Daniel Hill

Välkommen

  På denna sida kommer jag lägga in olika klurigheter som har korsat min väg. Genom dessa exempel vill jag visa på en annan sida eller vinkling på det som dagens media ständigt ta upp men där ingen tycks ha kommit i närheten av några hållbara lösningar. Det kan bero på att de medvetet bortser vissa historiska fakta som dagligen spelar en stor roll i möjligheten att kunna finna något hållbart svar, även om man inte gillar lösningen. Om det är så kan det beror på att det svar inte är politiskt eller ideologiskt korrekt. 

 Det är många som spekulerar över när och var ett tempel kommer att byggas på tempelberget, samt frågar sig hur det blir med Klippmoskén. 1000 år f. Kr ville kung David bygga HERRENS hus, men fick veta att så länge det rådde krig i landet kunde inget temnpel byggas. Det blev istället Salomo som byggde det ståtliga tgemplet, och kung David nöjde sig med att skaffa fram allt material till tempelbygget. Vid nästa tempelbygge blir dt likadant, att det först bli en kort "fredstid" på 1-3 år mellan Israel och FN + araberna och under denna fred byggs tempelt blixsnabbt då allt ligga färdigt som i legobitar. Den fred Israel väntar på kan inte ske så länge Hamas finns kvar som militär makt, och utan Hamas stöd kommer Abbas rike västbanken falla samman, och troligtvis blir det en strid över vem som får ta över hans lyxpalats och flygplan: "PLO air force one". Klippmoskén står på fel plats, byggt som det är ovanpå Salomo häststallar, så den hindrar inte ett tempelbygge, men hela området väntar på en försenad stor jordbävning som kommer vända upp och ner på den politiska makten i området. Och när den kommer ligger Gaza illa till pga de många tunnelutgrävningarna som kan förvandlas till slukhål redo att begrava Gaza City.      

Målningen överst visar Grand Canyon.

  När folk talar om Israel då ser de badstränder, skogar, växthus och folkvimmel överallt, och då tror folk att så ser det ut i hela Israel och nickar instämmande vid Arafats anklagan att Israel stal palestiniers land av mjölk och honung. Men de folk som vill veta sanningen plötsligt inser att 60 % av landet är obrukbar mark, öken och bergsområden, samt att befolkningen var gles och fattig ända fram till slutet av 1800-talet, och att allt det de nu ser har kostat många judar slit, tårar och död för att åstadkomma, då inser de att landet bör tillhöra det folk som har åstadkommit allt detta. Jämför man sedan med den tiden på 19 år som muslimerna kontrollerade Palestina, med de 30 år som Israel ockuperade Gaza och västbanken, då kan man förstå att palestinier på gatan föredrar att bo i Israel och inte i det korrupta Hamas-istan.    

Frågan är; Vilka, vem, vad och varför det tycks inte finnas något hållbart svar på Mellan Öster problemet?

   I Mein Kampf skrev Adolf Hitler: "När jag granskade det judiska folks historia, dök plötsligt upp inom mig denna fasansfulla undran om huruvida det var ett ödes mysterium, som av en anledning som är helt okända för oss fattiga dödliga hade fattade ett evigt och oföränderligt beslut, en önskan, att ge detta folk den slutliga segern." Men Hitler försökte trots denna plötsliga aha-insikt, ... och han lyckades nästan också med det, att utrota de europeiska judarna. Men även i denna blodiga avsikt misslyckades han totalt, förutom detta att gå till historien som höjden av all mänsklig ondska personifierad, och världen sa; "Aldrig mera!", med när ISIS kalifat dök upp står Un där på nytt handfallna, för rasismen och judehater har djupa rötter. 

   "När det gäller judarna," sa Mark Twain i hans fundering över världens hat mot judarna, "Så har vi å ena sidan deras uthållighet, men å andra sidan även detta att judarna utgör bara en procent (1%) av hela jordens befolknng. Alltså borde juden knappast höras av i media bruset, men han hörs av och han har alltid låtit sig höras talas om. Egypten, Babylonien och Persiens storhetstider skrevs in i världens historia för en kort tid för att sedan blekna bort och dö. Greker och romarna kom, de gjorde stort väsen av sig, … och vad är nu deras storhet? Andra folkslag har dykt upp och för en tid höll de högt deras fackla, men även deras ljus dog ut. Juden såg dem alla komma, han överlevde dem alla och är i dag vad han alltid har varit, genom att uppvisa ingen dekadens, ingen åldersbrist, ingen försvagning av karaktär och ingen minskning av energi, kvar ibland oss. Alla ting är dödliga men inte juden. Alla folk kommer och går, men juden är kvar. Så vad är hemligheten för hans odödlighet?"

  Fransk matematiker, Blaise Pascal, funderade på en formel som har hållit judarna uppe så här länge: "Det här folket är inte enbart till för deras egen historik, utan de är också unika i deras varaktighet, som har fortgått från deras ursprung och ända fram tills nu, ... och detta i trots mot många mäktiga kungars agerande, män som under århundranden har försökte förstöra dem."

  Den ryska författaren, Leo Tolstoy, funderade också över judarnas överlevnadsförmåga och han anade att deras existens hade ett unikt syfte att göra med fråga: "Vad är en jude? Vilken sorts unik varelse är detta folk som hedersmän i all världens nationer har försökt att både skingra, krossa, utvisa och förinta. Förföljda, brända och dränkta blev de, och som i trots mot alla nationers ilska och raseri, så fortsätter juden med att ändå vilja överleva och ... även blomstra? Juden är en symbol för evigheten. Han är detta någonting som under 4000 år har bevakat Guds profetiska budskap, samt fört dessa vidare ut till hela mänskligheten. Ett folk som detta kan inte bara försvinna. Jude är ... evig, ja, han är evigheten personifierad."

  Lägg därtill att runt 30 % av Nobel pristagarna är eller har ett judiskt påbrå, vilket stämmer in med Guds löfte till judarna att hans välsignelse skall åter flöda ut över folket i och med deras återkomst till Israel. Och det motsatta kommer då att sker alla oss andra när världen förföljer judarna, då världens alla folk samlar glödande kol i den vredesskål som en dag kommer att tömmas över dem. När antal judar i landet minskades föll också regnet mer sparsamt över MÖ, det område romarna döpte till Palestina och i denna Guds dom finner vi också en förklaring till varför ingen nation eller ledare under de sista 2000 åren, har vid deras ockupation gjort landet och Jerusalem till sin huvudstad. Läser man i GT finner man ofta detta Guds straff med att vår- och höstregn uteblev eller föll rikligt på fel årstid.  

  Under 1860-talet reste Mark Twain till Israel och han konstaterade besvikt att hela landet var ödsligt och torrt, med få invånare, … nästan som om marken låg i träda och i väntan på landets rättmätige ägare, alltså judarna. Arafat anklagade judarna för att de stal palestiniers mark, men om landet flöt av mjölk och honung, varför finner vi inte tusentals muslimer bosatta i detta paradis? Istället flydde de området och vände åter först när judarna kom och köpte upp mark, dikade ut malariaträsken, och lät bygga fabriker?

Historierevisionism. Trots all historisk och vetenskaplig fakta som finns om de Heliga Landet har svenska vänsterpolitiker konsekvent valt att sätta en större tilltro till Arafats manipulering med märklig hisatorik och fakta. Och istället för att källkritiskt ställa sig frågan, vem har den sanna historietolkning, har dessa politiker ständigt misstrott judarna och målat in sig i ett hörn. Och där i hörnet måste de nu huka sig varje gång en modig palestinier börjar kritisera och varna världens media och FN för lde ögner och manipulerad hisatoria som Hamas och övriga arabledare sprider omkring sig. Likaså vågar dessa politiker  inte ta tag i fråga om hur länge de palestinska ledarna skall få lov missbrukar alla gåvomedel de har fått av FN, EU och svenska skattebetalare, trots att sunt tänkande människor nu är allt mer medvetna om den korruptionshärva som finns i Gaza och på västbanken.

 Exempel: Först anklagade Abbas alla judar för att de stal guld, rikedomer och djur från antika Egypten på Mose ledde dem ut ur efter 400 år av slaveri, bara för att sedan ändra på historien och säga att det var palestininer som Mose hade med sig ut ur Egypten, och nu talar Abbas inte något om en pengaskuld. Arafat påstår att det har aldrig bott några judar i Jerusalem, och det var inget tempel som Herodes lät bygga, fakta är att Herodes har aldrig funnits. Vilket måste betyda att Titus triumfbåge i Rom som visar Jerusalems förstöring år 70 med avbildade judar som fångar och den sjuarmade ljusstaken, är kanske en filmkuliss från Hollywood. Samtidig säger Arafat vara släkt med Goliat och folket flilistéerna, det folk som försvann ut ur världshistorien då Babylon ockuperade hela MÖ. Att Filistéer kom från dåtida Cypern och var hamiter, inte semiter är en fakta han glömde bort. I stort tycks 1500 år av världhistorien, från Mose till Jesu födelse, vara utraderad, då Arafat påstår att Mose och Aron var brödrar till Miriam, Jesu moder. 

 

 

Det fanns en ledare som hette Gideon och han skaffade sig många ovänner bland Midjaniterna när han förstörde deras heliga offerplatser. För att straffa Gideon gick grannländernas kungar samman och deras armé på 120 000 män slog läger i en dalgång. Gideon blev bekymrad och frågade Gud vad han nu skulle göra, för hela hans här bestod av bara 32 000 män.

"Inga problem, för jag kommer att ge dig segern." svarade Gud.  

"Det låter bra, men hur kan jag veta detta. Ge mig ett tecken?" bad Gideon och föreslog. "Om jag lägger ett fårskinn på marken och det är vått medan marken i övrig är torrt , då tror jag dig."

"Okej", sa Gud och nästa morgon var det så. Men Gideon insåg misstaget då det var naturligt att ullen skulle hålla kvar fuktigheten, och marken torka fortare, så han bad om nytt tecken och nu tvärtom. Och nästa morgon var marken genmsur medan fårskinnet var helt torrt. 

Men nu ställde Gud honom på prov och sa: "Ni är alldeles för många, låt alla som är räddaa få gå hem och då gick 22 000 män hem. Men Gud ansåg att de ännnu var för många och sa: "Gideon, säg till att alla skall gå ner till bäcken och dricka vatten. De som lapar vatten som hundar kan gå hem, medan de som lyfter upp vattten till munnen får stanna kvar." Och så var det bara 300 män kvar.

På Guds uppdra ställde dessa män upp den natten och med sig hade de tomma krukor, facklor och munförråd. Gideon delade upp truppen i tre grupper, och de ställde upp sig på bergskrönet, så de bildade en halvcirkel bakom Gideon. Just när det var vaktombyte i lägret gav Gideon signalen och hans män tände fackorna, slog sönder krukorna och gav upp deras stridrop; "För Herren och för Gideon."

I fiendelägret hade avgående vakter just rapporterat att allt var lugnt och nu uppstod det panik överallt då trötta vakter var på väg in i tälten, medan avlösare och sömninga soldater med vilt viftande svärd strömmade förvirrade ut och ropade; "Var, var är fienden?"

I kaoset bärjade soldaterna döda varandra, för de litade bara på de män som kom från egen stad och Gideon lilla här vann en sstor seger, där de sot kvar på bergskrönet.

Gåtan är; "Vilka var dessa 300 modiga män?" 

Den ledtråd vi har är munförråd, vilket betyder också en matsäck. Och detta säger oss atat de var inte de mest modigaste elitsoldater som utgjorde Gidenons trupp avsoldaaer utan de var män som inte var intresserade av att kriga utan valde att lita på och följa Gideons befallning, nämligen att stå kvar och lätafienderna slå ihjäl varandra. Elitsoldatera hade inte kunnat stå kvar  på bergsryggen, men ... kockarna, de stod kvar. Och på detta vis fick Gideons folk veta att våga lita på Gud och följa hans ibladn märkliga råd.

Om Gideon och hans livsom domare och ett folkets ledarea går att läa i GT Domarboken kap 6-8   

Funderingar över händelser år 2018 i Mellan Östern.

  Världshistorien har geno tiderna visat upp många ledare som har varit lik elefanter i en porslinsbutik, då de kommer farande in som Jehu och vänder upp och ned på alls tillvaro och försvinner sedan ut i periferin. Kännetecken på dessa personer och ledare är maktlystnad och arrogans, och de gör det som faller dem in, även om det kommer att kosta det egna folket både hälsa, välstånd och en personlig frihet. I demokratiska länder kan dessa ledare röstas ut i sinom tid, men i diktaturländer sitter de kvar på livstid och ju längre tiden går desto värre blir det. Och när dessa ledare börjar bete sig som bortskämda barn då kommer folket få lida och ånga den dag då personer valdes in. Därför skall alla ledare som vill ändra på de av landets grundlagar som bestämmer tiden för deras mandat, omedelbart ratas och kastas ut, för får dessa barn  genom deras vilja då sitter de envist kvar även när de blir senila och livsfarliga att närma sig. Ett annat tecken är att dessa ledare styrs av avund mot annat land och folk, och de jämför sig gärna med stora länders ledare som har mångmiljoner fler invånare.    

  När Donald Trump ställde upp i USA valet anade jag att han mycket väl kunde vinna på grund av hans vilja att höja rösten och vifta med händerna, för tiden är nu inne för en stark man som ny ledare, och vi kan i all hans bufflighet se hur Bibelns profetior sakta uppfylls ju mer vi närmar oss ändens tid. Men det är inte bara Trump som har blivit en historiens schackpjäs, för även Putin och ledare i länder som Iran, Turkiet, Syrien, Jordanien, Gaza-västbanken och Egypten samlar sig sammans och man nu kan läsa profetiorna som en förlagar till morgondagens tidningar. Egentligen borde dessa ledare själva läsa Bibeln och förstå att alla deras skryt och hot finns redan nedtecknade, samt att de, även om de skulle försök kämpa emot, kommer dag för dag att uppfylla förutsägelserna och möta det ofrånkomliga slutet.

  Kanske har Hamas läst profetian om Gaza, där det står att det skall bli som en ödemark, förstörd och utan växtlighet. Och kanske de insåg att skulden ligger helt hos dem och deras politik, för alla dessa anfallstunnlar har urlakat grundvattnets färskhet samt ersatt det med saltvatten. Och trogen maktelitens vanor så lägger de skulden på det folk som har löst vattenproblemets gåta och kan avsalta Medelhavets vatten. Lika arroganta var ANC i Sydafrika som motarberade Israel och vägrade att ta emot den hjälp som Israel eebjöd dem vattenproblemet. Men när andra afrikanska länder prisade Israel så fick även ANC ge efter och lyssna på råd. Hamas har nu gått medpå en avsaltningsanläggning utanför Gaza, men tiden ahr sprungit från dem och därför ahr de lancerat Återvändar demonstationerna i hopp om att tvinga FN att i deras tur tvinga Israe latt ge palestininer mer land längs Gazas gränser. Och naiva som värlesn ledare är så tror de på Hamas löften och anklaga Israel för övervåld, och utan en tanke på att Hamas i deras ideologi kan inte bygga upp ett samhälle utan bara förstöra ännu mer mark.      

Exempel på fler konstigheter.

PLO Abbas sa till FN att de borde nu ta från USA deras vetorätten eftersom de numera röstar mer på Israel och allt mindre på palestininerna. Hamas ahr nu startat en fredlig Återvändar-marsch som alla vet skulle spåra ut i våldsamheter, med rullande bildäck bärande på bombbälten, skjutande av stålkulor med slangbella, saamt anävndade av civila och barn som levande sköldar. Sverige ahr det svårt att hantera 200 000 fredliga asylsökande, samtidigt tror man att en invasion av 2 miljoner återvändande palestinier, där 60% hatar judarna, skall bli en fredlig återförening? Och i dagarna sa Abbas att någon fred kommer det aldri at bli med Israel förrän USA återvänder till deras mer negativa välvilja och poitik mot Israel.         

Irans ledare hotar dagligen Israel och staden Tel Aviv, och först skulle Israel utplånas om 25 år, men nu kommer det att ske före 2025. Samtidigt är de högst irriterad över att judarna våga stå emot just dem då juden inte har någon rätt till självförsvar.

 

 

 

 Varifrån kommer de många uttryck vi använder oss av?

 En gång i månaden provas vid tretiden det allmänna larmet i Sverige, med korta upprepade stötar följt av en lång slutsignal.

 Omkring 1491 BC tågade Mose ut ur Egypten och med sig hade han cirka 2 miljoner människor + djur, och då gick det inte att hojat ett; "Hallå, kom nu gott folk så går vi!" Istället lät Mose blåsa korta trumpet stötar, som liknar fåglars varningsljud, och då packade folken ihop deras pinaler och gjorde sig redo för avfärd. Och motsatsen så var den långa signalen en signal att faran är över, slår er ned. Med sig hade de också en Guds rökpelare som de följde under dagen och en eldpelare som lyste upp tältlägret under natten. 

 I Kina har det under tusentals år varit så att vid nyår målades eller klistarades det röda märken runt dörrkarmarna, och syftet var att skydda sig mot onda andar, men ingen vet varifrån denna seden kom. Det vanligaste var att långväga resande tog med sig andra länders berättelser som cirkulerade runt lägerelden. Det som fick Farao i Egypten att slutligen släppa fri judarna från slaveriet, var en Guds dom att alla först födda, människor och djur lika, skulle bli dödade då dödsängel drog genom Egypten. Men ... om man strök blodet av ett lamm på dörrposterna då skulle dödsängel gå vidare till nästa hus. Att denna berättelse hade spridits till andra länder kan vi läsa om då Israels här stod redo utanför Jerikos murar. Två spejare hade tagit sig in i staden för att leta efter svagheter i stadsmuren, men just när de riskerade att bli upptäckta gömde en värdshusägarinna undan de två uppe på husets tak. Varför? Jo, för hon hade hört talas om detta att när Israels Gud var med judarna kunde inget land eller folk besegra dem, men när de började dyrkar avgudar då vände Gud dem ryggen. Som tack för beskyddet sa spejarna att om Rahab knöt fast ett rött band vid dörren skulle de judiska soldaterna gå vidare och alla som fanns i huset skulle bli räddade. Nu tror jag att Rahab inte knöt bara ett utan många band, om ifall det första skulle lossna och försvinna. I USA finns en  sång med texten: "Knyt ett gult band runt trädets stam, för då vet jag om att du har förlåtit mig eller inte." Och till svar klädde hustrun hela trädet med "Yellow ribbons". Efter Jerikos fall så stannade Rahab kvar hos judarna och hon finns nu medräknad i Jesu stamtavla.

  När man läser GT tycks det bara handla om krig, men det är ofta samma krig i olika versioner. Först står de skrivet i Konungaboken, sedan i Krönikeboken och slutligen hos profeterna. Krigen kom som på popsten varje gång judarna vände Gud ryggen och började dyrka andra länders avgudar. Först varnade profeterna Israels folk, ibland under många år, men så kom straffen som innebar fångenskap och död i ett främmande land. Samtidigt innebar det att när inte judarna bodde kvar i landet då tog Gud från landet deras välsignelse vilket innebar utebliven regn och nödår. Detta ger oss förklaring till varför inga nationer eller kungar, som intog landet, har gjort detta land och huvudstad, Jerusalem, till deras eget, för det ligger en Guds förbannelse över landet . Samma förbannelse drabbar alla de ledare/folk som förtrycker juden, medan de länder som behandlase juden väl blev välsignade. nelsen. Det är bara att läsa i historien om hur folk har hantera judefrågan. Den sista förbannelsen som drabbade judarna skulle vara cirka i 2000 åriga och vi kan i dag se hur välsignelsen vila alltmer över Israel, medan alla de länder och ledare som vill satycka upp och förinta Israel kommer att drabbas av samma olycka som de önskade judarna,  vilket blir inbördeskrig och kaos. Av detta kan vi lära oss att genom allt detta skeende har Gud en plan, och ibland måste han göra en omväg, men slutmålet ligger fast, vilket blir att Israel, Egypen och Assyrien kommer att bilda ett förbund i det kommande tusen år av fred. Men innan dess kommer hela världen att försöka en sista gång att döda judarna, med en enkel förklaring att finns det inga judar kvar då behöver inte deras Messias komma ned från skyn. Trots att man inte tror på någon Gud så vill man gardera sig extra med att gå emot Bibelns profetior. Det är därför som man har murat igen den Gyllene Porten i Jerusalem östra mur i hopp om att Messias inte kan ta sig in. Det är också därför som alla kristna runt omkring i på jorden förföljs, för deras närvaro påminner världen om att de kan ha rätt och att de själva kan ha fel.         

   Bilden på Noas Ark är en mindre kopia av den verkliga Arken. I frågan om hur alla djur kunde få plats i arken kom en australiensk fårägare på detta svar när han såg hur många får som fick plats i en enda godsvagn. Om genomsnitt djur är som ett får ochman antar att bara ungdjuren togs ombord, eftersom de skulle växa upp och få många avkomma, då kunde alla få plats med tanke på att det fanns många däck ombord. Det har också visat sig att djur i svåra situationer sover mycket och äter litet. Sedan glömmer folk bort att det var Gud som gav Noa uppdraget och sålunda var det också Guds ansvar att få dit alla djuren. En vecka före störtregnet skulle börja falla fördes alla djuren in och man kan undra vad åskådarna tänkte, för det hade tagit Noa 100 år för att bygga arken och nu vandra djuren frivilligt ombord. Men eftersom det inte regnade på den tiden drog de denna slutsats att en sådan stor båt var omöjlig att sjösätta. Att de tidigare aldrig hade fått uppleva ett större skyfall säger något om den tiden, nämligen att atmosfärstrycket var mycket högre, vilket var ett måste om de flygande ödlorna skulle kunna lyfta från marken. Dessutom vet vi att vissa sjukdomar kan botas i tryckkammare, vilket kan också förklara varför människor blev så gamla på Noas tid. Att floden var tvunget straff beror på att Satans änglar kunde på den tiden para sig med kvinnorna och genom deras avkomma skadades det mänskliga dna, alltså måste Gud börja om från "GÅ", så att säga. Detta kan också förklara varför det finns så många avgudar som är en blandning av människor och djur.  

     

Det finns händelser i Bibeln som liknar varandra och detta i sig föder nya funderingar. 

  När djuren och övriga världen skapades var det i samråd med Fadern, då Sonen skapade allt genom att uttala ett ORD och det blev till.  Vid skapandet av människan tog Sonen jord och formade en avbild a sig själv, och människan, man/kvinna var ett.    

 Eftersom alla djur var av varje kön konstaterade Gud Fader följande: Det är inte bra för att människa att vara ensam, och Sonen höll med, och en djurp sömn över människan så Sonen kunde plocka ut ett revben och så forma kvinnan, Eva, en medhjälpare på vandringen. Så kvinnan var inte formad av lera, utan blev snarare klonad men då till det andra könet. Ett revben sitter nämast hjärtat, och det borde betyda något, men männen behandlar ofta kvinnan som om hon kom från lilltån. Mannen kom först och kvinnan kom tvåa, men de var på samma gång som "ett" som Fadern och Sonen är ETT i ande, trots att de är två. Och var för var det viktigt at de var två, jo, eftersom Gudomen är helig och ingen med synd kan komma nära, liksom mörker inte kan dela samma plats med ljuset, då skulle det uppstå ett problem den dag dåmänniskan föll i synd, för synd är som mörker. Och för att rädda mänkligheten måste någon i gudomen lägga av sig allmakten och bli som oss, för att vis oss vägen tillbaka till Fadern. Andra religioner har ine denna lösning utan där använder sig deras gudar av en människa elelr änglavarelse, men inget mindre än Sonen duger för att representera Gudomen, ävenhär på jorden.

  Att bli ett är som att ta en jordgubbe, hålla den i vänster hand och dela den så nära mittav som möjligt, men resulatet blir alltid 51% och 49%, där mannen är den största biten. Lägg sedan märke till att bärhalvorna liknar varandera spegelvänt ochatt det inte går att para ihop en 51% halva med en helt olik 49% halva, och det är just vad Fadern menar med att de tu skall bli ett, dom passar perfekt ihop med varandra.

Nästa följdfråga är hur kunde Fadern säga att det är inte bra för mannen att vara ensam. Talar Fadern här av egen erfarenhet och det var därför Sonen blev till? För om Sonen står det; Du är min enfödde Son, i dag har jag skapa Dig! Både född och skapad precis som Eva blev till.

När sedan Ormen, Satan den gamle draken, kom till Eden så var det Eva han riktade i sigpå, eftersom det var Adam som hde fått höra varningen att inte äta någon frukt av kunskapens träd. När Adam upptäckte att Eva had ätit av frukten hade han två valmöjligheter, antingen förskjuta kvinnan, eller bli bestraffad med samma dom. till Ormens förtret valde Adam att stå kvar vid kvinnans sidaoch där misslyckades Satans först försök till att splittra mänskligheten i två delar, men han lyckades delvis då männen behandlar kvinna som om hon var en varelser från annan planet. 

Om Lucifer, den stålande morgonstjärna, står det, (men inte i alla Biblar då översättaren gjorde en egen tolkning och tog bort viss information), att det fanns förgylld flöjt och tamburin vid hans sida. Av detta kan man dra denna slutsats att Lucifer, som var prydd med äkta stenar prydd tjänare hade till uppgift att skapa lovsånger till Fadern och Sonen ära. Men Lucifer kom att gilla idolskapet så pass att ett frö av högmod grodde inom honom, ochhan njöt av att sola sig i glansen, till skillnad från andra änglar, som tillrättavisade människa med orden; Stå upp, gör inte så där, för jag är bara en tjänare till den Högste. Till sist slog känslan över till avund och trots då han utropade; "Jag är som gud och vill sätta mig på den högste tron!" Och vi vet hur musikliskt idolskap kan verka förödande på egen personlighet, och så föddes synden inom honom och då Fadern måsta plockade ned honom till jorden. Samtidigt bytte Lucifer namn och hänvisas nu som Satan, åklagaren och den gamle draken. När Satan insåg att allt de han srävade efter kommer en dag att tillfalla människosläket, då Faderna kallas oss för Guds barn, då blev hans blick svart och avundsjukan gjorde att människorna blev nu hans viktigaste fiende. Och det viktigaste vapen i denna andliga strid är att förföra, splittra och förgöra. Satan kallas också för lögnens fader, och alla religioner som ser lätt på lögnen går i Satans fotspår. Så när svensk regering säger att Klagomuren, som i 2000 år har ansetts vara en av Israels heliga platser, och efter år 2010 säger att nu tillhör den araberna, då kränker man alla judar och många kristna på jorden. Men eftersom det är ofarligt att kränka judar, för de använder inte självmordsbombning eller terrorism, så kommer mer och mer genom den politiska vänstern att historiskt förändras. Ett land skall på sanning byggas är en gammal visdom som nu tycks ha spelat ut sin roll. 

Det kan också var så att historian och hur vi hanterar uppkommen fakta upprepar sig med att vi gör, tar till gamla lösningar som inte fungerar. I den östra ringmuren runt staden Jerusalem finns det en dubbleport som är igenmurad. Han som gjorde detta hade hört talas om att Mwessias skulle rida in i staden genom denna port, så även om han tint trodde på gamla sagor varför inte då gardera sig och mura igen porten, samt lägga en judisk begravningsplats framför, för alla vet att man kan inte rida över och genom sådana hinder. Ochi dag ser vi liknande märkliga lösningar istället för att acceptera fakta och inrätt livet därefter. Många tmuslimer säger ske Guds vilja, och efter tio krig utan någon vinning, snarare har resultatet varit en katastrof om inte FN hade ryckt in och tvingat Israel till eftergifter, så skulle man tro att en fred hade varit bättre för folket, men ... klanledarna säger att vi kan bara sluta frrred i en vinnande position, alltså blir det ingen fred. Med andra ord, den dag då judarna förlorar och måste dra sig tillbaka till utgångsläge, då blir det fred, ... tror man allmänt, men då har deras fineder fått blodad tand och kommer inte ge sig förrän de, alltså judarna, är förintade.

 Och detta har fler och fler muslimer slutligen insett och samtidigt konstaterat att livet hade blivit så mycket bättre om man hade erkänt och samarbetar med judarna från början, för trots allt så har Israel genom alla år, trots krig, lyckats med at skapa en naation i nivå med de ledande stater på jorden. Att nazister och rasister inte tycker så kan bara beror på detta, avundsjuka ochen blindhet som är indoktrinerad och slank ned med modersmjölken.       

  

    

  

Det finns återkommande liknande händelser i Bibeln som väcker funderingar.