job, det finns ingen som är så trogen som han.” Satan sa; ”Det är inte konstigt, han som har allt han kan önska sig och lever livets glada dagar, men låt mig ta bort lita av hans överflöd och genast kommer han att överge dig, även förbanna dig.” Gud antog utmaningen och sa; ”Det kommer inte att ske, men du får göra allt du vill mot Job, utan att döda honom.” Och Satan plockade bort bit för bit, fårhjordarna, tjänarna, pengarna, till och med barnen och Jobs kommentar var stående; ”Gud ger och Gud tar, välsignat är hans namn.”

Tre av Jobs vänner försökte få Job att erkänna en synd, men Job sa att han inte har syndat. Mot slutet tillrättavisade Gud vännerna och Job honom för de ifrågasatt skapelsen, med att säga att det var Guds rättighet att göra som han ville då det var hans skapelse, lika litet som någon kritiserar krukmakaren i hans jobb.

Det är i Jobs bok, som anses var den som skrev först, där två varelser nämns, Behemot och Leviatan. Som förklaring står det; flodhäst och krokodil, men flodhäst har en kort svans som lik en propeller spridet ut avföringen, medan Behemot har en lång stock till svans som en dinosaurus och Leviatans utseende liknar T-Rex.    

Det står i Upp 13:18 odjurets tal är 666. Människans tal är 6 och 6x6=36 vilka blir människor och ondskan i kvadrat. Om du adderar 1+2+3+4+… upp till 36 = 666.

Vilka bevis finns för att Gud finns till?

  I alla tider har personer i maktposition ställt denna fråga, troligtvis med viss inre oro om ifall den politiskt korrekta rådande ståndpunkten var fel, En furste ställde frågan och hanns tjänare, tänkte efter och gav sedan ett svar som hans herre inte hade förvänta sig: Judarna!

Floden och Babels torn

1 Mos kap 6–7 På Noas tid hade människors ondska vuxit så stor att dåtida våldsverkare (chamas) gjorde som de själv ville utan någon rädsla för att bli ställda till svars och dömda.

Syndafloden år 2348 f. Kr. Efter att 1 600 år hade gått från Eden lustgård stängdes, pga synden insåg Gud att människosläktes DNA var så skadat av Satans inblandning att nu fick det hela vara nog och Gud beslöt att startade om skapelse med att låta en flod utplåna allt liv på jorden, allt förutom åtta människor och alla de djur som befann sig ombord på Noas Ark.

Måtten på arken var 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög, och då 1 aln är cirka ½ meter får vi ett fartyg som är 150 m x 25 m och 15 meter hög, högt som ett femvåningshus, eller fullt jämförbart med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

Det tog Noa och hans tre söner Sem, Ham och Jafet närmare 100 år att bygga arken men jag tro att Gud välsignade Noas fält och fårhjordar så de fick tid och pengar till att köpa mycket av det de behövde av timmer och bäcktjära.

 Av sönernas namn får vi orden: semiter = Asien, hamiter = Afrika och jafeiter = Europa, och det har visat sig att när vetenskapen letar sig tillbaka i släktleden, via DNA som hamnar kvinnas ursprung 6000 år tillbaka i tiden, alltså vid Evas dagar, medan mannens ursprung var omkring Noa föddes och i språkets utveckling dyker namnen på Noas tre söner upp, märkligt nog, då evolutionisterna anser att Bibeln är en sagobok. När Noa var 600 år gammal började Gud förde dit in ungdjuren, två och två, så att varje art skulle kunna få leva vidare.

Människor som bodde i området måste ha undrat om Noa var riktigt klok då arken låg långt upp på landbacken, så Noas varning att det skulle regna så mycket att vattnet kunde lyfta arken föll för döva öron då det före floden aldrig hade regnat, utan det var en tät dimma som steg upp under natten och bevattnade jorden. Men när alla de konstiga djuren började samla sig runt arken, så skakade de bara på huvudet och höll sig borta. De gjorde som det allmänt görs idag, man sticker huvudet i sanden.

Vi kan undra varför Gud inte gjorde något åt problemet långt tidigare, men Satan (Åklagaren) var listig och han ifrågasatta ständigt Guds skapelse av egen fri och att de skulle vilja älska för evigt Gud. Vilket säger oss något om hans negativa åsikt om människan. Men bunden till sin egen kungstanke om ”Kärlek och fri vilja”, så fick Gud hålla god min i elakt spel, väl medveten om att det fanns inbyggt ett slutdatum på Satans utpressning.

Satan kunde däremot, inom vissa gränser, bryta mot många av Guds regler, och vi kan se prov av detta i Israels dilemma i arabernas angrepp där Hamas gärna använder sig av mänskliga sköldar (barnen) och civila bostäder som missilramper i kriget mot Israel. Medan Israel måste hålla tillbaka kraften i deras självförsvars för att inte riskera döda oskyldiga civila palestinier.

I alla de krig som har utkämpats har Israel en ständigt pågående anklagelse hos ICC Haag krigsbrott, för övervåld och att antal döda palestinier är större än för judar. Inte ens Nordkorea, Iran, Boko-Haram i är så krigiska av sig. Och Sverige som anser att vår nation är neutral har något gott att säga om Israel, medan man klappar Hamas på ryggen, bra gjort kompis. Att Israel gör allt för att skydda egen befolkning tas inte med i beräkningen, inte heller detta att Haman använder eget folk som kanonmat.

 Sedan kan man undra om stillestånd, tillfällig fred kan kräva av Israel en skriven krigsförklaring, medan Hamas kan skjuta missiler när de har lust. Så Gud gav Noa uppdraget att bygga arken och när den var färdig hade djuren plötsligt samlat sig runt byggplatsen. Herren sa till Noa. ”Gör din familj redo för om sju dagar sluter jag till porten.” Detta löfte var en stor lättnad för Noa att höra, för när regnet började falla skulle det ha varit svårt för Noa att låta bli att öppna upp porten för att låta släktingar som bultade på dörren få komma in. Med ytterligare hundratals människor strömmade in i arken då hade den kunnat kantra.

När Herren säger sju dagar då menar han också exakt sju dagar, inte kanske sex eller åtta. Men nu gäller det att inte att bara tolka en profetias budskap, utan även att sätta in den i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt. Både ISIS och Hamas ha som målsättning att förinta judarna, för det står skrivet att under den yttersta tiden, i vår tid, skall samma typ av våldsmän (=Chamas) uppstå med människor som av ren ondska älskar att döda och ingen kan förstå varför?

Regnbågen. Före floden fanns det inga sjukdomar och alla kunde bli riktigt gamla, mycket berodde på att atmosfärens tryck var annorlunda. Den kan jämföras med att människor från Adam till Noas tid levde i en tryckkammare, där inga virus och bakterier trivs i. Ett lite barn föll en dag ned i en djup brunn och där satt han fast med huvudet nedåt. Enda vägen att nå pojken var att gräva ned vid sidan om till samma djup och där borra ett hål i cementröret.

Detta tog lång tid och när pojken kom upp var hela kroppen blå av dålig syresättning och alla var säkra på att han skulle dö. Men just i denna vecka hade någon köpt en tryckkammare och nu stoppade de in pojken i kammaren för att genom tryck tvingade in syre i kroppen då lungorna inte längre orkade med att syresätta kroppen. Och allt pojken förlorade var en tå. De flygande ödlorna på dinosauriers tid hade inte kunnat lyfta i vår tunna atmosfär, men före floden kunde de flyga. Många anser det aldrig har funnits någon flod, men många gamla texter talar om en översvämning som dränkte allt utom 8 personer, och man har hittat skelett från djur från olika platser på jorden, som har flutits runt och blivit tillslut instängd i en liten dal, som i princip inte kan ske om floden hade varit ett lokalt fenomen. 

Babels torn, år 2242 f. Kr På nytt ökade människors antal på jorden och med byggandet av Babels Torn växte deras högmod, pride, enormt stort. Men denna gång valde Gud att sära på människosläktet genom att skapa ett antal olika grundspråk så att de självmant, på grund av misstro till varandra, slog ihop med de som talade ”rätt” och för att dra vidare ut över jordens yta. Människorna hade också hittat statyer av gamla avgudar från tiden före floden, med avgudar som samlande symboler kunde kungar och präster, i deras sug efter mer makt, sprida egna läror om avgudarna.

1 Mos 10:25 Men åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg, för under hans tid blev jorden uppdelad. Hans bror hette Joktan.

Man har spekulerat om detta var datum för floden, men eftersom Peleg tillhörde fjärde generationen efter floden så lutar detta med åt en delning av språket. 

Nu tror många att liksom floden har det aldrig funnits ett Babels torn, men på de platta slätterna i fann arkeologerna flera rester av fyrkantiga ruiner, samt lertavlor med kilskrift och tegelstenar och bäcktjära, som hade mått och en beskrivning av tornen utseende. Det visade sig att flertal torn byggdes upp senare då det inte fanns några berg på slätten som kunde markera var man befann sig på kartan.

Tornen var en fyrkantig terrasspyramid (ziqqurat) med plattform på toppen och överst fanns det ett tempel för deras avgud, vars ytterväggar var klädda men blått kakel som reflekterade solstrålarna, en fyr som lyste vägen för ökenskeppen, alltså kamelerna. Tornen var inte till för att nå himlen, utan för stjärnskådning och en punkt på kartan, för de liksom vi älskar höga byggnader. Men jordens yta är stort och Herren ville att människorna skulle utforska och bosätta sig överallt, för efter floden började smittosamma sjukdomar dyka upp, en fara för ett gytter med människor.

Det fanns en orsak till varför Gud ville att människorna skulle sprida ut sig och det var för att utvecklingen gick alldeles för fort, eller som det står skrivet; ”Härefter skall inget bli omöjligt för dem.” Skissen för dessa torn tog de nya grupperna med sig och därför finner vi dessa byggnader överallt i gamla civilisationer.

I dag står vi samma problem då ledarna ivrar för det kontantlösa samhället, som är mycket sårbart för el-avbrott och EMP vapen. Elektrisk magnetisk puls som slår ut allt elektrisk som är påslaget. Vilket innebär att datorer, bank, el och vatten slutar att fungera, och det finns alldeles för många av ondskefulla ledare som är helt utan samvete och kan mycket väl använda dessa vapen.

Bibelns beskrivning om kommande krig är det soldater med vanliga vapen som krigar, och ser hur man illa de behandlar eget folk, man ana att de har samma hat som Satan till att krossa civilisationen. EU byggnaden i Bryssel är kopia av den målning som skall föreställa ett halvfärdigt Babels torn, vad nu detta kan betyda.

 Kung Hiskia var döende och han bad Herren om att hans liv skulle förlängas, vilket Herren också gjorde. Men när kungen av Babylon skickade ett sändebud med lyckönskan för tillfrisknandet, tog en lycklig Hiskia emot budbäraren och visa upp allt han hade av rikedomar, så istället för att rapportera tillbaka att landet var fattigt gav han Babylons kung nu ett intresse för landet. Du dåre, sa Herren, nu kommer han alldeles säkert hit, men eftersom jag har gett dig en tidsfrist så kommer detta att ske först när du är död, och det blir dina barn som blir lidande.

Samma trappstegspyramider ser vi i Egypten och de är en kopia som Satan tog med sig för att få människorna att tillbe deras eget verk som gudomligt. Även totempålar kan föreställa de fyra väsen vid Guds tron, och som nu tillbeds på jorden, och eftersom människor inte vet om varifrån originalet finns så är dessa ett tecken för änglar att även Satan kan skapa något gudomligt. 

Jesaja 47 – 48 Här tala Gud om att han hade skickat Jakob, Israel, till Babel där en drottning regerade över de som sysslade med besvärjelser, trollkonster och spanade i stjärnorna, skapande av avgudar. Denna drottning är densamme som skökan i Uppenbarelseboken, som säger; Jag och ingen annan.

Judarna hade nu vänt sig till avgudar, så Gud lät dem bli fångar till avgudar drottningen, men hon tog tillfället att straffade dem med överdriven grymhet, så Gud ansåg nu får det fick vara nog och hämtade hem sitt utvalda folk. För Gud kan inte bryta löftet att de är hans utvalda folk.  

Och detta beteende har världen haft var gång de har judar i deras länder och för deras orimliga grymhet kommer denna skuld återbetalas till fullo, och på den dag är det synd om människan. Jesaja 48:16–19 ”Kom till mig och hör detta: Från första stund har jag talat helt öppet. När tiden kom att det skulle ske, då var jag där.

Och nu har HERREN Gud sänt mig och sin Ande. Så säger HERREN din återlösare, Israels Helige. Jag är HERREN din Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på vägen du skall vandra. Tänk om du hade lyssnat på mina bud! Då … skulle ditt liv bli ett paradis.

Bilden ovan visar den delningen somidag finns mellan ondskan och det goda,

och i kommande dagar sker det en ökad spricka mellan mörker och ljus.

Här representerar mörket med Yin och Yang, medan fisken är gammalt tecken på kristendomen som skapades under förföljelsen i romarriket. Om detta kan du läsa i del Memo 4.

(  M  )  Andra märkliga ingripande av Israels Gud.

     2 Sam. 17–25 När filistéerna kom mot kung David i Refaimdalen frågade han Herren: ”Skall jag dra upp mot dem?” ”Gör det, för du skall vinna en stor seger”, svarade Herren. Men trots denna förlust trängde filistéerna på nytt in i dalen och på Davids nya fråga sa Herren: ”Du skall nu lägga dig i bakhåll, och först när du hör ljudet av en marscherande här i bakaträdens toppar, först då skall du gå till anfall, ty HERREN har då dragit ut framför dig.” År 1948, när ett av Israels kompanier ställde upp sig i ett led på en bergskam för att stå emot den framtågande egyptiska hären, vände fienderna plötslig sig om och flydde fältet. Efteråt har det berättats av de egyptiska soldater att då de såg upp mot bergskammen stod det där bakom de judiska soldaterna en stor vitklädd härskara, och i skräck flydde fältet.

     Domarboken 6–7 Här minskade Gud stegvis på Gideons arméns antal från 32 000 soldater tills det stod framför honom 300 män försedda med matsäck, krukor, facklor och en dolk. För Gud ville visa det israeliska folk att han kunde även med bara 300 kockar besegra en armé på 120 000 väl beväpnade fiender. För Gud visste att kockarna var helt ovilliga till att kriga, samt att de därför skulle troget följa Gideon befallning, vilket var något som elitsoldater inte hade kunnat klarat av, detta att bara stå kvar och se på hur fienderna sinsemellan dödade varandra. Detta är ännu ett exempel på hur Herren strider för judarna. 

För ett antal år sedan i södra Israels stora öken sökte en jude, på Guds uppmaning, och fann ett stort hav djupt, mycket djupt under markytan. Vattnet som sprutade fram var visserligen inte drickbart, men växterna älskar det och så byggdes en växthusstad som fortsätter med att år från år breda ut sig. Guds GT-löften om att öknen en gång skall åter blomstra går just nu i våra dagar i uppfyllelse och judarna använde alla de välsignelserna, som de upptäcker, och som Herren har givit dem, till att främja inte bara dem själva och hela mänskligheten.

Arabvärlden har under 1900-talet inte heller varit lottlösa utan Gud lät dem finna olja i deras värdelösa öknar, en gåva som rätt använt kunde har gynnat mänskligheten, men där merparten av deras vinster har gått åt till egen buk, rikedomar som har skapat krig och osämja i hela världen, inte minst för deras eget folk. Gud stöttar judarna, inte för att de är bättre än något annat folk, med han gör det för att visa oss alla andra på hans Allmakt i detta att han både kan och vill hålla alla sina givna löften, trots alla våra svagheter, för annars är Gud inte bättre än Satan, en svikare och lögnare. Så i kriget år 1948 och i de efterföljande palestinakrigen har Gud låtit det skett under på olika fronter såsom de skedde i kung Davids dagar då Herren stred för Israel.

 

Josef en förebild på Gud Fader och Sonen. Josef fick all makt över Egypten och under Josefs styre som premiärminister räddade han folket från svält, samt fick hela Egypten att blomstra.   

1 Mos 38 – 41. 41:14–21 Då lät farao skicka efter Josef, och man skyndade sig att hämta honom från fängelset. Josef fick raka sig och byta kläder, och så kom han inför farao. Farao sade till Josef: ”Jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra.” Josef svarade farao: ”Inte jag! Men Gud skall ge farao ett lyckosamt svar.”

Då sade farao till Josef: ”Jag drömde att jag stod på Nilens strand. Upp ur floden kom då sju feta och fina kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom sju andra kor upp, så eländiga och fula och magra att jag aldrig sett så fula kor i hela Egypten. Och de magra och fula korna åt upp de sju första, de feta. Men när de hade fått dem i sig märktes det inte på dem, de var lika fula som förut. Så vaknade jag.

41: 37–40 Farao och hela hans hov fann förslaget gott, och farao sade till sina hov-män: ”Finns det någon som äger Guds ande så som han?” Sedan sade han till Josef: ”Eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta, kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du skall förvalta de kungliga egendomarna, och hela mitt folk skall rätta sig efter dina befallningar. Tronen skall vara mitt enda företräde framför dig.

Vers 46–49 Josef var 30 år när han stod inför farao, kungen av Egypten.

 Josef företog en resa genom hela Egypten. 47 Under de sju överflödsåren gav landet rika skördar, och under dessa sju år av överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna: i varje stad lagrades de grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. Josef lade upp förråd av spannmål i stor mängd, den var som havets sand. Till sist fick man sluta räkna, det gick inte att hålla räkning längre.

Josef reste runt hela landet och när Farao frågade Josef; ”Vad gör vi nästa gång torr-perioden kommer?” föreslog Josef att gräva kanaler väster ut om Nilen och skapa ett band med sjöar, dammar som kunde reglera återflödet till Nilen. Och i vår tid kallar vi dessa återkommande sju års perioder med torka för El Nino effekten.

Arkeologer har hittat en högt stående persons bostad i det som var judarnas område, och där fanns det en byst som avbildade husets herre, en man med axel långt hår och klädd i randig rock. Egyptierna rakade huvudet och föredrog en färgad tunika, så allt tyder på att detta var Josefs bostad. Ett lite mausoleum fanns innanför murarna men inget skelett, för det tog judarna med sig när de lämnade Egypten efter att ha bott där under 400 år. Och så länge faraonerna behandlade judarna väl välsignade Gud Egypten, men när judarna blev mer än flera hundra tusen gjorde faraonerna judarna till slavar och det var först när Mose blev född och tog över ledarskapet som folket fick lämna Egypten. Och då de nu behandlade judarna illa tog även deras storhetstid slut. 

HERRENS DAG Amos 9: 11–13 Israels återupprättelse

11 Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över.  Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

 På den dagen (en speciell dag i framtiden) skall jag resa Davis tält, eller Davids rike, som har fallit ned, men på den dagen skall Davids rike återupprättas på den plats som tillhör judarna, Israel. Och Herren skall välsigna marken så att den som plöjer efterföljs av en såningsman och efter honom kommer den som skördar.  

Mark 8: 12–13 Fariséerna begär tecken. Några dagar tidigare hade undret med brödet, 7 bröd + fiskar, då 4000 män blev mättade och 7 korgar blev över.

Tidigare hade 5 bröd + 2 fiskar mättat 5000 blivit mättade, kvinnor och barn inte inräknade, och trots dessa mirakel begärde fariséerna nya tecken. Omräknat med hamburgare + bröd i 1 liters förpackning skulle lasten bli cirka 7 kubikmeter med mat eller en karavan med cirka 20 åsnelaster per gång, vilket inte hade undgått uppmärksamhet.

  Jesus om den som har tro vill få mer tro, men den som inte har tro kommer att förlora det lilla han hade. Den person som hör Guds Ord, inser att om detta är sant borde han och hon ändra på respektive livsstilen, men det vill man inte, alltså hitta man på ursäkter, även visar förakt av budskapet, allt för att döva samvete och slippa tro. Vers 29–32 Ställer Jesus frågan till lärjungarna; ”Vem tron ni jag är?” ”Petrus svarar: ”Messias!”  Därefter talar Jesus om sitt kommande lidande och att han måste dö, varpå Petrus protesterar, och Jesus tillrättavisar honom: ”Gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors.”

Mark 9: 1–8 Jesus på härlighetens berg

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

  Sedan förklarar Jesus för dem att en som hade Elias ande och uppdrag hade kommer, Johannes döparen, men folket förstod inte detta. Att Mose och Elia var med på förklaringsberget kan betyda att Jesus behövde även för de två förklara om sin kommande död, men även om deras kommande uppdrag som de två vittnen i slutet av vedermödan.