Lexikon: en förklaring av namn och lite annat i böckerna.

  På efterfrågan vill jag här förklara ursprungen till de namn och platser som finns i böckerna. Bäst är om man försöker förstå och uttala orden på svengelska. Eftersom jag blandar fakta med fiktion så är mina slutsatser i böckerna helt baserad på min egen fantasi, logik och uträkningar. 

Passionsblomma, passiflora e´dulis,

har sin egen lilla roll i början av tredje boken,   Rymdmolnets Återkomst.

Overlord = Lord, en engelsk titel som även kan betyda herre, härskare och den Högste.

Iam = kommer från engelskan I am (jag är)

Advis = ett hopplock av engelska advice (att råda) och det svenska vis (klok)

Lux Morgan = Lux är latin för ljus och morgan antyder på gryning, morgon.

Envoyé = är i boken en minister, ett sändebud

Jopetra = av ordet petra, sten, en klippa

Mork Ness = en ordlek av svenska mörk (dunkel) och engelska ordet darkness (mörker)

Mty Ness = en ordlek av engelska empty (tom) och emptiness (tomhet). Uttalas empty-ness, fast kardinalen anser att namnet mer är en förkortning av ordet mightyness (mäktighet)

Myéclat = engelsk ordlek av my (min) och éclat (glans, stort anseende). Här i boken betyder namnet "min upphöjelse".

Emiress = från ordet emir, en muslimsk furstetitel.

Isisthar = Isis är en egyptisk fruktbarhets gudinna och Ftha är en typ av gudomlig titel.

Wizzmaker = engelsk ordlek med wizard (trollkarl) och maker (skapare)

N´dogo = ett förkortning av engelska "Not do good" (att inte göra bra/gott).

Mégood = från engelska "Me good" (jag är bra)

Leilani = sammansatt hawaiiansk ord av Lei (blomsterkrans) + lani (vacker)

Shi Sao Tien = kinesiska orden för glädje + kvast + himmel

Anji-li = del av japanska ordet för pilot

Yagamo = japanska ordet  för pil + anka. Cirka år 2000 blev en anka i Japan skjuten med en pil som fastnade i halsen. Ankan överlevde men det tog flera dagar innan polisen lyckades med att fånga in och befria ankan från pilen. Historien var stor nyhet i det japanska media. 

J. Ustit = från eng. justice, rättvisa, domare.

J. Ackus = från eng. accuse, att anklaga

De fyra väsen = fyra vittne från djurriket som är med vid Overlords dom. I öster ett lejon, i väster en tjur, i söder en människoapa och i norr en örn.

 

 

 

Bomärket för ranch Lazy Waves och symbol Vattumän liknar varandra och är en överlappning av bokstäver WM.

 I ranchägaren Wader Mantez namn är Mantis på engelska bönsyrsa.

 Bomärket (S) är för ranchen Cirkel S, Bob Swansens ranch på Juventa Fons Högland, och den ligger granne väster ut om ranchen Lazy Waves.

 Symbolen, en fisk,  användes redan år 50 e. Kr. som ett hemligt tecken mellan de kristna när de hotades av romarna. 

De två deviserna antyder även på Pisie, en fisk = jag tror, och på Aquarius, vattuman = jag vet, eller här i boken = jag kan själv. 

 

 Apokalyps = en uppenbarelse/revelation är ofta gåtfullt skriven och därför öppen för tolkningar. All framlagd "sanning" bör därför alltid ifrågasättas, även denna bok, och en bra tumregel är att den ledare som hindrar en prövning av ordet, ett uttalande, har helt säkert presenterat egna falska och därför sekt liknande läror. Däremot får man alltid själv göra egna gissningar och presentera dessa i en roman som denna.

Iatgol = är i boken både till utseende och i namn lik Goliat, den jätte till filisté som David slog ihjäl med slunga och en finslipad sten. Filistéernas stamfader var Misraim (Egypten), som var son till Ham, en av Noas tre söner. Även kopterna, faraos folk är hamiter. När landet Juda invaderades av kung Nedbukadnessar, och folket fördes bort till Babylon, försvinner filistéer som ett folk ur historien. Så att Iatgol kallade sig för filisté är historiskt fel. Romarriket försökte sedan utplåna namnet Juda genom att bränna templet samt döpa om landet till Palestina, alltså till filistéerna land. Så från runt år 300 och ända fram till 1960-talet kallas judarna för palestinier i böcker och i massmedia. Detta går att läsa om i boken Exodus av Leon Uris, utgiven 1958, samt i filmen med samma namn några år senare.

Rymdmolnet = ett skyddsmoln runt en kub med mått på varje sida cirka 230 mil. Staden, den Nya Salem City, är till yta 228 mil i kvadrat och omgärdad av en 65 meter hög mur där det på varje långsida finns tre portar. Området är till yta cirka lika stort som landet inom ramen Skottland, Estland, Italien och Portugal. I boken är Nya Salem City på samma gång ett rike och innanför ringmuren finns det här 144 städer som ligger utplacerade på sju terasser upp mot ett centrum upp till konungens palatset på cirka 8 000 meters höjd.