Nyhetsbrev år 2024. Med tanke på allt hat på jorden blir studiet av profetiorna och Guds planer omframtiden viktigare än någonsin. Uppdaterad den 9 juni. 

2024 05 29 En summering av tankar under våren 2024. Fascismens roll och kriget mellan Hamas och Israel.

Ps. 82:1 Gud står i gudaförsamlingen, mitt bland gudarna håller han dom. 

Lucifers synd var att han ville upphöja sig själv till gud för att sitta på Guds tron. I hans högmod erbjöd han lägre änglar till att bli som gudar, och så föddes fascism. Den handel han sysslade med var korruption i det att han belönade de änglar som begärde en högre position än den de förtjänade. Gud belönar oss människor för trohet mot gud och för det goda vi har gjort, och då han vet vad alla har gjort under jordeliv så blir vår belöning därefter. Goda människor accepterar Guds rättvisa belöning, men de onda tror sig vara förmer och i avund strider de mot Guds beslut.       

Fascism är en form av auktoritär ultranationalism som karakteriseras av maktutövande via diktatur, förtryck av politiskt oliktänkande med strikt dominans över både samhället och individen. Alltså den "bäst lämpade" mannen ska oinskränkt styra staten och religionen, och i maktens fotspår följer strider (svärdet), sjukdomar (pest) och svält, samt de åsikter (lögner) som skydda makten.

Hitler var en sådan självutnämnd brunhöger fascist som kunde med tal förföra massorna till att begå massaker i ledarens namn, handlingar som en klok människa i normala sammanhang inte skulle göra. Putin använder Hitlers metod av människoförtryck att med svärd (krig) rädda Ukraina från nazisterna i väst, vilket gör honom själv till en röd vänster fascist (kommunist). Hamas, Hizbollah och Iran är goda vänner med Putin vilket gör dem till religiösa (grön) fascister, trots att de har motsatta åsikter om gud och evolutionen, för deras gemensamma mål är att få alla människor att hata Israel. Varför?

Enligt de radikala kan inget land, som har blivit fritagen från väst koloniala förtryck, utvecklas till en modern stat helt utan hjälp av den röda revolutionen. Men Israel har gjort det med Guds hjälp och det går emot allt förstånd, så i avund och hat mot deras Gud riktas fascisternas hat mot folket, Israel.

Ordet fascism finns inte i Bibeln, men profetiorna om Apokalypsens fyra hästar i Upp 6 och Sak 6 ger oss följande förklaring, med Jerusalem som utgångspunkt, vart dåtida maktens idéer spreds på fyra hästar: 1) RÖD HÄST for österut. Ryttaren bar på det svärd som ska hålla folkets åsikter i schack och samtidigt ta bort all fred på jorden. 2) GRÖN HÄST for söderut. Ryttaren bar på ett svärd som dödade alla otrogna, samt att efterföljarna har inga problem med att döda eller att få lida martyrdöden. Tillsammans kommer de två ryttarna vid tidens slut döda halva jordens befolkning. 3) VIT HÄST och 4) SVART HÄST rider mot nordväst (Europa) och då ryttarna inte bär på några vapen utan vit ryttare har en båge utan pilar medan svart ryttare bär på en våg som kontrollerar all handel, så kommer de två utformar demokrati. Skillnaden mellan de två är att svärdet dikterar åsikterna, medan demokratin formas med samtal.  

När folk i demokratiska länder med hot och hat demonstrerar mot Israel betyder detta att de är för fascismen och Putin, och indirekt emot NATO. Att demokratin inte längre tycks fungera i väst kan beror på att ledarna slarvar med sanningen och tar med lögner i deras beslut. Och då Bibelns Gud hatar lögnen betyder detta att de som är emot Gud och sanningen gillar Satan. När ”Ormen” i Edens lustgård förstod att människan en dag skulle vid Guds tron ersätta honom som skapare av musik och lovsång, samt att en Evas son en dag skulle födas och besegra honom. När Guds valde ut Abraham, Isak och Jakob insåg Satan att denne son skull var en jude, och nu riktades allt hans hat först mot alla kvinnorna och sedan mot judarna. Det är därför som vi idag finner kvinnofientliga åsikter över hela jorden i både politik och religionen, samt att alla krig som uppstår är riktat mot Bibelns Gud. Då ett av de främsta tecken vid tiden slut är att Israel ska återuppstå som nation, vilket betyder att världen har misslyckats med att förinta folket, blir Satans nya plan att få folkets ledare förkasta sanningen samt rösta för planer som kan hindra profetiorna att fullbordas, som att dela på Guds land.

Den logiska lösningen år 1948 hade varit att FN slagit näven i bordet och sagt till båda parter att acceptera förslaget med två stater eller så skulle Israel enligt NF beslut år 1920 få givit all mark mellan floden och havet. Men då araberna vill ha allt och samtidigt trodde de med lätthet kunde besegra Israels trashanksarmé sa de ett bestämt; ”NEJ” och har så gjort under kommande 70 år, i motsats till Israel som resonerade vikten att få ha en liten stat överhuvudtaget. Då Israel stred för att överleva besegrade var gång de större arabiska arméerna vars soldater med viss motvilja riskerade livet palestinska folkets land och frihet. Och när FN nu tvingade Israel att efter varje arabisk angrepp backa tillbaka och inte sluta fred utan bara ett vapenstillestånd, så uppmuntrade FN:s beslut både PLO och Hamas till att återvända med en större armé, samt fler och större bidrag till att inte bygga upp det civila Gaza utan istället gräva det som visade sig vara ett militärt fort underjorden. Och efter varje gång arabarméerna måste sluta skjuta och dra sig tillbaka skedde det med ökad beskjutning så arabvärlden fick veta att det var FN som tvingade dem att backa och inte Israels armé. Med sådan falsk segeryra var PLO:s svar ett rungande ”nej” till tvåstatslösning ända tills Israel år 2014 insåg att även Hamas inte hade någon tanke på fred förrän alla judar var antingen döda eller borta från MÖ. År 2020 gav Israel palestinierna denna varning att näst krig kommer att pågå ända tills någon sida har vunnit. Så när Israel efter Hamas nya anfall den 7okt. år 2023 denna gång vägrade lyda FN krav att backa tillbaka kom Hamas vänner på tanken att anklaga Israel för folkmord för att så vinna världens sympatier. Och efter sju månader av stridigheter i Gaza har araberna, med att åberopa ett pågående folkmord på palestinier, lyckats med att vinna mediakriget och gjort Israel till en pariastat. Men kvar finns det två utomjordiska problem som de inte kan påverka.

Muslimerna bygger hela deras politik på Koranens ord och i början står det att bokens folk (judar och kristna) ska respekteras, för att boken i slutet utnämner alla judar och kristna som fiender. Men nu har de som nu börjat inse, när de läser hela Koranen, att landet tillhör Israel, samt att Hamas har med tagandet av gisslan, som är emot Koranens lära, påtvingat Israel detta krig som endast palestinierna kan avsluta med att släppa all gisslan, samt sluta upp med att beskjuta Israel med missiler. Första steget borde vara lätt gjort, om det inte hade varit för Hamas grymma behandling av kvinnor och barn. Steget går inte att göra dels för att halva lagret av Hamas missiler finns kvar i gömda tunnlar, samt att Iran med Hizbollah och ett flertal andra muslimska länder är helt inställda på att förinta alla judarna.  

En jämförelse mellan krigen i Okinawa och Gaza.

Ön Okinawa är hälften så stor som Gaza och hade år 1945 en befolkning runt 1 miljon medan Gaza idag har runt 2 miljoner. Kriget varade mellan april och juni 1945, och i maj månad insåg USA att ön hade ett tunnelsystem som gjorde japanernas ställning oslagbar, och så kom idé om eldkastaren fram som med rök från bränderna tvingade soldaterna upp ur tunnlarna. När kriget var över hade 500 000 dött, halva Okinawas befolkning, utan att USA blev anklagad för folkmord. En annan likhet med Gaza var att folket trodde på en kejsare, likställd med gud, och en hederstänkande som inte fick kränkas. Så många av Okinawa kvinnor och barn kastade sig ut över klipporna för att inte bli våldtagna och grillade av de amerikanska soldaterna. Samma märkliga hederskod finns hos muslimerna som får folket att tro mer på ledarnas lögner samt att strida och dö för kejsaren och gud. Och så länge judarna är fiende nummer ett kan freds slutas för stunden, men när tillfället finns kan de dödas, för under det växande kaoset i världen kan muslimers frälsare komma.

Israels inbördes konflikter mellan israeliter och judar beror på att den politiska vänstern vill bygga en tvåstatslösning då de tror på att när det sker kommer Iran och krigsvänner acceptera Israel och så blir det fred i MÖ. Medan sionisterna tror på Bibelns profeter och ser i tillbakablick hur Gud styr skeendet i världen som gör att de sista profetiorna kan uppfyllas. Som att Israel i en omröstning blev accepterat som stat, satt att folket har överlevt ett tiotal krig mot ett folk som är tusen gånger större och som bor på markområde som är tusen gånger större, och att deras ogina inställning mot judarna kommer en dag att straffas. Men innan dess kommer Ryssland och Iran i hämnd att mobilisera en miljonarmé i södra Libanon för att tåga in i norra Israel, … bara för att möta deras öde i Harmagedon. Och när allt detta händer står världen på tröskel till de sju år som kallas för Vedermödan. Om detta och mer därtill går att läsa i boken: ”Intill den tiden – de sista 1 + 7 åren.” Semnos förlag AB.

Varför börjar FN och media alltid talet om att Israel sluta upp med att skjuta för att i förbifarten sedan nämna att gisslan bör också släppas? Efter 233 dagar som gisslan/slavar har kvinnor blivit torterad, våldtagen, hur kommer livet att bli efter en frigivning? Ett liv undanstoppad, glömd och med eviga smärtor, mardrömmar samt en rädsla för alla konstiga ljud. Denna tanke fick mig att tänka på Simson.

Dom 16:25 -30 filistéerna i Gaza blev alltmer upprymda och sa: »Hämta hit Simson, så att vi kan roa oss med honom!« Han hämtades från fängelset, och de gjorde sig lustiga över honom. De hade ställt honom bland pelarna, och Simson bad pojken som ledde honom: »Ställ mig så att jag kan hålla i pelarna som bär upp huset och stödja mig mot dem.« Huset var fullt av män och kvinnor, alla filistéernas hövdingar var där, och på taket stod omkring 3 000 män och kvinnor som såg på när man roade sig med Simson. Då ropade Simson till Herren: »Herre, min Gud! Tänk på mig, o Gud, och ge mig styrkan tillbaka denna enda gång, så att jag i ett slag kan hämnas på filistéerna för mina båda ögon!« Han sökte stöd mot de båda mittpelarna som bar upp huset och tog spjärn med höger hand mot den ena och med vänster hand mot den andra och sade: »Må jag dö på samma gång som filistéerna!« Sedan tryckte han till med sådan kraft att huset störtade samman över hövdingarna och allt folket där inne. De han dödade vid sin egen död var fler än de han hade dödat medan han levde.

Efter 233 dagar ständigt skändade och gömda kan den dag komma då gisslan, liksom Simson, inte längre ville leva. Men att dö för att mer eller mindre begravas och bortglömd är inget alternativ. Och deras tysta rop kan då vara: ”Vi ber er, rädda oss från denna återkommande förnedring och vi vill göra som Simson att en sista gång få nedbringa Guds vrede över detta folk som hånar Herren. Vår Herren, ge IDF all information som pekar ut det hus och tunnel där vi hålls gömda och låt flyget bomba hela huset med alla våra plågoandar, de som dagligen har hånat Herren. Låt oss i gisslan få en plats bland Israels hjältar.”

Under 38 år, 1967–2005, av fredlig grym ockupation, enligt Hamas, då Israel använde alla FN bidrag till att bygga upp Gazas infrastruktur, som hade förfallit under Egyptens styre, fick Arafat ta över Gaza år 2005 gratis, efter både Nobelpris och ett vagt löfte om fred med Israel. Men året efter Arafats tillträde uppmana han palestinier till två intifador. Likaså fick Arafat av FN miljontals med dollar för att bygga en avsaltningsanläggning, som visade sig vid hans död blev till Hamas milslånga militära tunnlar som nu har förstört allt färskvatten i Gaza. Och år 2014, som belöning för ännu ett misslyckat krig fick Hamas Sveriges belöning till att skapa en palestinsk stat. Så varför ska Hamas söka fred och sluta skjuta när de har sådana naiva vänner i världen? Hur kan FN lita på en stat som använder slavar, död eller levande gisslan som bytesvara? Och varför är det USA och Israels plikt till att förse fienderna med mat, sjukvård och bostäder, när Ryssland kan fritt bomba civila och jämna ukrainares hus medmarken? Var står det i FN stadgar att den stat som blir angripen ska försörja anfallande folk/armé med mat och husrum? Däremot säger lagen att en anfallande nation ska överlämna ockuperad mark tillbaka.

I talen om tvåstatslösning görs ingen konsekvensanalys för den dag då Hamas få tar över all mark mellan floden och havet, och då Iran kommer att begära ersättning av palestinierna att de med militär makt få styra Israel, samtidigt som de lägger beslag på all Israels kunskap och kapital. Därtill ska det stå i historieböckerna att det var Iran och inte Hamas som besegrade judarna. Och gillar Hamasledarna inte Irans många krav kan de alla bli huvudet kortare. Och de palestinska kvinnorna ska inte tro att de kan få gå på gatorna utan rätt heltäckande svart klädsel, eller gå på universitet. Om kvinnorna tror att de kan fortsätta med deras demonstrationer kommer sedespolisen att sätta stopp för sådana dumheter. För den palestinska segern är också en seger över kristendomen och nu kan Iran inleda ett krig mot det religiösa väst, för försvinner Israel kommer hela den muslimska världen att göra sig redo för att ta över jorden.  

 

2024-01-01 GOTT NYTT ÅR TILL ALLA! Året börjar med krig och kaos för att sluta med Guds vilja blir alltmer uppenbarat för dem som vill tror, men för alla dem som säger sig vara goda men förnekar och hatar att knäböja sig för honom som sitter på tronen, de kommer att frivilligt välja den väg som leder in i mörkret. Gud Fader säger att jag dömer inte utan det få min Son göra, honom som ni korsfäste. Sonen säger att han dömer ingen utan det bli din egen vilja som avgör vilken väg du vill gå. Således kan ingen anklaga Gud för att vara orättvis. 

2024-02-12 En jord, två världar, men en Gud.  1) ”Om Allah vill,” (Om …?) De troende i grön söder chansar och tror sig uppriktigt göra rätt, alltså sin guds vilja, men beslutet kan mycket väl helt vara ledarens egen vilja, påverkad av deras illvilja och misstro och judehat. I början skriver Koranen att de tre Abraham-religionerna är bokens folk och de ska respekteras, men i dan andra halvan uppmanas ”sten och träd” att ropa; ”Kom hit, här finns det en jude och kristen som gömmer sig bakom mig.” 2) ”Ateisten” de röda i öst resonerar likadant att det är deras ledarens åsikt som befaller vad deras underlydande måste tro. I de två ismerna hotar deras ledare med svärdet alla individer med annan tro, åsikt eller kultur, och deras ”folk” tvingas på fanatiska åsikter och ett brinnande hat som på gatan ropar ut hat och hotar om bråd död. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Svärd = fascism ska enligt 2000 år gamla profetior döda alla otrogna samt ta bort freden på jorden, och tillsammans dödar de 50 % av jordens befolkning. 3) Bibeln, Guds Ord via profeterna. Förutom att många profetior är uppfyllda, uppmanas alla sökare att lyssna på olika åsikter och sedan välja ut den som är sann. Den troende är inte orolig och måste försvara sig med svärd, för Gud har lovar att hämnas alla oförrätter och ge dem det de förtjänar. Hämnden riskerar alltid att slå fel och skapa en storm som drabbar oskyldiga. Däremot har alla rätt till självförsvar när tiden är inne. I 100 år har judar i MÖ försökt med att leva fredligt med araberna, men fått varje gång till svar att försvinna eller dö.

Ateister och de som tror på egen gud kan ropa ut deras judehat, men om Bibelns Gud finns, är sann, då har världen samlat på sig en stor skuld då räkenskapens dag och domen skall falla. Allt det lidande som juden har fått utstå i 2000 år blir nu världens lön. Världen kommer att delas i för eller emot, eller Jesu dom, den mellan får och getter. Juden utvaldes för att Gud genom dem ville visa oss vem han är. Att judarna delvis har misslyckats ger världen ingen ursäkt till att hata dem, särskilt som de under många år har varit till en välsignelse för hela jorden med deras uppfinningar. Det blir under framtida tusen år som Gud bevisar att sanning och rättvisa hos valda ledare kan skapa fred på jorden. Det som idag sker talar om en kommande dödsskuggans dal, men också om hopp för de som överlever.

Guds Ord är sant, medan lögnen förstör människosläktt. Jag har noterat att lögnen använder gärna våld för att bevisa att de har sant, medan de som har sanningen behöver inte gripa till våld. Lögnaren, fascisten, försöker därför banka in deras "sanning", för de är rädda att mäniskorna ska en dag upptäcka deras lögner. Lyssna på vad dagens stora ledare i Ryssland, Kina, Iran och Hamas säger, som hela tiden ger motståndarna skulden, alltmedan de själva är oskyldiga, vita som snö. Men i den sista tiden kommer alla lögnare bli avslöjade och de kommer inte gå frivilligt och fredligt till deras dom och öde.  Därför kan vi förvänta oss fler krig innan det hela är övder. Gud ger oss valet: "På vems sida vill du stå?"          

2024 05 20 Profeten Mika (3) Lyssna, ledare för Jakob, styresmän för Israels folk! Ni borde ju veta vad som är rätt, men ni hatar det goda och älskar det onda, En dag ska de ropa till Herren, men han ska inte svara dem, då ska han dölja sitt ansikte för dem för deras onda gärningars skull. (4-5) Men den dag kommer då Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen. Folken ska strömma dit och de ska säga: »Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.« Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. (5) Men du, Betlehem, som är liten bland Juda städer, från dig ska det komma en (Messias) som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Han ska vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och Israel ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. När fiender kommer ställer vi upp sju herdar mot honom, åtta furstar ur folket. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska utrota dina städer och riva ner alla dina fort. Jag ska i vrede och tar hämnd på de hednafolk som inte har lyssnat. (7) De trofasta är borta ur landet, inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda, de vill fånga varandra i sina nät. Triumfera inte, min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot honom måste jag uthärda Herrens vrede, till dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset, och jag ska se hans rättfärdiga verk. Min fiende ska se det och höljas i skam, hon som säger till mig: »Var är Herren, din Gud?« Den dagen kommer då dina murar byggs upp och dina gränser vidgas. På den dagen ska de återvända till dig, från hav till hav och från berg till berg. Men jorden skall läggas öde för sina invånares skull, för deras gärningars skull.

Mika beskriver här om kommande fångenskap i Babylon, men talar även om likartad händelse in i framtida tusenårsriket. De som idag kallas för sionister är personer som tror på det profetiska ordet samt väntar på den kommande Messias, medan de personer som vill skapa ett jordiskt Israel är som dåtida ledare och hatar Guds ord. ”Före tiden …” betyder att tiden började när himmel och jord skapades och före tiden fanns evigheten. ”Sju herdar och åtta furstar” kan betyda att sju andliga ”gudsmän” och åtta ”generaler” kommer att skapa regioner dit de troende kan fly för att överleva vedermödan, då cirka 30% av jordens befolkning tycks få leva vidare i fredsriket.

Matt 25:12 Jesus säger: ”Sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.” För den dag kommer då Herren förlåter Israel sina synder och upprättar landets gränser enligt Guds löfte till Abraham.    

Israel borde vara vänsterradikalism älskling över hela världen, men det är de inte, för judarnas brott är deras framgång. För nu när judar i Israel har triumferat över tusentals år med motgångar, förtryck och förintelse för att under 70 år kunna bygga ett rikt väl och framgångsrikt land, är landet ett bevis på att en sådan triumf är möjlig. Och om de fick hjälp av deras Gud är ett sådant bevis oförlåtligt för deras dystra framåtsträvande världsbild som skriker att någon ”annan” är hemligheten med juden. 

2024 05 13 Eurofestivalen. Så har de goda människorna på jorden åter visat att de som protesterar högjutt med hot och hat har inte alltid rätt, snarare håller hälften av jordens befolkning på Israel, som är en pytte liten stat i krig mot en religion med 1000 gånger fler anhängare och som bor på mark som är 1000 gågner större än Israel. Att Isreal har överlevt 75 år med återkommande krig, intifador och sjävmordsbombare är dels för de har av palestininerna blivit tvingade till att rusta upp, men också att de har en Gud som beskyddar dem. Och Biblen Gud är kärlek, men också rättvis, och de som med lögner angriper Israel de kommer att få känna av Guds vrede.   

2024 05 04  Domen: Öga för öga och tand för tand. När präster och rådsherrar dömde Jesus till döden frågade han dem: ”För vilken god gärning dömer ni mig?” De sa: ”Inte för dina gärningar utan för att du säger dig vara Guds Son, vilket är en hädelse!” Och deras dom med Jesus död har juden förföljts med folkmord i 2000 år. Nu när juden har återvänt till Israel och Jerusalem står de som grupp anklagad inför FN, världens domstolar och den folkhop på gatan som ropar: ”Döda dem!” Fråga: ”För vilka Nobel pris och nya tekniska nyheter dömer ni juden till döden?” Rätt svar som ingen vågar erkänna är: ”För att de kallar sig vara Guds utvalda folk!” Vilket omedvetet ställer världens folk vid lögnens och Satans sida.   

Om Israel Gud inte finns till kommer FN med tiden utformar deras beslut så att alla judar förintas, för utan någon levande jude kvar på jorden har Messias förlorat. Men är Bibelns Gud sann, och som bevis är bland annat att juden har enligt profetiorna återvänt till Israels, blir Guds dom detta: ”På grund av 2000 år av övervåld mot judar kommer världens folk att få lida för allt det onda de har gjort mot Guds utvalda, enligt domen: öga för öga och tand för tand. Och det klimatkaos som har drabbat jorden med torka och översvämmande regn i början av år 2024 kan ses som ett av tecken på att sista tiden närmar sig, där halva jordens folk hatar judarna (=getter) och den halva som stöttar judarna och de kristna (=fåren). Matt 25:31 och om vredesskålarna i Upp. 16  

Hamas och världens antisemiter har samlat på en Guds dom som kommer att vända upp och ned på alt de tror på. 

02 04 2024 Den Gyllene Porten i Jerusalem.

År 570 f.Kr. fick Hesekiel se denna profetia. (Hes. 44:1–3) Han förde mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. Herren sade till mig: Denna port skall vara stängd och får inte öppnas. Ingen får gå in genom den, ty Herren, Israels Gud, har gått in genom den. Den skall förbli stängd. 

År 32 red Jesus på en åsna in genom Jerusalems östra dubbelport för att ge sitt liv för våra skulder, för att en gång långt in i framtiden rida in genom samma port och på en vit häst såsom konung och Messias. Men …  år 70 förstördes Jerusalem av romarna och när Suleiman i år 1542 läste i Bibeln om Messias lät han mura igenom porten för att i all framtid hindra Messias återkomst. Men i slutet av vedermödan när antikristarmé tränger sig in genom Damaskusporten i norr, och alla judar förskräckta har samlat sig på tempelplatsen och enda vägen ut är den genom en igenmurad port, då ropar de med en röst: ”Jesus kom och hjälp oss, rädda oss!” Sedan går de fram och river porten. I samma stund byter Herren ut deras hjärtan av sten till ett hjärta av kött och blod, och Jesus, Messias, kommer nu ridande på en vit häst ned från himlen, tillsammans med den himmelska hären, för att besegra Antikrist. Och klippan Oljeberget delas och blir en bred dal dit de flyenden judar kan få skydd.

Den politiska vänstern rabbiner i Israel vill låta rättvisan gå före Guds profetiorna och då tempel berget tillhör palestinierna få Jesus som Messias nu finna en annan väg in i Guds stad. Som om att Hamas någonsin skulle vara nöjd med halva landet, trots att de har svurit att kasta alla judar ut i havet. Men detta skulle göra historiens Gud till en lögnare och svag då han låter Hamas få kontrollera historiens gång. Men för deras stora högmod kommer Herren låta Hamas få möta den dom som gör hela Gaza till en ödemark.  

2024-02-26 Tidstecknet som en sjuarmad ljusstake räknar ned tiden till dess Messias kommer. Ljus 1–4 tänds inom en period om 360 dagar. 5–6 tänds med 3 års skillnad, ljus 7 tändes 45 dagar före slutet, dag 2520.

Matt 24. Säg oss när detta ska ske och vad är tecknen till den dag då du kommer och till tidens ände? Jesus sa: »Sen till, att ingen förvillar eder, för om dag och stund vet ingen utom Fadern allena. Och då Gud Fadern vill frälsa många så väntar han med att fatta beslutet, som är då ondskans bägare svämmar över.

(1) Sef. 2:4 Gaza blir ödemark. Jes. 38:13 Israel är nu ett land utan som fått ro utan murar. När Hamas och palestinier försvinner utan strid betyder det att Gud har låtit en jordbävning / tsunami fylla tunnlarna med saltvatten, för utan vatten kan inget överleva. Väckelsen bryter ut bland frikyrkans folk.   

(2) Tempelbygget påbörjas nere vid Gyllene Porten, efter det Klippmoskén föll, tidpunkt ett halvår före vedermödans sju år. Väckelsen sker nu hos kyrkans folk. (3) Jes. 38 Gogs krig, Ryssland och Iran samlar en stor armé i södra Libanon, tid, i början av vedermödan, bara för att möta Guds dom i Harmagedon. Väckelsen sker nu hos alla muslimer då många militanta muslimer nu är döda.  

(4) Templet invigdes med offrandet av den röda kvigan. Templet trampas av hedningarna i 2300 dagar. De 144 000 vittnen (72 000 team) evangeliserar hela jorden och när uppgiften är klar lyfts de upp i skyn för att sedan återvända med Messias för att döma Jesu domstol, får och getter, på sista dagen, 2520.

(5) Kalifatet anfall mot Israel / Nato krossas. Antikrist utropas till messias, hans bildstod och tron ställs upp i templet under 1290 dagar (Dan. 12) De 144 000 har hämtats hem. Mose och Elia kom ned för att frälsa judarna. Obs. 1335 dagar kvar till dess Messias kommer.

(6) 45 dagar före slutet. Mose och Elias dödas, återuppstår och lyfts upp i skyn. Judar inse nu att Jesus är Messias och de kastar ut Antikrist ur tempel. Antikrist återvänder med NATO och intar Jerusalem, judarnas tro prövas.

(7) Messias kommer och besegra Satan. Jesus dom mellan får och getter (för eller emot judarna). Nästa morgon är första dagen på tusenårsriket. Utdrag från boken ”Intill den dagen. De sista 1+7 åren.”   

2024-01-15 Demokrati. 1550 år f.Kr. 5 Mos. 1:13 Mose svärfar Jetro sa, ta från var och en av era stammar, visa förståndiga män och gör dem till ledare över dem. Och när de intog landet 40 år senare, tog valda ledare kontrollen över deras byar och städer. Den lag som då låg till grund var de tio budorden (5 Mos 5:6-21) där delar av texten än idag ligger som grund i demokratiska lagar. En annan lag som styr skuldfrågan är öga för öga (3 Mos 24:20) som säger att skada skall ersättas med lika värde i pengar. Det var valda domare som dömde i skuldfrågan och skadeståndet. Bibliskt blir rådet att lyssna till hjärtas röst, samvete.

Fascism, en anti-demokratisk styrelseform som betonar våldets rätt över folket och deras valfrihet, där ledaren har all makt att styra riket. Världens råd är att den starka vinner så lyssna på magkänslan, ditt ego. Bibliskt säger profeterna för 2000 år sedan samma sak i Sak. 6 och Upp. 6 om de fyra mystiska hästarna. Ryttaren på röd häst rider österut och han bär på det svärd som tar bort all fred på jorden. Ryttare på grön häst rider åt söder och hans svärd som dödar alla som har fel tro. Ryttare på vit häst rider mot väst och han bär på en båge utan pilar, medan ryttare på svart häst rider mot norr och han bär på den våg som kontrollerar all handel. Vit och svart ryttare, religion och kapitalet, rider således mot nordväst för att i Europa forma demokratin. Men den kollapsar då ledarna överger profetisk sanning för Satans lögner, samt låter antisemitism breda ut sig. Som i folkmordsdebatten där Israel krävs att de ska förse fiender medmat, vaten, el och bensin, där krigslagarna säger att en tredje neutral makt ska göra detta och de stridande parterna får inte stoppa hjälpen. 

Runt år 1900 började frikyrkofolk i Sverige predika jämlikhet. Gal 3:27 ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Det resulterade i att kvinnor fick rösträtt och status i församlingen. Sålede var det inte arbetarrörelsens idéer, men de gör som all annan av världens ledare, de skriver om historien så att den framstår som en trovärdig lögn. Men de ledare som bygger deras parti/regering på lögner, på lös sand/sanning, kommer en dag finna deras drömslott försvinna.  

Jer. 23:18 <Vem har lyssnat på hans (HERRENS) ord och förkunnat det? Herrens stormvind, vreden, bryter lös, över de ondas huvuden. Herrens vrede stillas inte förrän han förverkligat sina planer. I kommande dagar skall ni inse detta. Om de varit med vid mitt rådslag borde de förkunna mina ord för mitt folk och få dem att lämna sin onda väg och gärningar. Är jag bara Gud på nära håll, kan någon gömma sig så väl att jag inte ser honom? säger Herren. Men jag har hört de som profeterar lögner i mitt namn: »Jag har haft en dröm, en dröm!« 

Ateister och den politiska vänstern har tagit över kyrkans läror och nu predikas det att Gud är bara kärleken och det finns ingen dom. Men Gud är också en rättvis domare och han hatar den orättvisa som sprider ut sig, även de lögner som drabbar hans folk, judarna. Om nu Hamas med 70% av palestinier är oskyldiga borde arabvärlden ta hem dem till dess att Gaza är återuppbyggt. Varför inte? Är de rädda för vad palestinier kan hitta på i deras eget land?   

År 2024 Tankar inför det nya året.

När jag började skriva boken ”Intill den tiden - de sista 1 +7 åren” kom Guds maning till mig att börja från slutet, eftersom slutets inledning är ännu fördolt. Vedermödan slutar med Jesu dom, den mellan får och getter, eller för och emot Jesus. Jesu första dom kom då rövaren på korset till höger insåg vem Jesus var. ”Tänk på mig när du kommer till ditt rike!” Jesus sa; ”Idag ska du vara med mig i paradiset!” (Luk. 23:41) Rövaren till vänster hörde detta men kunde i trots ändå inte erkänna egen skuld och hamnade således i Helvetet. På domens dag kommer människor ha samma problem med att erkänna vem Jesus är.

Under året 2023 växte folkets egoism med att låta magkänslan få råda samt åsikten att de starka ska överleva. I en värld med lögnare tror att alla andra ljuger, samtidigt där våldets män fortsätter med att skylla på alla andra. Bibelns profeter säger till alla dessa fascister att det blir deras högmod som orsakar att hälften av jordens befolkning kommer att dö i krig och sjukdomar. Demokratiska ledare är inte heller oskyldiga för de kommer med deras tro på terroristers lögner orsaka en förföljelse av judar och kristna på jorden. Under år 2024 kommer jordens befolkning delas upp i att vara för eller emot Jesus, så för att undvika ett tredje världskrig kommer Gud låta flera profetior få ske för att lätta på trycket, det blinda hatet.

Således kommer en stor jordbävning med tsunami att ödelägga Gaza, filistéernas land, så att endast hedar och deras djur kan bo där. Sef. 2:4–6. Klippmoskén kommer att kollapsa och därefter kommer templet under 10 månader att byggas upp nere vid Gyllene Porten. Om samma tsunami drabbar Turkiets södra kust kastas landet in i det kaos som kan sluta med att Grekland återtar all den mark som det  Osmanska rike lät ockuperade runt år 1453. Eftersom alla kommande krig enligt profetior ska ske via ett anfall från södra Libanon, så betyder detta att Egypten kan drabbas av en inlands tsunami då Assuandammen kollapsar. Alla dessa händelser gör att folket i Gaza flyr i skräck för Guds vrede och kvar finns de som hatar Hamas och svär trohet till Israel.

Men Iran kan i deras högmod inte acceptera Hamas förlust, så kommer fursten Gog, Ryssland och staterna runt Israels gränser mobiliserar en stor armé i södra Libanon för att invadera norra Israel. Bara för att där drabbas av Guds vrede då han låter Irans missil, riktad mot Jerusalem, träffa Harmagedon.   

När allt detta har skett och templet är halvfärdigt, befinner vi oss troligtvis i slutet av år 2024, då templet invigs ett halvår in i Vedermödan. Och detta kan vi förstå då vedermödan vara i 2520 dagar och tempelt kommer att stå där i 2300 dagar. 

Fler profetior. Dan 8:3 Under de första tre åren i vedermödan kommer Iran (Baggen) att väcka till liv Kalifatet genom att föra krig mot sina närmaste grannar och med målet att förinta Israel. Men när tiden är inne till att anfalla Israel kommer Bocken (NATO) flygande och krossar Iran för alltid. Därefter tar antikrist, 1335 dagar före slutet, över templet som den kommande messias, för att nu regera i 1290 dagar. Vilket betyder att 45 dagar före slutet inser Israel att Antikrist var en falsk messias och kastade honom ut ur templet.     

 

2024-01-08 Tankar som kom till mig om helvetet och den eviga elden. När Messias kommer ned i skyn på sista dagen av denna tidsålder liknas hans ord av förbannelse som var ett eldsvärd, komma ut ur munnen. Gud Fader säger också; ”Inte jag dömer utan min som ni har dödat.” Sonen säger; ”Inte jag dömer utan era egna ord dömer er själva.” När Fader och Sonen talar ”normalt” om nåd och kärlek kommer ingen eld fram, vilket säger att hatet är som en förtärande eld.

När jag såg hur pro-palestinska horder drog fram genom gatorna ropande hatiskt; ”Från floden till havet, Palestina ska bli fri!” som i klartext betyder att Israel och judarna ska förintas, helt enligt PLO stadgar från år 1948. Under 80 år har det gjorts ett flertal försök till en tvåstatslösning, där Israel motvilligt har accepterat medan araberna därefter automatisk har förkastat. Och där dessa horder i hat drog fram bevakades de av både poliser och militärer för att hindra plundring och förstörelse av butiker längs deras väg. Helt i motsats till de demonstrationer som var för Israel och där poliserna lugnt kunde stå och se på medan folket sjöng lovsånger till judarna och kärleken till Gud.

Om stora eviga eldslågor är en felaktig beskriven bild, så kan Helvetet vara en plats där alla hatiska människor samlas för att i evighet dra runt i horder för att förbanna Gud, Jesus och judarna. Orden i Fader vår: "Förlåt oss vår skuld, såsom vi förlåter andra.” Säger oss att gåvan med nåd och ett evigt liv i himlen ges till alla som med egen vilja kan förlåta varandra. När Jesus hängde på korset frestade Satan honom en sista gång då rövaren till vänster sa; ”Om du är Guds Son, gör då så vi slipper hänga här och låt mej få hämnas på vad soldaterna har gjort mot mig!” Rövaren till höger sa: "Vi hänger här för våra egna gärningar, men Jesus är helt oskyldig. Kom ihåg mig när du kommer till ditt rike!” Alla tre kände av smärtorna och hatet mot soldaterna, men medan rövaren till vänster gav efter för hatet, fylldes Jesus och rövaren till höger med en vilja av förlåtelse och sanningen i detta att Gud kan av kärlek och nåd förlåta. Liksom vi kan av egen vilja, mot alla odds, med vårt ord, inte känslor, förlåta våra fiender.

2024-03-18 Ny tanke om helvetet. När jag hörde hur den larmande hopen på gatorna forsade fram såg jag deras hat var såsom eldslågor som sprutade ut ur deras munnar, eld som inte vill ta slsut. Det betyder att den dag som horderna i helvete kan besluta sig för att sluta upp med att hata och be Gud om förlåtelse och nåd, då kan elden också börja falna. Men utan den Helige Andes uppmaning med samvetets röst i deras hjärtan så blir samvetets röst ett litet pip i allt vrål av hat. Och så blir de själva sin egen domare då de inte kan stanna upp och inse sanningen, och lögner de spred ut grävde så en grop åt dem själva. Gud älskar sanningen men hatar lögnen samt de personer som med lögner lockade andra mä'nniskor till fall. Så den eld som profeterna såg i deras syner var de lågor som kom från de munnar som ropade ut hat om allt och alla. Jämför detta med det eldsvärd som kommer ut ur Messias mun för att döda alla ogudaktige närhan kommer ned för att rädda Israel, så dömer Messias rättvist, då han vet all sanning, och sluta upp med att döma människorna när den är över. När domens dag är över finns bara Guds tankar av kärlek kvar för alla de som har blivit räddade undarn ondskans hans.              

2024-02-05 Profetior om sista tiden 1 + 7 åren.

Jeremia varnade judarna många gånger om att de bröt mot Guds första bud; ”Du ska inga andra gudar ha jämte mig.” Ett brott mot budet var att folket kommer att dö för svärd, svält och pest. Denna varning gäller idag inte bara judar utan hela mänskligheten för sista tiden är nära då Gud ska ställa alla inför domen och frågan: ”Är du för eller emot den kommande kung Jesus, Messias?”

På Jeremias tid räddades alla i MÖ som frivilligt gick bort i fångenskap till Babylon, medan de folk som tog till svärd blev dödade av svärd. Idag år 2024 tar människor åter till svärd (vapenmakt) för att utrota Israel, och om detta säger Herren i Joel 2; Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. För på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, ska jag samla alla hednafolk och föra dem till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. För de har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.

Domen: Öga mot öga, tand mot tand. Det som nu kan ske är att mänskligheten i deras blinda hat mot judarna kommer att få känna av de svärd som riktas mot judarna och nu vänder det mot dem själva med svåra tider av svält, pest och ond bråd död. Början till 1 + 7 års krig i vedermödan.

År 1+ Profetian säger att Gaza blir en ödemark, där ingen kan bo. Troligtvis för att allt färskvatten har pumpats upp då Hamas grävde 40 m djupt liggande långa tunnlar. Och Israel får ro betyder att Hamas har flytt Gaza.

År 1. Gogs krig. Iran och Ryssland samla en stor härskara ur Israels grannar i södra Libanon för att marschera ned till dalen och möta deras död i Harmagedon och Israel få inviga templet.

År 2. Men förlusten i Joshafat-dalen får Baggen (Iran) att i strider kalla samman ”Kalifatet” för att angripa Israel stoppar tempelbygget. År 3. Men när Kalifatet går till anfall kommer Geten (NATO) i en flygande motattack och krossar grön ryttares svärd. Som segerlön får fredsfursten, den falske messias och antikrist ställa upp en tron i Jerusalems tempel. Men hans regeringstid på 1290 dagar blir svår då Gud utmanar hans gudom med nya naturkatastrofer.

År 5. Floden Eufrat torkar upp och nu ser röd ryttare i öst chansen att med svärd angripa vit/svart ryttare i väst (EU/NATO), men Satan skickar tre demoner som får de tre generaler att vända söderut mot Damaskus.

År 6. Mose/Elia. De två vittnens liv, död och uppståndelse skakar om judarnas tro och de kastar ut den falska messias ur templet. Antikrist lovar att komma tillbaka med NATO och i den sista månaden är allt hopp ute, men när de ropar kommer Messias ned och besegra Antikrist och Satan.      

2024-02-26 I dagarna skickas det ut ett budskapet om en profetia som säger att en stor väckelse skall börja i Sverige och sedan sprida ut över hela världen. Enligt mina tidigare brev kan detta ske när en tsunami översvämmar Gaza och gör marken odugligt för en lång tid. Den tvåstatslösning som många kristna tror på, då de inte räknar med Isarel som en riktig stat, strider mot Guds profetia som varnar oss för att dela på Guds land. När detta sker tänds första ljuset på den sjuarmade ljusstaken.  

2024-01-01 Slutscenen de 1 + 7 åren, därefter fredsriket.

Siffran 1 säger dig att vi står på tröskeln till vedermödans + 7 år.

Med Jerusalem som mittpunkt har vi politiskt de röda i öst, kommunismen med maktens fascistsvärd och de religiösa gröna i söder, muslimer med svärd. Nordväst finns demokratin, religion och kapitalet, som utan svärd styr deras länder med tanken att samarbete utan krig gynna alla. Det tog två världskrig att få denna insikt. Men Gud frågar sig; ”Finner jag någon tro i Nordlandet?” Är det bara en slump att det i ”Norden” finns länder samlade alla med kors på deras flaggor, som England, Danmark, Norge, Sverige, Finland, samt Åland och Island? Min tro är att Herren har en plan för vikingar släktet att de en dag ska få bli ett Kristi fyrbåk som sprider ut Guds Ord över hela jorden.

Men för att göra detta behöver Herren skaka om hela Norden och visa hans allmakt och vilja att Israel har kommit för att stanna. Redan idag har Gud visat med alla de krig som har riktats mot Israel, där de har vunnit mer mark varje gång, att Bibelns alla profetior kommer en dag att uppfyllas. Det som väntar oss i ”Nordländerna” är en väckelse och omvändelse som kommer att skaka hela jorden. Redan idag sker detta i det tysta överallt och vi kan se detta i all den förföljelse som sker mot kristna överallt. De röda ateister, socialister och kommunister, tillsammans med de gröna allt för att krossa Israel och domen som kommer den dag då Jesus stiger ned för att rädda judarna, är frågan; ”Vad har du gjort för mitt folk?" Att ljuga är här inget alternativ då din mun kommer att avslöja dig. Och de som hatar judar och kristna slipper ifrån ödet att i fredsriket dagligen få möta deras offer. De kommer istället dagligen få på deras gator ropa till deras gelikar ut deras hat, som eldslågor mot judar och kristna. Och deras eld varar ända till den dag då de ber Jesus om nåd, vilket kan ske; Aldrig. 

Konsekvent tänkande. Bibeln uppmanar människan att pröva om Gud är sann. Under 3500 år har världen försökt förinta judarna men misslyckats. (Jer. 24) Närmast egen utplåning var Israel då de började dyrka andra gudar och Gud jämför dem här med två fikonkorgar. Korgen med goda fikon var de judar som ödmjukade sig för Herrens straff och gick frivilligt med till Babylon, medan den korg med dåliga fikon var de judar som förnekade profetiorna och stred med syrier och filistéer mot Babylon. De blev kasserade som dålig frukt och utplånades. Rätt Gud är den som håller ordet, profetiorna och rädda sitt utvalda folk. Samma två korgar finns idag och de som föraktar profetiorna blir kasseras som rutten frukt, medan de judar som förtröstar på Gud kommer att överleva som nation. Logisk fråga: ”Kan den Gud som värnar om 3500 år gamla profetior vara falsk?” ”När Israel håller sig till deras Gud, vilken (av-)gud kan då besegra dem?” Och kan Gud bevara Israel kan han också bevara de kristna. 

2024-01-20 Folkmord. Från den dag då Jesus korsfästes har år har judarna hotats med folkmord vilket visar sig i hur liten den totala befolkningen är i antal. År 1949 vara det cirka 800 000 judar och 300 000 araber i Israel, och idag är palestinierna cirka 1,8 miljoner i Gaza och lika många på Västbanken. Idag finns det cirka 9,7 judar i Israel (74%) och araber + kristna är 21%. Trots folkmord och ockupation har palestinierna ökat med 48 000 personer årligen. (?) År 2005 överlämnades ett upprustat Gazatill Arafat som en fredlig början till tvåstatslösning, men när Hams tog över förvandlade de Gaza till en underjordisk fästning med målet att förinta alla judar i Israel och resten av världen. Detta kallas inte för folkmord enligt UN, för då skulle halva arabvärlden stående hat, antisemitism och hot kallas för anstiftan till folkmord. Däremot blev det lilla landet Israel världens hackkyckling och fula ankunge, som Gud skriver i Bibeln ska bli till en ståtlig svan när tiden är inne. Men innan dess kommer alla Israels fiender få känna på hur livet var för judarna. När Israel vände Gud ryggen fördes de bort till Babylon under 70 år. När Israel blev stat år 1948 har arab/palestinier haft 70 år på sig att acceptera tvåstatslösningen, och de sa hela tiden nej, aldrig i livet. Hams angrepp 7 okt 2023 satte dit ett bestämt stopp och Netanyahu sa drog den logiska slutsatsen att alla de palestinier som dansade på gatorna under Hamas terrordåd, samt var i förbund med Hizbollah, IS och Iran, lovade att när tillfället gavs återta den palestinska staten och upprepa dödandet av judar den 7 okt 2023. Och då 70 % av palestinier röstade på dag 10 okt 2023 för Hamas betyder detta att 1,26 miljoner palestinier i Gaza minus 25 000 kommer var redo att förinta Israel. Men kvar finns problemet att både UN och den politiska vänster tror att när två stater har skapats kommer alla nya palestinska ledare vara vänner med Israel. Men de 30% som inte tillhör Hamas säger att en sådan inre omänsklig grym ondska och dödande som Hamas armé visade upp den 7 oktober kan aldrig ändras eller förlåtas. Netanyahu ställde frågan; ”Med vem kan vi lita på och sluta fred med?” Och något svar har han ännu inte fått.    

2004-01-11 Krigen i Herrens namn, sker aldrig utan blod för Guds fiender. Däremot har Gud givit Israel flera seger utan att de har avlossat en pil eller svingat ett svärd.

Domarboken 16–17. Gud gav Gideon seger över Midjaniterna, genom att låta fienderna bli förvirrade och börja strida sinsemellan. Först när de flydde ut ur dalen gick Gideons armé till anfall. När Herren strider för Israel sker det inte med hela härskaran utan med en liten utvald skara för att resten av det judiska folket ska veta att det var Herren som stred och gav dem seger.

2 Sam 5. David frågade Herren: »Skall jag dra ut mot filistéerna i Refaimdalen? Herren sa: »Dra ut mot dem, jag skall ge filistéerna i ditt våld.« Och David besegrade dem, men filistéerna gav inte upp. Då frågade David Herren och fick till svar: »Du skall inte gå rakt emot dem utan gå runt och falla dem i ryggen från det håll där bakaträden står. När du hör steg i bakaträdens kronor, ryck då genast fram, ty då har Herren (Guds änglar) dragit ut framför dig för att slå filistéernas här.« 

1 Sam 17. "Pojk, inte duger du till att slåss mot filistén", sa kung Saul. Men med slungan i handen gick han mot filistén, Goliat.

Jes. 37. Och Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka.

Jer. 16 (Herrens dom över judarna.) Herren sa till Jeremia. "Du ska inte ta dig till en hustru på denna ort. Ty de söner och döttrar som föds här ska dö av svåra sjukdomar, ska bli till gödsel på marken. Stora och små skall dö i detta land, och de skall inte begravas. För ni följer var och en sitt onda och hårda hjärta och vill inte lyssna på mig. Men dagar ska komma, säger Herren, då jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder jag låta dem känna min hand och min makt. Och de ska då inse att mitt namn är Herren."

   Om nu Herren kunde straffa sitt eget folk på detta sätt bara för att de började dyrka avgudar, hur kan världens folk förvänta sig att han ska vara mild mot dem som vill förinta Israel och låta deras avgudar avgå med seger? Från år 1967 har Israel rustat upp hela Gaza, som var ockuperad av Egypten, för att under år 2005 lämna över ett väl fungerat samhälle i fred med Israel. Just den tvåstatslösning som FN föreslog. Men palestinier (filistéerna) återkom med nya krig för de ville ta hela "kakan" och ville inte dela med sig av något till judarna, tvärtom vill de förinta Isarel.

Men tiden är nu inne för Herren att avsluta denna tidsålder och förbereda de tusen åra fredsrike. De som förintas på jorden, kommer dö utan att begravas, alla lögnare som i deras livstid har stångat som "getter" mot tanken på Bibelns Allsmäktig Gud. Och Gud vill låta världen få veta vem som har all makt när Herrens änglar i den vår sista tid, ska ge Israel seger över alla de folk som vill förinta dem. För har Herren bevarat sitt folk under 3500 år, varför ska han då snubbla och svika hans löfte strax före mållinjen?    

2024-01-03 Bibeln vs. Jordens folk. Till skillnad för det världens religioner, media och politiker skriver, där desinformation nu råder, så kommer den dag där sanningen inte kan undvikas, då du står på knä inför Jesu domstol. Världen kommer att hata Jesus ännu mer när han avslöjar sanningen, så när domen faller flyr de genast in i mörket. Idag är det kaos på väg 22 i Skåne, och felet är som ofta regeringen och de som sköter vägunderhållet. Trots deras varning för stark snöfall och hård vind körde människor, i lågskor och vanlig ytterrock, in i den situation som kräver extra varma kläder, filtar, mat och drivmedel. Och när människor väl satt fast i driverna ger de som alltid skulden på någon annan, såsom att ge Gud skulden för alla misstag de själva gör dagligen. Människan räknar med att staten ska rädda med när det går fel. Likaså räknar syndaren med att Gud ska alltid förlåta alla dumheter som de har gjort då det  i den andra vågskålen ligga alla derasgoda gärning och gott upförande. Någor eget ansvar finns inte med i deras tankevärld, mer än ett litet krav att det inte finns några judar i himmelen, förutom kanske ... Jesus.  

Hamas invaderade området palastina på islamisk grund och Israel försvarar landet på biblisk grund, Guds gåva till Abrahams släkt genom sonen Isak. De i västvärlden som inte förstått detta har förlorat sin religiösa och andliga historiska grund i politiken. Men så är det inte i Israel och i arabländerna som vet om Guds plan enligt Bibeln. Tvärtom håller arabvärlden kvar palestinier i Gazaremsan så länge de duger som kanonmat och en gisslan i kriget mot Israel. Faktum är att under de sista 80 år har Isarel varit det land som har behandlat palestininer väl som medborgare, med tanke på att få studera, jobba och få ett pass så de kan resa till andra länder.    

Men idag, så länge judar fortfarande är kidnappade och raketer fortsätter att regna över Israel, råder det krig. Alla som talar om vapenvila borde kunna inse att det faktiskt var vapenvila den 6 oktober, sedan återupptog Hamas det krig övriga välrden nu anklagar Israel för. För efter varje tidigare krig som arabvärlden återupptog, då de inte slöat någon fred, har araberna anset sig har vunnit då det var Israel som retirerade, påtvingad av FN och västvärlden. Även efter sex-dagarskriget när Israel hade intagit Golan, Gaza Sinaihalvön och västbanken, sa förlorarnas generaler att så länge de levde var de vinnarna. I deras tankevärld ska vinnaren, Isarel, krossa fienderna för att anses ha vunnit. Det betyder att först när palestinierna har lämnat hela Gaza kan övriga arabstaer hålla med om att Israel har vunnit kriget, förutom Iran och deras vänner. Och just därför kommer ingen tvåstatslösning bli verklighet så länge de finns till.    

Om ... året 2024 är tröskeln in till vedermödans sju år då ... kommer världen att misslyckas med en fred mellan Hams/Gaza och Israel, för det finns två helt skilda världar tänkande mellan väst och öst. Exempel: 

År 2020 avvisade palestinierna återigen en fredsplan som erbjöd palestinierna en suverän stat på i stort sett angränsande territorium, en förbindelse mellan Gaza och Västbanken och 50 miljarder dollar i ekonomiskt bistånd. Åter visar det sig att diplomaten Abba Ebans berömda replik från 1973 sann: palestinierna "missar aldrig ett tillfälle att missa ett tillfälle". Hamas stadgar har målet att döda judar, att ta så mycket som möjligt från israelerna och sedan bilda en stat som kommer att fortsätta kämpa för total kontrollera av återstående området.

Hams utbildningsprogram lär barn, i skolor som övervakas av UNRWA, att i mycket ung ålder att glorifiera terrorism och våld, demonisera judar och delegitimera Israels existens. 68 % av Gazas ungdomar och 28 % av Västbankens är arbetslösa, och desperata unga män uppmuntras att döda judar så att de eller deras familjer får en månadslön genom egen martyrdöd. 

 

Återkommande tankar. 2024-03-18

Herrens löfte till Abraham var att då han är Israels Gud ska landet blomstra, men när de lämnar Gud och landet ska Israel bli en ödemark, vilket Mark Twain fastslog år 1969 och som Arafat helt förnekade år 1980.    

År 1920 i San Remo. Enligt Balfour förslaget beslöt NF att Mandatet Palestina nu skulle bli judarnas hemland, men britterna svek deras löfte och lät stycka av landet till araberna, samt hindra judarna att flytta hem. Men Gud ville något annat, så i år 1948 blev Israel en stat och trots 75 år av återkommande arab angrepp lyckades Israel inte bara behålla utan även återta all mark mellan floden och havet, den mark som FN hade lovat judarna. Enligt NF/FN krigslag ska den stat som angriper ett annat land återlämna ockuperad mark samt förlora all den mark som fienden lyckades inta. Från 1948 har araberna varit angriparna och det är således upp till palestinierna att säga till när kriget är slut. Men deras orimliga förslag till fred har varje gång varit att Israel ska kapitulera.

Efter 100 år av strider med ropet: ”Om gud vill!” så har palestinier inte bara förlorat mark ockuperad år 1949, utan även gjort tvåstatslösning omöjlig, för vem kan lita på den fiende som är orsaken 7 okt. 2023 massaker? Medan Guds profetia säger oss att i tidens slut ska judarna återvända och för alltid bo kvar där. 

Den framtid ropande hop av pro-palestinier på gatan vill ha är att hela världen ska böja sig för sharialagar, samt att alla kvinnor ska bära burka. Enligt Bibeln bär två av apokalypsens fyra ryttare fascismens svärd som under vedermödan kommer att ta bort freden och döda hälften av jordens befolkning. Men den fred som antikrist kan erbjuda jorden då han sitter på tronen i judarnas tempel är falsk, då Herren utmanar hans ”gudom” med olika klimatkatastrofer. Hes. 25 i Guds dom över filistéerna säger. ”För att de ska få veta att jag är HERREN, när jag lägger min hämnd över dem.”

Men de som är oskyldiga? Gud dom riktas mot både person och mot folket, så det är upp till de oskyldiga att fly landet när Guds varning ljuder och inte se tillbaka som Lots hustru gjorde. Alla de hatfyllda ord som strömmar ut ur syndarnas munnar ser Gud såsom eldslågor och i Helvetet fortsätter detta hatets eld att brinna ända tills de, om någonsin, kan ödmjuka sig och ber om nåd.  

Men till den sälla dag kommer, då Herren hämtar oss hem, får vi vandra framåt i tro på att Gud ska uppfylla resterande av hans profetior