Välkommen

     På denna sida kommer jag lägga in olika klurigheter som har korsat min väg. Genom dessa exempel vill jag visa på en annan sida eller vinkling på det som dagens media ständigt ta upp men där ingen tycks ha kommit i närheten av några hållbara lösningar. Det kan bero på att de medvetet bortser vissa historiska fakta som dagligen spelar en stor roll i möjligheten att kunna finna något hållbart svar, även om man inte gillar lösningen. Om det är så kan det bero på att det svar inte är politiskt eller ideologiskt korrekt. 

     2019-12-17 När jag läste i Hesekiel kap 41-48 om det nya Jerusalem i 1000-års riket här på jorden och varifrån Jesus, som Messias skall regera från, så stämmer yttermåtten väl in med de uppgifter som finns i Upp. 21 men med denna lilla skillnad, att det himmelska Jerusalem är bara 1000 gånger större. Men skall alla frälsta en dag uppstå och få plats i Guds stad då måste den vara så mycket större. 

     2019-05-04 Det talas idag om länders värdegrund och den humanistiska sidan menar att det var  Grekland som skapade den grund som demokratin i väst nu vilar på, men ända från Babylons dagar har mellanöstern haft kontakt med alla de redan då nedskrivna lagar och regler som vi finner i Moseböckerna. Under de 70 år som judarna tvingades till att bo i Babylon hade många av dem nått höga positioner inom staten, och profeten Daniel utsågs av kungen som den högste av alla rådgivare. Vid Babylons krig/ockupation av Israel förstördes många av Torah (GT) och de profetiska rullarna, men judarna började genast med att skriva ned allt som folket kom ihåg, och som grottorna i Kumran i stort visade sig vara lika med originalet. Jesus hänvisade många gånger till Torah, och han förenklade lagarna så de blev lättare att komma ihåg, som den gyllene regeln att behandla människor som du vill de skall behandla dig. Eller lagen att alla människor är lika, både män, kvinnor, slavar och alla andra folk. Mot detta har vi många religioner som säger att kvinnan är bara hälften så bra som en man.

     Nu säger humanister och socialister att bäst är de länder som styrs utan någon religion, ... som Ryssland, Kina, Nordkorea. Bibeln varnar också oss för antisemitismen, att behandla judarna illa. För de länder som förbannar och vill dela på Israel landyta för dem kommer det att gå illa, ... såsom med Venezuela. Däremot har det visat sig att de länder som idag har en godtagbar demokrati, det är också de länder där kristendomen spelar en betydande roll i att forma landets etik och moralgrund. Förr var svensken ärlig och sann laglydig medborgare som kunde lita på samhällets toppar, men när samhällets stöttepelare tillåter kryphål få finnas kvar för att som kapitalister själva ta vara på tvivelaktiga avdrag, som de moraliskt vet är fel att göra, och med ursäkten att alla andra gör det, då har landet hamnat i en utförsbacke som bara kan sluta med kaos och i omoral då bromsarna är borta. För en tjuv är en tjuv, även när bevisen saknas. Så länge svenske trodde på en högre makt, som kunde straffa dem, då höll man sig till landets lagar, men när socialdemokraterna kasta ut kristendomen som rättesnöre, och inte ersatte den med en lojalitet till landets lagar, då tog laglösheten över. Och vi har inte sett slutet på denna nedrustningen, där hatet sprider sig till höger och vänster.             

     2019-04-07. Denna fakta dök upp som berättade att i hotet om oljeblockad av arabvärlden då skulle väst binda sig med att inte låta judarna flytta till deras blivande hemland, samt att aldrig kritisera arabisk politik och hur deras länder och religion bedrivs i respektive länder. Och detta var ett lätt beslut då ingen i väst trodde att judarna skulle kunna skapa och ännu mindre behålla kontrollen över egenstat Israel. Med denna kunskap så kan vi räkna ut att många judar skulle ha räddats när Hitler skickade runt fullastade fartyg och inget land i väst vill ta emot dem. Likaså förklara detta varför England gav bort områden till att skapa nya arabstater, land om skulle tillhöra Israel enligt NF beslut i San Remo 1920, samt varför flyktingar från tyska läger vägrades att få stiga i land på blivande israelisk mark, utan hamnade i fångläger på Cypern. Och detta förklarar också varför FN/UNESCO döper om judiska heliga platser med arabiska namn, samt hindra alla utgrävningar som skulle bevisa judisk närvaro i området under 3400 år. Förklaring; Jo för det finns inga palestinska arkeologiska fynd i Israel, eftersom det är ett folk skapat av Arafat, den politiska vänstern och FN. Och för att gömma undan dessa fakta har världen adopterat ett judehat som likna den som fanns i Hitlers Tyskland före andra världskriget. Och för detta svek av väst och för deras lögner har Bibeln bara ett svar; "Det kaos och lidande som världen har åsamkat judarna kommer en dag drabba dem själva. Och de dagarna är nu här och i väst kan vi se och höra talas om hur länderna drabbas av inre konflikter och misslyckanden. Ta Venezuela, som var ett rikt land ända till den dag då de kritiserade Israel och röstade mot judarna i FN, de har nu hamnat i bottenskiktet bland misskötta länder, tillsammans med Gaza, Syrien m fl.

     Gör en egen lista på länder som är för och emot Israel, och gör sedan en lista på lyckade och misslyckade länder. 

      

2019-09-09 2020-04-12    Vad är sanning, frågade Herodes när han skulle döma Jesus till döden.

     Politiker i väst, katolska kyrkan och väst kyrkoledare säger alla detsamma, att tvåstatslösningen är bäst och den kommer att fungera. PLO sa redan 1980 och Hamas när de tog över Gaza 2007 att inga flyktingläger kommer tillåtas att stängas förrän Israel är förintat. Medan Israel försöker behandla de palestinska flyktingarna som alla andra medborgare, så är palestinska flyktingar illa sedda i övriga arabvärlden. Kanske för att de får mer bidra än övriga arabiska flyktingar. Palestinierna kommer fortsätta med att var en törntagg i den israeliska själen för att tvinga FN och EU att betala ut enorma bidrag varje år. Bidrag givna för att betala de el, vatten och bensin, behov som köpts och levereras av Israel, men som istället för välfärd för det lidande palestinska folket, går till nya vapen och missiler. När sedan el ransoneras klagas det hos FN som i sin tur anklagar Israel för diskriminering. Men under de sista åren har FN/EU börjat inse hur de istället håller kriget och hatet vid liv mot judar och kristna.

     Prästerna i svenska kyrkan skall samtala med imamer för att föra de två religionerna, som anses ha samma gud, allt närmare varandra. Istället borde de gå in och lyssna på ”Koran eller Bibeln” del 9–10 för där jämförs de två religionerna med varandra, och logiska slutsatsers dras. Exempel: Båda religioner anser att Gud och Allah är så heliga och kan inte prata ansikte mot ansikte med män, och ännu mindre med en kvinna. Men båda skriver hur de talade personligt med Abraham och kvinnan Hagar, som både överlevde. I Bibeln är det Sonen som sköter all denna mänskliga kontakt då han kan lägga av sin gudomlighet som en rock och gå och äta som alla vi andra, men när Allah pratade med Abraham uppstår frågan; vem sitter då på guds tron i himlen? Båda religioner säger att endast en gud kan ha egen förmåga till att skapa ting eller att bota sjuka. Vilket båda säger att Jesus kunde göra, men etta kunde inte Profeten, och ... ändå var profeten större än Jesus?

     I Bibeln skapades kvinna jämlik med mannen, av ett ben närmast Adams hjärta, men i Koranen beskrivs Eva i Lustgården med både list och skönhet, som en lögnare värre än Satan i att bedraga männen. Men hur kan då män låta sig beblanda sig med kvinnor och dessutom ha fyra fruar som alla vill lura honom? Sanningen är att Adam valde självmant att synda och dö vid hans högt älskade Evas sida. Detta och mycket mer kan man få ta del av på nätet, Koranen eller Bibeln (TV-avsnitt 9–10).

              

Pyramider, totempåle och andra märkligheter.  Ting i himlen, som har fått kopior på jorden. 

       Lucifer kopierar. Följande märklig företeelse har Lucifer (Satan) tagit med sig till jorden. Lucifer föll i synd då högmod blev funnen i honom, eftersom han vill ha en tronstol vid Guds vänster sida. Tydligen kunde Lucifer inte skapa material till egen tron eftersom han ville själv sitta på Guds tron. Däremot kunde han skapa musik (Hesekiel 28:13) eftersom Gud gav honom musikinstrument, tamburin och flöjt, då han skapades. Lucifer uppgift var att skapa lovsång till Guds ära, en uppgift som vi nu har övertagit, och därför hatar Satan oss, samt använder musiken mot oss, eftersom vi skall få upphöjs till hans plats vid Guds tron.

      Det nya Jerusalem i rymden som väntar på att efter slutdomen ska ställas ned på en ny jord är stor som en kontinent, 220 mil i fyrkant. Runt staden finns en 72 meter hög mur och på varje långsida finns 3 pärleportar, cirka 50 mil mellan portarna. Guds tronstol finns upphöjd i mitten, synlig från alla håll vilket gör att hela området sluttar uppåt, pyramidformad, och på jorden är trappstegspyramiden den äldsta av alla. Det tycks vara så att Satan har här kopierat Guds tron för att i avund bygga upp en liknande mindre modell för sig själv här på jorden.

       De fyra väsenden vid Guds tron och Totempåle

     Upp. 4: 1–11 Johannes ser fyra väsen vid var sin sida av Guds tron. Höger ett lejon, vänster en oxe, bort om en örn och längst fram ett med människoansikte. Kung Salomo hade apor i palatset, så här borde det vara en apa, då de andra tre motsvarar högt stående djur i respektive art. Johannes visste om apor, men det han nu såg var en människoliknande apa eller det som vi kallar för en grott varelse. Dessa fyra väsen har samma ansikten åt alla håll, samt ögon över hela kroppen, vilket betyder att de ser och hör allt som händer och sker runt omkring dem, samtidigt har de vingar detsamma som keruber.

     Hesekiel 1: 6–11 Här beskriver profeten samma väsen, men denna gången rider de till synes på en vagn med fyra hjul, inom fyra hjul, som kan förflytta sig åt alla håll, även uppåt. Det finns många funderingar om dessa väsen, men eftersom vi skulle förvalta skapelsen, tycks de stå där för att anklaga oss människor på domens dag, även om det sker med deras blotta närvaro. Och dessa totempåle-likande väsen vara representanter för de fyra stora djurarterna, ännu en stulen kopia från himmelen. En del säger att det fjärde kan vara en människa, symbol för Jesus, men Jesus sitter redan i tronstolen bredvid Faderns högra sida, och människan står anklagad på golvet framför tronen. Så de fyra väsen står där som vittne, eller som jury för att se till domen över människorna blir rättvis.

      En skriftrulle som predikar synd utan nåd.

    Sakarja 5:1–5 När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. Ängeln frågade: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en flygande bokrulle, 20x10alnar (10 meter x fem meter).” 3 Då sade han: ”Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Jag har låtit den gå ut, för att komma in i tjuvens hus, där det svärs falsk vid mitt namn, för att där skall stanna och fräta upp det med trävirke och stenar.

     Vid först genom läsningen blir texten obegriplig och i nätet Bibeln online har de skrivit om hela avsnittet och helt missat innebörden. Flygande bokrulle låter som en persisk flygande matta, framkallad av ande i flaska enligt sagorna. Med ordet förbannelse = lagar utan nåd, blir texten denna: Jag skall låta lagar utan nåd som religion flyga ut över hela världen och in i tjuvens hus* (rike) för att där stanna och splittra riket inifrån. Budskapet är detta; Att alla de riken, hus, folk och stammar som inte vill ge folket nåd utan dömer ut död åt alla som kränker tron, deras hus, riken skall splittras, frätas upp inifrån.

      Domen mellan får och getter.

     Upp 20: 4–6 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

      Matt 24:13-14 Och detta evangelium skall predikas i hela världen till vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Vilket är slutet av vedermödan. Och de som vittnar ut över hela världen är de 144 000 som sänds ut parvis, 72 000 par, för att söka upp alla som inte har hört ordet. När de hämtas hem sjunger de en sång som ingen annan i himlen förstår än Fadern och Sonen, vilket betyder att de är mer Jesu lika än någon annan människa. Och de är dessa som har rättigheten att döma då de återvänder till den plats som de for upp från, för att där döma genom att ställa en enda fråga: ”Hur har du varit mot mina minsta, judarna, ond eller god?” För domen om den egna synden kommer i slutet av tusenårsriket då alla väcks upp från döden och inför Guds Faderns tron, med böcker uppslagna, för att dömas. Att folk och nationer döms betyder inte att svenskarna som har en regering som är har motarbetat judarna kommer att kallas för getter och hamna i helvetet, utan domen kommer att ske ute på respektive plats där de 144 000 stod cirka tre år tidigare och vittnade om Guds rike, eftersom nästa dag börjar tusenårsriket.   

De 144 000 vittnen

      Och Messias kan inte komma tillbaka för att döma världen förrän alla platser har hört evangeliet. Detta leder mig till denna historia baserad på den man som försökte predika på ön North Sentinel och blev strax dödad, för folket på öarna anser att alla utlänningar är, för endast ett litet virus och de dör. Plötsligt landar en båt om stranden och invånarna går omedelbart för att attackera för att döda de två som kommer mot dem. Men inget vapen tycks skadar dem, istället ler de glatt och hälsar på dem i sin egen dialekt. De två stannar hos dem för en dag eller två för att undervisa dem om Gud och den kommande dom. Därefter säger de två vittnena; "Hej, men vi kommer att återvända efter sex månar för att fråga er hur var och en har bestämt sig vad de ska tro på."

      Rev 20: 4–7 Då såg jag troner och satt på dem var de för vilka myndigheten att döma blev begått. Jag såg också själarna av de som blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och de som inte hade dyrkat djuret eller dess bild och inte fått sitt märke på sina pannor eller sina händer. De kom till liv och regerade med Kristus i tusen år. Resten av de döda kom inte till liv förrän tusen år var slutade. Detta är den första uppståndelsen. Välsignad och helig är den som delar i den första uppståndelsen! Över den andra har den andra döden ingen kraft, men de kommer att bli Guds och Kristi präster, och de kommer att regera med honom i tusen år.

     Vi vet att dessa 144 000 har ett sigill på pannan samt att de sjunger en sång som bara Fadern och Sonen kan förstå, och detta säger mig att det är dessa lärjungar som kommer att uppfylla Jesu sista befallning. Efter att hela världen har hört evangeliet lyfts de upp till himlen bara för att återvända på den sista dagen, när Messias sitter på tronen för att som Människosonen döma alla människor med denna enkla fråga; Vad tycker du om judarna? Är du som geten, kämpar alltid emot, dödar eller bara gör livet för judarna eländigt, då få du gå till vänster, men ... om du, även då du inte tror, ​​försöker hjälpa judarna och skydda dem när de var i nöd, då är du ett får och sk gå till höger om Jesu tron.

     Tillbaka till min historia.

     På domedagens morgon dyker plötsligt på ön North Sentinel upp två troner och samma två vittnen kommer nu gående på vattnet och sätter sig på tronerna. "Vi kom tillbaka och frågan är, vad tror ni om vår berättelse? Har du bestämt dig för att tro, eller inte?" Och alla de som inte ville tro samt var fientliga mot de två, de fick gå till vänster om tronstolen, och övriga fick gå till höger. När det var slut öppnade jorden sig och slök alla dessa onda, men för den andra halvan som stod till höger, de fick man veta att den här ön kommer att översvämmas, och då följde folket de två vittnen gående ut på vattnet och blev så räddade för att få leva nästa dag.

     Det sägs att hälften av alla människor på jorden kommer att dö eftersom de har följt Satan och tog hans märket på pannan, och ... det betyder att andra halvan av mänskligheten kommer att vakna upp för att leva i tusenårsriket. Många av dessa människor trodde inte på Jesus men de valde att leva sitt liv som goda troende, och många kristna, som valde att leva som Satans barn, de kommer att höra orden; "Jag känner inte dig!" Och beordras att gå till vänster.

Fem orsaker till varför Israel tycks vara oslagbar. 

  1. Motivation. Haren springer för livet, medan räven söker efter ett mål mat. Den dag Israel verkar kunna förlora, då kommer övriga arabnationer in för at dela på äran och bytet. Men just nu får palestinier bara lagom med stöd av arabnationerna för ingen nation vill offra material i ett krig som inte går att vinna. Och även vid vinst kan fotfolket undra om de får se något av förbättring av deras levnadsstandard.  
  2. Moral. Överklassen kan kommendera folket ut i krig men så fort motgångarna kommer flyr deras legosoldater fältet, för varför skall folket offra sitt liv, medan de rike sitter i trygghet bakom höga murar? I Israels armé går ledarna i främsta ledet, och varje soldat vet om att det finns hjälp att få vid krigsskada, medan ledare av arabnationer är mest oroad över förlust av vapen. Sålunda sa Hamas att först måste alla krigsmaterial ersättas av FN innan de ville ta emot bidrag för att bygga upp samhället och bättre sjukvård. Och vi kan också se detta i Hamas användning mänskliga sköldar.      
  3. Ideologin. I diktaturländer köper de rika sig höga militärgrader trots saknad av kunskap, och fotfolket skickas ut i strid ofta utan kunskap och rätt vapen. Detta beror på att vapnen och kunskapen kan en dag vändas mot dem själva. I Israel gör nästa alla vuxna militärtjänst och utbildningen är omfattande så vem som helst kan ersätta en fallen soldat, även den av högre rang, medan soldaten i arabvärlden gör endast det som är befallt och kommer det ingen order då stannar krigsmaskinen och soldaten flyr fältet. Jämfört med dagens fotbollsmatch vinner det lag som är flexibelt och spelare kan byta plats med varandra, medan de hårt styrda spelarna vågar, får inte ta egna initiativ.
  4. Historiska motiv. Israels soldater har en 3500 år lång väl dokumenterad historik från både Torah, Bibeln och historiker från andra länder som bl. a. i Babylon och Rom. När Profeten Muhammed under 600-talet genom islam övertog romarnas ockupation av både Israel och Egypten, har det inte funnits en stat på israeliskt område, där Jerusalem var huvudstad, inte förrän Arafat efter år 1970 rent taktiskt föreslog att alla israelisk mark, enligt NF/FN nu tillhör palestinierna.
  5. Religiöst. Kristendomen bygger på tron på Bibeln som genom profeterna säger att Messias skall återkomma för att upprätta ett judiskt tusen års fredsriket på den mark som Gud i GT hade sagt tillhör judarna. Detsamma tror judarna, att landet tillhör dem, och de sista 2000 åren har visat att trots ständiga motgångar så har judarna överlevt och har inte bara byggt upp en stark armé utan även skapa en stark moderna och demokratisk nation, medan ett flertal arabnationer har förskingrat den rikedom de tog upp ur marken. Och medan Bibeln lovar en kommande fred så lovar islam en kommande ockupation för alla som inte delar deras tro.

  Slutsats: Det hela bygger på en användning av lögner och sanning, för det samhälle som styrs av lögner kommer förr eller senare att falla samman, medan det samhälle som bygger på sanning kommer att bestå. Detsamma kan sägas om demokratins överlevnad då sanningen bryts ned och det politiska korrekta är att acceptera lögnen som dagens sanning. Lögnernas undergrävande makt skapar ett slukhål som innebär slutet för den solidariska värld vi nu lever i och släpper fältet fritt för fascister och liknande diktatoriska ledare.

*******************   

TALVÄRDEN I BIBELN, något som inte finns i någon annan religion.    

     Det finns många som har forskat i bibelns talvärde och jag har plockat ut några exempel av talvärden är där en bokstav symboliserar en siffra, men även tvärtom. Siffror är genom hela Bibeln viktiga och de pekar på att inget sker av slumpen.

     Den mest kända sifferkombinationen i dag är 666 = antikrist, där 6 = människa. 777 betyder fullkomlighet, ursprung, 7 = Helig Ande och siffra 8 är Gud, men även en oktav i musiken och 888 är Jesus namn, som även betyder uppståndelse, en ny början.  

     Addera vi de romerska siffrorna blir D= 500, C= 100, L = 50, X = 10, V = 5, och l = 1, summa 666. Siffra 1 betyder enhet, Gud är en. 2 = delning, olikheter som man och kvinna. 3 = komplett figur, en triangel, kub. Ordet Elohim har vi El (gud) im är en pluralform = 2, så sammansatt antyder ordet Elohim på en treenighet.   

     Gud säger att han är Abraham, Isak och Jakobs Gud. De tre patriarkerna, inte att förväxlas med de tre musketörerna. Ordet Abraham är omnämnt 175 gånger = (5 x 5) x 7, och adderas siffror får vi 5+5+7 = 17. Isak = 180 gånger (6 x 6) x 5 = adderat får vi 6+6+5 = 17. Jakob = 147 gånger (7 x 7) x 3 som adderat blir 17.

     Bibeln består i GT av 22 böcker, i NT av 27 böcker = 49 böcker alltså 7 x 7 vilket är så många gånger vi skall förlåta en oförrätt.  Ordet tecken (mirakel) är nämnt i både GT och NT hela 77 gånger, och med tanke på över hur lång tid dessa böckerna skrev och hur många författare de var, så hade de behövt en dator för att hålla en kolla på texten så det inte blev 67 eller 78 i antal. Sedan kan vi fråga oss vilket syfte finns det bakom alla dessa sifferkombinationer, då ingen människa kan räkna ut dessa utan att ha en dator, … som i vår tid? Kan det var för att vi vetenskapsfixerade individer skall få oss en tankeställare om vem det var som låg bakom Bibelns ursprung. För den som kan göra detta måste vara en gud, och då inga andra religioner kan visa upp liknande kodkombinationer inlagd i texten, mer än judarnas och kristendomens Gud, då är Gud sann, och de andra är falska.

    Slutligen har vi profetens Daniel profetia om att 7 x 70 år = 490 profetiska år skall gå från templets återuppbyggnad till dessa att Messias skall återvända, vilket min bok ”SJUTTIONDE ÅRSVECKA – en gåta” handlade om och då människan först nu kan räkna ut dessa talvärden och så många fler i Bibeln, säger det oss att tiden är nära till … den dag då Messias kommer, vilket blir först i slutet av sju år med vedermöda. Så, … vi har minst sju år till, men eftersom hälften av människosläktet kommer att dö innan slutet och levnadsförhållande kommer att bli de värsta som någonsin har förekommit på jorden, varför då chansa? De tre Guds varningarna som nu drabbar jorden med (1) krig inbördes och mellan nationer, (2) naturkatastrofer med ökad frekvens av jordbävningar, men även med gräshoppor och slutligen (3) med pest, sjukdomar som vi inte kommer att ha resurser till att bota. Dessa varningar säger oss att inte chansa utan vi skall fatta vårt beslut nu idag, medan tiden finns kvar.           

 

     

 

 Det är många som spekulerar över när och var ett tempel kommer att byggas på tempelberget, och ställer frågan sig hur det blir det då med Klippmoskén. År 1000 f. Kr ville kung David bygga templet, HERRENS hus, men fick veta av Gud att så länge det rådde krig i landet kunde inget tempel byggas. Det blev istället Salomo som byggde det ståtliga templet, och kung David fick nöja sig med att skaffa fram allt byggmaterial, stenar träd, guld och tyger till tempelbygget. Vid nästa tempelbygget blir det troligtvis likadant, att under den korta "fredstid" på 1-3 år mellan Israel och FN/EU + arabvärlden, får Israel lov att bygga dras tempel, som redan i dag finns färdigt i packlådor. Även sånger och musikinstrument finns redo för en invigninggsdagen, samt den röda kviga som skall offras. Denna fredsperiod Israel väntar på kan inte ske så länge Hamas finns kvar som militär makt, och faller Hamas då faller även Abbas PLO-rike på västbanken. Vid hans död, utan någon kronprins, kan vi förvänta oss en strid om arvet, makten och Abbas lyxpalats, samt flygplanet "PLO Air Force One". På andra sidan av Jordanfloden och upp mot Golanhöjderna finns i dag en smal remsa med ISIS rebeller, gömda bland övrig flyktingar, som Syrien har lämnat i fred, men nu håller på att göra slut på. ISIS jihadisters plan, för att rädda deras heder och få en plats i Paradiset med 72 ungmö, är att blixtsnabbt ta sig över gränsen, floden, anfalla PLO och sedan marschera vidare mot Jerusalem.  

  Klippmoskén, byggt som det är ovanpå Salomo häststallar, står fel så moskén hindrar inte Israels tempelbygge, däremot kandet bli ett problem medblandade besökarskaror på tempelberget. Idag väntar Israel på den redan nu försenade stora jordbävning som kommer vända upp och ner på den politiska makten i området. När jordbävningen kommer ligger Gaza illa till pga de många tunnel utgrävningarna de har gjort längs gränserna, vilken den senaste i norra Gaza är en ubåtsanläggning, och alla dessa grävda gångar kan av en tsunami förvandlas till slukhål redo att begrava Gaza City. Lägg därtill den profetian säger kommer hela Gaza skall förvandlas till öken och betesmark, utan färskvattenbrunnar. I stort har Hamas grävande och missilbeskjutning kört Gazas ekonomi och samhälle i botten, då de för upprepade krig utan att ha säkrat folkets tillgång av atten, el- och andra samhällsfunktioner, samt akutsjukvård för Hamas många levande sköldarna, det palestinska folket. Man kan bara undra hur många av de som har skadats i gränskonflikten med brandbomber hade kunnats räddats om Hamas hade backat upp med sjukhus och material. Som det nu är så lider folket mer av Hamas bristfälliga styrelseskick än av den blockad som Israel står för, för omlastningsområden är fulla, men ingen från Hamas vill hämta varorna. Frågan är inte längre om kriget kommer utan snarare när Hamas blir desperata nog att göra gemensam sak med övriga terrorist arméer som har parkerat sig runt Israel gränser. Men detta krig är inte det omtalade Harmagedon, inte ens början till Harmagedon utan snarare så markera det slutet av nuvarande MÖ problemet.     

     

Målningen överst visar Grand Canyon.

  När folk talar om Israel då ser de badstränder, skogar, växthus och folkvimmel överallt, och då tror folk att så ser det ut i hela Israel och nickar instämmande vid Arafats anklagan att Israel stal palestiniers land av mjölk och honung. Men de folk som vill veta sanningen plötsligt inser att 60 % av landet är obrukbar mark, öken och bergsområden, samt att befolkningen var gles och fattig ända fram till slutet av 1800-talet, och att allt det de nu ser har kostat många judar slit, tårar och död för att åstadkomma, då inser de att landet bör tillhöra det folk som har åstadkommit allt detta. Jämför man tiden på 19 år som muslimerna kontrollerade Palestina, med de 30 år som Israel ockuperade Gaza och västbanken, då kan man förstå att palestinier på gatan föredrar att bo i Israel och inte i det korrupta Hamas-istan.    

Frågan är; Vilka, vem, vad och varför det tycks inte finnas något hållbart svar på Mellan Öster problemet?

   I Mein Kampf skrev Adolf Hitler: "När jag granskade det judiska folks historia, dök plötsligt upp inom mig denna fasansfulla undran om huruvida det var ett ödes mysterium, som av en anledning som är helt okända för oss fattiga dödliga hade fattade ett evigt och oföränderligt beslut, en önskan, att ge detta folk den slutliga segern." Men Hitler försökte trots denna plötsliga aha-insikt, ... och han lyckades nästan också med det, att utrota de europeiska judarna. Men även i denna blodiga avsikt misslyckades han totalt, förutom detta att gå till historien som höjden av all mänsklig ondska personifierad, och världen sa; "Aldrig mera!", med när ISIS kalifat dök upp står Un där på nytt handfallna, för rasismen och judehater har djupa rötter. 

   "När det gäller judarna," sa Mark Twain i hans fundering över världens hat mot judarna, "Så har vi å ena sidan deras uthållighet, men å andra sidan även detta att judarna utgör bara en procent (1%) av hela jordens befolknng. Alltså borde juden knappast höras av i media bruset, men han hörs av och han har alltid låtit sig höras talas om. Egypten, Babylonien och Persiens storhetstider skrevs in i världens historia för en kort tid för att sedan blekna bort och dö. Greker och romarna kom, de gjorde stort väsen av sig, … och vad är nu deras storhet? Andra folkslag har dykt upp och för en tid höll de högt deras fackla, men även deras ljus dog ut. Juden såg dem alla komma, han överlevde dem alla och är i dag vad han alltid har varit, genom att uppvisa ingen dekadens, ingen åldersbrist, ingen försvagning av karaktär och ingen minskning av energi, kvar ibland oss. Alla ting är dödliga men inte juden. Alla folk kommer och går, men juden är kvar. Så vad är hemligheten för hans odödlighet?"

  Fransk matematiker, Blaise Pascal, funderade på en formel som har hållit judarna uppe så här länge: "Det här folket är inte enbart till för deras egen historik, utan de är också unika i deras varaktighet, som har fortgått från deras ursprung och ända fram tills nu, ... och detta i trots mot många mäktiga kungars agerande, män som under århundranden har försökte förstöra dem."

  Den ryska författaren, Leo Tolstoy, funderade också över judarnas överlevnadsförmåga och han anade att deras existens hade ett unikt syfte att göra med fråga: "Vad är en jude? Vilken sorts unik varelse är detta folk som hedersmän i all världens nationer har försökt att både skingra, krossa, utvisa och förinta. Förföljda, brända och dränkta blev de, och som i trots mot alla nationers ilska och raseri, så fortsätter juden med att ändå vilja överleva och ... även blomstra? Juden är en symbol för evigheten. Han är detta någonting som under 4000 år har bevakat Guds profetiska budskap, samt fört dessa vidare ut till hela mänskligheten. Ett folk som detta kan inte bara försvinna. Jude är ... evig, ja, han är evigheten personifierad."

  Lägg därtill att runt 30 % av Nobel pristagarna är eller har ett judiskt påbrå, vilket stämmer in med Guds löfte till judarna att hans välsignelse skall åter flöda ut över folket i och med deras återkomst till Israel. Och det motsatta kommer då att sker alla oss andra när världen förföljer judarna, då världens alla folk samlar glödande kol i den vredesskål som en dag kommer att tömmas över dem. När antal judar i landet minskades föll också regnet mer sparsamt över MÖ, det område romarna döpte till Palestina och i denna Guds dom finner vi också en förklaring till varför ingen nation eller ledare under de sista 2000 åren, har vid deras ockupation gjort landet och Jerusalem till sin huvudstad. Läser man i GT finner man ofta detta Guds straff med att vår- och höstregn uteblev eller föll rikligt på fel årstid.  

  Under 1860-talet reste Mark Twain till Israel och han konstaterade besvikt att hela landet var ödsligt och torrt, med få invånare, … nästan som om marken låg i träda och i väntan på landets rättmätige ägare, alltså judarna. Arafat anklagade judarna för att de stal palestiniers mark, men om landet flöt av mjölk och honung, varför finner vi inte tusentals muslimer bosatta i detta paradis? Istället flydde de området och vände åter först när judarna kom och köpte upp mark, dikade ut malariaträsken, och lät bygga fabriker?

Svaret är: Så länge FN/EU och arabvärlden söker fred med att samtidigt förakta sanningen och historiska/vetenskapliga fakta, så länge finns det ingen grund för ett hållbart fredsbygge.

Historierevisionism. Trots all historisk och vetenskaplig fakta som finns om de Heliga Landet har svenska vänsterpolitiker konsekvent valt att sätta en större tilltro till Arafats manipulering med märklig hisatorik och fakta. Och istället för att källkritiskt ställa sig frågan, vem har den sanna historietolkning, har dessa politiker ständigt misstrott judarna och målat in sig i ett hörn. Och där i hörnet måste de nu huka sig ned varje gång en modig palestinier börjar med att kritisera och hotande varna världens media och FN för alla de lögner som den   manipulerade historian som Hamas och övriga arabledare har kokat samman. Likaså vågar dessa väst politiker inte ta tag i fråga om hur länge de palestinska ledarna skall få lov att missbrukar alla gåvomedel de har fått av FN, EU och svenska skattebetalare, trots att sunt tänkande människor nu blir allt mer medvetna om den korruptionshärva som gror i Gaza och på västbanken.

 Exempel: Först anklagade Abbas alla judar för att de stal guld, rikedomer och djur från antika Egypten på Mose ledde dem ut ur efter 400 år av slaveri, bara för att sedan ändra på historien och säga att det var palestininer som Mose hade med sig ut ur Egypten, och nu talar Abbas inte något om en pengaskuld. Arafat påstår nu att det har aldrig bott några judar i Jerusalem, och det var inget tempel som Herodes lät bygga, ny fakta är att Herodes som kung har aldrig funnits. Vilket måste betyda att Titus triumfbåge rest i Rom och som visar Jerusalems förstöring år 70 med avbildade judar som fångar och den sjuarmade ljusstaken, är en tidig filmkuliss från Hollywood. Samtidigt säger Arafat sig vara släkt med Goliat och att flilistéerna, det folk som försvann ut ur världshistorien då Babylon ockuperade hela MÖ har återuppstått. Att Filistéer kom från dåtida Cypern och var hamiter, inte semiter, är en fakta han lägligt nog glömde bort. I stort tycks 1500 år av urgamla världhistorien, från Mose till Jesu födelse, vara utraderad, eftersom Bibeln och artefakterna inte vill nämner något om palestiniernas storhetstider och kungar, men samtidigt påstår Arafat att Mose och Aron var brödrar till Miriam, Jesu moder. När Gaza och västbanken var ockuperade av Egypten och Jordanien, företogs det få utgrävningar i MÖ då alla artefakter som tog upp bevisade Israel historiebeskvirning och sa inget om palestiniernas öde. Ordet palestina kom till i Rom runt år 170 så hur kan det stå något om det palestinska folket i någon historiebeskrivning före den tiden? Har världen åter kommit in i samma fas med allenarådande lögner som det var före andra världskriget, då sanningen var den som basunerades ut högst av alla i massmedia? 

 

 

Det fanns en ledare som hette Gideon och han skaffade sig många ovänner bland Midjaniterna när han förstörde deras heliga offerplatser. För att straffa Gideon gick grannländernas kungar samman och deras armé på 120 000 män slog läger i en stor dalgång. Gideon blev bekymrad och han frågade Gud om vad han skulle göra, för hela hans här bestod av bara 32 000 män.

"Inga problem, för jag kommer att ge dig segern." svarade Gud.  

"Det låter bra, men hur kan jag veta detta. Ge mig ett tecken?" bad Gideon och föreslog. "Om jag lägger ett fårskinn på marken och det är vått medan marken i övrig är torrt , då tror jag dig."

"Okej", sa Gud och nästa morgon var det så. Men Gideon insåg snabbt sitt misstag då det var naturligt att ullen skulle dra till sig och hålla kvar all fuktighet, medan marken skulle torka fortare, så han bad om nytt tecken och nu var det tvärtom. Och nästa morgon var marken genomsur medan fårskinnet låg där helt torrt. 

Men nu ställde Gud honom på prov och sa: "Ni är alldeles för många, så låt alla som är rädda få gå och då gick 22 000 män hem. Men Gud ansåg att de ännu var för många och sa: "Gideon, säg till att alla att de skall gå ner till bäcken och dricka vatten. Och de som lapar vatten som hundar kan gå hem, medan de som lyfter upp vattten till munnen får stanna kvar." Och så fanns bara 300 män kvar.

På Guds uppdrag ställde dessa män upp  samma natt för krig och med sig hade de tomma krukor, facklor och munförråd. Gideon delade upp truppen i tre grupper, och på bergskrönet bildade de en enkelrad i halvcirkel bakom Gideon. Just när det var vaktombyte i lägret, vid midnatt, gav Gideon signalen till hans män att lyfta upp fackorna, samtidigt som de slog sönder krukor och gav upp deras stridrop; "För Herren och för Gideon."

I fiendelägret hade avgående vakter just rapporterat att allt var lugnt och nu uppstod det panik överallt då trötta vakter var på väg in i tälten, medan avlösare och sömndruckna soldater med vilt viftande svärd strömmade förvirrade ut och ropade; "Var, var är fienden?"

I kaoset bärjade soldaterna med att döda varandra, för de litade bara på de män som kom från egen stad och Gideon lilla här vann den naatten en stor seger, genm att bara stå kvar på bergskrönet.

Gåtan är nu; "Vilka var dessa 300 modiga män?" 

Den enda ledtråd vi har är munförråd, vilket betyder en matsäck. Och detta lilla ord säger oss att de var inte de mest modigaste av soldaterna som utgjorde Gidenons trupp utan de var den udda skara av män som inte var intresserade av att kriga utan valde att lita på och följa Gideons befallning, nämligen att stå kvar och låta fienderna slå ihjäl varandra. Elitsoldater hade inte klarat av att stå kvar  på bergsryggen, men ... kockarna, de stod klugnt var. Och på detta vis fick Gideons folk veta att de kunde våga lita på Gud och följa hans ibland märkliga råd, som säger: HERREN skall strida för er och vi kan var stilla i tron på Honom och hans löften.

Om Gideon och hans liv som domare och folkets ledare går att läsa i GT Domarboken kap 6-8   

Funderingar över händelser år 2018 i Mellan Östern.

  Världshistorien har geno tiderna visat upp många ledare som har varit lik elefanter i en porslinsbutik, då de kommer farande in som Jehu och vänder upp och ned på alls tillvaro och försvinner sedan ut i periferin. Kännetecken på dessa personer och ledare är maktlystnad och arrogans, och de gör det som faller dem in, även om det kommer att kosta det egna folket både hälsa, välstånd och en personlig frihet. I demokratiska länder kan dessa ledare röstas ut i sinom tid, men i diktaturländer sitter de kvar på livstid och ju längre tiden går desto värre blir det. Och när dessa ledare börjar bete sig som bortskämda barn då kommer folket få lida och ånga den dag då personer valdes in. Därför skall alla ledare som vill ändra på de av landets grundlagar som bestämmer tiden för deras mandat, omedelbart ratas och kastas ut, för får dessa barn  genom deras vilja då sitter de envist kvar även när de blir senila och livsfarliga att närma sig. Ett annat tecken är att dessa ledare styrs av avund mot annat land och folk, och de jämför sig gärna med stora länders ledare som har mångmiljoner fler invånare.    

  När Donald Trump ställde upp i USA valet anade jag att han mycket väl kunde vinna på grund av hans vilja att höja rösten och vifta med händerna, för tiden är nu inne för en stark man som ny ledare, och vi kan i all hans bufflighet se hur Bibelns profetior sakta uppfylls ju mer vi närmar oss ändens tid. Men det är inte bara Trump som har blivit en historiens schackpjäs, för även Putin och ledare i länder som Iran, Turkiet, Syrien, Jordanien, Gaza-västbanken och Egypten samlar sig sammans och man nu kan läsa profetiorna som en förlagar till morgondagens tidningar. Egentligen borde dessa ledare själva läsa Bibeln och förstå att alla deras skryt och hot finns redan nedtecknade, samt att de, även om de skulle försök kämpa emot, kommer dag för dag att uppfylla förutsägelserna och möta det ofrånkomliga slutet.

  Kanske har Hamas läst profetian om Gaza, där det står att det skall bli som en ödemark, förstörd och utan växtlighet. Och kanske de insåg att skulden ligger helt hos dem och deras politik, för alla dessa anfallstunnlar har urlakat grundvattnets färskhet samt ersatt det med saltvatten. Och trogen maktelitens vanor så lägger de skulden på det folk som har löst vattenproblemets gåta och kan avsalta Medelhavets vatten. Lika arroganta var ANC i Sydafrika som motarberade Israel och vägrade att ta emot den hjälp som Israel eebjöd dem vattenproblemet. Men när andra afrikanska länder prisade Israel så fick även ANC ge efter och lyssna på råd. Hamas har nu gått medpå en avsaltningsanläggning utanför Gaza, men tiden ahr sprungit från dem och därför ahr de lancerat Återvändar demonstationerna i hopp om att tvinga FN att i deras tur tvinga Israe latt ge palestininer mer land längs Gazas gränser. Och naiva som värlesn ledare är så tror de på Hamas löften och anklaga Israel för övervåld, och utan en tanke på att Hamas i deras ideologi kan inte bygga upp ett samhälle utan bara förstöra ännu mer mark.      

Exempel på fler konstigheter.

PLO Abbas sa till FN att de borde nu ta från USA deras vetorätten eftersom de numera röstar mer på Israel och allt mindre på palestininerna. Hamas ahr nu startat en fredlig Återvändar-marsch som alla vet skulle spåra ut i våldsamheter, med rullande bildäck bärande på bombbälten, skjutande av stålkulor med slangbella, saamt anävndade av civila och barn som levande sköldar. Sverige ahr det svårt att hantera 200 000 fredliga asylsökande, samtidigt tror man att en invasion av 2 miljoner återvändande palestinier, där 60% hatar judarna, skall bli en fredlig återförening? Och i dagarna sa Abbas att någon fred kommer det aldri at bli med Israel förrän USA återvänder till deras mer negativa välvilja och poitik mot Israel.         

Irans ledare hotar dagligen Israel och staden Tel Aviv, och först skulle Israel utplånas om 25 år, men nu kommer det att ske före 2025. Samtidigt är de högst irriterad över att judarna våga stå emot just dem då juden inte har någon rätt till självförsvar.

 

 

 

 Varifrån kommer de många uttryck vi använder oss av i dag?

  En gång i månaden provas vid tretiden det allmänna larmet i Sverige, med korta upprepade stötar följt av en lång slutsignal.

  Omkring 1491 BC tågade Mose ut ur Egypten och med sig hade han cirka 2 miljoner människor + djur, och då dög inte att hojat; "Hallå, gott folk id att röra på oss!" Istället lät Mose blåsa korta trumpet stötar, som kan likna med fåglars varningsljud, och då packade folken ihop deras pinaler och gjorde sig redo för avfärd. Och motsatsen skedde med den långa signal om sa att faran är över, eller slår er ned. Med sig hade de också en Guds rökpelare som ick före dem om dagen och en eldpelare som lyste upp lägret under natten. 

 I Kina har det under tusentals år varit så att vid nyår målas eller klistaras det röda märken på dörrkarmarna, med syftet att skydda sig mot onda andar, men ingen visste varifrån denna sed kom. Då som nu var det långväga resnärer som tog med sig andra länders berättelser som cirkulerade runt lägerelden. Det som fick Farao i Egypten att slutligen släppa fri judarna från slaveriet, var en Guds dom att alla först födda, människor och djur lika, skulle bli dödade då dödsängel drog frem över Egypten. Men ... om man strök blodet av ett lamm på dörrposterna då skulle dödsängel gå vidare till nästa hus. Att denna berättelse hade spridits före Israels folk kan vi läsa om då när hären stod redo utanför Jerikos murar. Två spejare hade tagit sig in i staden för att öka efter svagheter i stadsmuren, men just när de riskerade att bli upptäckta gömde en värdshusägarinna de två under vassen som låg på husets tak. Varför? Jo, för hon hade hört talas om att när Israels Gud var med judarna kunde inget land eller folk besegra dem, men när de började dyrkar avgudar då vände Gud dem ryggen. Som tack för beskyddet sa spejarna att om Rahab knöt fast ett rött band vid dörren skulle de judiska soldaterna gå vidare och alla som fanns i huset skulle bli räddade. Nu tror jag att Rahab inte knöt bara ett utan många band, om ifall det första skulle lossna och försvinna. I USA finns en  sång med texten: "Knyt ett gult band runt trädets stam, för då vet jag om att du har förlåtit mig eller inte." Och till svar klädde hustrun hela trädet med "Yellow ribbons". Efter Jerikos fall stannade Rahab kvar hos judarna och hon finns nu medräknad i Jesu stamtavla.

  När man läser GT tycks det bara handla om krig, men det är ofta samma krig i olika versioner. Först står de skrivet i Konungaboken, sedan i Krönikeboken och slutligen hos profeterna. Krigen kom som på popsten varje gång judarna vände Gud ryggen och började dyrka andra länders avgudar. Först varnade profeterna Israels folk, ibland under många år, men så kom straffen som innebar fångenskap och död i ett främmande land. Samtidigt innebar det att när inte judarna bodde kvar i landet då tog Gud från landet deras välsignelse vilket innebar utebliven regn och nödår. Detta ger oss förklaring till varför inga nationer eller kungar, som intog landet, har gjort detta land och huvudstad, Jerusalem, till deras eget, för det ligger en Guds förbannelse över landet . Samma förbannelse drabbar alla de ledare/folk som förtrycker juden, medan de länder som behandlase juden väl blev välsignade. nelsen. Det är bara att läsa i historien om hur folk har hantera judefrågan. Den sista förbannelsen som drabbade judarna skulle vara cirka i 2000 åriga och vi kan i dag se hur välsignelsen vila alltmer över Israel, medan alla de länder och ledare som vill satycka upp och förinta Israel kommer att drabbas av samma olycka som de önskade judarna,  vilket blir inbördeskrig och kaos. Av detta kan vi lära oss att genom allt detta skeende har Gud en plan, och ibland måste han göra en omväg, men slutmålet ligger fast, vilket blir att Israel, Egypen och Assyrien kommer att bilda ett förbund i det kommande tusen år av fred. Men innan dess kommer hela världen att försöka en sista gång att döda judarna, med en enkel förklaring att finns det inga judar kvar då behöver inte deras Messias komma ned från skyn. Trots att man inte tror på någon Gud så vill man gardera sig extra med att gå emot Bibelns profetior. Det är därför som man har murat igen den Gyllene Porten i Jerusalem östra mur i hopp om att Messias inte kan ta sig in. Det är också därför som alla kristna runt omkring i på jorden förföljs, för deras närvaro påminner världen om att de kan ha rätt och att de själva kan ha fel.         

   Bilden på Noas Ark är en mindre kopia av den verkliga Arken. I frågan om hur alla djur kunde få plats i arken kom en australiensk fårägare på detta svar när han såg hur många får som fick plats i en enda godsvagn. Om genomsnitt djur är som ett får ochman antar att bara ungdjuren togs ombord, eftersom de skulle växa upp och få många avkomma, då kunde alla få plats med tanke på att det fanns många däck ombord. Det har också visat sig att djur i svåra situationer sover mycket och äter litet. Sedan glömmer folk bort att det var Gud som gav Noa uppdraget och sålunda var det också Guds ansvar att få dit alla djuren. En vecka före störtregnet skulle börja falla fördes alla djuren in och man kan undra vad åskådarna tänkte, för det hade tagit Noa 100 år för att bygga arken och nu vandra djuren frivilligt ombord. Men eftersom det inte regnade på den tiden drog de denna slutsats att en sådan stor båt var omöjlig att sjösätta. Att de tidigare aldrig hade fått uppleva ett större skyfall säger något om den tiden, nämligen att atmosfärstrycket var mycket högre, vilket var ett måste om de flygande ödlorna skulle kunna lyfta från marken. Dessutom vet vi att vissa sjukdomar kan botas i tryckkammare, vilket kan också förklara varför människor blev så gamla på Noas tid. Att floden var tvunget straff beror på att Satans änglar kunde på den tiden para sig med kvinnorna och genom deras avkomma skadades det mänskliga dna, alltså måste Gud börja om från "GÅ", så att säga. Detta kan också förklara varför det finns så många avgudar som är en blandning av människor och djur.  

     

Det finns händelser i Bibeln som liknar varandra och detta i sig föder nya funderingar. 

  När djuren och övriga världen skapades var det i samråd med Fadern, då Sonen skapade allt genom att uttala ett ORD och det blev till.  Vid skapandet av människan tog Sonen jord och formade en avbild a sig själv, och människan, man/kvinna var ett.    

 Eftersom alla djur var av varje kön konstaterade Gud Fader följande: Det är inte bra för att människa att vara ensam, och Sonen höll med, och en djurp sömn över människan så Sonen kunde plocka ut ett revben och så forma kvinnan, Eva, en medhjälpare på vandringen. Så kvinnan var inte formad av lera, utan blev snarare klonad men då till det andra könet. Ett revben sitter nämast hjärtat, och det borde betyda något, men männen behandlar ofta kvinnan som om hon kom från lilltån. Mannen kom först och kvinnan kom tvåa, men de var på samma gång som "ett" som Fadern och Sonen är ETT i ande, trots att de är två. Och var för var det viktigt at de var två, jo, eftersom Gudomen är helig och ingen med synd kan komma nära, liksom mörker inte kan dela samma plats med ljuset, då skulle det uppstå ett problem den dag dåmänniskan föll i synd, för synd är som mörker. Och för att rädda mänkligheten måste någon i gudomen lägga av sig allmakten och bli som oss, för att vis oss vägen tillbaka till Fadern. Andra religioner har ine denna lösning utan där använder sig deras gudar av en människa elelr änglavarelse, men inget mindre än Sonen duger för att representera Gudomen, ävenhär på jorden.

  Att bli ett är som att ta en jordgubbe, hålla den i vänster hand och dela den så nära mittav som möjligt, men resulatet blir alltid 51% och 49%, där mannen är den största biten. Lägg sedan märke till att bärhalvorna liknar varandera spegelvänt ochatt det inte går att para ihop en 51% halva med en helt olik 49% halva, och det är just vad Fadern menar med att de tu skall bli ett, dom passar perfekt ihop med varandra.

Nästa följdfråga är hur kunde Fadern säga att det är inte bra för mannen att vara ensam. Talar Fadern här av egen erfarenhet och det var därför Sonen blev till? För om Sonen står det; Du är min enfödde Son, i dag har jag skapa Dig! Både född och skapad precis som Eva blev till.

När sedan Ormen, Satan den gamle draken, kom till Eden så var det Eva han riktade i sigpå, eftersom det var Adam som hde fått höra varningen att inte äta någon frukt av kunskapens träd. När Adam upptäckte att Eva had ätit av frukten hade han två valmöjligheter, antingen förskjuta kvinnan, eller bli bestraffad med samma dom. till Ormens förtret valde Adam att stå kvar vid kvinnans sidaoch där misslyckades Satans först försök till att splittra mänskligheten i två delar, men han lyckades delvis då männen behandlar kvinna som om hon var en varelser från annan planet. 

Om Lucifer, den stålande morgonstjärna, står det, (men inte i alla Biblar då översättaren gjorde en egen tolkning och tog bort viss information), att det fanns förgylld flöjt och tamburin vid hans sida. Av detta kan man dra denna slutsats att Lucifer, som var prydd med äkta stenar prydd tjänare hade till uppgift att skapa lovsånger till Fadern och Sonen ära. Men Lucifer kom att gilla idolskapet så pass att ett frö av högmod grodde inom honom, ochhan njöt av att sola sig i glansen, till skillnad från andra änglar, som tillrättavisade människa med orden; Stå upp, gör inte så där, för jag är bara en tjänare till den Högste. Till sist slog känslan över till avund och trots då han utropade; "Jag är som gud och vill sätta mig på den högste tron!" Och vi vet hur musikliskt idolskap kan verka förödande på egen personlighet, och så föddes synden inom honom och då Fadern måsta plockade ned honom till jorden. Samtidigt bytte Lucifer namn och hänvisas nu som Satan, åklagaren och den gamle draken. När Satan insåg att allt de han srävade efter kommer en dag att tillfalla människosläket, då Faderna kallas oss för Guds barn, då blev hans blick svart och avundsjukan gjorde att människorna blev nu hans viktigaste fiende. Och det viktigaste vapen i denna andliga strid är att förföra, splittra och förgöra. Satan kallas också för lögnens fader, och alla religioner som ser lätt på lögnen går i Satans fotspår. Så när svensk regering säger att Klagomuren, som i 2000 år har ansetts vara en av Israels heliga platser, och efter år 2010 säger att nu tillhör den araberna, då kränker man alla judar och många kristna på jorden. Men eftersom det är ofarligt att kränka judar, för de använder inte självmordsbombning eller terrorism, så kommer mer och mer genom den politiska vänstern att historiskt förändras. Ett land skall på sanning byggas är en gammal visdom som nu tycks ha spelat ut sin roll. 

Det kan också var så att historian och hur vi hanterar uppkommen fakta upprepar sig med att vi gör, tar till gamla lösningar som inte fungerar. I den östra ringmuren runt staden Jerusalem finns det en dubbleport som är igenmurad. Han som gjorde detta hade hört talas om att Mwessias skulle rida in i staden genom denna port, så även om han tint trodde på gamla sagor varför inte då gardera sig och mura igen porten, samt lägga en judisk begravningsplats framför, för alla vet att man kan inte rida över och genom sådana hinder. Ochi dag ser vi liknande märkliga lösningar istället för att acceptera fakta och inrätt livet därefter. Många tmuslimer säger ske Guds vilja, och efter tio krig utan någon vinning, snarare har resultatet varit en katastrof om inte FN hade ryckt in och tvingat Israel till eftergifter, så skulle man tro att en fred hade varit bättre för folket, men ... klanledarna säger att vi kan bara sluta frrred i en vinnande position, alltså blir det ingen fred. Med andra ord, den dag då judarna förlorar och måste dra sig tillbaka till utgångsläge, då blir det fred, ... tror man allmänt, men då har deras fineder fått blodad tand och kommer inte ge sig förrän de, alltså judarna, är förintade.

 Och detta har fler och fler muslimer slutligen insett och samtidigt konstaterat att livet hade blivit så mycket bättre om man hade erkänt och samarbetar med judarna från början, för trots allt så har Israel genom alla år, trots krig, lyckats med at skapa en naation i nivå med de ledande stater på jorden. Att nazister och rasister inte tycker så kan bara beror på detta, avundsjuka ochen blindhet som är indoktrinerad och slank ned med modersmjölken.       

  

    

  

Det finns återkommande liknande händelser i Bibeln som väcker funderingar.